V petek bo izplačan tudi letni dodatek

26. junij 2024

Z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so sporočili, da bo v petek, 28. junija, skupaj z junijsko pokojnino izplačan tudi letni dodatek.

Letos je za 5 evrov višji kot lani, pri čemer so spremenjene tudi meje petih razredov, po katerih se določa pripadajoča višina. Prejemnikom pokojnin bo izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 650 evrov

 

460 evrov

od 650,01

 do 780 evrov

320 evrov

od 780,01

 do 920 evrov

260 evrov

od 920,01

 do 1.110 evrov

210 evrov

od 1.110 evrov

150 evrov

Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz

znesek letnega dodatka

 

invalidskega zavarovanja

 

 

 

do 920 evrov

260 evrov

 

od 920,01

 do 1.110 evrov

210 evrov

 

od 1.110,01 evra

150 evrov

 

Za izplačilo letnega dodatka bo namenjenih 169.206.599 evrov.

Letni dodatek bo prejelo 618.343 prejemnikov pokojnin v skupnem znesku 166.142.416 evrov v naslednjih višinah:

- 132.781 upokojencev, ki prejemajo pokojnino v znesku do 650 evrov, bo prejelo 460 evrov;

- 128.595 upokojencev, ki prejemajo pokojnino v višini od 650,01 evra do 780 evrov, bo prejelo  320 evrov;

- 103.927 upokojencev, ki prejema pokojnino v višini od 780,01 evra do 920 evrov, bo prejelo 260 evrov;

- 92.135 upokojencev, ki prejemajo pokojnino v višini od 920,01 evra do 1.110 evrov, bo prejelo 210 evrov;

- 160.905 upokojencev, ki prejemajo pokojnino višjo od 1.110 evrov, pa bo prejelo 150 evrov.

Letni dodatek bo 11.902 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.064.183 evrov, in sicer:

- 11.744 uživalcev, ki prejemajo nadomestilo v višini do 920 evrov, bo prejelo 260 evrov;

- 110 uživalcev, ki prejemajo nadomestilo v višini od 920,01 evra do 1.110 evrov, bo prejelo 210 evrov;

- 48 uživalcev, ki prejemajo nadomestilo višje od 1.110 evrov, bo prejelo 150 evrov.

Tudi v tem letu se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem uživalcu upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine, ter izplača v skladu z veljavno lestvico.

Zavod je zato pozval 137.432 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine in do junija prejel vrnjenih 113.683 izjav. Večini teh uživalcev (112.240) bo letni dodatek nakazal že konec tega meseca.

Tistim, ki bodo zavodu izjave posredovali do konca septembra 2024, bo letni dodatek izplačan do konca leta. Če uživalec zavodu izjave ne vrne, bo letni dodatek nakazan do konca leta v najnižjem znesku, to je 150 evrov oziroma sorazmerni del tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

Še vedno velja posebnost, da se v določenih primerih letni dodatek ne odmeri v sorazmernem delu. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 650 evrov, se bo letni dodatek v znesku 460 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Na ta način bo letni dodatek odmerjen 46.286 uživalcem v skupni višini 21.121.274 evrov. Vsem ostalim 40.814 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 650 evrov, pa se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka v skupni višini 4.416.037 evrov.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili po juniju, bo letni dodatek izplačan skupaj s prvim izplačilom.

Letni dodatek je rubljiv prejemek in je lahko zasežen v dobro upnika, skladno z izvršilnim naslovom in določbami zakona.

NOVOST: Od 1. junija 2024 dalje zavod, skladno s sklepom sveta zavoda, ukinja pošiljanje obvestil o nakazilu ob izplačilu letnega dodatka vsem uživalcem. Obvestila o nakazilu se bodo v prihodnje posredovala le enkrat letno, in sicer ob uskladitvi prejemkov.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media