Letni dodatek prejeli že junija

Dobro je vedeti | jul. '20

Višine, cenzusi, roki za izplačilo in drugi pogoji za izplačilo letnega dodatka za upokojence so bili znani že decembra 2019, ko je začel veljati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (v nadaljevanju ZIPRS 2021). Uživalci so se razveselili novosti, da bo letni dodatek izplačan skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec junij 2020, torej mesec dni prej kot pretekla leta.

Skladno z ZIPRS 2021 je večina uživalcev pokojnin prejela letni dodatek konec junija v višinah, ki jih prikazuje razpredelnica 1.

Razpredelnica 1 

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 500 evrov

440 evrov

od 500,01 do 600 evrov

300 evrov

od 600,01 do 710 evrov

240 evrov

od 710,01 do 860 evrov

190 evrov

nad 860 evrov

130 evrov

Letni dodatek so prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v zneskih, kot jih prikazuje razpredelnica 2.

Razpredelnica 2

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja 

znesek letnega dodatka

do 710 evrov

240 evrov

od 710,01 do 860 evrov

190 evrov

nad 860 evrov

130 evrov

Treba pa je poudariti, da je v primerih, ko uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, tudi letni dodatek izplačan v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Sorazmerni del letnega dodatka so prejeli tudi uživalci delne pokojnine in uživalci sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, v odvisnosti od števila ur, za katere so vključeni v zavarovanje. V primerih družinskih pokojnin, kjer pokojnino uživa več družinskih članov, se znesek letnega dodatka sorazmerno razdeli na dejansko število članov, ki prejemajo pokojnino, in vsakemu izplača sorazmerni del.

V višini pokojnine, ki predstavlja cenzus za določitev višine letnega dodatka, pa so upoštevani tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka je za te uživalce določen glede na skupni znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Uživalci tuje pokojnine

Skladno z ZIPRS 2021 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) že četrto leto zapored v izpolnitev posredoval Izjavo o višini tuje pokojnine vsem uživalcem, ki so imeli 1. januarja 2020 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Gre za skoraj 132.000 uživalcev, ki morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine za mesec januar oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine.

Zavod si že več let prizadeva in spodbuja uživalce, naj podatke kar v največjem številu oddajajo prek spletne aplikacije, saj si na ta način zagotovijo izplačilo letnega dodatka ob prvem izplačilu, hkrati pa prihranijo pri poštnih stroških, podatki pa se avtomatsko umestijo v sistem za obračun letnega dodatka. Zaradi situacije, povezane s covidom-19, ko sta bila kar nekaj časa motena sprejem in prenos poštnih pošiljk v skorajda vseh državah, je letos še enkrat več uživalcev kot preteklo leto, in sicer več kot 20.000, podatke oddalo prek spletnega portala. Gre za zelo enostaven način oddaje podatkov, ob upoštevanju vseh varnostnih protokolov, s pomočjo zapisanih navodil na obvestilu, ki ga uživalci prejmejo skupaj z izjavo o višini tuje pokojnine.

Čeprav ZIPRS 2021 določa skrajne roke za izplačilo letnega dodatka uživalcem, ki so bili pozvani, da zavodu sporočijo podatke o tuji pokojnini, in sicer če zavod prejme podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2020, mora letni dodatek izplačati do 30. septembra 2020, je bil večini teh uživalcev letni dodatek izplačan že 30. junija 2020. Če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2020, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2020. Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2020, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2020 v višini 130 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

Letni dodatek tudi za nove upravičence

Uživalci pokojnine oziroma nadomestila, ki so pravico do prejemkov pridobili v tekočem koledarskem letu, so letni dodatek prejeli v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je uživalec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način so letni dodatek prejeli tudi uživalci, ki jim je pravica do pokojnine oziroma nadomestila prenehala pred koncem meseca, v katerem je bil izplačan letni dodatek.

Brez letnega dodatka pa ne bodo ostali tudi upravičenci, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juniju 2020, saj jim bo pripadajoči del letnega dodatka izplačan v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice, skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Do letnega dodatka pa niso upravičeni uživalci, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic, in tisti, ki so upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Ker letni dodatek skladno z davčno zakonodajo spada med obdavčljive dajatve, je pri nekaterih uživalcih pokojnine nastopil davčni odtegljaj. Davčni odtegljaj pa je bil ustrezno višji pri tistih uživalcih, ki se jim je akontacija dohodnine z veljavno davčno zakonodajo odtegovala že do zdaj.

Pri izplačilu junijskih pokojnin so vsi uživalci prejeli tudi obvestilo o nakazilu, na katerem so bile zapisane pomembnejše informacije, povezane z izplačilom letnega dodatka.

Nataša Mrzlikar, fotografija: J. D.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media