Dobrodošle spremembe pri obračunu dohodnine

Dobro je vedeti | feb. '20

Državni zbor je konec lanskega oktobra sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V). Navedeni zakon, ki se uporablja za davčna leta, začeta od vključno 1. januarja 2020, je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 66 dne 5. novembra 2019. Ker so bile z njim med drugim spremenjene tudi nekatere višine dosedanjih olajšav in lestvica za odmero dohodnine, bodo te novosti vplivale na zneske obračunanih akontacij dohodnine v letošnjem letu, posledično pa tudi na končno višino dohodnine za leto 2020. Zaradi tega bodo lahko nekateri prejemniki pokojnin, dosedanji zavezanci za plačilo dohodnine, oproščeni plačila. Uživalci nekaterih drugih pokojnin, pri katerih zakonske spremembe učinkujejo, pa bodo lahko prejeli nekoliko višje zneske, kar je zanje seveda dobrodošla sprememba.

Ob tem velja opozoriti na to, da na višino dohodnine za preteklo leto, ki jo bodo zavezanci dolžni plačati v letošnjem letu, te spremembe in dopolnitve zakona nimajo nobenega vpliva.

Finančna uprava Republike Slovenije je 10. decembra 2019 na svoji spletni strani objavila Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020, ki ga mora zavod po ZDoh upoštevati pri izplačilih pokojnin in drugih prejemkov v letošnjem letu. Takšen način objave je skladen z odločitvijo, sprejeto že pred leti, da se lestvica za odmero dohodnine in zneski olajšav ne objavljajo več v obliki podzakonskega akta.

Iz navedenega obvestila je razvidno, da letošnja splošna olajšava na mesečni ravni znaša 291,67 evra, kar je za šest odstotkov več, kot je znašala v preteklem letu (275,22 evra).

Posebna »pokojninska olajšava«, ki jo določa ZDoh, je ostala nespremenjena in znaša še naprej 13,5 odstotka pripadajočega zneska pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, določenega z odločbo o priznanju katere od teh pravic, usklajenega do meseca njunih izplačil.

Glede na ti dve olajšavi mora tako zavod v letošnjem letu obračunavati mesečne akontacije dohodnine od prejemkov, ki presegajo 1.173,00 evrov. Neobdavčeni prejemek je tako višji od meje, veljavne v preteklem letu, za 7,1 odstotka (stara je znašala 1.095,00 evrov).

Rezident Republike Slovenije z invalidnino za telesno okvaro v višini 100 odstotkov, ki mu je bila priznana pravica do dodatka za pomoč z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov, je upravičen še do posebne osebne olajšave. Njena višina je ostala nespremenjena in na mesečni ravni znaša 1.471,57 evra.

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Do posebne olajšave pri obračunu dohodnine so še naprej upravičeni tudi rezidenti Republike Slovenije, ki vzdržujejo družinske člane. Njena višina je odvisna od vrste vzdrževanega družinskega člana ter njihovega števila. Uveljavitev tovrstne olajšave je v izključni pristojnosti možnega upravičenca. Zavod jo lahko namreč upošteva le, če ga tak upravičenec o njeni uveljavitvi predhodno obvesti z izpolnjenim obvestilom o uveljavljanju davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. Zavod lahko tako obvestilo upošteva pri obračunu akontacije dohodnine od prejemka, izplačanega po dnevu, ko ga je prejel, in toliko časa, dokler mu zavezanec ne predloži novega obvestila, iz katerega je razvidna sprememba, ki vpliva na višino olajšave.

Posebnost pri obračunu akontacije dohodnine (ki ni novost) velja za prejemnike nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja, polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine, uživalce pokojnine, ki začno ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, od delne pokojnine in od dela pokojnine, ki jo po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za mesečno obdobje izplačuje zavod, če hkrati prejemajo tudi plačo ali njeno nadomestilo. Zavod jo mora obračunati po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove z upoštevanjem »pokojninske olajšave« v višini 13,5 odstotka. V naštetih primerih pa se zavezanec lahko odloči za njeno plačilo po znižani stopnji, ki pa ne more biti nižja od 16 odstotkov. Zavezanec se lahko za obračun akontacije dohodnine v teh primerih odloči sam, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. Svojo odločitev mora sporočiti davčnemu organu in izplačevalcu dohodka.

Zavod pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine v letošnjem letu upošteva lestvico:

Če znaša neto mesečna davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih

Nad

Do

 

 

708,33

16 odstotkov

708,33

2.083,33

113,33 + 26 odstotkov nad 708,33

2.083,33

4.166,67

470,83 + 33 odstotkov nad 2.083,33

4.166,67

6.000,00

1.158,33 + 39 odstotkov nad 4.166,67

6.000,00

 

1.873,33 + 50 odstotkov nad 6.000,00

Prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja so opisane spremembe že »občutili« pri izplačilih za mesec januar. Akontacija dohodnine tako pri tistih, ki prejemajo nižji znesek, kot znaša letošnja meja za njen obračun, ni bila obračunana, pri nekaterih pa je bila zaradi učinkov sprejetih zakonskih sprememb nižja.

Glede na to, da bo v mesecu februarju izvedena redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, upravičencem pa obračunana tudi ustrezna razlika še za pretekli mesec, se bodo razmere, kakršne so veljale pri obračunu akontacije dohodnine v mesecu januarju, seveda spremenile. Zaradi prejemkov, ki bodo presegli mejo za obračun dohodnine, jim bo ta obračunana, medtem ko jim januarja ni bila, pri zavezancih, ki so bili deležni obračuna že v preteklem mesecu, pa bo znesek odtegljaja višji.

Kako bodo navedene zakonske spremembe vplivale na število zavezancev za plačilo dohodnine v letošnjem letu, pa bodo pokazali statistični podatki o izplačilih teh prejemkov v prihodnjih mesecih.

 Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media