Kdaj v pokoj in kaj je dobro upoštevati?

Dobro je vedeti | dec. '20

Ob izpolnjenih pogojih za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine se marsikateri zavarovanec sprašuje, ali je zanj ugodnejša upokojitev v letošnjem ali prihodnjem koledarskem letu in kolikšna je lahko razlika v višini pokojnine. 

Žal ni mogoče točno odgovoriti, ker bo podatek o povečanju neto plač v letu 2020, ki vpliva na višino valorizacijskih količnikov in posledično na višino pokojnine, znan šele 15. februarja 2021, ko pa je prepozno za odločitev, kdaj se upokojiti. Za tiste, ki imajo namen delati vsaj še nekaj mesecev v naslednjem letu, pa ni nobene dileme, da je ugodnejša upokojitev v naslednjem letu kot konec letošnjega leta.

Naj že pred podrobnejšo obrazložitvijo predvsem nekaterih navedenih dejavnikov napovem, da je po zdaj znanih podatkih o povečanju neto plač za prvih devet mesecev po vsej verjetnosti tako za moške kot tudi za ženske ugodnejša upokojitev 1. januarja 2021.

Vpliv več dejavnikov

Pri odločitvi za uveljavitev pravice je treba upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na višino pokojnine.

Višina odmernih odstotkov za moške, upokojene po ZPIZ-2. V skladu z ZPIZ-2G se za moške odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe 1. januarja 2021 dvigne z letošnjih 58,5 na 59,5 odstotka (seveda se dvignejo tudi odstotki za manj doseženo dobo), kar pomeni dvig za eno odstotno točko, torej je pokojnina višja za 1,7 odstotka. Treba je poudariti, da ta dvig velja samo za moške, ki se bodo upokojili po pogojih ZPIZ-2, kar so skoraj že vsi, ne pa za nekaj moških, ki se bodo upokojili po pogojih ZPIZ-1.

Višina uskladitev pokojnin v letošnjem letu (3,2 odstotka in 2 odstotka). Za odločitev, kdaj se upokojiti, so pomembne uskladitve pokojnin v letu 2020, ki skupaj znašajo 5,26 odstotka, in to je bistvena primerjava s povečanjem neto plač v letošnjem letu. Če ne bi bilo izredne uskladitve decembra, ki je bila še pred nekaj meseci zaradi koronakrize malo verjetna, bi bila situacija drugačna, upokojitev pa bi bila nedvomno priporočljiva v naslednjem letu. Seveda pa bo ta uskladitev razveselila vse upokojence in druge prejemnike dajatev, razen prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo, invalidnine za telesno okvaro in letnega dodatka.

Višina valorizacijskih količnikov (odvisna od povečanja neto plač v letu 2020, podatek bo znan 15. februarja 2020). Povečanje neto plač je tista neznanka v formuli, ki nas pušča v nejasnosti, ali se upokojiti 31. decembra 2020 ali 1. januarja 2021, a žal bo končna rešitev formule znana šele 15. februarja naslednje leto. Letošnje leto je res nenavadno, ko se v času težke situacije, ko je predviden več kot šestodstotni padec BDP-ja, ko so se pokojnine uskladile kar za 5,26 odstotka in kaže, da bo povečanje neto plač celo višje od uskladitev pokojnin. Če bo povečanje neto plač višje od višine uskladitev, potem bo višina valorizacijskih količnikov ugodna, prav tako pa bo tudi ugodnejša upokojitev v letu 2021.

Kolikšna bo letošnja rast plač, je še zelo težko napovedati, ker se spopadamo z zelo nenavadno situacijo. Zaradi koronakrize je namreč povečanje plač v letošnjem letu neobičajno visoko, a ne samo zaradi dodatkov, ampak tudi zaradi metodologije za izračun mase plač, ki jo uporablja statistični urad. Pri tem se namreč ne upošteva čakanje na delo oziroma nadomestila za čakanje na delo, ki jih plačuje država namesto delodajalcev. Tako je prišlo do anomalije, ko bo BDP po napovedih padel za več kot šest odstotkov in bo izkazana nerealna rast neto plač, ki bo lahko znašala celo dobrih 6 odstotkov.

Trenutno razpolagamo s podatkom o rasti bruto in neto povprečne plače za prvih devet mesecev. Tako je rast bruto plače za prvih devet mesecev glede na devet mesecev lanskega leta 5,5-odstotna, neto plače pa 6,5-odstotna. Če vzamemo enake mesečne stopnje rasti plače kot lani, naj bi se bruto plača v 2020/2019 povečala za 5,5 odstotka, neto plača pa za 6,4 odstotka. To bi pomenilo, da bi bili valorizacijski količniki, ki so zaokroženi na tri decimalke, za leto 2019 (1,064) višji od zmnožka redne in izredne uskladitve v letu 2020, ki znaša 1,053, kar trenutno tako za moške kot za ženske kaže, da se je bolje upokojiti v naslednjem letu, in to ne glede na to, ali se upokojijo po pogojih ZPIZ-2 ali ZPIZ-1. Za moške pa smo že pri odmernih odstotkih ugotovili, da jim prinesejo v naslednjem letu za 1,7 odstotka višjo pokojnino, kar pomeni, da če bo rast neto plače v letošnjem letu znašala slabe 4 odstotke, je zanje ugodnejše, če se upokojijo v naslednjem letu.

