Prekinitev zavarovanja ni priporočljiva

apr. '21

Na nas se je s pismom obrnila bralka (ime in naslov hranimo v uredništvu), ki meni, da banke in zavarovalnice z zavarovanji zavajajo upokojence. Sama je imela pri Novi Ljubljanski banki sklenjeno življenjsko zavarovanje NLB Vita, a je po štirih letih in pol ugotovila, da gre za zavarovanje brez varčevalne komponente oziroma da bo vplačala bistveno več, kot bo znašalo končno izplačilo. Zato se je odločila za prekinitev zavarovanja, vendar so ji v banki izplačali le eno tretjino dotlej vplačanih sredstev, kar se ji zdi, kot je zapisala, »izkoriščanje upokojencev«.

Za pojasnilo smo se obrnili na življenjsko zavarovalnico Vita, kjer so nam pojasnili, da je imela bralka po vsej verjetnosti sklenjeno vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti NLB Vita Senior. To je rizično zavarovanje, kar pomeni, da je celotna premija namenjena samo zavarovanju življenja, ne varčevanju. Zavarovanje je načeloma namenjeno plačilu stroškov pogreba, torej zadnjih stroškov ob smrti zavarovanca. Po smrti bo zavarovalnica svojcem, tistim, ki jih določi zavarovana oseba sama, po predložitvi potrebne dokumentacije izplačala dogovorjeno zavarovalno vsoto. Ob smrti jim bo na voljo tudi pogrebna asistenca z informacijami, povezanimi z organizacijo pogreba. Ob tem v zavarovalnici poudarjajo, da gre za zavarovanje, ne za varčevanje, torej ni nikakršnih drugih izplačil. »To zavarovanje najlažje primerjamo s kaskozavarovanjem avtomobila, kjer bo zavarovanec ob nezgodi dobil izplačano odškodnino. Če nesreče ne bo imel, po enem letu to zavarovanje preprosto usahne in stranka ne dobi nazaj vplačanih sredstev,« so pojasnili. Življenjsko zavarovanje NLB Vita Senior lahko sklenejo osebe med 55. in 80. letom starosti in je torej dosmrtno, zavarovalna vsota se giblje od 700 do 5.000 evrov, mesečna premija pa je odvisna od zavarovančeve starosti ob vstopu v zavarovanje, najnižja znaša 9,09 evra.

Poleg osnovnega zavarovanja pa je mogoče skleniti še zavarovanje NLB Vita Nezgoda paket Senior, s katerim stranke v primeru invalidnosti poskrbijo za svojo finančno varnost ali finančno varnost najbližjih. S paketom Senior se je mogoče dodatno zavarovati za nezgodno smrt (tudi v prometni nesreči), delno ali 100-odstotno invalidnost ter dnevno odškodnino za vsak dan, preživet v bolnišnici zaradi nezgode. Obe zavarovanji sta povezani in v vsakem primeru ob nastopu zavarovalnega primera upravičenci dobijo dogovorjeno zavarovalno vsoto.

In če se zavarovana oseba odloči za predčasno prekinitev zavarovalne pogodbe? Če od sklenitve police še nista potekli dve leti, stranka ni upravičena do izplačila, so zatrdili v zavarovalnici, če pa sta od sklenitve police že potekli več kot dve leti, dobi izplačano odkupno vrednost, ki pa je nižja od vsote vplačanih premij, saj je bila stranka ves čas trajanja zavarovanja zavarovana za primer smrti. V primeru bralke je ta odkupna vrednost znašala približno eno tretjino vplačanih sredstev. V zavarovalnici vsekakor ne priporočajo prekinitve življenjskih zavarovanj.

Podobno tudi pri drugih zavarovalnicah

Tudi pregled drugih zavarovalnic je potrdil ugotovitev, da je vsaka predčasna prekinitev zavarovanja v osnovi izguba denarja. Zavarovalnica Generali ima za starejše na voljo dve zavarovanji. Zavarovanje Varna leta je vseživljenjsko zavarovanje z zajamčenim izplačilom v primeru smrti in je primerno za tiste, ki želijo poskrbeti za varnost najbližjih, saj omogoča izplačilo sredstev za plačilo stroškov v primeru smrti. Zavarovanje Zlata leta je naložbeno zavarovanje, ki združuje jamstvo zavarovalne vsote za primer smrti in možnost varčevanja v različnih naložbah ter je zato primerno za tiste, ki si želijo varčevati tudi v jeseni življenja.

Obe zavarovanji omogočata tudi izbiro dodatnih zavarovanj, s katerimi zavarovanci lahko poskrbijo za varnost v primeru nezgode in tudi za primer obolelosti za različnimi vrstami raka. Kot pravijo, je sklenitev obeh zavarovanj preprosta, zavarovancev ne sprašujejo po zdravstvenem stanju. Pomembno pa je vedeti, da se obe zavarovanji skleneta za vse življenje. Pri zavarovanju Varna leta se premija plačuje do izteka zavarovalnega leta, ko zavarovana oseba dopolni 90 let (oziroma do njene smrti). Pri zavarovanju Zlata leta pa stranka lahko izbira med različnimi dobami plačevanja premije – zaradi davčnih ugodnosti priporočajo, da je ta doba vsaj deset let. »Stranko že ob sklenitvi zavarovanja informativno seznanimo z vrednostjo morebitnega odkupa (predčasne prekinitve zavarovanja, op. av.). Zaradi stroškov, povezanih z davčno zakonodajo (8,5 odstotka davka od prometa zavarovanih poslov), odsvetujemo odkup police pred potekom desetih let,« opozarjajo. Odkup pomeni predčasno prekinitev zavarovanja, kar je praviloma povezano tudi z drugimi stroški, na primer izstopnimi, in zato ni vedno ugodna rešitev,« so dodali.

Tudi v Zavarovalnici Triglav so opozorili, da je »življenjsko zavarovanje dolgoročno zavarovanje, zato ob sklepanju zavarovanja svetujemo skrben premislek, še posebej pozorno pa naj stranke preberejo zavarovalne pogoje, ki vsebujejo obvezujoče in popolne informacije o zavarovalnem produktu. Dodatno svetujemo tudi pregled stroškov. Nizki stroški so namreč eden izmed ključnih elementov dobrega varčevalnega produkta, saj lahko pomembno vplivajo na vrednost premoženja na naložbenem računu zavarovanca. Pred sprejemom v zavarovanje tudi svetujemo, da se zavarovanci natančno pogovorijo s svetovalcem in postavijo čim več vprašanj, pred sklenitvijo zavarovanja pa priporočamo, da se o tem posvetujejo s svojimi potomci ali nekom, ki mu zaupajo.« Če želi stranka prekiniti zavarovanje zaradi različnih razlogov, pa so nam v obeh zavarovalnicah zatrdili, da stranki pred dokončno odločitvijo ponudijo še druge možnosti (zmanjšanje premije, mirovanje izplačila, kapitalizacijo zavarovanja …).

Jožica Hribar, fotografija: J. D. 


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media