DRUŽENJE - MAJ 2015

Druženje | maj '15

Velenje

Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje vključuje 9 društev in en klub upokojencev, ki živijo na območju občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje. V ta društva je včlanjenih okrog 5700 upokojencev, lani je namreč iz zveze izstopil Klub upokojencev Premogovnika Velenje. 

Člani zveze so se 25. marca sešli na skupščini, ki se je je med drugimi gosti udeležil tudi podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Anton Donko.

Srečanje se je začelo z nastopom ljudskih pevk Vesele babice z Zdravkom iz DU Šmartno ob Paki, nato pa se je zbor nadaljeval s poročili o delovanju zveze. V preteklem letu so opravili veliko dela: od izobraževanj, srečanj različnih skupin do povezovanj med društvi v pokrajinski zvezi ter ZDUS in drugih dejavnosti. Dejavne so bile komisije za kulturo in tehnično kulturo, za šport in rekreacijo, skupine za družbeni standard, živela sta projekta Aktivno državljanstvo ter Starejši za starejše idr.

Donedavni, izjemno dejaven predsednik zveze Karl Drago Seme je ob tem poudaril, da je ponosen na vse delovne skupine ter posameznike, na društva, sodelovanje z Ljudsko univerzo Velenje, z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje, Svetom za preventivo in vzgojo v prometu pri MO Velenje ter vodstvom ZDUS.

Na zboru so za novega predsednika zveze izvolili dr. Konrada Steblovnika, ki je med drugim povedal, da bodo aktivni v povezovanju z drugimi pokrajinskimi zvezami društev. »Prizadevali si bomo, da se dosledno uveljavljajo pravice naših članov ter drugih upokojencev, da se bodo te pravice dopolnjevale in izboljševale. Skrbeli bomo za izboljšanje kakovosti življenja starejših ter delovali za preprečevanje družbene izključenosti članov, upokojencev in vseh starejših državljanov.« Na fotografiji (z leve): podpredsednik ZDUS Anton Donko, novi predsednik zveze Konrad Steblovnik, velenjski podžupan Srečko Korošec in nekdanji predsednik zveze Karl Drago Seme. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

Limbuš-Pekre

Društvo upokojencev Limbuš-Pekre (DU Li-Pe) je v marcu opravilo zbor članstva. V kulturnem programu so se udeleženci nasmejali hudomušnemu pogovoru »limbuškega Frančeka« in »mislinjske Zalike«, zapele so tudi pevke ljudskih pesmi.

Dejavnosti lanskega leta so podrobneje opisane v društvenem glasilu Li-Pe. Društvo upokojencev Li-Pe šteje 557 članov, kar predstavlja kar 11 odstotkov vseh krajanov v KS Limbuš in KS Pekre. Dejavni so kegljači, ustvarjalke ročnih del v Limbušu in v Pekrah, pevke ljudskih pesmi Spominčice, mešani pevski zbor, rekreativke, šahisti in izletniki. Zaradi velikega zanimanja članov nameravajo ustanoviti še dve sekciji: likovno in za pikado. DU Li-Pe pa je tudi dejavno na področju skrbi za ostarele in bolne, saj deluje skupina pri projektu »Starejši za boljšo kakovost življenja«, skupina starejših za samopomoč »Naša trta« v Limbušu in skupina starejših ljudi za samopomoč »Pomlad« v Pekrah. Te dejavnosti nadaljujejo tudi letos.

V toplejših mesecih bodo začeli uporabljati novopridobljeno srečališče, ki so ga pomagali urediti s prostovoljskim delom … Zelo pa si želijo, da bi se našel tudi denar za ureditev medgeneracijskega centra.

(Franjo Šauperl)

Otočec

 Društvo upokojencev Otočec je pripravilo redni letni občni zbor, na katerem so se v kulturnem programu predstavili otroški pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Ditke Zupančič, recitatorja ter otroška folklorna skupina s harmonikarjem Anejem Povšetom pod vodstvom Milke Blažič, zapela je tudi upokojenska skupina pevcev iz Škocjana Stari prijatelji.

