Lani pobranih precej več prispevkov

Dobro je vedeti | jul. '20

Finančna uprava (Furs) je lani v primerjavi z letom 2018 pobrala za 7,2 odstotka več prispevkov za pokojninsko blagajno, kar je svet Zpiza ocenil kot zelo dobro in se zavzel za še večjo učinkovitost sistema pobiranja davkov.

Poročilo Fursa so med drugim obravnavali na junijski seji sveta Zpiza, ki je bila zelo pestra tako po svoji vsebini kot tudi po sami kritičnosti. Svet zavoda je pozitivno ocenil poročilo in izrazil pohvalo za dosežene rezultate. Furs je namreč organ, ki v skladu z veljavno zakonodajo opravlja nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja vseh davčnih obveznosti tudi obveznih prispevkov za pokojninsko blagajno, zato svet posveča posebno pozornost njihovemu vsakoletnemu poročilu. Iz poročila je ugotoviti, da se stanje na področju plačevanja prispevkov pomembno izboljšuje. Furs je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 za pokojninsko blagajno pobral za 7,2 odstotka več prispevkov. V primerjavi z drugimi javnofinančnimi blagajnami je bilo za pokojninsko pobranih največ prispevkov. V letu 2019 je Furs pobral skupaj 17.572.564.063 evrov, kar v primerjavi z letom 2018 pomeni za 5,8 odstotka več. Za pokojninsko blagajno pa je pobral 4.514.037.677, kar predstavlja 7,2 odstotka.

Svet zavoda je pozitivno ocenil njihove ukrepe, da bi na eni strani povečali finančno disciplino zavezancev za plačilo prispevka, na drugi strani pa tudi tiste, s katerimi si prizadevajo poenostaviti in olajšati izpolnjevanje obveznosti zavezancev. Prizadevanja Fursa glede plačevanja prispevkov se odražajo tudi glede stanja in gibanja davčnega dolga iz naslova prispevkov za pokojninsko blagajno. To potrjujejo podatki, da je delež dolga blagajne Zpiza pri pobranih prispevkih za socialno varnost ob ustanovitvi Fursa leta 2014 znašal 8,7 odstotka, leta 2019 pa je zdrsnil na 4,5 odstotka. Zaradi mnogih preventivnih in inovativnih akcij Fursa se je samodisciplina zavezancev občutno povečala, obstajajo pa tudi zavezanci, zoper katere so morali podati ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja.

Člani sveta so posebej opozorili, zavedajoč se kompleksnosti sistema obveznih prispevkov za socialno varnost in težav, s katerimi se srečuje FURS, naj pristojna medresorska delovna skupina pospeši svoje delo, da bi končno prišli do boljše ureditve tega področja.

Delovanje zavoda med epidemijo

Svet je pozitivno ocenil poročilo zavoda o delu in organiziranosti med epidemijo in ocenil, da je svoje poslanstvo uspešno izvajal. Upravičencem je nemoteno izplačeval vse dajatve in hkrati tudi ažurno reševal zahtevke za priznanje pravic novih upokojencev oziroma invalidov. Z nadgradnjo informacijske tehnologije in pravočasno nabavo potrebne opreme je večini delavcem omogočil delo na domu.

Svet je pozitivno ocenil tudi poročilo o poslovanju Zavoda Vzajemnost v letu 2019, iz katerega je razvidno, da je v težavnih in zaostrenih razmerah na področju medijskega informiranja svoje delo več kot uspešno opravil. Ne gre prezreti, da je cena revije (2,10 evra) ostala nespremenjena vse od leta 2015, stroški poslovanja pa so naraščali, še zlasti poštnina za revijo. Člani sveta so poudarili, da gre za vsebinsko kakovostno revijo, zato si je treba prizadevati, da bo še naprej uspešno opravljala svoje poslanstvo.

Zelo kritično pa je svet ocenil poročilo republiškega sklada na področju spodbujanja zaposlovanja invalidov v letu 2019, saj ne prikazuje v popolnosti finančnega poslovanja sklada in tudi ne problematike, s katerima se sooča pri uresničevanju predpisov glede sistema kvot, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci. Prav zato je dal vodstvu konkretne usmeritve za izdelavo poročila za obravnavo na seji sveta Zpiza.

A. T., fotografija: J. D.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media