Plačilna disciplina se izboljšuje

Dobro je vedeti | jun. '21

V lanskem letu je na pobiranje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vplivala tudi epidemija covida-19, zaradi katere so bili sprejeti številni ukrepi interventne zakonodaje. Tako je bila za samozaposlene uveljavljena oprostitev plačila prispevkov oziroma avtomatični odlog plačila prispevkov ob izpolnjevanju pogojev. Za delodajalce pa oprostitev plačila prispevkov od nadomestila plač za čakanje na delo in od plač za delo. Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost pa ni bila upravičena oseba, ki na dan vloge ni imela plačanih zapadlih davčnih obveznosti. Kljub težkim razmeram je Finančna uprava RS (Furs) za pokojninsko blagajno lani pobrala 4.144.858.576 evrov prispevkov.

Njihovo poročilo je 22. aprila obravnaval tudi Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pozitivno ocenil njihova prizadevanja za uspešno in učinkovito delo. Furs med drugim opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja prispevkov. Spodbudni so podatki, ki kažejo, da se poostreni nazori na področju obračunavanja prispevkov odražajo tudi na bistveno manjšem številu delodajalcev, ki za svoje zaposlene ne predlagajo obrazcev REK-1. Od prve objave nepredlagateljev 15. aprila 2013 do objave 10. marca 2021 se je njihovo število zmanjšalo za 68,6 odstotka. Povprečno mesečno število nepredlagateljev obrazcev REK-1 v letu 2020 je znašalo 1.833 in se je v primerjavi z letom 2019 (1.926) zmanjšalo za 4,83 odstotka.

V letu 2020 se je izredno povečal učinek iz naslova samoprijav na osnovi inšpekcijskih pregledov, ki je za 118,5 odstotka višji od učinka iz leta 2019 in najvišji v zadnjih petih letih. Toda tretjina zneska iz naslova samoprijav na osnovi inšpekcijskih pregledov se nanaša na nadzore pri zavezancih, ki napotujejo svoje delavce na delo v tujino.

Zaradi nepredložitve obrazca REK-1 za izplačilo plače Zpiz enkrat mesečno pošlje obvestila delodajalcu in delavcu. Obvestilo delavcu vsebuje seznanitev z obdobjem, na katero se nanaša, in s posledicami, če delodajalec zanj ne odda obrazca REK-1 za izplačano plačo in ne plača prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsebuje pa tudi poziv, da se izreče o prejemu plače in njeni višini. Tako se je v letu 2020 kar 6.666 delavcev odzvalo na poziv Zpiza in Fursa ter predložilo izjavo.

Kakšno je njegovo ukrepanje? Če iz izjave in dokazil izhaja, da delavec plače ni prejel, Furs izvede sankcioniranje delodajalca, če pa izhaja, da je delavec plačo prejel, izvede nadaljnji nadzor in pripadajoče davčne obveznosti, v plačilo naloži akontacijo dohodnine in prispevke z odmerno odločbo.

Iz Fursovega poročila je razvidno, da je v letu 2020 izdal 1.049 odločb o prekršku. Znesek izrečenih glob je znašal 1.314.150 evrov (kar je manj kot leta 2019). Število izrečenih opominov pa je bilo višje – 643 (122 v letu 2019). Zaradi suma storitve kaznivega dejanja pa je bilo v preteklem letu vloženo 57 kazenskih ovadb (64 v letu 2019) in eno naznanilo na državno tožilstvo.

Davčni dolg se zmanjšuje

Furs je za pokojninsko blagajno v letu 2020 pobrala za 4.144.858.576 evrov prispevkov. Če k temu znesku prištejemo še oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v znesku 543.833.506 evrov, ki jih je državni proračun na podlagi zakona o interventnih ukrepih zaradi epidemije covida-19 neposredno poravnal Zpiz, so njegovi dohodki iz naslova prispevkov znašali 4.688.692.082 evrov, kar je za 3,9 odstotka več kot v letu 2019.

Glede davčnega dolga so podatki iz poročila spodbudni in kažejo, da se stanje izboljšuje. Tako je 31. decembra 2014 delež dolga v letno pobranih prispevkih znašal 8,7 odstotka in padal, 31. decembra 2020 je znašal le še 4,5 odstotka. Konec preteklega leta je znašal 186.218.627 evrov in se je v primerjavi z letom 2019 znižal za 18.746.366 evrov oziroma za 9,1 odstotka. Še spodbudnejši pa je podatek, da se je za 17,9 odstotka znižal aktivni dolg. Naj še pojasnimo, da precejšnji del celotnega dolga predstavlja pogojno izterljivi dolg, ki je pretežno prijavljen v insolventskih postopkih (stečaj, prisilna poravnava) in nanje Furs nima vpliva ter je izplen bolj skromen. Za aktivni dolg je značilno, da lahko davčni organ zoper dolžnike izvaja vse oblike izterjave, predvidene v določeni zakonodaji, s ciljem, da se dolg poplača, medtem ko je pri pogojno izterjanem dolgu poplačilo dolga v največji meri odvisno od dinamike in zaključka sodnih postopkov.

 A. T.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media