Predsednica Joža Prosen je v poročilu o opravljenem delu povedala, da so bili člani zelo dejavni, saj so izvedli srečanje upokojencev treh društev, dva izleta, meddruštveno tekmovanje z zračno puško in v pikadu, udeležili so se tradicionalnega srečanja v Dolenjskih Toplicah, organizirali piknik, martinovanje, silvestrovanje in še druge aktivnosti. Vse leto so obiskovali bolne člane in jubilante, dvakrat na mesec pa so pripravili pohod za člane. Tudi za vnaprej so si zadali pester delovni načrt. Zbora so se udeležili predsednik pokrajinske zveze društva upokojencev Dolenjske in Bele krajine Jože Jazbec in predstavniki prijateljskih društev upokojencev in domačih društev, s katerimi sodelujejo.

(Besedilo in fotografija: Helena Murgelj)

Štorje

Članice plesne skupine društva Šator iz Štorij pri Sežani so se razveselile novice, da gredo konec marca na plesne priprave v Rogaško Slatino. V skupini je 14 upokojenk, ki plešejo različne plese – od bluesa, sambe, valčka do countryja in zumbe ter plese različnih narodov. Vodi jih mlada, a že izkušena Alice Sajko Saliu iz plesne šole ADC iz Ajdovščine, ki je z njimi že deseto leto. Mentorica vodi tudi plesno skupino Ajda, ki deluje v okviru društva za tretje življenjsko obdobje v Ajdovščini in se je plesni skupini Štorovke pridružila v Rogaški Slatini (na fotografiji). Doživele so gostoljuben sprejem in poskusile naravno bogastvo – mineralno vodo Donat Mg. Gostje so ugotovile, da pijača ni najbolj slastna, ker pa je zdrava, so jo vseeno kar nekaj spile – zdaj pa čakajo, kako bo delovala.

Ker je njihova priljubljena učiteljica prijazna, a tudi stroga, so vadile vsak dan, se učile novega plesa in utrjevale znanje. Seveda pa so si vmes privoščile še plavanje v bazenu, savnanje, sprehode, masaže in še kaj. Zvečer so nastopale za hotelske goste, pridružila se jim je še domača ženska plesna skupina. Gostje so bili navdušeni. »Kako zmorete pri teh letih?« so jih spraševali. Res niso prav mlade, večina je stara okrog 70 let, najstarejša jih ima že 78 let. Zmorejo zato, ker vadijo. Pohval so vesele, saj so zaradi njih ponosne nase in na svoje dosežke. Želijo si le, da bi še dolgo plesale. (Besedilo: Mirjana Stopar, fotografija: Danica Stupar)

Gornji Grad

 V marcu se vsako leto srečujejo članice Društva upokojencev Gornji Grad, saj tako društvo počasti oba ženska praznika, ženske pa izkoristijo redko priložnost, da si vzamejo čas samo zase. Predsednik DU Toni Rifelj je vsaki udeleženki podaril rožico, nato pa se je nadaljevalo prijetno druženje z glasbo, petjem, igricami in mnogo smeha. Srečanja se je udeležila tudi najstarejša članica društva in tudi najstarejša krajanka Marija Potočnik (na fotografiji v sredini), ki bo letos praznovala 98. rojstni dan. (Karlina Mermal)

Semedela

 Upokojenci DU Semedela so se marca odpravili na izlet čez mejo, spoznavali so Istro. Najprej so se sprehodili po mestecu Bale. Daljši postanek so naredili v Sveti Foški. Tam je znana zelo stara cerkvica, zgrajena na samotnem terenu, z močnimi izvori pozitivnih zemeljskih sevanj, ki naj bi omogočala čudežna ozdravljenja tako težko bolnih kot tudi invalidov. Na koncu so si ogledali mesto Vodnjan, ki se je začelo razvijati pred več kot 2000 leti, ko so Rimljani osvojili ozemlje Istre. (Besedilo: Angela Kuhar, fotografija: Dušan Popovič)

