Slovenija turiste vabi kot varna in zelena dežela

jun. '21

Turizem je zagotovo ena izmed gospodarskih panog, ki jih je pandemija koronavirusne bolezni najbolj prizadela. Okrevanje bo dolgo in naporno, a bolj ko se bliža poletje, bolj optimistični so turistični delavci, ki iščejo čim bolj inovativne zamisli za privabljanje turistov. Domačih in tujih. Slovenija se na tujih turističnih trgih predstavlja kot varna, zelena in butična država, ki obljublja edinstvena doživetja, aktivni oddih in vrhunsko hrano. Na mednarodni turistični borzi Fitur Madrid so nagradili promocijski video, ki predstavlja Slovenijo kot odlično izbiro za gastronomska doživetja. Ker turisti pri izbiranju počitniških ciljev vse večji pomen dajejo trajnostnemu vidiku, je to ena izmed prednosti in hkrati priložnost, da dodatno okrepimo našo pozicijo sodobne, zelene, v trajnost usmerjene turistične destinacije, pravi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.

Kako pomembna panoga je turizem za slovensko gospodarstvo?

Turizem je zelo pomembna dejavnost za slovensko gospodarstvo. V letu 2019 po podatkih Svetovnega sveta za turizem in potovanja predstavlja skupni prispevek slovenskega turizma 9,9 odstotka celotnega BDP oziroma 4,93 milijarde evrov. To so celotni učinki turizma na slovensko gospodarstvo, saj gre za dejavnost z izredno visokimi multiplikativnimi učinki. Turizem predstavlja visok, to je 8-odstotni delež v celotnem izvozu in kar 40-odstotni delež v izvozu storitev v plačilni bilanci Slovenije.

Poudariti moram še pomembno vlogo turizma pri spodbujanju trajnostnega razvoja naše dežele. Pred šestimi leti smo oblikovali nacionalni program za trajnostni razvoj destinacij in turističnih ponudnikov, ki se imenuje Zelena shema slovenskega turizma, v katero je do danes vstopilo 160 destinacij in ponudnikov. Zaradi koristi za turizem in družbo nasploh smo zavezo za trajnostni razvoj postavili v središče vseh razvojnih in promocijskih aktivnosti, in to s konsenzom celotnega turističnega gospodarstva.

Kakšno vlogo ima pri tem Slovenska turistična organizacija?

Slovenska turistična organizacija je krovna nacionalna turistična organizacija za načrtovanje in izvajanje promocije države kot turistične destinacije, prav tako opravljamo številne razvojne aktivnosti. Pri tem sodelujemo z vsemi ključnimi institucijami slovenskega turizma, s 35 vodilnimi turističnimi destinacijami, produktnimi združenji ter slovenskim turističnim gospodarstvom. Smo stična in središčna točka v kompleksni mreži slovenskega turizma. Slovenijo v tujini in doma s številnimi aktivnostmi predstavljamo skozi zgodbo zelene in varne destinacije za edinstvena doživetja in tako utrjujemo znamko Slovenije in slovenskega turizma I FEEL SLOVENIA.

Ravno turistično dejavnost je pandemija koronavirusne bolezni najbolj prizadela. Kakšne so posledice oziroma kdaj bomo vedeli, kakšne so dejanske posledice?

Drži, turizem je panoga, ki jo je pandemija najbolj prizadela. Leto 2020 je bilo najtežje leto v vsej zgodovini slovenskega in tudi globalnega turizma. Lani smo imeli v Sloveniji skupno za 51 odstotkov manj prihodov in 42 odstotkov manj prenočitev, izgubljenih je bilo torej kar 7 milijonov prenočitev. Tujih gostov je bilo za 74 odstotkov manj, to je enako zmanjšanju mednarodnih potovanj na globalni ravni. Ta močni upad pri tujih gostih je deloma ublažila rast domačih turistov. Domačih gostov je bilo za 21 odstotkov več, ustvarili pa so za kar tretjino več prenočitev, kar je bilo spodbujeno s turističnimi boni, vseslovensko motivacijsko kampanjo Moja Slovenija in privlačno ponudbo slovenskega turističnega gospodarstva. Po podatkih Eurostata je Slovenija država z najvišjo rastjo domačih turistov v letu 2020.