Višina osnov, od katerih se plačujejo prispevki (štetje osnov za izračun pokojninske osnove iz dodatnega leta zavarovanja v primeru upokojitve v prihodnjem koledarskem letu). Če ima dejavnik višine odmernega odstotka v letu 2021 vpliv na višino pokojnine za moške, dejavnik usklajevanja pokojnin v letu 2020 v primerjavi s povečanjem neto plač v istem letu vpliv na višino pokojnine tako za moške in za ženske, pa ima višina osnov vpliv le za nekatere, ki se jim pri izračunu pokojnine upošteva najugodnejša varianta, ki bi vključevala še leto 2020, in še to v povsem različni višini. Pri tem dejavniku je pomembno, koliko bi upoštevanje osnove iz leta 2020 vplivalo na višino pokojnine. Upokojitev 31. decembra 2020 pomeni, da se osnove v letu upokojitve ne upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, pri upokojitvi 1. januarja 2021 ali kasneje pa se upoštevajo.

Drugi dejavniki pa niso pomembni pri odločitvi v zvezi z upokojitvijo ob zaključku leta, ampak jih je treba upoštevati predvsem med letom:

  • prejemanje 20-odstotne predčasne pokojnine, če so jo prejemali že do 31. decembra 2019, ali 40-odstotne starostne pokojnine,
  • upoštevanje ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa,
  • višina zmanjšanja pri predčasni pokojnini,
  • dolžina dopolnjene pokojninske dobe (zaokroževanje dopolnjene pokojninske dobe na šest mesecev ali celo leto) in njena kakovost (zavarovalna, pokojninska, pokojninska doba brez dokupa),
  • plača je v povprečju bistveno višja od pokojnine.

Iz navedenih dejavnikov, ki lahko vplivajo na višino pokojnine oziroma višino prejemkov, nedvomno izhaja, da je za tiste moške, ki se bodo upokojili po pogojih ZPIZ-2, ugodnejša upokojitev v začetku naslednjega leta, torej ne konec letošnjega leta. Za ženske in moške, ki se bodo upokojili po pogojih ZPIZ-1, pa je samo na podlagi povečanja plač za devet mesecev težko z gotovostjo trditi, da je upokojitev 1. januarja 2021 ugodnejša, čeprav podatki kažejo na to.

Predlog: dogovor z delodajalcem

Bolj jasno, ne pa dokončno, pa bo po znanih podatkih o rasti neto plač v prvih desetih mesecih (podatek bo znan sredi decembra). Zato predlagam, da se z delodajalcem dogovorite, da bi lahko spremenili datum prenehanja delovnega razmerja z 31. decembra (upokojitev 1. januarja 2021) na 30. december 2020 (upokojitev 31. decembra 2021), če zdaj predvidevamo, da bo tudi za ženske ugodnejše, če se upokojijo 1. januarja 2021. Na zavodu smo lani ob podobni nejasnosti počakali z reševanjem zahtevkov, kjer je bil datum upokojitve 31. decembra ali 1. januarja, prav zato, ker so nekateri zavarovanci spreminjali datum prenehanja delovnega razmerja.

Kaj bi naredil jaz, če bi bil v vaši vlogi v zvezi z odločitvijo, ali se upokojiti 31. decembra ali 1. januarja, in delodajalec že čaka, da dobi odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve? Dal bi odpoved 31. decembra 2020 in se upokojil 1. januarja 2021. 

Še enkrat pa poudarjam, da je za vse tiste, ki razmišljajo o upokojitvi konec letošnjega leta ali čez nekaj mesecev in se bodo upokojili po ZPIZ-2 ali ZPIZ-1, ugodnejša upokojitev v naslednjem letu, saj pridobijo vsaj eno od ugodnosti, ki so navedene pod drugimi dejavniki.

Še primer: kolikšno razliko v višini pokojnine lahko prinese upokojitev 1. januarja 2021 namesto 31. decembra 2020 ob predpostavki povečanja neto plače v letošnjem letu za 6,3 odstotka: za moške in ženske z 800 evri pokojnine 31. decembra 2020 bi z upokojitvijo 1. januarja 2021 znašala 821 evrov za moškega (na letni ravni to pomeni 250 evrov več) oziroma 808 za žensko (na letni ravni za skoraj 100 evrov več), kar pa zaradi enega dneva razlike pri upokojitvi ni zanemarljivo. Da ne bo nejasnosti glede razlike med moškimi in ženskami, kot sem že napisal, se 1. januarja 2021 za moške poveča odmerni odstotek.

Žal je pred tistimi, ki se želijo upokojiti konec leta ali v začetku naslednjega, po več desetletjih dela še dodatna skrb. Upam, da bodo podatki, navedeni v tem prispevku, in spremljanje le-teh do sredine decembra prispevali k pravi odločitvi, ker se za vsak evro višja pokojnina na dolgi rok pozna, saj gre za prejemek, ki so ga ženske, ki jim je pravica prenehala lani, v povprečju prejemale kar 24 let in 11 mesecev, moški pa 17 let in 7 mesecev.

Marijan Papež, fotografija: J. D.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media