DRUŽENJE - APRIL 2015

Druženje | apr. '15

CELJE

 Društvo upokojencev Nova vas Celje aprila praznuje 30 let delovanja. Obletnico so zaznamovali že marca in obenem pripravili slovesnost ob dnevu žensk in zbor članstva. Prišla je dobra tretjina od 300 članov, ki je sprejela tudi program dela za prihodnje leto. Zbor je zelo pozitivno ocenil poslovanje v preteklem letu, zlasti dobro sodelovanje z Mestno četrtjo Nova vas. Jože Prevolšek, predsednik Zveze DU Celje, je predsedniku DU Nova vas Celje Dragu Prtenjaku ob jubileju izročil zlato plaketo. Kar 27 članov je v društvu že od ustanovitve. Zaslužnim članom so podelili pisna priznanja DU. Med dejavnejšimi so predvsem »Marjetice« – udeleženke ročno spretnostnih delavnic, pohodniki ter igralci pikada in kart. Veselijo se »ruskega kegljišča«, prizadevajo si obuditi še druge športe, imajo tudi ortopedsko telovadbo, občasno prirejajo izlete. Dobro deluje tudi društvena knjižnica. Na druženju po seji so izbrali naj plesni par – Marico Kočevar, ki letos praznuje okrogli jubilej 90 let, in 5 let mlajšega Danijela Mauerja. (D. P.)

 IZOLA

 Zveza društev invalidov Slovenije vsako leto organizira delavnice s področja ročnih del. Na letošnji se je zbrala ekipa osmih udeleženk iz različnih krajev Slovenije. Kvačkale so darilni program za milo, etui za telefon, male prtičke in metuljčke. Mentorica delavnice je bila Ljudmila Erjavec. (Besedilo in fotografija: M. G.)

 KRANJ

 Desetega občnega zbora DU Elektro Gorenjska Kranj se je udeležilo 45 članov in članic društva. Med gosti so bili predstavnika PZDU Gorenjske Vladimir Todorović in Nežka Zupan, predstavnika DU Elektro Ljubljana Jože Bergant in g. Janez Valgoni, kot predstavnik uprave Gorenjskih elektrarn pa se je zbora udeležil dr. Drago Papler. Udeleženci so soglasno sprejeli poročila o vodenju in množični udeležbi članov pri posameznih aktivnostih. Soglasno so sprejeli tudi letošnji načrt aktivnosti, finančni plan in plan informativnih dni za leto 2015.

Ob zaključku zbora je predsednik društva Matija Kenda povabil tudi druge upokojence Elektra Gorenjska, da se včlanijo v društvo. (Besedilo in fotografija: Matija Kenda)

VELENJE

Letošnjega občnega zbora Kluba upokojencev Velenje se je udeležilo več kot 420 članov ter več gostov, med katerimi je bil tudi predsednik uprave Skupine Gorenje Franjo Bobinac.

Upokojencem je v pozdrav zaigrala veteranska pihalna godba, dobrodošlico na zboru članov pa je izrekel predsednik Kluba upokojencev Gorenje Jože Stanič. V klub je včlanjenih več kot 850 članov, med njimi tudi 32 častnih članov, starejših od 80 let. Program dela poteka vse leto. Pohodov in drugih športnih dejavnosti ne izpustijo niti pozimi, dejavno se vključujejo domala vseh upokojenskih akcij, v sklopu Gorenja pa tudi športnih tekmovanj. In to zelo uspešno. Lani je klub na Gorenjadi, športnih igrah dvajsetih ekip družb Gorenja v Sloveniji, Srbiji in Češkem, posegel po skupni ekipni zmagi. Na državnem prvenstvu v pikadu so ženske dosegle zmago, če naštejemo samo najvidnejše uspehe. (Besedilo in fotografija: Hinko Jejčič)

GORNJA TEŽKA VODA

Srečanja literatov z območja PZDU za Dolenjsko in Belo Krajino Na prepihu so se udeležili tudi belokranjski literati. Udeleženci že dvajsetega srečanja so si imeli veliko povedati, izmenjali so si na novo izdane avtorske knjige, ki so v tem času zagledale luč sveta. Iz DU Metlika so se srečanja udeležili: Franc Režek, Albina Tušeska in Mira Vladič. DU Semič pa sta zastopala Slavko Pavlakovič in A. Sonja Štraus. (Albina Sonja Štraus)

MOZIRJE

Člani Društva upokojencev Mozirje so se v začetku marca zbrali na rednem letnem občnem zboru, kjer so se seznanili z aktivnostmi društva v preteklem letu in začrtali delo za tekoče leto. Za uvod je zapel mešani pevski zbor društva upokojencev in invalidov pod vodstvom prof. Matjaža Železnika.

