Oktobrski košek 

Prosti čas | okt. '21

Jopa s kapuco

Oranžno melirana volna, privlačen vzorec, dopolnjen z dvema debelima kitama in žepoma, in še kapuca. Vse to ima vedno modna in prijetno topla kardiganska jopa.  

Velikosti: 38 in 44. Opisi za 44 so v oklepajih.

Potrebujemo: 800 (900) g oranžno melirane volne; pletilke št. 5 in 6.

Vzorci. Cevasti vzorec – 1. vrsta: *1 desna petlja, 1 levo petljo preidemo nepopleteno, nitka teče pred pletenjem, 1 desna petlja*; ponavljamo od * do *. Ponavljamo 1. vrsto. Patentni vzorec: menjaje pletemo 2 desni in 2 levi petlji. Osnovni vzorec – 1. vrsta: 1 leva petlja, *1 ovoj, 3 petlje desno prevlečeno snemamo (= 1 petljo desno prenesemo, 2 petlji popletemo desno skupaj in prevlečemo nastalo petljo skozi preneseno petljo), 1 ovoj, 1 leva petlja*. Ponavljamo od * do *. 2. in 4. vrsta: 1 desna petlja,*3 leve petlje, 1 desna petlja*. 3. vrsta: 1 leva petlja, *3 desne petlje, 1 leva petlja*. 5. vrsta: ponavljamo od 1. vrste. Vzorec kite: pletemo po vzorčni risbi. Narisane so vrste na licu dela, v vrstah na narobni strani pletemo petlje, kot leže. Prve 4 petlje odložimo na pomožno pletilko za pletenjem, naslednje 3 petlje pred pletenjem pustimo pri miru, 3 petlje na levi pletilki desno popletemo, 4 petlje na pomožni pletilki desno popletemo, 4 petlje na levi pletilki desno popletemo, 3 petlje pred pletenjem, ki smo jih pustili pri miru, desno popletemo. Po 10. vrsti ponavljamo od 1. vrste.

Poskusni vzorček: 14 petelj osnovnega vzorca je 10 cm po širini. 22 petelj vzorca kite je 11 cm po širini.

Velika kita

Desni sprednji del: na pletilke št. 5 nasnujemo 42 (46) petelj in pletemo 1 vrsto levih petelj, 3 vrste cevastega vzorca in nato patentnega vzorca. Po 3 cm nadaljujemo na pletilkah št. 6 osnovni vzorec, pri tem v 1. vrsti snamemo 9 enakomerno porazdeljenih petelj. Za vsako snemanje zapletemo po 2 petlji desno oziroma levo skupaj. 9 cm od nasnutka zazankamo 1 petljo za oblikovanje stranskega roba. Nato 19 (20) cm od nasnutka dodajamo pred zadnjo petljo v vrsti na vsakih 8 cm 2-krat po 1 petljo. Istočasno 15,5 (16,5) cm od nasnutka zazankamo 19 petelj za žepno odprtino, in sicer po prvih 5 (9) petljah in pred zadnjimi 8 petljami v vrsti. V naslednji vrsti, na mestu 19 zazankanih petelj, nasnujemo novih 22 petelj in na njih pletemo vzorec kite. 47 (50) cm od nasnutka zazankamo za rokavni izrez 3 petlje in v naslednji 2. vrsti še 2 petlji. 56 (60) cm od nasnutka zazankamo za vratni izrez 3 (4) petlje, nato v vsaki 2. vrsti 3 petlje, 2 petlji in 3-krat po 1 petljo. 64 (69) cm od nasnutka zazankamo za ramo preostalih 21 (24) petelj, in sicer 3-krat po 7 (8) petelj.

Levi sprednji del: pletemo kot desnega, le v zrcalni sliki.

Hrbtni del: nasnujemo 84 (90) petelj in pletemo kot desni sprednji del. 3 cm od nasnutka zazankamo v 1. vrsti 19 enakomerno porazdeljenih petelj. 47 (50) cm snemamo za rokavna izreza kot pri sprednjem delu. 64 (69) cm od nasnutka zazankamo na obeh straneh za ramena po 18 (20) petelj, in sicer 3-krat po 6 petelj (2-krat po 7 petelj in 6 petelj). Preostalih 21 (23) sredinskih petelj zazankamo za vratni izrez.

