VESTI IZ ZDUS

Dobro je vedeti | mar. '21

Upokojitev naj zagotavlja primerno socialno varnost

Odzivi na Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP 7) in predvsem na določbe o upokojevanju so burni. Sindikati so že vložili presojo ustavnosti 21. in 22. člena, prav tako so zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic pozvali k oceni diskriminatornosti.

Drugo vprašanje, ki zadeva tudi nas, upokojence, je, ali gre pri PKP7 res za »prisilno upokojevanje«. Menimo, da ne! Zakon ne določa, da se mora oseba, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, določene z zakonom, upokojiti. Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve oziroma navedbe razloga, a le tistim, ki so dopolnili starost 65 let in imajo najmanj 15 let zavarovalne dobe ali 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Torej zakon ne prisiljuje delodajalca, da delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, ampak mu omogoča, da ima besedo pri odločanju o tem, ali bo obdržal delavca, ki mu je že zagotovljena socialna varnost. Seveda je socialna varnost različna, glede na to, ali je pokojnina priznana na osnovi 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali na osnovi najmanj 15 let zavarovalne dobe. Višina pokojnine je odvisna tudi od plače, ki jo je posameznik prejemal v času svojega aktivnega obdobja. Toda ko presojamo primernost te rešitve, ne smemo prezreti temeljnih načel, na katerih temelji naš sistem obveznega pokojninskega zavarovanja.

Naj posebej opozoriva na načelo medgeneracijske solidarnosti. Zato moramo sistem prilagajati tako, da si bodo tudi mlade generacije z zavarovanjem, torej delom, zagotovile pogoje za starostno upokojitev. Delodajalci in delojemalci se morajo zavedati, da je naša družba stara in bo v prihodnje, če se bodo nadaljevali trendi zadnjih let, celo primanjkovalo domače delovne sile. Na upadanje števila mladih zavarovancev v starosti od 15 do 30 let nas opozarjajo tudi statistični podatki, razvidni iz letnih poročil Zpiza.

Zato smo v Zdusu prepričani, da bodo delodajalci pri uporabi določb 21. in 22. člena citiranega zakona ravnali preudarno in odgovorno. Delavci, ki pa jim bo pogodba o zaposlitvi odpovedana, pa se bodo sami odločili, ali bodo uveljavili pravico do starostne pokojnine ali pa si bodo poiskali novega delodajalca. Za izboljšanje socialne varnosti že upokojenih naj še pojasnimo, da zakonodaja omogoča tudi upokojencem določene oblike dela pod določenimi pogoji.

Nekateri menijo, da te določbe sploh ne spadajo v PKP7, saj to temo obravnavata Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih. V Zdusu menimo drugače, saj se posledice epidemije kažejo na številnih področjih, ki vplivajo na socialno varnost ljudi, med drugim tudi na trg dela. Le prisluhnimo ljudem, kaj se resnično dogaja in kdo je najbolj prizadet. Ne gre le za mlade, temveč tudi mnoge starejše delavce, ki so brezposelni in bi se radi zaposlili, da bi izpolnili pogoje za dostojno pokojnino. Ko covida-19 ne bo več, se bomo lahko skrbneje posvetili sistemskim zakonom, tudi pokojninskemu, in to na podlagi široke javne razprave, v kateri se mora slišati tudi glas generacije upokojencev, ki ni partner socialnega dialoga. Do takrat pa bodimo strpni, da bi iz sedanje zdravstvene in ekonomske krize izšli z obvladljivimi posledicami.

Janez Sušnik, Anka Tominšek, fotografija A.Ž

Poslanstvo zveze upokojencev

V Zvezi društev upokojencev Slovenije se dobro zavedamo, da kljub izredni uskladitvi pokojnin v decembru še vedno zaostajamo za 3,5 odstotka. Prepričani smo, da bi v letošnjem letu to nadomestili, a je prišla epidemija, vendar kljub nepredvidljivi situaciji od tega ne odstopamo. Revščina se namreč povečuje, kajti pod pragom revščine je več kot 90.000 upokojenk in upokojencev.

Še enkrat poudarjamo, da smo z zahtevami dosegli, da je vsaj za 40 let delovne dobe pokojnina nekoliko višja, a žal v najbolj kritičnih primerih ne presega praga revščine. Dosegli smo postopno dvigovanje odmernega odstotka pokojninske osnove. Sočasno zahtevamo, da se pokojnine, priznane in odmerjene do uveljavitve teh sprememb, uskladijo, da se zagotovi pravičnost tistim, ki so se upokojili pred uresničitvijo le-tega.

