Popravek: Plačilo dohodnine iz oddajanja premoženja

5. februar 2018

V prispevku na temo dohodnine v februarski Vzajemnosti (str. 85) je prišlo do napake, zato objavljamo pravi odgovor.

Bralčeva žena je s podjetjem ELES sklenila pogodbo o služnosti na parceli za daljnovod, za to ji je ELES nakazal določeno vsoto in ob tem navedel znesek »akontacija dohodnine«. Zanima jo, ali so upokojenci ob teh nadomestilih upravičeni do povračila plačane dohodnine in v kolikšnem odstotku.

Nadomestilo, ki ga je bralčeva žena prejela zaradi vzpostavitve negativne služnosti, se davčno obravnava kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem. V skladu z določbo 2. točke drugega odstavka 75. člena ZDoh-2 se namreč tudi nadomestilo za negativno služnost šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem. Navedeni člen določa, da se za oddajanje premoženja v najem štejejo tudi »drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega premoženje uporablja nekdo drug, ki ima pravico, da od lastnika premoženja zahteva opustitev določenih dejanj, ki bi jih imel sicer pravico izvrševati na svojem premoženju, prejme ustrezno nadomestilo, če ni s tem zakonom drugače določeno.«

Davčna osnova od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je urejena v 77. členu ZDoh-2. Skladno z navedenim členom je davčna osnova dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov od dohodka (in ne 40, kot je bilo napačno navedeno v članku) , doseženega z oddajanjem premoženja v najem.

Od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 in se šteje kot dokončni davek. To pomeni, da se dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje cedularno po proporcionalni davčni stopnji v višini 25 odstotkov od davčne osnove in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni. Kot prejemnica pokojnine, je bralčeva žena pri odmeri dohodnine upravičena do osebne olajšave v višini 13,5 odstotka odmerjene pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V primeru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se lahko osnova zmanjša za znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo je plačal zavezanec zase izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v drugi državi članici EU, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkom obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca, oziroma 5,844 odstotkom pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.390 evrov letno (117. člen ZDoh-2)

Mag. Boštjan J. Turk


Vaši komentarji


© 2019 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media