Moravske Toplice

Tudi letos so članice rokodelske sekcije Društva upokojencev Moravske Toplice pripravile razstavo šivanih, kvačkanih in vezenih izdelkov. Razstavile so tudi ročno izdelane cvetlice ter velikonočne prte in pirhe, ki so jih naredile v različnih tehnikah. V rokodelski sekciji, ki deluje štiri leta, je 12 članic, največ iz Tešanovcev, Bogojine, Filovcev in Strehovcev, šivati jih uči Suzana Malačič, kvačkati pa Erika Koca. Majda Prša pa je članice krožka predstavila v pesmi Vesele iglarce. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

Škocjan

 DU Škocjan je organiziral tekmovanje v pikadu za ženske v okviru 40. športnih iger upokojencev pokrajinske zveze Dolenjske in Bele krajne. Udeležilo se ga je 27 ekip iz Bele krajine, z Dolenjskega in Kočevskega. Zmagala je ekipa DU Črnomelj pred ekipama DU Kočevje in DU Suhor.

Med posameznicami pa so bile najboljše Jožica Kodelič iz DU Šentjernej, Ana Videtič iz DU Suhor in Erika Miklič iz DU Kočevje. (Besedilo in fotografija: Jožica Kaučič)

Žalec

Vizija društva za kakovostno starost Zimzelen iz Žalca je usmerjena predvsem h krepitvi sožitja, solidarnosti in prizadevanj za kakovosten osebni razvoj tudi v starosti. Naslednje leto bo društvo praznovalo že 25. obletnico obstoja. Pomemben vidik delovanja je skrb za medgeneracijsko povezovanje v domačem kraju. Člani se udeležujejo tudi predavanj, na zadnjem z naslovom Možganska telovadba jim je Manja Rančigaj Gajšek, univ. dipl. psih., povedala marsikaj koristnega o vrstah spomina, o pomnjenju in pozabljanju, o tem, kako se spominske sposobnosti spreminjajo s starostjo, ter o strategijah, kako ohranjati miselno razgibanost. Izvedli so tudi nekaj praktičnih vaj za spodbujanje miselne aktivnosti. (Andreja C. Šteiner)

Ljubljana Bežigrad

V ljubljanskem društvu upokojencev Boris Kidrič že več let deluje tudi likovna delavnica. Članice se rade družijo, le redko katera kdaj manjka na srečanjih. Ustvarjajo po programu, ki ga pripravi njihova mentorica, likovna pedagoginja Rozi Cerovšek. V letošnjem letu so tako poleg akvarelne tehnike spoznavali tudi akril in pastel. Članice lepo napredujejo, kar je bilo videti tudi na razstavi, ki so jo pripravile ob občnem zboru društva. (Besedilo in fotografija: R. C.)

Metlika

 Društvo invalidov Metlika je v marcu organiziralo že 5. memorial Nikice Viktorovski v pikadu. Udeležila so se ga društva upokojencev in društva invalidov iz Semiča, Črnomlja, Novega mesta, Kočevja, Trebnjega in Metlike. Najboljši ekipi sta bili moška in ženska ekipa DU Semič, zato so Semičani tudi prejeli prehodni pokal. (Besedilo in fotografija: M. G.)

Postojna

Športno društvo EPIC iz Postojne letos praznuje 15. letnico obstoja. Šteje 70 članov, ki sodelujejo v različnih sekcijah: strelski (dopisni strelski ligi), sekciji taroka in parkurja (kombinacija gimnastike in borilnih veščin). Vsako leto pripravijo srečanje, na kateri se člani ŠD Epic in BK Epicentra pomerijo v sedmih športnih panogah: bovling, tarok, streljanje, šah ter v igranju trešeta in briškole. 

