Letni dodatek bo pri julijski pokojnini

Dobro je vedeti | jul. '19

Večina upokojencev bo letošnji letni dodatek izplačan z julijskimi pokojninami, in sicer v petih različnih zneskih. Prejeli ga bodo tudi nekateri uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Za upokojence, ki del pokojnine prejemajo iz tujine, pa veljajo drugačna pravila. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje morajo sporočiti letošnjo januarsko pokojnino iz tujine.

Letošnji letni dodatek bo izplačan v petih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine:

  • če znaša višina pokojnine do 470 evrov, bo uživalec prejel 437 evrov letnega dodatka;
  • če znesek pokojnine presega 810 evrov, bo prejel 127 evrov;
  • v primerih, ko je višina pokojnine v razponu nad 470 evri in do 810 evrov, zakon določa še tri različne zneske letnega dodatka: 297, 237 in 187 evrov.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2019 izplačan v naslednjih zneskih:

Višina pokojnine

Znesek letnega dodatka

do 470 evrov

437 evrov

od 470,01 do 570 evrov

297 evrov

od 570,01 do 670 evrov

237 evrov

od 670,01 do 810 evrov

187 evrov

nad 810 evri

127 evrov

Pravica do letnega dodatka je v največji meri odvisna od višine osnov, od katerih so se plačevali prispevki v času, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje. Do letnega dodatka tako nimajo pravice uživalci pokojnin, ki so bili pretežni del vključeni v obvezno zavarovanje za ožji obseg pravic.

Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, praviloma tisti, ki ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v zavarovanje ali pa so vključeni v zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci dajatve iz invalidskega zavarovanja, in sicer v naslednjih zneskih:

  • če znaša višina nadomestila do 670 evrov, bo uživalec prejel 237 evrov;
  • če znaša višina nadomestila nad 670 in do 810 evrov, bo izplačan v višini 187 evrov,
  • če pa znesek nadomestila presega 810 evrov, pa bo (tako kot v primeru pokojnin) izplačan v višini 127 evrov.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2019 izplačan v naslednjih zneskih:

Višina invalidskega nadomestila

Znesek letnega dodatka

do 670 evrov

237 evrov

od 670,01 do 810 evrov

187 evrov

nad 810 evri

127 evrov

  

Podlaga za izplačilo letošnjega letnega dodatka je novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. V znesku pokojnine oziroma nadomestila za obračun letnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine, pokojnine po drugem roditelju, dodatka in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek navedenih prejemkov.

Na višino letnega dodatka pa vpliva tudi način odmere slovenske pokojnine. Zneski letnega dodatka bodo odmerjeni v nižjih zneskih, če je bila pokojnina oziroma nadomestilo odmerjena po določbah mednarodnih pogodb in se izplačuje v sorazmernem delu. V tem primeru se tudi letni dodatek obračuna in izplača v sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Tako določa zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Za prejemnike pokojnin iz tujine

Za uživalce, ki jih zakon opredeljuje kot potencialne prejemnike pokojnine iz tujine, pa veljajo nekoliko drugačna pravila glede rokov izplačila letnega dodatka. Med njimi skoraj 129.000 uživalcev prejema slovensko pokojnino v znesku, ki je nižji od 810 evrov. Ti morajo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sporočiti letošnjo višino januarske pokojnine, ki jo prejemajo iz tujine. Zavod jim je že marca poslal v izpolnitev poseben obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«. Podatke lahko posredujejo tudi prek spletnega portala zavoda ali z uporabo QR-kode, ki je bila uživalcem posredovana skupaj z navodili v priloženem obvestilu. Ta sodobni način uporablja vse več uživalcev, saj je zanje najcenejši, za zavod pa predstavlja povsem avtomatizirano zbiranje podatkov o višini tujih pokojnin.

Na predložitev podatkov o višini tuje pokojnine so bili pozvani:

  • uživalci, ki so imeli na 1. januar 2019 prebivališče v drugi državi;
  • uživalci, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu;
  • uživalci, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Če so na ta način pozvani uživalci podatek o tuji pokojnini zavodu poslali do 30. aprila, jim bo letni dodatek izplačan prav tako julija. Sicer pa lahko podatke zavodu posredujejo še do 30. septembra in ga bodo prejeli do konca leta 2019 ob upoštevanju izjave o višini tuje pokojnine. Kdor izmed teh uživalcev do konca septembra zavodu ne bo posredoval podatkov o višini tuje pokojnine, bo prejel le 127 evrov letnega dodatka oziroma manj, če prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

Upravičencem do letnega dodatka, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, se bo letni dodatek obračunal po dvanajstinah, izplačan pa bo pod pogojem, da v tem letu niso že prejeli regresa za letni dopust v celoti.

Zavod bo tako tudi letos izplačal letni dodatek skoraj vsem uživalcem, tudi tistim z najvišjimi prejemki.

Marjetka Medved Mrvar


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media