Letos bo tudi zimski dodatek

Dobro je vedeti | julij '23

Poleg predloga sprememb ZPIZ-2S, ki se nanaša na zagotovljeno vdovsko pokojnino, sta bila za letos in drugo leto sprejeta tudi začasna ukrepa za zagotovitev boljšega gmotnega položaja upokojencev z uvedbo zimskega letnega dodatka, ki bo izplačan decembra, in začasno povečanje pokojnin v novembru in decembru v višini 1,8 odstotka, ki pa naj bi veljalo tudi v januarju naslednje leto.

Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalid­skega zavarovanja, ki so upra­vičeni do letnega dodatka, se bo izplačal zimski dodatek v višini 40 odstotkov letošnjega letnega dodatka.

Prejeli ga bodo najkasneje z izplačilom redne pokojnine in nadomestil za december oziroma v primeru naknadno priznane pravice do letnega dodatka za letošnje leto najkasneje z izplačilom redne pokojnine in nadome­stil za mesec april prihodnje leto.

Upravičenci do povečanega dela prejemkov upokojen­cev so prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalid­skega zavarovanja (razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro), ki jih izplačuje Zpiz.

Sredstva za izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev bodo zagotovljena iz državnega proračuna in se ne štejejo v dohodek pri uvelja­vljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ter se ne plačujejo prispev­ki za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Seveda so mnenja pri uvedbi teh dveh ukrepov zelo različna, še posebej, ker so upokojenci na podlagi sprejetega sklepa sveta zavoda pričakovali, da bo prišlo do 3,5-odstotne izredne uskladitve oziroma 4,5-odstotne izredne uskladitve za upokojene do vključno leta 2011, kar bi na letni ravni zneslo več kot 270 milijonov evrov in bi predstavljalo veliko dodatno obremenitev pokojninske blagajne.

Sprejeta ukrepa pa ne pomenita dodatne obremenitve pokojninske blagajne, saj bodo sredstva zagotovljena neposredno iz proračuna v višini okrog 90 milijonov evrov. Če pa bo začasno povečanje pokojnin za 1,8 odstotka veljalo še za januar, bo to skupaj znašalo približno 100 milijonov evrov.

Zimski letni dodatek se mi zdi primerna rešitev, saj bodo ob tej draginji prejeli višje zneske tisti z nižjimi pokojninami.

Marijan Papež


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media