Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Dobro je vedeti | dec. '20

UPOKOJITEV LETOS ALI DRUGO LETO

Bralec navaja, da prejema 40 odstotkov starostne pokojnine že od aprila letos, ko je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Glede na negotovo rast plač v letošnjem letu, ki je podlaga za izračun valorizacijskih količnikov, ga zanima, kdaj bi bila zanj ugodnejša upokojitev, ali letos ali drugo leto. Predvideva tudi, da bi se v pokojninski osnovi upoštevala še plača iz letošnjega leta, ker je nekoliko višja kot plača iz prvega leta izračuna pokojninske osnove. 

Višina pokojnine je v največji meri odvisna od dopolnjene pokojninske dobe in pokojninske osnove, ki je izračunana na podlagi 24-letnega obdobja najugodnejših povprečnih valoriziranih mesečnih plač od leta 1970 naprej, vendar ni upoštevana plača iz leta, v katerem zavarovanec uveljavi pokojnino. Na višino pokojnine pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so sprememba zakonodaje, valorizacijski količniki, dopolnjena pokojninska doba do določenega datuma, ugodnejše vrednotenje, plača, ki bi se lahko upoštevala za izračun pokojninske osnove iz leta, v katerem bi zavarovanec sicer uveljavil pokojnino.

Za bralca sta zlasti pomembna dva dejavnika, ki vplivata na to, ali bo starostno pokojnino uveljavil 31. decembra 2020 ali 1. januarja 2021, to je novela zakona, ki velja od 1. januarja 2020 naprej, in upoštevanje plače iz leta 2020 za izračun pokojninske osnove. Tretji dejavnik, to so valorizacijski količniki, pa predstavlja še negotovo dejstvo, saj bo rast neto plač za leto 2020 znana šele sredi februarja 2021, ki je podlaga za določitev valorizacijskih količnikov.

V primeru uveljavitve starostne pokojnine na dan 31. decembra 2020 bi se mu starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe brez dokupa odmerila v višini 58,5 odstotka od pokojninske osnove. Ker je po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino ostal še naprej v obveznem zavarovanju ter bo do 31. decembra 2020 dopolnil več kot 6 mesecev pokojninske dobe brez dokupa, bi se mu pokojnina, upoštevaje ugodnejše vrednotenje za 1,5 odstotka, odmerila v višini 60 odstotkov od pokojninske osnove.

Če pa bi bralec uveljavil pokojnino 1. januarja 2021, bi se mu odmerila v višini 59,5 odstotka od pokojninske osnove. K temu odstotku se prišteje še ugodnejše vrednotenje v višini 1,5 odstotka, tako da bi znašal odstotek odmere starostne pokojnine 61 odstotkov od pokojninske osnove, v kateri bi se za izračun upoštevala tudi plača iz leta 2020. To torej pomeni, da bo zanj ne glede na valorizacijske količnike, ki bodo odvisni od letošnje rasti neto plač, ugodnejša upokojitev 1. januarja 2021, četudi bi bili le-ti mogoče nižji, vendar le v primeru, če bi bila rast neto plač nižja od povečanja pokojnin v letu 2020, ki skupno znaša 5,26 odstotka.

STAROSTNA POKOJNINA NAMESTO PREDČASNE

Bralka navaja, da ji je bila 31. decembra 2018 priznana predčasna pokojnina, ko je dopolnila starost 60 let in 8 mesecev in 42 let in 6 mesecev pokojninske dobe. V to pokojninsko dobo sta ji bila všteta tudi dokup kmetijske dejavnosti in dokup časa skrbi za otroka v skupnem trajanju 5 let in 7 mesecev, medtem ko ji 1 leto in 11 mesecev zaradi skrbi za otroka v njunem prvem letu starosti priznano v zavarovalno dobo brez plačila prispevkov. Mnenja je, da je tudi ona upravičena do starostne pokojnine, vendar se vseskozi piše in govori le o dokupu študija in vojaškega roka.

Novela zakona, ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2021, določa, da se tudi dokupljena doba do 31. decembra 2012 šteje kot pokojninska doba brez dokupa. To pomeni, da se vsa dokupljena doba do 31. decembra 2012, torej čas študija, čas služenja vojaškega roka, čas opravljanja kmetijske dejavnosti, čas, ko je bil prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba, in tudi čas, ki ga je prebil zunaj zavarovanja zaradi nege in varstva svojega otroka, mlajšega od treh let, šteje kot pokojninska doba brez dokupa.

Bralki se torej vsa pokojninska doba, razen časa zaradi skrbi za otroka v njunem prvem letu starosti v trajanju 1 leto in 11 mesecev, ko ji je bil do konca leta 2012 z odločbo priznan v zavarovalno dobo brez plačila prispevkov, šteje kot pokojninska doba brez dokupa. Bralkina pokojninska doba brez dokupa bo od veljavnosti novele zakona naprej znašala 40 let in 7 mesecev, kar pomeni, da izpolnjuje pogoje za starostno pokojnino, saj je zakon v letu 2018 za priznanje starostne pokojnine določal starost 58 let in 8 mesecev in 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Zavod bo za vse, ki izpolnjujejo pogoje za novo odmero po tej noveli zakona, dolžan to izvesti po uradni dolžnosti do 30. junija 2021, na novo odmerjeno pokojnino pa bo izplačeval že od 1. januarja 2021 naprej.

Pokličete jo lahko v četrtek, 10. decembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53. 

  

Milena Paulini


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media