Predsednica društva Marja Franko je povedala, da upokojenci zelo aktivno sodelujejo v sekcijah. V društvu že šesto leto zelo uspešno izvajajo projekt Starejši za starejše. Prostovoljci so 238-krat ponudili ali organizirali pomoč ostarelim občanom.

Zelo dejavna je sekcija zeliščarjev, ki je že petkrat sodelovala na sejmu Turizem in prosti čas. Pridni so šahisti, ki so lani izvedli tudi turnir pokrajinske zveze in državno prvenstvo. Zelo prepoznavna je tudi sekcija vezilj, saj vezejo in klekljajo v štirih skupinah. Udeležile so se 3. mednarodnega festivala vezenja v Velenju in požele veliko priznanj in pohval. Tudi pevski zbor društva se udeležuje raznih srečanj in revij na občinskem, pokrajinskem in državnem nivoju. V društvu uspešno delujejo tudi sekcije pohodnikov, strelcev, pikada, fotografov, likovnikov in telovadk.

V decembru so pripravili teden upokojencev, na katerem se je zvrstilo več dogodkov, med drugim srečanje s pisateljem Tonetom Partljičem, koncert pevskega zbora in okrogla miza na temo Starost – breme ali priložnost. (Besedilo in fotografija: Marija Venek)

ROGAŠOVCI

DU Rogašovci že dalj časa neguje prijateljske stike z Društvom porabskih slovenskih upokojencev Monošter, Madžarska, še posebej pa s sekcijo Gornji Senik, v kateri je 20 članov porabskih Slovencev. Sodelujejo predvsem na kulturno-jezikovnem in nekaj malega na športnem področju.

V dogovoru s predsednico DPSU Klaro Fodor in predsednico sekcije SU v Gornjem Seniku Vero Gašpar so na društveni skupščini pred 130 prisotnimi člani podpisali Listino o pobratenju in sodelovanju med obema društvoma. (Besedilo in fotografija: Milan Gaber)

SENOVO

 V okviru Društva upokojencev Senovo že sedmo leto deluje mešani pevski zbor. Peti jubilejni koncert so pripravili z gosti: pevsko skupino Sovice in ansamblom Brodniki. Pod novim vodstvom Toneta Gorenca je zbor zelo napredoval, za kar so prejeli priznanje iz rok predsednika za kulturo pri PZDU Posavje Ivana Mirta in pohvalo predsednika DU Senovo Ludvika Grilca. S svojimi nastopi zbor popestri prireditve in kulturne dogodke v kraju pa tudi po Sloveniji. (Besedilo in fotografija: Irena Gmajnar)

ŠKOCJAN

 Prvo nedeljo v marcu ima DU Škocjan rezervirano za občni zbor. Letos je bil 25. po vrsti, na začetku so društveni pevci Stari prijatelji zapeli par pesmi.

Med udeleženci so bili tudi predstavniki sosednjih društev DU Šentjernej, DU Otočec, DU Šmarjeta, DU Raka, DU Prečna in DU Veliki Gaber ter predsednik pokrajinske zveze DU Dolenjske in Bele krajne Jože Jazbec in drugi gostje. Občni zbor je potekal po ustaljenem programu, po nagovorih in poročilih o preteklem delu so podelili še priznanja, gosta iz DU Veliki Gaber pa sta pripravila skeč z naslovom Vino in voda. (Besedilo in fotografija: Jožica Kaučič)

 

MENGEŠ

 V glasbenem domu Mengeške godbe se je sestal Aktiv veteranskih godb Slovenije. Še posebej so člani pozdravili predstavnika novoustanovljene veteranske godbe Žalec in predstavnika veteranske godbe iz Laškega v ustanavljanju. Zdaj v Sloveniji deluje šest veteranskih godb, sedma godba iz Laškega pa bo zaživela do poletja.

