Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | okt. '20

ODMERA INVALIDSKE POKOJNINE

Bralko zanima odmera invalidske pokojnine, in sicer ali bi ji bila glede na zdravstveno stanje priznana pravica do invalidske pokojnine. Ima malo več kot 37 let delovne dobe, stara je 57 let, ima pa tudi dva otroka, saj je dobila informacijo, da se upoštevajo tudi otroci.

Invalidska pokojnina se v primeru nastanka invalidnosti zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela odmeri od pokojninske osnove v tolikšnem odstotku, kot če bi šlo za uveljavitev starostne pokojnine. Zakon pa določa ugodnejšo odmero invalidske pokojnine, če je zavarovanec postal invalid pred dopolnjenim 65. letom starosti, in sicer je v letu 2020 najnižji odstotek odmere od pokojninske osnove 37 odstotkov za moškega in 39 odstotkov za žensko, ki se vsako leto postopoma povišuje za odstotek, tako da bo v letu 2024 za oba spola 41 odstotkov. Če je invalidnost nastopila po dopolnitvi 65 let starosti, pa je odstotek enak kot pri odmeri starostne pokojnine.

Odmerni odstotek se določi glede na dopolnjeno pokojninsko dobo ter prišteto dobo, ki je sicer fiktivna pokojninska doba. S prišteto dobo se invalidu nadomesti del manjkajoče pokojninske dobe, ki je zaradi nastanka invalidnosti pred dopolnjenim 65. letom ni mogel dopolniti. Prišteta doba se upošteva le za odmero invalidske pokojnine, pogoj pokojninske dobe za pridobitev pravice do invalidske pokojnine mora biti izpolnjen brez te dobe. 

Upoštevaje bralkine navedbe, bi se k njeni dopolnjeni pokojninski dobi 37 let dodala še prišteta doba, tako da bi imela skupne pokojninske dobe že več kot 41 let, kar bi ji omogočilo izplačilo zagotovljene pokojnine, če bi bila njena invalidska pokojnina nižja od zneska zagotovljene pokojnine. Invalidska pokojnina z upoštevanjem prištete dobe ne more presegati zneska pokojnine za invalidnost, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki se v letošnjem letu od pokojninske osnove odmeri v višini 58,5 odstotka. Izjema je le v primeru daljše dejanske pokojninske dobe od 40 let za moškega in 36 let in 6 mesecev za žensko v letu 2020. Bralki bi se torej za 37 let pokojninske dobe invalidska pokojnina odmerila v višini 59,42 odstotka pokojninske osnove, kar je torej več, kot če bi se ji odmerila z upoštevanjem prištete dobe v maksimalni višini 58,5 odstotka pokojninske osnove.

Novela zakona, ki velja od 1. januarja 2020, določa še dodatni odmerni odstotek za otroke tudi za zavarovanca, ki je izpolnil pogoje za invalidsko pokojnino. Praviloma je do njega upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico iz naslova starševstva v trajanju vsaj 120 dni, o čemer se za vsakega otroka sporazumno dogovorita. Bralki bi se invalidska pokojnina, odmerjena glede na njeno dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo, v višini 59,42 odstotka pokojninske osnove, povečala še za 2,72 odstotka, toliko namreč znaša dodatni odstotek za dva otroka. Njena invalidska pokojnina bi bila torej 62,14 odstotka pokojninske osnove, če bi se ji invalidska pokojnina začela izplačevati v tem letu.

INVALIDNINA ZA TELESNO OKVARO

Bralka navaja, da ima njen mož priznano 80-odstotno telesno okvaro, za katero prejema invalidnino že od leta 2005 naprej. Letos ga je invalidska komisija ponovno ocenila in kljub ugotovitvi, da ima 100-odstotno telesno okvaro zaradi bolezni že od leta 2019, mu ni bila priznana invalidnina za novo ugotovljeno telesno okvaro in se mu še naprej izplačuje invalidnina le za 80-odstotno telesno okvaro.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal do 31. decembra 2012, je določal, da zavarovanec pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, če je ta posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, če je znašala najmanj 50 odstotkov in če je ob nastanku telesne okvare dopolnil ustrezno pokojninsko dobo oziroma je uživalec starostne ali invalidske pokojnine.

Bralkin mož je torej pravico do invalidnine za 80-odstotno telesno okvaro zaradi bolezni pridobil v času veljavnosti prejšnjega zakona in se mu tudi vseskozi izplačuje, čeprav veljavni zakon, ki velja od 1. januarja 2013, ne vsebuje več pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci pridobijo tudi pravico do invalidnine še po prejšnjem zakonu, vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen.

Glede na to bralkin mož ne more pridobiti pravice do invalidnine za 100-odstotno telesno okvaro, ker veljavni zakon te pravice nima več, še naprej pa se mu izplačuje invalidnina za 80-odstotno telesno okvaro, ki mu je bila priznana po prejšnjem zakonu.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 8. oktobra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media