Že 38 let zapored v Epicu organizirajo dopisno strelsko ligo, v kateri z zračnim orožjem (puško in pištolo) nastopa okrog 300 strelcev iz upokojenskih in invalidskih društev. V sekciji taroka se je do zdaj zvrstilo več kot 40 igralcev iz 16 krajev. Igralci so že slavili velike uspehe, saj so bili že ekipni slovenski prvaki (leta 2007), dvakrat drugi in enkrat tretji. (Edvard Progar)

Rogaška Slatina

 Člani in članice Društva upokojencev Rogaška Slatina so na letnem občnem zboru potrdili štiriletni mandat dosedanjemu predsedniku Bogomirju Poharcu. Dosedanjo tajnico društva Jožico Gobec Bercko (na fotografiji s predsednikom DU) pa je zamenjala Brona Markovinovič. DU pridobiva status humanitarnega društva na podlagi prizadevnega dela pri projektu Starejši za starejše, katerega predsednica je Marija Bincl. Lani je 19 prostovoljcev DU Rogaška Slatina obiskalo 625 oseb. Društvo se povezuje z drugimi društvi na pohodih, izletih in delavnicah ročnega dela. Društvo daje velik poudarek sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Kozjansko in občino Rogaška Slatina. (Milenka Blažević, fotografija: Andreja Strašek)

Lipovci

 Ženske iz Lipovcev v beltinski občini ohranjajo zapuščino svojih babic, ki so šivale, kvačkale in pletle oblačila za družinske člane. Čeprav krožek ročnih del Lipovske vezilje deluje že dalj časa, so letos prvič pripravile razstavo svojih del. Kolo časa so za nekaj desetletij zavrtele nazaj, saj je bilo na razstavi mogoče videti tudi kolovrat za izdelovanje niti, star likalnik na oglje in izdelke iz slame. Krožek vodi Marija Stanko, članice pa so Marija Bobovec, Štefanija Časar, Cvetka Jakob, Marija Jeneš, Olga Slavic, Brigita Smodiš, Dragica Zajc in Bernarda Žižek. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

Wagrain

 Godba ljubljanskih veteranov je že dvakrat gostovala na mednarodnem srečanju pihalnih orkestrov MID EUROPE (leta 2009 in leta 2012).Tokrat so iz »sosednje doline« Wagrain-Kleinarl medse povabili Kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov. V župni cerkvi v Wagrainu, kjer je nastala Sveta noč, so 12. aprila izvedli koncert, ki so ga domačini imenovali Pomladno žvrgolenje.

(Milan Pavliha)

 PRAZNOVALI SO

Jože Pregled – stoletni Tunjičan

 19. marca, na dan sv. Jožefa, je v zaselku Laniše v vasi Tunjice pri Kamniku slavil stoletnico Jože Pregled ali po domače Gornji Dolenčev Joža.

Rodil se je leta 1915 v družini desetih otrok. Vse življenje je delal na kmetiji z ženo Anico, ki je umrla leta 1999. Daleč naokoli je bil znan kot dober mesar, spretno je izdeloval tudi koše in košare. Bil je vedno dobre volje, priljubljen daleč naokoli. Zato mu tudi zdaj, ko živi sam na domačiji, družbe nikoli ne manjka. Vaščani so mu na predvečer njegovega rojstnega dne in goda pripravili veselico in postavili mlaj. Čestitali so mu tudi predstavniki občine Kamnik, predsednik Društva upokojencev Kamnik Vinko Polak, predsednik sveta KS Tunjice Matjaž Sedušak, predsednik OO ZB za vrednote NOB Kamnik Matevž Košir pa mu je izročil tudi zahvalo za njegovo sodelovanje pri skrbi za prehrano borcev in ranjencev med NOB na območju Tunjic. Posebno zahvalo pa so svojemu dolgoletnemu članu izrekli tudi tunjiški gasilci. (Besedilo in fotografija: Franc Svetelj)

Bernarda Habe dopolnila 90 let

Bernarda Habe iz Raven pri Šoštanju je 9. aprila 2015 dopolnila 90 let. Še vedno čila in vedra je praznovala v krogu svoje družine.