V slovenskem turizmu se s postopnim sproščanjem ukrepov v turistični sektor vrača optimizem. Zavedamo pa se, da je pred nami še eno zahtevno leto, ki tudi turistično gospodarstvo postavlja pred številne izzive. Podjetja se ob postopnem sproščanju omejitev v turizmu soočajo z ukrepi, povezanimi z varnostnimi standardi, in obratovanjem v zmanjšanem obsegu. Za letošnje leto v slovenskem turizmu pričakujemo nekoliko manjše število domačih gostov kot lani, kar bi še vedno predstavljalo okvirno za 15 odstotkov več domačih gostov kot leta 2019, in nekoliko več tujih turistov kot lani. Napovedi so seveda zelo negotove in odvisne od številnih dejavnikov.

Kako obsežne bodo posledice pandemije za slovenski in globalni turizem, je odvisno od več dejavnikov, tudi od tega, kdaj se bo pandemija končala in se bodo ponovno v celoti vzpostavili turistični tokovi. Do okrevanja naj bi prišlo šele leta 2024. Svetovna turistična organizacije (UNWTO) ocenjuje, da je zaradi situacije neposredno v globalnem turizmu ogroženih od 100 do 120 milijonov delovnih mest, po podatkih Svetovnega sveta za potovanja in turizem (WTTC) pa je bilo v letu 2020 izgubljenih več kot 62 milijonov delovnih mest, kar predstavlja 18,5-odstotni upad.

Dejstvo pa je tudi, da je pandemija čas, ko je prišlo na globalni ravni do premisleka o tem, kako lahko razvijemo še boljši in bolj trajnostni turizem. Pozitivna posledica pandemije je tudi ta, da so domači turisti lani in letos še bolj spoznali svojo državo, številne novosti in prednosti, ki so jih do zdaj odkrivali večinoma tuji turisti.  

Kako ste se odzvali na spremenjene razmere?

Pandemija je močno vplivala tudi na aktivnosti Slovenske turistične organizacije. Že kmalu po pojavu krize smo spremenjenim razmeram prilagodili našo promocijo, ki smo jo povsem digitalizirali. V času zaprtja smo vseskozi ohranjali stik s trgom in predstavljali ponudbo in doživetja Slovenije za čas, ko bodo potovanja mogoča. Dogodke, kot so sejmi in borze za tuje organizatorje potovanj, smo v veliki meri preselili na splet. Veseli smo, da smo v teh dneh že sodelovali pri prvih fizičnih dogodkih v tujini. Še v večji meri kot prej smo se usmerili na bližnje trge, ki so dostopni z avtomobilom. Močno smo se usmerili na domači trg, kjer smo začeli vseslovensko motivacijsko kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija. S to kampanjo nam je uspelo povezati vse deležnike v turizmu, pridružilo pa se ji je tudi veliko število slovenskih medijev in ambasadorjev kampanje. Slovenijo predstavljamo kot zeleno destinacijo za edinstvena doživetja in aktivni oddih tudi s pomočjo športnikov ambasadorjev, kot so Luka Dončič, Primož Roglič, Ilka Štuhec in Tadej Pogačar, ter s promocijo na številnih mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji. Med njimi so največji mednarodni športni dogodki, ki jih je oziroma jih bo letos gostila Slovenija, kot so IBU svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki, UEFA evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let in kolesarska dirka Po Sloveniji, za katero smo tudi letos zagotovili prenos na globalni televizijski mreži Eurosport.  

Poseben poudarek smo namenili krepitvi pozicije Slovenije kot odgovorne in zelene destinacije, še posebej z izpostavitvijo znamke Green & Safe, s katero želimo turistom sporočiti, da so turistični ponudniki zagotovili varna doživetja. Povečali smo izobraževalne vsebine tako za slovenske destinacije in ponudnike kot tudi zaposlene. Ustrezno znanje in kompetence, še posebej o spremenjenih navadah, pričakovanjih in željah gostov, so v novih razmerah ključnega pomena. Pripravili smo dodatne projekte v podporo turističnemu gospodarstvu, to je razpise za sofinanciranje promocije za turistične destinacije, ponudnike, agencije in vodnike. Še vedno tesno sodelujemo s turističnim gospodarstvom in institucijami pri zagonu turizma in načrtovanju okrevanja.