Izrekli so pohvalo Godbi ljubljanskih veteranov za izvrstno organiziran festival veteranskih godb v Ljubljani ter dobro pripravljen jubilejni koncert. Dogovorili so se, da bo 9. festival veteranskih godb Slovenije v soboto, 26. septembra 2015, v Mengšu v okviru tradicionalnega Mihaelovega sejma.

(Besedilo in fotografija: Milan Pavliha)

LJUBLJANA

 V Ljubljani deluje šest dnevnih centrov aktivnosti za starejše (DCA), in sicer v prostorih na Puhovi, Tržaški, Povšetovi in Kunaverjevi ulici, na Gosposvetski cesti ter na Rudniku (Pot k ribniku), širijo pa se tudi po drugih slovenskih krajih. V njih se srečujejo starejši pri različnih oblikah rekreacije, na tečajih tujih jezikov, računalništva, pri ročnih delih in družabnih igrah ter številnih drugih dejavnostih, s katerimi ohranjajo telesno in duševno zdravje ter samostojnost.

Rednih srečanj starejših občanov pri organiziranih in strokovno vodenih dejavnostih, kot jih izvajajo dnevni centri aktivnosti pri nas, v drugih evropskih državah ne poznajo, vsaj ne v taki obliki. Ljubljanske izkušnje pa se prenašajo tudi čez mejo. V okviru čezmejnega projekta ASSO (Avstrijsko-slovensko socialno omrežje), ki ga delno sofinancira Evropska unija, so v Globasnici na avstrijskem Koroškem lansko jesen odprli dnevni center aktivnosti za starejše ter informacijsko pisarno.

Zanimanje za dejavnosti (računalništvo, angleški jezik, plesni tečaj, meditacija, telovadba, kuharski tečaj, predavanja in druge dejavnosti), ki niso namenjene samo starejšim krajanom, je veliko tako med slovensko kot med nemško govorečimi občani Globasnice in okoliških krajev. Vpeljali so tudi medgeneracijsko sodelovanje, v katerem mlajši krajani ponujajo pomoč starejšim. Center je rezultat čezmejnega prenosa znanja in izkušenj ter daje priložnost za obogatitev vsebin, ki spodbujajo medkulturni dialog ter spoznavanje kulturne in naravne dediščine sosednjih držav in obmejnih regij. Zaposleni v ljubljanskih centrih so svoje izkušnje nesebično delili med rojake čez mejo, januarja so nekaj delavnic predstavili v globasniškem centru, v Ljubljani pa so sredi marca v prostorih DCA na Tržaški in Gosposvetski ulici pripravili kar «avstrijski teden«. Projekt ASSO, v katerem so sodelovali štirje partnerji iz Slovenije: Inštitut Hevreka!, Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Social, d. o. o., iz Celja in Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta ter dve avstrijski organizaciji: Alpsko–jadranski center za čezmejno sodelovanje AACC in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, se marca zaključuje, a bodo čezmejno sodelovanje ohranili in nadgrajevali. (A. Ž., fotografija: Janez Platiše)

 BELTINCI

Turistično društvo Beltinci se je pred dobrimi 15 leti odločilo za vsakoletno jožefovanje. Ko je bilo v Beltincih prvo jožefovanje, sta ga praznovala tudi župnik Jože Hozjan in župan Jože Kavaš. Z leti se je to lepo spomladansko druženje Jožefov in Jožic dodobra prijelo in uveljavilo na širšem beltinskem območju. Tudi letos se je prav na god svetega Jožefa v parku pred župnijsko cerkvijo zbralo lepo število Jožefov in Jožic. Ob tej priložnosti se je slišala domača ljudska pesem. Na praznik svetega Jožefa so skupaj praznovali Jožefi in Jožice iz treh župnij Beltinci, Dokležovje in Turnišče. Vsak je v spomin prejel rdeči nagelj. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

KOČEVJE

V Društvu upokojencev Kočevje so praznovali dan žena tako, da so jim zapeli in zaplesali malčki iz kočevskega vrtca Ostržek. Kar dvajset jih je bilo – s pesmijo in plesom so raznežili naša srca. Prvič pa je s skečem nastopila igralska skupina – to je zametek dramske skupine, ki so jo ustanovili v društvu na novo. Kot vedno so tudi letos vse udeleženke praznovanja prejele lično darilo od članov krožka ročnih del. (A. K., fotografija: A. B.)