Bernarda se je rodila v desetčlanski družini v Velikih Vrhih, v Ravne pa se je priselila po poroki s Habetovim Stankom. Z možem sta imela tri otroke, skrbela sta za veliko kmetijo, ki jima je dajala kruh. Bernardi je za častitljiv jubilej čestital tudi župan občine Šoštanj Darko Menih, ki ji je zaželel še veliko zdravja. Vse dobro pa sta ji zaželela tudi predsednik krajevne skupnosti Jože Sovič in člani lokalnih društev ter organizacij. (Tjaša Rehar)

90 let Cirila Lubeja

Ciril Lubej je na svet prijokal pred devetdesetimi leti v Štorah pri Celju. Ko mu je bilo sedem let, mu je umrl oče. Poslovil se je od otroških iger, oba s sestro Faniko sta morala pomagati mami.

Ko je dopolnil 18 let, so ga Nemci mobilizirali in moral je na fronto. Bil je ranjen in preživel je mnogo hudega, dokler se ni julija 1945 vrnil domov. Po vojni se je zaposlil v Železarni Štore, kjer je spoznal ženo Frideriko. Na prvega otroka, Zdravka, sta čakala kar sedem let, takoj za njim se je rodil še Zoran.

Zdaj imata štiri vnuke in dva pravnuka. Ciril je v mladosti igral nogomet pri NK Železar Štore in tudi kegljal, zdaj pa rad gleda filme in se skupaj z ženo sprehaja ob Savinji, saj že 40 let živita v Celju.

(Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

Devetdesetletnica Julka Javornik

 V Društvu upokojencev Šmartno pri Slovenj Gradcu redno obiskujejo člane, ki so stari osemdeset let in več. S posebnim zadovoljstvom so obiskali Julko Javornik z Legna, ki je februarja praznovala devetdeseti rojstni dan. Obe s hčerko Marijo, ki skrbi zanjo, sta se razveselili obiska.

Gospa Julka se je rodila v številni družini, in čeprav ji v življenju ni bilo vedno postlano z rožicami, je vse tegobe premagovala z dobro voljo in ob pomoči družine. (Besedilo in fotografija: Mojca Zdovc)

Biserna poroka zakoncev Špilak iz Bratoncev 

Janez in Angela Špilak iz Bratoncev v občini Beltinci sta se kot mlad fant in mlado dekle pred 60 leti spoznala na delu na Gorenjskem. Po nekaj letih sta se vrnila v Bratonce na svojo domačijo. Janez je delal kot zidar v gradbenem podjetju, Angela pa kot kuharica v planinskem domu. Janez je kar 40 let pel v mešanem cerkvenem pevskem zboru. Sta člana Društva upokojencev Beltinci. V zakonu se jima je rodilo šest otrok, zdaj imata deset vnukov in enajst pravnukov, živita pa skupaj s sinom Andrejem. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

 Mladi smo, dokler se učimo

Mednarodni festival znanja in kulture starejših, tretji po vrsti, je skupaj s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje pripravil in gostil UTŽO Velenje. Ta z raznovrstnimi študijskimi krožki ter odmevnimi javnimi prireditvami že trideset let pospešuje medgeneracijsko sodelovanje in prispeva k njegovemu razvoju kot starejšim prijaznega mesta.

S pestrimi in privlačnimi predstavitvami svojih dosežkov so se na festivalu predstavile iz Velenja, Murske Sobote, Slovenj Gradca, Žalca, Ljubljane in Zagreba ter društvo Šećerlije iz Tuzle. Udeleženci so pokazali, kako si z učenjem, kulturnimi in umetniškimi projekti ter z medgeneracijskim sodelovanjem osmislimo čedalje daljše življenjsko obdobje po upokojitvi, v kateri uživamo v novi svobodi učenja in ostajamo dejavni člani družbe. Tako so na najboljši mogoč način potrdili besede predsednice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje dr. Ane Krajnc, da znanje in ustvarjalnost starejših ne poznata meja. Resnično, dokler se učimo in ostajamo v areni življenja, smo mladi!

(Novinarski krožek Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana)

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media