V ospredje smo postavili tudi gastronomijo. Lani smo pridobili prve Michelinove zvezdice in verjamem, da bomo kljub izjemno težki situaciji za gostince relativno hitro pridobili nazaj zaupanje turistov zaradi visoke kakovosti in vse večje prepoznavnosti.

Kako je pandemija v resnici spremenila turistične trende v svetu in pri nas?

Pandemija je močno vplivala na spremembe v potovalnih navadah turistov. Dejansko je okrepila trende, ki smo jih opažali že dalj časa, kot je vse večji pomen trajnostnega ravnanja in delovanja v turizmu. Turisti danes prednost dajejo bližnjim, varnim, avtentičnim destinacijam, ki omogočajo oddih daleč stran od množic. Tudi na webinarju »Spring Into Recovery« v organizaciji Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT), ki ga je pred dnevi gostila Slovenska turistična organizacija, so si bili udeleženci enotni, da bo popotnik leta 2021 bolj izbirčen in bo iskal nove izkušnje, potovanja bodo bolj poglobljena.

Turisti več povprašujejo po možnostih aktivnega oddiha v neokrnjeni naravi in vse bolj cenijo destinacije, ki spoštujejo trajnostni razvoj. In prav na tem področju ima Slovenija, zahvaljujoč dolgoletni usmeritvi v trajnostni razvoj, pomembne prednosti. Dejansko smo prepoznani kot primer dobre prakse na področju trajnostnega razvoja. To je tisti pomembni kapital, na katerem slovenski turizem gradi med pandemijo in po njej. Ves čas pandemije, ko smo poudarjali prednosti Slovenije kot zelene destinacije, smo dobivali številne izjemne odzive turistov in poslovnih partnerjev.

Ali lahko govorimo tudi o kakšnih pozitivnih spremembah?

Številne spremembe bodo trajne in veliko jih bo tudi pozitivnih, saj se je močno povečal pomen trajnostnega razvoja turizma. Pričakujemo lahko, da vsaj še nekaj časa ne bo masovnega turizma, saj se bodo turisti izogibali velikim množicam v bolj obleganih destinacijah. V prvi vrsti zaradi želje po varnosti, a tudi zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19, ki jih bomo morali še nekaj časa upoštevati. Turisti bodo večjo pozornost kot pred krizo posvečali varnim potovanjem, izbirali bodo počitniške cilje, kjer jim bo uspelo zagotoviti varno in hkrati odlično izkušnjo in tako povrniti zaupanje gostov. Kažeta pa se tudi tesnejše sodelovanje in povezovanje turističnih ponudnikov, ki bo zagotovo ostalo tudi po krizi.

Ali smemo pričakovati, da bodo turistični ponudniki odslej več pozornosti namenjali domačim turistom?

Vsekakor, saj bodo potovanja v prvi fazi predvsem v bližnje destinacije. Vse pa se spopadajo z istim izzivom izpada prihodov in prenočitev tujih gostov. Tudi zdaj, ko se ponovno odpirajo turistične kapacitete, lahko pričakujemo, da jih bodo vsaj v začetku najbolj polnili domači gosti. Prav zaradi tega pri Slovenski turistični organizaciji posebno pozornost posvečamo predstavitvi Slovenije njenim prebivalcem kot privlačne destinacije, ki ponuja izjemna raznolika doživetja. Lani so jo domači turisti spoznali še podrobnejše, odkrivali neznane kotičke in doživetja in bili presenečeni nad novostmi. Verjamem, da jih bo Slovenija v veliki meri tudi letos prepričala s svojo bližino, neokrnjeno naravo, številnimi možnostmi za aktiven oddih, zdraviliškimi programi za krepitev odpornosti, varno ponudbo, izjemno lokalno kulinariko. Vse te možnosti za odlična doživetja skupaj z mnogimi koristnimi nasveti in novostmi so dostopna na naših spletnih straneh www.slovenia.info.

Slovenija si prizadeva postati ena najbolj trajnostnih držav sveta, kot prva na svetu je dobila naziv zelena destinacija. Kaj to pravzaprav pomeni?

