Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Dobro je vedeti | dec. '21

DATUM IZPOLNITVE POGOJEV ZA 40 ODSTOTKOV STAROSTNE POKOJNINE

Bralka navaja, da je lani prejela izračun pogojev za predčasno pokojnino, ki jih bo izpolnila pri starosti 60 let in 4 mesece s 40 leti pokojninske dobe, to je 15. decembra 2021. Pogoje za starostno pokojnino pa bo izpolnila pozneje, ko bo dopolnila 40 let pokojninske dobe brez dokupa, to je 30. novembra 2022, ker je bila vse od leta 2005 do 15. decembra 2013 vključena v prostovoljno pokojninsko zavarovanje kot nezaposlena oseba. Zdaj je slišala za spremembo zakona, da se tako prostovoljno zavarovanje šteje v pokojninsko dobo brez dokupa, zato jo zanima, ali lahko uveljavi 40 odstotkov starostne pokojnine in kdaj.

Iz bralkinih navedb izhaja, da je prejela izračun pogojev za predčasno oziroma starostno pokojnino že v času veljavnosti novele zakona ZPIZ-2E, ki velja od 1. januarja 2018, ko se obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje vse do 31. decembra 2012 šteje v pokojninsko dobo brez dokupa. Bralka bi tako dopolnila 40 let pokojninske dobe, od tega 39 let in 15 dni pokojninske dobe brez dokupa, v katero je bilo vključeno tudi obdobje prostovoljnega zavarovanja od leta 2005 do konca leta 2012, in tako izpolnila pogoje za predčasno pokojnino 15. decembra 2021.  

Ker je bila bralka v to zavarovanje vključena tudi še po 1. januarju 2013 vse do 15. decembra 2013, se ji je v času izračuna pogojev za pokojnino štelo prostovoljno zavarovanje v pokojninsko dobo brez dokupa le do konca leta 2012, zato bi pogoje za starostno pokojnino izpolnila 11 mesecev in 15 dni kasneje, kolikor je znašalo obdobje prostovoljnega zavarovanja, torej 30. novembra 2022.

Glede na to, da se od 1. novembra 2021 uporablja novela ZPIZ-2K, ki določa, da se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. decembrom 2012, vendar samo do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki, bo bralka pogoje za starostno pokojnino izpolnila že 15. decembra 2021, saj bo imela 40 let pokojninske dobe brez dokupa in tudi zahtevano starost.

Novela ZPIZ-2 G, ki velja od 1. januarja 2020, med drugim določa, da imajo pravico do izplačila dela pokojnine le tisti zavarovanci, ki izpolnijo pogoje za starostno pokojnino, torej ne več zavarovanci, ki izpolnijo pogoje za predčasno pokojnino. Bralka bo tako lahko od 15. decembra 2021 naprej uveljavila izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine, če bo zahtevek vložila do 15. decembra 2021, drugače pa od prvega dne po vloženi zahtevi.

INVALIDNINA ZA TELESNO OKVARO

Bralka sprašuje za svojo mamo, ki je gluha in ima invalidnino za 70-odstotno telesno okvaro od leta 2009, ali bi bila zdaj upravičena do višje invalidnine za to telesno okvaro. Iz Društva gluhih in naglušnih je dobila informacijo, da je zdaj v veljavi nov seznam telesnih okvar, ki za telesno okvaro, kot je izguba sluha, določa višjo stopnjo telesne okvare.

Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar velja od 30. oktobra 2021, priloga k odredbi je seznam telesnih okvar, na katerem so določene vrste in stopnje telesnih okvar, torej tudi novi seznam velja od 30. oktobra 2021. Poleg tega omenjena odredba tudi določa, da se z veljavnostjo novega seznama telesnih okvar preneha uporabljati prejšnji seznam telesnih okvar, torej Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar.

Novi seznam telesnih okvar lahko za ista zdravstvena stanja določa višjo stopnjo telesne okvare kot tudi nove telesne okvare, ki niso bile določene na prejšnjem seznamu telesnih okvar.

Glede na to lahko bralkina mama pri zavodu vloži zahtevek, da se po prejšnjem seznamu telesnih okvar že ocenjena 70-odstotna telesna okvara zaradi izgube sluha, ki je posledica bolezni in za katero že uživa invalidnino za telesno okvaro, oceni po veljavnem novem seznamu telesnih okvar. V primeru ugotovljene višje stopnje telesne okvare, ki je na primer po novem seznamu 80 odstotkov, se bo bralkini mami invalidnina, ki jo ima priznano za 70-odstotno telesno okvaro od leta 2009 naprej, od veljavnosti novega seznama telesnih okvar, to je od 30. oktobra 2021 naprej, odmerila v višjem znesku, in sicer za 80-odstotno telesno okvaro.

Če pa bo zahteva za višjo odmero invalidnine za že ugotovljeno telesno okvaro, za katero zavarovanec prejema invalidnino, vložena po roku šestih mesecev od veljavnosti odredbe in s tem novega seznama telesnih okvar, se mu bo odmerila invalidnina za višjo stopnjo telesne okvare od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 9. decembra, od 16. do 18. ure na tel. št.: 01 530 78 53.

Milena Paulini


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media