Vseskozi spremljamo življenje upokojencev, zato imamo zanesljive podatke, kako živijo. Sledimo ukrepom in zahtevam, pobudam in predlogom iz posameznih društev in pokrajin, ki jih uskladimo s strokovnimi komisijami in jih posredujemo osebno in pisno odločevalcem na področju socialnega varstva, zdravstva, splošnega gmotnega položaja, bivalnih pogojev doma in v institucionalnih osnovah.

Zahteve za takojšnjo rešitev

In katere so naše glavne zahteve, na katere opozarjamo in zahtevamo takojšnjo rešitev? Najprej zahtevamo redno uskladitev pokojnin po sistemskem zakonu, ponovno vrnitev seniorske olajšave, ki so nam jo brez obrazložitve odvzeli, in izplačilo zaostanka, ki ga omenjamo zgoraj.

Zahtevamo, da se takoj ukine obdavčitev letnega dodatka, kot velja za vse aktivno prebivalstvo v Sloveniji, ravno tako naj se letni dodatek izplača po zakonu v dveh razredih, in to najkasneje v juniju, saj to ni socialni korektiv, temveč tako kot pokojnina »zasluženi« dodatek.

Ponovno naj se uvede pogrebnina v enakem znesku za vse, saj je žal tudi ta postala socialni transfer.

Obvezno naj se uredijo razmere v domovih za starejše, se kadrovsko okrepijo, plačni sistem naj bo delu primeren, prenovijo naj se standardi, ki so stari več kot 20 let. Poleg domov naj se organizirajo pravi negovalni domovi z veliko empatije do starejših. Pri gradnji domov morajo upoštevati okolje in zahteve po manjših, prijaznih domovih v okviru občin. Imamo program Starejši za starejše, ki pomaga starejšim od 69 let. Kar 3.500 prostovoljcev po vsej Sloveniji letno pomaga skoraj 70.000 ljudem, ki so pomoči potrebni, da lahko ostanejo v domačem okolju, kjer so najraje, in poskrbijo, da imajo zagotovljene prevoze za nujne poti. Evropa nas je prepoznala, v Sloveniji pa bijemo bitko …

Staranje je postalo svetovni problem, zato zahtevamo sprejem realnega zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju zanjo, zakon naj ne bo diskriminatoren, pač pa realno ocenjen, vanj morajo biti vključeni tako prostovoljci kot E-oskrba, ki ponuja 24-urno pomoč in povezanost.

Zahtevamo javno zdravstvo in prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pripravlja se pokojninska reforma, na kar se moramo dobro pripraviti.

Obvezno se mora povečati vdovska pokojnina.

Navedene zahteve so najbolj kritične do odločevalcev in ne bomo odnehali, dokler ne bodo uresničene. Lahko kdo reče, da ne upoštevamo izrednih razmer, vendar jih: najranljivejši z najnižjimi pokojninami so dobili krizni dodatek, k čemur smo pripomogli tudi mi. In prav je tako, a očitki so, da drvimo proti uravnilovki pokojnin. Zagovarjamo sistem, ki je v veljavi, naj imajo tisti, ki so redno vplačevali in so bili njihovi prispevki za pokojninsko invalidsko zavarovanje višji ali visoki, tudi višjo pokojnino. Le tako si bomo zagotovili, da bodo mladi verjeli v pokojninski sistem.

Delo Zdusa je izjemno obširno, poleg zahtev do odločevalcev imamo velike obveze do svojih članov tako na področju bivanjskega standarda, kulture, športa in rekreacije, tehniške kulture, saj moramo vedeti, da smo največja humanitarna, nepolitična in nestrankarska organizacija, ki mora vedno in povsod uresničevati svoje temeljno načelo. Sodelujemo z mladimi in evropskimi organizacijami, ki s svojim delovanjem ščitijo in nadgrajujejo pravice starejših, in nismo še zavrgli upanja, da se končno ustanovi Urad za starejše. Ne nazadnje nadaljujemo bitko proti starizmu, ki se je začel pojavljati med ljudmi in na kar nas je opozorila tudi korona (obiski trgovin, prevozi, nestrpnost …). Pojavljata se nasilje in osamljenost in prepričani smo, da bo vse to imelo velike posledice za nas, starejše.

Zelo nazorno smo svoje zahteve in delovanje predstavili v brošuri Organizirane oblike zagotavljanja kakovostne starosti, ki prikazuje delovanje in poslanstvo Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus). Če jo kdo želi, jo lahko dobi pri Zdusu.  

Vera Pečnik

Opomba uredništva: Ob zaključku redakciji smo izvedeli, da je ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje določil, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Po oceni sodišča bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem morebiti protiustavne zakonske ureditve, večje od posledic, ki bi nastale, če se do končne odločitve sodišča njeno izvrševanje zadrži. Zadržalo je tudi učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media