Vloge za dodatek za pomoč in postrežbo so pogosto nepopolne

Dobro je vedeti | okt. '21

O dodatku za pomoč in postrežbo, ki je samostojna pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razpravljal na septembrski seji z namenom, da prispeva k učinkovitejšemu uresničevanju te pravice, saj je bilo delo izvedenskih organov zavoda zaradi sprejetih ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19 oteženo.

Invalidske komisije I. in II. stopnje namreč podajajo izvedenska mnenja tudi o potrebi po pomoči in postrežbi drugega. Iz analize, ki so jo pripravili izvedenci zavoda za obdobje zadnjih treh let, je razvidno, da se število izvedenskih mnenj o dodatku veča. V prvi polovici leta 2021 predstavlja že 42 odstotkov vseh izvedenskih mnenj na obeh stopnjah. Dodatek za pomoč in postrežbo prejema okrog 33.000 upravičencev. V zavodu ugotavljajo, da so vloge upravičencev pogosto izpolnjene površno in brez priložene ustrezne medicinske dokumentacije, kar podaljšuje čas trajanja postopkov.

Poudarek v razpravi je bil predvsem na tem, kako doseči boljše sodelovanje med različnimi udeleženci v postopku, da bi lahko upravičenci hitreje uveljavili pravico do dodatka, ki marsikomu pomembno izboljša gmotni položaj. Večinski upravičenci do dodatka so prav upokojenci. Do njega so upravičeni tisti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in prejemajo starostno, predčasno, invalidsko, vdovsko in tudi družinsko pokojnino ter za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb potrebujejo stalno pomoč in postrežbo drugega.

Zaradi povečanja števila upokojencev in podaljševanja življenjske dobe bo v prihodnje naraščalo tudi število oseb, ki bodo potrebovale to pomoč. Upamo in pričakujemo, da bomo končno tudi v naši državi dobili sistemski zakon o dolgotrajni oskrbi, za katerega se zavzemamo že dve desetletji. Do takrat pa, kot so poudarili člani sveta, si mora zavod ob sodelovanju zdravstvene službe in samih vlagateljev vlog še naprej prizadevati za učinkovito uresničevanje te pravice, do katere niso upravičeni samo upokojenci, ampak tudi nekateri aktivni zavarovanci, ki so slepi ali slabovidni ali so to postali med delovnim razmerjem ali opravljanjem samostojne dejavnosti, ter nepokretni zavarovanci. Za nepokretnega se šteje zavarovanec, pri katerem je zmožnost premikanja zmanjšana najmanj za 70 odstotkov.

Povečuje se število prejemnikov poklicnih pokojnin

Svet je obravnaval tudi poročilo o poslovanju Kapitalske družbe v lanskem letu in ugotovil, da je poslovala uspešno in zavodu pravočasno zagotovila 50 milijonov evrov. Od leta 1999 do 2020 je v pokojninsko blagajno prispevala 914.320.984 evrov. Učinkovito je bilo tudi njeno upravljanje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je imel konec lanskega leta 846,6 milijona evrov sredstev, v sklad pa je bilo vključenih 48.570 zavarovancev (med njimi 28.000 aktivnih). V letu 2020 je poklicno pokojnino prejelo 299 poklicnih upokojencev. Do zdaj je poklicno upokojenih že približno 1200 in to število raste. V letošnjem letu je do konca avgusta poklicno pokojnino prejelo 338 novih upokojencev. Člane sveta je še zanimalo, kdaj bomo pristopili k že dolgo napovedani reviziji poklicnega zavarovanja. Dobili so pojasnilo, da naj bi se to zgodilo v bližnji prihodnosti.

Kapitalska družba je imela na dan 31. decembra 2020 več kot 1,2 milijarde evrov sredstev. Celotni vseobsegajoči donos v letu 2020 je po nakazilu 50 milijonov v pokojninsko blagajno znašal 35,2 milijona evrov, sicer bi znašal 85,2 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je znašal 5,4 milijona evrov, čisti poslovni izid pa bi brez nakazila za ZPIZ (50 milijonov evrov) znašal 42,7 milijona evrov.

Svet je na zadnji seji posebno pozornost posvetil analizi o vplivu odmernih odstotkov v posameznem obdobju in drugih elementov, ki vplivajo na višino pokojnin, ki jo je pripravil Marijan Papež, generalni direktor zavoda.

Ker je gradivo dobra podlaga za temeljito seznanitev z vplivom različnih elementov na višino pokojnin, uveljavljenih v različnih obdobjih, ga bomo v naslednjih številkah revije podrobneje predstavili. Prepričana sem, da boste mnogi bralci, ko ga boste prebrali in proučili, spoznali, da niste imeli pravih informacij in so vas nekateri zaradi nevednosti zavajali.

A. T., fotografija: J. D.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media