Pojasnilo glede odločb o pravici do zagotovljene vdovske pokojnine

11. marec 2024

Z uveljavitvijo novele ZPIZ-2N so nekatere vdove in vdovci pridobili možnosti uveljavljanja zagotovljene vdovske pokojnine. Vloge za priznanje te pravice je Zpiz začel prejemati že pred koncem preteklega leta, do sedaj jih je bilo že skoraj 9.000. Številni vlagatelji jih sprašujejo, zakaj še niso prejeli odločbe.

Z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sporočajo, da se kot zagovorniki ponovne vključitve tega instituta v zakonodajo, zavedajo pomena čimprejšnje odločitve o pravici do zagotovljene vdovske pokojnine, vendar je pri tem potrebno vedeti, da je bil zakon objavljen v Uradnem listu 27. decembra lani, veljati je začel naslednji dan, uporabljati pa se je začel 1. januarja letos, to je zgolj pet dni kasneje. Že za zagotovitev vseh podpornih tehničnih rešitev za vodenje postopkov odločanja o zagotovljeni vdovski pokojnini je bil ta čas prekratek. Tudi besedilo zakona, ki je sicer kratko, je vsebinsko zelo zapleteno. Ker imajo možnost uveljavljanja zagotovljene vdovske pokojnine tudi tisti upokojenci, pri katerih še niso bili nikoli ugotovljeni  pogoji za  pridobitev pravice do starostne pokojnine (uživalci vdovske pokojnine) ali pa še nikoli niso bili ugotovljeni pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine (uživalci lastne pokojnine) oziroma se še ni ugotavljala pokojninska doba na strani umrlega, bo to predstavljalo zahtevnejše postopke pri ugotavljanju dejanskega stanja. Med okoliščine, ki bodo vplivale na trajanje postopkov, nedvomno sodi tudi morebitno prejemanje tuje pokojnine, saj je treba predložiti tudi dokazilo o tuji pokojnini za januar 2024. Nenazadnje pa je v dveh mesecih zavod poleg rednih vlog za izvajanje obveznega zavarovanja prejel že skoraj 9.000 dodatnih vlog, ki terjajo vsebinsko obravnavo in odločitev ob enakem številu strokovnih delavcev.

Za izvedbo nekaterih preteklih sprememb ZPIZ-2 je bilo zavodu določen šestmesečni rok, in sicer za manjše število zadev in bistveno manj zahtevne zadeve, ki jih je moral rešiti po uradni dolžnosti. Zakonodajalec pri ZPIZ-2N ni mogel določiti izdaje odločb o izplačilu zagotovljene vdovske pokojnine po uradni dolžnosti, ker zavod ne bi mogel zajeti vseh potencialnih upokojencev, saj ne razpolaga z vsemi njihovimi potrebnimi podatki za rešitev zadev. Upokojenci morajo zato sami vložiti zahtevo, pri čemer vse zahteve zagotovo ne bodo utemeljene. Izvedba te novele je za zavod zelo zahtevna in predstavlja dodatno obremenitev ter potreben čas za rešitev.

Komu pripada zagotovljena pokojnina

Navedeni zakon ureja zagotovljeno vdovsko pokojnino, ki se odmeri vdovi ali vdovcu v višini seštevka starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine. V seštevek se upošteva tudi vse tuje pokojnine. Višina zagotovljene pokojnine od 1. 1. 2024 dalje ob upoštevanju redne uskladitve v januarju 2024 v višini 8,8 odstotka znaša 748,27 evra na mesec, kar predstavlja tudi najvišji znesek zagotovljene vdovske pokojnine od 1. 1. 2024 dalje.

Zavod ocenjuje, da bo do skoraj ene tretjine vseh doslej vloženih zahtev negativnih. Zahtevke so namreč vlagali tudi tisti, katerih lastna ali vdovska pokojnina ali lastna in delež vdovske pokojnine presegajo znesek 748,27 evra na mesec ali pa ta znesek presegajo tudi z upoštevanjem tuje pokojnine, saj so si napačno razlagali, da jim zagotovljena vdovska pokojnina pripada poleg tega, kar že prejemajo. Prav tako so zahtevke vlagali tisti, ki so bili pretežno zavarovani za ožji obseg pravic ali pa je bil tako zavarovan umrli zavarovanec oziroma upokojenec, saj zakon v teh primerih ne omogoča pridobitve zagotovljene vdovske pokojnine. Zavod je zaradi tega prejel tudi že prve zahteve po umiku zahtevkov.

Reševanje zahtevkov za zagotovljeno vdovsko pokojnino je nedvomno med prioritetami zavoda. Sicer pa zagotovljena vdovska pokojnina vdovi ali vdovcu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve, ne glede na datum odločitve o tej pravici. K hitrejšemu reševanju stranke najbolj pripomorejo z odzivnostjo na morebitne pozive za dopolnitev dokumentacije ali predložitev dokazil in s čim manjšim številom vlog, ki so neutemeljene. Več o tem, kateri so pogoji za priznanje zagotovljene vdovske pokojnine na https://www.zpiz.si/cms/content2019/sporoilo-za-javnost-4.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media