Rokav: nasnujemo 42 (46) petelj in pletemo do konca cevastega vzorca kot pri desnem sprednjem delu. Nadaljujemo patentni vzorec. Po prvi in pred zadnjo petljo v vrsti dodamo na vsakih 5 cm 2-krat po 1 petljo. 15 cm od nasnutka nadaljujemo na pletilkah št. 6 osnovni vzorec. V 1. vrsti zazankamo 5 enakomerno porazdeljenih petelj. Za rokavno širino dodajamo na obeh straneh na vsakih 6 (7) cm 4-krat po 1 petljo. Dodane petlje sproti prilagajamo vzorcu. 48 (50) cm od nasnutka zazankamo na obeh straneh po 2 petlji. Nato snemamo na obeh straneh za rokavno okroglino v vsaki 2. vrsti po 2 petlji, 12-krat (13-krat) po 1 petljo in 2 petlji. Zazankamo preostalih 13 (15) petelj.

Kapuca: plesti začnemo levo polovico v osnovnem vzorcu. Na pletilko št. 6 nasnujemo 2 petlji. V 1. vrsti pletemo 1 desno in 1 levo petljo. Po 2 vrstah dosnujemo na desni strani v vsaki 2. vrsti menjaje 2 petlji in 6-krat po 1 petljo, 4-krat (5-krat) po 1 petljo, 2-krat po 2 petlji in 9 (11) petelj. Dodane petlje sproti prilagajamo osnovnemu vzorcu. Nato pletemo 6 vrst brez dodajanj. Nato po prvi petlji v vrsti dodajamo v vsaki 4. vrsti 4-krat po 1 petljo in jih sproti prilagajamo osnovnemu vzorcu. 32 (33) cm od nasnutka zazankamo na desni strani v vsaki 2. vrsti 3-krat po 1 petljo, 4-krat (5-krat) po 2 petlji in 4 petlje. 39 (41) cm od nasnutka ostane 17 (18) sredinskih petelj. Desno polovico pletemo v zrcalni sliki: petlje dodajamo namesto snemamo, jih zazankamo namesto dosnujemo itd. 78 (82) cm od nasnutka zazankamo preostali 2 petlji.

Izdelava: na pletilke št. 5 naberemo iz žepne odprtine 22 petelj in pletemo 2 cm patentnega vzorca in 3 vrste cevastega vzorca. Nato vse petlje zadelamo s šivanko. Za obrobo za zapenjanje naberemo 86 (90) petelj iz levega sredinskega roba in pletemo kot žepno obrobo. Enako pletemo obrobo na desnem sprednjem delu, le da naredimo 5 navpičnih gumbnic čez 2 petlji. Prva gumbnica je 3 petlje od spodnjega roba, druga čez 18 petelj, preostale tri pa si sledijo v medsebojni razdalji po 17 (19) petelj. Iz roba kapuce naberemo 106 (112) petelj in pletemo enako kot žepno obrobo. Sešijemo ozke stranice obrob za zapenjanje in kapuco. Sešijemo ramena. Sešijemo kapuco in jo prišijemo na vratni izrez. Všijemo rokave. Stranske in rokavne šive sešijemo obenem. Iz podloge v ustrezni barvi izdelamo žepni vrečki, veliki 12 x 19 cm, in ju prišijemo na notranjo stran žepnih odprtin. Prišijemo gumbe.

Desni sprednji del

Levi sprednji del

Hrbtni del

Rokav

Kapuca

Vzorec velike kite

Delovni znaki:

= 1 leva petlja

= 1 desna petlja

= petljo preidemo nepopleteno

= kita

Pisan pulover

Melirana volna v prelepih barvnih odtenkih jesenskega listja in zanimiv kvačkan reliefni vzorec se imenitno dopolnjujeta na udobnem in prijetno toplem puloverju.

Velikosti: 38/40, 42/44 in 46/48. Opisi za 42/44 oz. 46/48 so v oklepajih.

Potrebujemo: 850 (900 oz. 950) g melirane volne; kvačko št. 6.

Vzorci. Osnovni vzorec: kvačkamo šibične petlje. Vsako 1. šibično petljo v vrsti nadomestimo s 3 verižnimi petljami, končamo pa s šibično petljo v 3. verižno petljo na začetku vrste. Reliefni vzorec: nasnutek je deljiv s 6 + 2 verižni petlji. Kvačkamo po vzorčni risbi. Začnemo s petljo pred vzorčno enoto (VE), ponavljamo VE in končamo s petljo po VE. Kvačkamo od 1. do 11. vrste, nato ponavljamo od 6. do 11. vrste. Za reliefno šibično petljo (v nadaljevanju reliefna petlja) na licu dela vbodemo od desne proti levi okrog pokončnega člena petlje v prejšnji vrsti. V vsako spodnjo vrsto reliefnih petelj kvačkamo reliefne petlje v šibične petlje prejšnje vrste. V naslednji vrsti reliefnih petelj kvačkamo reliefno petljo v prejšnjo reliefno petljo.

