Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Dobro je vedeti | mar. '21

ODSTOTNO POVEČANJE POKOJNINE

Bralec dvomi o pravilnosti zavodove odločbe, ker je bila njegova zahteva za odstotno povečanje pokojnine zavrnjena in se mu starostna pokojnina še naprej izplačuje v nespremenjenem znesku. Starostna pokojnina mu je bila priznana konec leta 2015, do dneva upokojitve pa je dopolnil 42 let, 5 mesecev in 9 dni pokojninske dobe brez dokupa. V letu 2020 se je zaposlil za deset ur tedensko, tako da ima zdaj skupaj 42 let in 6 mesecev pokojninske dobe brez dokupa, zato meni, da je upravičen do odstotnega povečanja pokojnine.

Uživalec pokojnine ima po prenehanju uživanja sorazmernega dela pokojnine pravico do odstotnega povečanja pokojnine ob upoštevanju pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju, do ponovne odmere pokojnine z upoštevanjem novih osnov, pri čemer se upošteva tudi odstotno povečanje zaradi pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju, in do usklajenega zneska prvotno odmerjene pokojnine, odvisno, kaj je za uživalca pokojnine najugodnejše ob pogoju, da izpolnjuje pogoje za odstotno povečanje pokojnine ali ponovno odmero pokojnine.

Za odstotno povečanje pokojnine mora uživalec pokojnine iz ponovnega zavarovanja, če se je vključil v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2020, dopolniti najmanj šest mesecev pokojninske dobe. Za ponovno odmero pokojnine, to je upoštevanje plač in pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja, mora uživalec pokojnine v enem koledarskem letu prejemati plačo najmanj šest mesecev, pravico do ponovne odmere pokojnine pa uveljavi v novem koledarskem letu.

Bralec, ki se je v letu 2020 vključil v obvezno zavarovanje za deset ur tedensko in prejemal 75 odstotkov starostne pokojnine, ni do prenehanja ponovnega zavarovanja dopolnil najmanj 6 mesecev pokojninske dobe, zato tudi ni bil upravičen do odstotnega povečanja že priznane starostne pokojnine, čeprav ima s ponovnim zavarovanjem skupaj 42 let in 6 mesecev pokojninske dobe brez dokupa. Odločba, s katero je bila bralcu zavrnjena pravica do odstotnega povečanja starostne pokojnine, je pravilna in zakonita, saj novela zakona, ki velja od 1. januarja 2020, določa, da je do tega upravičen le tisti zavarovanec, ki je v primeru ponovne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2020 dopolnil najmanj šest mesecev pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja.

NOVA ODMERA VDOVSKE POKOJNINE PO KMETU

Bralca zanima, ali bo njegova mama upravičena do nove odmere vdovske pokojnine po pokojnem možu, ki je bil upokojen kot kmet. Slišal je namreč, da je zakon, ki velja od 1. januarja 2021, določenim kmetom, ki so bili upokojeni za ožji obseg pravic, omogočil ugodnejšo odmero pokojnino ter bodo upravičeni do letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo. Njegova mama je vdovsko pokojnino uveljavila pred petimi leti, vendar je ta zelo nizka in nima niti letnega dodatka.

Novela zakona, veljavna od 1. januarja 2021, je izenačila »druge kmete«, ki so v obdobju od 1. januarja 1984 do 31. marca 1992 plačevali prispevke od osnove najmanj za 4. razred, z združenimi kmeti, ki so bili zavarovani od osnove (4. razred) in jim je bilo zagotovljeno zavarovanje za širši obseg pravic. To še ne pomeni, da bodo vsi »drugi kmetje«, ki so v tem obdobju plačevali prispevke najmanj od osnove za 4. razred ali celo od višje osnove, upravičeni do nove odmere in s tem do vseh pravic iz obveznega zavarovanja, torej za širši obseg, saj morajo biti izpolnjeni pogoji za tako odmero, torej bodo upoštevani predpisi, ki so veljali v času uveljavitve pravice do pokojnine.

Najpomembnejše pravice, ki jih bodo lahko pridobili zavarovanci »drugi kmetje«, ki še nimajo priznanih pravic za širši obseg ob izpolnjevanju pogojev za novo odmero, so odmera od najnižje pokojninske osnove in s tem višja pokojnina, pridobitev morebitnega dodatka za pomoč in postrežbo glede na zdravstveno stanje ter letni dodatek.

Novela zakona se izrecno nanaša le na zavarovanca iz 11. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1983 (drugi kmet), ki je vplačeval prispevke vsaj v enaki višini kot zavarovanci iz drugega odstavka 10. člena tega zakona (združeni kmetje) in je po drugem odstavku 401. a člena ZPIZ-2 kot uživalec pokojnine upravičen do višje pokojnine, kar pomeni, da sprememba zakona ne zagotavlja morebitne nove odmere vdovskih, dela vdovskih ali družinskih pokojnin.

Bralčeva mama kot uživalka vdovske pokojnine tako ni upravičena do nove odmere vdovske pokojnine, četudi bi njen pokojni mož izpolnjeval pogoje za odmero pokojnine za širši obseg pravic, ker zakon tega ne predvideva.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 18. marca, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.

  

Milena Paulini


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media