Območna enota ZPIZ: Murska Sobota

Dobro je vedeti | okt. '14

Murskosoboška območna enota sodi med manjše enote pokojninskega zavoda; v njej je 30 zaposlenih, ki so, kot pravi direktorica Andreja Bukovec, v prvih osmih mesecih letošnjega leta izdali približno 5500 odločb o pravicah iz obveznega zavarovanja, opravili 2900 informativnih izračunov datuma upokojitve ter o predvideni višini starostne pokojnine, v tujino pa so posredovali 1250 zahtevkov za tujo pokojnino in za ugotovitev tuje delovne dobe. Na področju matične evidence zavarovancev pa so opravili 15.000 različnih storitev in opravil, povezanih s pridobivanjem manjkajočih podatkov od zavezancev in urejanjem podatkov zavarovancev.

Enota Murska Sobota

»V preteklosti je veliko ljudi iz pokrajine ob Muri, zlasti pa z Goričkega odšlo na delo v Avstrijo in Nemčijo, kar se še vedno kaže v velikem številu zahtevkov za ugotavljanje pokojninske dobe v tujini. Ljudje, ki so ostali na rodni zemlji, so jo s pridnimi rokami obdelovali in garali za preživetje, kar se je in se kaže v številnih zahtevkih za ugotovitev dobe po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov v obdobju od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983. Naša enota meji na Republiko Madžarsko in pokriva tudi narodnostno mešana območja, kjer živi madžarska narodnostna manjšina. Kljub temu je poslovanje izključno v slovenskem jeziku (obrazci niso dvojezični), saj prebivalci s teh območij aktivno govorijo slovensko. Izključno madžarsko govorečih strank je izredno malo,« pojasnjuje enainštiridesetletna univerzitetna diplomirana pravnica, ki je na območni enoti pokojninskega zavoda v Murski Soboti zaposlena že 15 let in je bila najprej referentka za mednarodno zavarovanje, nato od leta 2005 vodja oddelka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od letošnjega maja pa je direktorica enote.
Zadnje leto in pol upada dotok novih zadev
V njihovih poslovnih prostorih se vsak mesec v povprečju zglasi 2220 strank, 2850 pa jih za informacijo pokliče po telefonu.
Osebno jih najpogosteje obiščejo stranke, ki:
potrebujejo strokovne informacije o pravicah iz obveznega zavarovanja ter svetovanje in pomoč pri njihovem uveljavljanju;
vlagajo zahtevke za informativni izračun datuma upokojitve in predvideni višini starostne pokojnine ali za priznanje pravic iz obveznega zavarovanja;
potrebujejo izpis podatkov iz evidenc ZPIZ (izpis zavarovalnih obdobij po 1. 1. 2009, ko je bila odpravljena delovna knjižica) in potrdila o pripadajočih pokojninskih in invalidskih dajatvah;
potrebujejo dodatno obrazložitev informativnega izračuna ali odločbe;
vlagajo pritožbe zoper odločbe ZPIZ;
se odzovejo na uradno vabilo uslužbenca, ki rešuje zadevo ali vodi konkreten postopek;
želijo informacije o rednih in izrednih nakazilih dajatev;
potrebujejo informacije o upnikih, ki zadevajo odtegljajih;
potrebujejo overovitev potrdila o živetju, ki ga zahtevajo tuji nosilci zavarovanja;
potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja ali obrazcev za priznanje pravice do pokojnine iz tujine;
želijo vpogled v dokumentacijo ali potrebujejo overjeno kopijo dokumentov.
»Na naši OE stranke vsako leto vložijo povprečno 25.000 zahtevkov, pri čemer zadnje leto in pol opažamo upadanje dotoka tako vlog za upokojitev, kot tudi s področja mednarodnega zavarovanja, kar je verjetno posledica zaostrenih pogojev za pridobitev pravic po določbah novega zakona,« pravi Andreja Bukovec in dodaja, da zadeve rešujejo sproti, tako da se število nerešenih zahtevkov nenehno zmanjšuje, pa tudi povprečni čas reševanja vseh zahtevkov je čedalje krajši. »V primerjavi z letom 2013 se je letos povprečni čas reševanja zahtevkov za priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja skrajšal na 60, informativnih izračunov datuma upokojitve in predvidene višine starostne pokojnine na 50 ter zahtevkov s področja mednarodnega zavarovanja na 84 dni, izvzemši postopke za preračun pokojnin po bilateralnih sporazumih z državami nekdanje SFRJ, ki so daljši zaradi slabe odzivnosti tujih nosilcev zavarovanja.«

OE Murska Sobota okvirno pokriva 27 pomurskih občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
Na tem območju živi 30.075 upokojencev in približno 45.000 zavarovancev.

Uradne ure za poslovanje s strankami so v poslovnih prostorih na Kocljevi 12d v Murski Soboti (v pritličju in v prvem nadstropju) ter tudi na Kocljevi 9 (v prvem nadstropju) v ponedeljek in torek od 8. do 12. in 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure; vsak prvi ponedeljek v mesecu od 8. do 13. ure pa tudi v informacijski pisarni v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 21 (poslovni prostori Vzajemne, d. d.).

Boris Dolničar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media