Poskusni vzorček: 12 petelj in 7 vrst osnovnega vzorca meri 10 x 10 cm. 13 petelj in 8,5 vrst reliefnega vzorca meri 10 x 10 cm.

Hrbtni del: skvačkamo 62 (68 oz. 74) + 1 verižno petljo za obračanje in kvačkamo 8,5 cm/6 vrst osnovnega vzorca. Nadaljujemo reliefni vzorec. 27 cm/23 vrst od osnovnega vzorca zazankamo na obeh straneh za rokavna izreza po 6 petelj. Na začetku vrste petlje preidemo s polgostimi petljami, na koncu vrste pustimo petlje nepokvačkane. Ostane 50 (56 oz. 62) petelj. Delo končamo 49,5 cm/42 vrst (51,5 cm/44 vrst oz. 54 cm/46 vrst) od osnovnega vzorca. Sredinskih 20 (22 oz. 24) petelj je za vratni izrez, po 15 (17 oz. 19) petelj na obeh straneh pa za ramena.

Sprednji del: kvačkamo kot hrbtnega, le s koničastim izrezom. Po 32 cm/27 vrstah (34 cm/29 vrstah oz. 34 cm/29 vrstah) od osnovnega vzorca razdelimo delo na polovico in končamo vsako stran posebej. Za koničasti izrez snemamo na notranjem robu v vsaki vrsti 5-krat (7- oz. 7-krat) po 1 petljo, nato v vsaki 2. vrsti 5-krat (4- oz. 5-krat) po 1 petljo. Snemamo tako, da pred koničastim robom vratnega izreza zadnji 2 petlji odkvačkamo skupaj. V naslednji vrsti po verižni petlji odkvačkamo skupaj prvi dve petlji. Delo končamo na preostalih 15 (17 oz. 19) petljah na isti višini kot hrbtni del. 

Rokav: skvačkamo 38 (44 oz. 50) + 3 verižne petlje za obračanje in kvačkamo 7 cm/5 vrst osnovnega vzorca. Nadaljujemo reliefni vzorec. Za rokavno širino dodajamo na obeh straneh v vsaki 4. vrsti 8-krat po 1 petljo in v vsaki 2. vrsti 2-krat po 1 petljo. Imamo 58 (64 oz. 70) petelj. Dodane petlje sproti prilagajamo vzorcu. Delo končamo 43,5 cm/37 vrst od osnovnega vzorca.

Izdelava: sešijemo ramenske šive. Vratno obrobo, ki meri 6 centimetrov, začnemo kvačkati v sredinski petlji koničastega izreza. Kvačkamo osnovni vzorec v odprtih vrstah. Po 5,5 cm/4 vrstah kvačkamo še eno vrsto gostih petelj in delo končamo. Levo stran obrobe položimo povrh desne in ju prišijemo na koničasti vratni izrez. Všijemo rokave. Stranske in rokavne šive sešijemo obenem.

Reliefna vzorčna risba

VE

Delovni znaki:

= 1 verižna petlja

= 1 gosta petlja

= 1 šibična petlja

= 1 reliefna petlja: na licu dela kvačkamo 1 šibično petljo v označeno šibično oziroma reliefno petljo

½ sprednjega in hrbtnega dela

½ rokava

Gobice, gobice …

Letošnja jesen ni preveč radodarna z gobami. Zato bomo s pomočjo šivanke in pisanih prejic na platnu ohranili lepoto teh jesenskih darov. Pogled nanje nas bo vedno znova razveselil, kot če bi našli prave gobice.

Gobice s pomočjo fotokopirnega stroja povečamo na želeno velikost. Za prt jih povečamo za 100 odstotkov, za prtičke, kuhinjske krpe, prijemalke, predpasnike jih niti ni treba povečati. Prerišemo jih na svileni papir. Med papir in blago vložimo kopirni papir in gobice prerišemo na prt, kot prikazuje slika, ali pa jih domiselno po svoje sestavimo v privlačen vzorec.

Za vezenje potrebujemo prejice v različnih odtenkih rjave, bež, oranžne in zelene barve. Vezemo z dvema nitkama deljive prejice. Klobuke, bete in travo vezemo s polnim vbodom, obrobimo jih z verižnim vbodom v isti barvi. Lističe na spodnji strani klobuka vezemo s stebelnim vbodom.

Jelka Logar Smrekar


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media