Vaša svetovalka Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | okt. '14

Uživanje družinske pokojnine

Hčerka bralke A. L. z Vrhnike piše, da je stara 24 let in kot študentka po očetovi smrti prejema družinsko pokojnino. Zanima jo, ali lahko sklene zakonsko zvezo, ne da bi izgubila družinsko pokojnino, saj bo študij zaradi nosečnosti zaključila kasneje, kot je predvidevala. Zanima jo tudi, ali je kakšna možnost, da bi se ji podaljšalo uživanja družinske pokojnine po 26. letu starosti zaradi prekinitve študija zavoljo nosečnosti in poroda.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da ima otrok umrlega zavarovanca ali uživalca pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti ali do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Poleg nekaterih izjem zakon še določa, da otrok, ki je prekinil šolanje zaradi bolezni, nosečnosti ali poroda, pridobi ali obdrži pravico do družinske pokojnine tudi med boleznijo ter prekinitvijo zaradi nosečnosti ali poroda do dopolnjenega 26. leta starosti.
Veljavni zakon v nasprotju z zakonom, veljavnim do konca leta 2012, določa, da sklenitev zakonske zveze ali vstop v zunajzakonsko skupnost od 1. 1. 2013 dalje ni več razlog za izgubo niti ni ovira za pridobitev pravice do družinske pokojnine. Bralkina hči tako lahko sklene zakonsko zvezo in bo še naprej uživala družinsko pokojnino, če bo izpolnjevala pogoje glede šolanja.
Spričo njene navedbe, da bo študij prekinila zaradi nosečnosti in poroda, ji torej zakon omogoča, da bo pravico do družinske pokojnine obdržala tudi v času prekinitve šolanja. Z izgubo statusa dijaka ali študenta namreč otrok izgubi pravico do družinske pokojnine, jo pa lahko znova uveljavi, ko spet pridobi omenjeni status. Veljavni zakon pa drugače od prejšnjega zakona ne pozna več podaljšanja pravice do družinske pokojnine po dopolnjenem 26. letu starost.

Ocena telesne okvare

Bralka S. H. iz okolice Žalca je upokojenka s priznano 50-odstotno telesno okvaro spodnjih okončin, za kar prejema invalidnino. Ker se ji je zdravstveno stanje poslabšalo, želi pridobiti novo oceno telesne okvare, da bi lahko uveljavljala davčno olajšavo pri nakupu avtomobila. Slišala je, da ni več invalidnine za telesno okvaro, zato jo skrbi, da ne bi zaradi nove ocene telesne okvare izgubila že priznano invalidnino.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal do 31. 12. 2012, je določal, da zavarovanec pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če dosega telesna okvara najmanj 30 odstotkov, in sicer ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Če pa je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe mimo dela, pa je zavarovanec pridobil pravico do invalidnine, če telesna okvara dosega najmanj 50 odstotkov in če je ob nastanku okvare dopolnil ustrezno pokojninsko dobo in je uživalec starostne ali invalidske pokojnine.
Zakon, ki velja od 1. 1. 2013, pa ne vsebuje več pravic do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci še po prejšnjem zakonu pridobijo tudi pravico do invalidnine, vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen.
Če bosta bralka ali njen osebni zdravnik vložila zahtevek za oceno telesne okvare, bo izvedenski organ zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podal izvedensko mnenje o višini telesne okvare, za katero pa bralka ne bo pridobila pravice do invalidnine, četudi bi dosegala več kot 50 odstotkov. Že priznana invalidnina za 50- odstotno telesno okvaro, ki jo je bralka pridobila po predpisih, veljavnih do uveljavitve novega zakona, pa se ji bo še naprej izplačevala v znesku, ki je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo novega zakona, torej za december 2012.
Bralka bo pri nakupu avtomobila na podlagi nove odločbe o ugotovljeni višini skupne telesne okvare, če je pri njej nastala nova telesna okvara na spodnjih okončinah ali pa se je že ugotovljena telesna okvara zgolj poslabšala, lahko uveljavljala oprostitev davka od cestnih motornih vozil. Za oprostitev navedenega davka mora biti v njenem primeru poleg zahtevane delovne prostornine bencinskega ali dizelskega motorja motornega vozila izpolnjen še pogoj, da gre pri njej najmanj za 80-odstotno telesno okvaro zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice.

Milena Paulini


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media