Zakaj so težave pri akontacijah pokojnine?

14. september 2018

Sindikat upokojencev Slovenije  (SuS) je na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) naslovil javno pismo v zvezi z akontacijami pokojnine. V nadaljevanju povzemamo njihove zahteve in odgovor Zpiz.

V sindikatu so »ogorčeni, pa tudi zaskrbljeni " glede izvajanja ustavne pravice do socialne varnosti, vključno s pokojnino (50. člen Ustave RS), kot jo izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije«, so zapisali. Gre za primere, ko ima oseba pravico do pokojnine, zavod pa ji ne odmeri zakonske pravice do akontacije pokojnine (180. člen ZPIZ- 2), kadar ni mogoče določiti višine pokojnine ali dokončati postopka. 

Hkrati v pismu navajajo primere, ko je Zpiz v različnih območnih enotah obravnaval vloge na enak način, ni izdal naloga za izplačilo akontacije, čeprav je bilo jasno, da bo postopek trajal dlje časa zaradi pridobitve potrebnih podatkov za izračun višine pokojnine. Pooblaščeni delavec zavoda ni izdal naloga za izplačilo akontacije pokojnine. Ljudje v tem času ostanejo brez socialne varnosti, brez zdravstvenega zavarovanja in brez sredstev za preživljanje, prepuščeni sami sebi ali družinskim članom, če jih ti lahko preživljajo, opozarjajo v sindikatu. Takšno ravnanje zavoda je po njihovem mnenju nedopustno, zato Zpiz pozivajo, da preneha s takšno prakso in nemudoma zagotovi upravičenkam in upravičencem do pokojnine akontacijo pokojnine.

Pojasnilo Zpiz

Na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odgovarjajo, da so primeri, ko so posamezniki sicer upravičeni do pokojnine, pa se jim zaradi pridobivanja manjkajočih podatkov do izdaje odločbe akontacija pomotoma ne bi izplačevala, izjemno redki. »Ko se takšen primer ugotovi, bodisi po opozorilu stranke bodisi preko notranjih kontrol v zavodu, se takoj izda nalog za akontacijo in prednostno posreduje v izplačilo,« so zapisali v sporočilu za javnost. 

 Če se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, njegove višine pa ni mogoče določiti ali ni mogoče dokončati postopka zaradi kakšnega predhodnega vprašanja, se mu skladno z določbo 180. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju začasno izplačuje akontacija, določena po zbranih podatkih, so še pojasnili v odgovoru.

Takoj, ko se v postopku priznavanja pravice do pokojnine ugotovi pomanjkljivost podatkov se nalog za akontacijo praviloma tudi izda, zatrjujejo na Zpizu. S tem se zagotovi, da zavarovanec v času do izdaje odločbe ostane brez dohodka, s čimer mu je tako zagotovljena socialna varnost.

Zakonsko določeni rok za izdajo odločbe je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku dva meseca od prejema popolne zahteve. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za postopke, v katerih je potrebna izdaja izvedenskega mnenja invalidske komisije določa rok štirih mesecev, v postopkih, v katerih se pravica prizna na podlagi mednarodnih pogodb pa šestih mesecev od prejema popolne zahteve. Enako sicer velja v primeru izdaje naloga za izplačilo akontacije, zato je tudi običajno, da večina zavarovancev vloži zahtevo za priznanje pravice do pokojnine najmanj dva meseca pred datumom upokojitve. Če ugotovijo, da je zavarovanec vlogo podal tik pred datumom upokojitve, takšne vloge obravnavajo prednostno, da zavarovanec ne ostane brez dohodkov oziroma ima zagotovljeno socialno varnost. Prav tako zavod zavarovanca z datumom upokojitve, tudi v primeru akontacije, prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje, so razložili v sporočilu za javnost.

 Razlagajo tudi, da se občasno res zgodi, da ne morejo izdati odločbe v zakonsko predpisanem roku. »Običajno pride do tega takrat, ko zavod ne razpolaga z vsemi podatki, ki so za izdajo odločbe potrebni. Ker iz pisma Sindikata upokojencev Slovenije ni razvidno, zakaj upravičencem odločb niso izdali, na Zpizu predlagajo, da jim pobudniki posredujejo podatke o konkretnih zadevah, da jih bodo lahko preverili in ustrezno ukrepali.


Vaši komentarji


© 2019 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media