Potrjena uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

Dobro je vedeti | mar. '19

Na februarski seji je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije potrdil redno uskladitev pokojnin za 2,7 odstotka, ki velja od 1. januarja 2019. Prav tako pa tudi uskladitev nekaterih drugih prejemkov. Po dolgem času se bodo tako uskladili dodatek za pomoč in postrežbo in invalidnine za telesno okvaro.

Namen redne uskladitve pokojnin, ki jih določa ZPIZ-2, je ohranjanje vrednosti pokojnin. Redna uskladitev je izvedena enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v državi, oba podatka uradno objavi Statistični urad RS. Podatek glede rasti plač je bil znan le nekaj dni pred februarsko sejo sveta zavoda. Rast povprečne bruto plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra 2018 v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za obdobje od januarja do decembra 2017, znaša 3,4 odstotka. Povprečna rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra 2018 pa 1,7 odstotka. Zakon določa, da se pri rasti plač upošteva 60 odstotkov, kar zadeva življenjske stroške, pa 40 odstotkov rasti. Uskladitev je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Svet zavoda je ugotovil, da le-ta znaša 2,7 odstotka. Svet zavoda je tako potrdil uskladitev pokojnin za 2,7 odstotka, uskladitev pa se opravi pri izplačilu pokojnin za mesec februar in velja od 1. januarja 2019.

Poleg pokojnin so usklajeni tudi nekateri drugi prejemki, in sicer prejemek po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga uživa le še malo število upravičencev. Usklajeni bosta tudi starostna oziroma družinska pokojnina, ki bo po novem znašala 254,46 evra, starostna pokojnina kmeta borca NOV (pred 9. septembrom 1943 oziroma pred 13. oktobrom 1943) ali njegovega zakonca in bo znašala 508,91 evra. Uskladitve pa se bodo razveselili tudi upokojenci, ki imajo na podlagi novele ZPIZ-2 iz leta 2017 pravico do t. i. zagotovljene pokojnine. Ta bo od 1. januarja 2019 naprej znašala 530,57 evra.

Uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo

Dodatek za pomoč in postrežbo, ki ga prejema okoli 30.000 upravičencev, ni bil usklajen že več let. ZPIZ-2, ki velja od 1. januarja 2013 naprej, je določil tri vrste upravičencev do tega dodatka, opredelil pa je tudi način usklajevanja dodatka, in sicer da se ne usklajuje tako kot pokojnine, temveč po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Ne glede na takšno opredelitev po sistemskem zakonu pa se bo letos ta dodatek uskladil tako kot pokojnine. To je namreč določeno z zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. To pomeni, da se dodatek za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019 uskladi za 2,7 odstotka in znaša:

  • za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe in nepomične osebe – 300 evrov,
  • za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe – 150 evrov,
  • za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege – 430,19 evra.

Uskladitev invalidnin za telesno okvaro

ZPIZ-2 je uveljavil določene spremembe tudi glede pravice do invalidnine za telesno okvaro, in sicer je določil, da se invalidnine za telesno okvaro, priznane po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-2, in invalidnine za telesno okvaro, nastalo kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, priznane po uveljavitvi ZPIZ-2, izplačujejo v zneskih, kot so bili določeni za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2. V decembru 2012 so bili ti zneski invalidnin določeni v enakih višinah kot s sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2011. Zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ se invalidnine za telesno okvaro od decembra 2012 niso uskladile.

Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019 pa je določil, da se tudi invalidnine za telesno okvaro v letu 2019 uskladijo na način in v roku, kot je določeno za uskladitev pokojnin, kar pomeni, da se od 1. januarja 2019 uskladijo za 2,7 odstotka.

 

 

Telesna okvara

 

 

Znesek invalidnine (v evrih), če je telesna okvara posledica:

 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni      bolezni ali poškodbe zunaj dela

Stopnja

Odstotek

1.

100

102,17

71,52

2.

90

93,66

65,55

3.

80

85,14

59,59

4.

70

76,62

53,64

5.

60

68,11

47,68

6.

50

59,59

41,72

7.

40

51,09

35,75

8.

30

42,58

29,80

 

V razpravi so predstavniki upokojencev, ponovno opozorili na slab gmotni položaj številnih upokojencev in se zavzeli za to, da bi na podlagi obravnave polletnega finančnega poslovanja zavoda pristojnim organom predlagali, da bi izredno uskladitev, ki je predvidena z letošnjim decembrom, uveljavili nekaj mesecev prej.

Anka Tominšek


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media