V slovenskem turizmu smo aktivneje pristopili k razvoju trajnostnega turizma pred 13 leti. Ključno pa je k naši prepoznavnosti kot trajnosti zavezani deželi, po kateri se pri razvoju trajnostnega turizma zgledujejo številne države, prispevala Zelena shema slovenskega turizma (ZZST), s katero slovenski turizem uspešno udejanja trajnostno zavezo. Na Zelenem dnevu slovenskega turizma, zaznamovali smo ga 20. maja, se je shemi pridružilo 37 novih imetnikov znaka Slovenia Green. Zdaj se z njim ponaša skupaj 59 destinacij iz 75 občin. Zelena shema je bila v sedmih letih obstoja prejemnica vrste nagrad in priznanj, Evropska potovalna komisija pa jo je vzela kot osnovo pri pripravi trajnostnih usmeritev za evropske destinacije ter jo prepoznala kot najboljši primer certifikacijske sheme trajnostnega turizma v Evropi.

Jasna in konkretna politika na področju trajnostnega turizma je bila pomemben razlog, da je Slovenija septembra 2016 kot prva na svetu prejela naziv zelena destinacija na podlagi ocene po mednarodno sprejetih standardih Green Destinations. Prejem tega naziva pomeni veliko priznanje za Slovenijo, slovenski turizem, Slovensko turistično organizacijo in vse, ki z nami gradijo in implementirajo filozofijo trajnostnega razvoja slovenskega turizma. Spomnim se besed Alberta Salmana, predsednika organizacije Green Destinations, ob gostovanju mednarodne konference Global Green Destinacions Day v Ljubljani, kjer je bil naziv podeljen: »Slovenija že danes na področju turizma brez dvoma sodi med top deset najbolj trajnostnih držav na svetu.« Kmalu potem, tj. leta 2017, je Slovenska turistična organizacija zaradi te politike prejela ugledno nagrado National Geographic World Legacy Award.

Na katerih področjih pa še zaostajamo za drugimi turističnimi državami?

Izzivi, ki so pred nami, so razvoj kakovostnih produktov z visoko dodano vrednostjo, s katerimi bomo uresničevali vizijo butične destinacije za edinstvena doživetja. Izzivi so v ohranitvi kadra, infrastrukturi, novih butičnih nastanitvah, boljšem javnem potniškem prometu, letalski dostopnosti, če navedem nekaj ključnih.

Kateri pa so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki prepričajo turista, da se odloči za določen počitniški cilj?

Danes je najpomembnejše zaupanje, da bo destinacija poskrbela za varna, atraktivna in trajnostna doživetja. Turisti se danes odločajo za bližnje destinacije, ki niso množično obiskane in so odgovorne do okolja.

Kateri so najpogostejši razlogi, da tuji turisti prihajajo k nam oziroma da se vračajo?

Po anketi med tujimi turisti, izvedeni v letu 2019, so najpogostejši trije motivi za obisk Slovenije. Prvi motiv so naravne lepote, tako meni blizu 90 odstotkov anketiranih. Več kot 80 odstotkov je poudarilo varnost, ki je tako na drugem mestu, 78 odstotkov pa možnost sprostitve in počitka, ki je motiv na tretjem mestu. Vedno bolj jih prepriča kombinacija aktivnega oddiha v naravi in kakovostne kulinarike, na katero smo letos, ko je Slovenija nosilka prestižnega naslova Evropska gastronomska regija 2021, še posebej ponosni. Seveda pa so navdušeni nad gostoljubnostjo in srčnostjo ljudi.

V tujini namensko razvijajo seniorski turizem. Na primer v Španiji upokojenci dobijo t. i. vavčerje, ki jih lahko porabijo za letovanja ali potovanja zunaj sezone v letoviških in zdraviliških turističnih krajih. Kako je s tem pri nas?

Seniorski turizem je ena najpomembnejših ciljnih skupin tudi v slovenskem turizmu. Življenjska doba ljudi se daljša, treba je skrbeti za zdravje, dobro počutje in odpornost in Slovenija ima na tem področju odlično ponudbo. Zaradi pandemije je Slovenija idealna destinacija, saj je blizu in varna. Starejši popotniki tako prednost vse bolj dajejo domačim potovanjem pred tujimi destinacijami. Radi potujejo z avtomobilom, zanje pa so na oddihu posebej dragoceni druženje z družino ter možnosti rekreacije v naravi. Ključno zanje je zagotavljanje varnosti na potovanjih, pozorni so na ukrepe za zagotavljanje zdravstvene varnosti, ki jih določajo države oziroma destinacije. Prav tako je zanje pomembna tudi prilagodljivost turistične ponudbe.

Anita Žmahar, fotografija: Nino Verdnik


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media