Angelca Plut je praznovala 103. rojstni dan

Tudi predstavniki semiških upokojencev in Rdečega križa s podžupanom Bojanom Jakšo so se pridružili vsem, ki so prišli 9. marca v Dom počitka v Metliki čestitat Angelci Plut za 103. rojstni dan. Gospod Toni Gašperič je pokramljal s slavljenko in jo prosil, da je odstranila modri trak in tako odprla t. i. modro polico s knjigami tudi v domu.

Gospa Angelca je dokazala, da za branje ne potrebuje očal. Tudi sluh ji še prav dobro služi.

Ob odhodu so slavljenki zaželeli, da bi še dolgo razveseljevala ljudi okrog sebe s svojo dobro voljo, petjem in plesom v folklorni skupini. (Besedilo infotografija: Albina Sonja Štraus)

102 leti Frančiške Kuran

 V Domu starejših Rakičan je bilo v petek, 6. marca, nadvse veselo, kajti njihova najstarejša stanovalka Frančiška Kuran je praznovala svoj 102. rojstni dan. Frančiška se je rodila v Združenih državah Amerike in se kot majhen otrok vrnila v Rakičan, od koder so izvirali njeni starši. Ko je bila stara 18 let in so bile takratne ekonomske in gospodarske razmere v Sloveniji zelo slabe, je ponovno odšla iskat boljše življenje v Združene države Amerike, kjer si je našla delo, tam se je tudi poročila. Z možem Johanom sta bila v Združenih državah Amerike vključena v slovensko-hrvaško društvo. Po 45 letih sta se vrnila v Dalmacijo. Po moževi smrti se je Frančiška preselila v Mursko Soboto in natanko na svoj 99. rojstni dan v Dom starejših Rakičan, kjer zanjo zaposleni lepo skrbijo. Kljub letom je še kar dobrega zdravja, pohvalila se je, da uživa samo eno tableto – aspirin. Rada poje, moli in obuja spomine na mladostna leta. Ker pa Frančiška ni pozabila angleškega jezika, jo zaposleni v domu kličejo Frances. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

90 let Antonije Mihelčič

Člani DU Semič, semiška županja ga. Polona Kambič, predsednik ZB Semič in članici KORK Semič so pripravili slavje za Tončko Mihelčič, ki je 23. februarja dopolnila 90 let. Rodila se je v Moverni vasi pri Semiču. Njen oče je bil mlinar v srednjem mlinu ob reki Krupi. Žal je umrl, ko je bila še otrok. Že v rani mladosti se je naučila opravil v mlinu in ga vodila do leta 1956, ko se je zaposlila v Iskri Semič. Med vojno je sodelovala v NOB kot kurirka. Več let je bila aktivna v DU Semič kot poverjenica in vneta športnica v pikadu in balinanju. Aktivna je bila tudi v ZB Stranska vas. Še pred tremi leti je sama živela na svoji domačiji. Ko so življenjske moči opešale, se je preselila k hčerki Miri pod Gorjance, ki zelo lepo skrbi zanjo. V veselje sta ji tudi dva vnuka in šest pravnukov. Hči Mira jo velikokrat pripelje v rodni Semič na prireditve. (DU Semič)

Zakonca Flisar sta poročena že 65 let

 Alojz in Marija Flisar s Tišine sta praznovala diamantno poroko, to je 65 let skupnega zakonskega življenja. Alojz, star 88 let, se je rodil v Murskih Črncih, kasneje se je družina preselila na mamin dom na Tišino. Žena Marija, stara 82 let, je na svet prijokala v Šalovcih. Alojz je med drugim okusil delo sezonskega delavca na Madžarskem in v Slavoniji in kot gradbeni delavec v Avstriji. Marija je na domu na Tišini pridno skrbela za vzgojo šestih otrok, rada pa je imela vedno vzorno urejen vrt. Flisarjev rod se je v 65 letih zakona povečal za sedem vnukov in štiri pravnike. Zdaj si urice krajšata s prebiranjem časopisov, poslušanjem radia in gledanjem televizije, ko pa bodo prišli topli dnevi, bosta posedala zunaj na soncu. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

  

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media