DRUŽENJE

Druženje | jan. '16

LJUBLJANA VIČ

Društvo upokojencev Ljubljana Vič je konec leta praznovalo štiridesetletnico, saj je bilo ustanovljeno 4. decembra 1975. Zadnja leta deluje v okviru Četrtne skupnosti Vič in ima 300 članov, v svoje vrste pa vabijo vse tiste, ki se za to še niste odločili.

Društvo spodbuja člane k dejavnemu, zdravemu življenju in sodelovanju na različnih področjih: izletih, druženjih, pohodih v naravo, petju, vse v duhu vzajemnosti, medsebojnega spoštovanja in predvsem druženja. Pohodniška sekcija vsako sredo organizira pohode v bližnjo okolico, za vzdržljivejše pa na okoliške vzpetine. Izletniška sekcija pa pripravlja izlete po Sloveniji. Mešani pevski zbor člane razveseljuje s svojim petjem na občnih zborih in na srečanjih, ki jih organizira Mestna zveza upokojencev. V društvu deluje tudi komisija za socialo. (Besedilo in fotografija: D. O.)

ZAGORJE OB SAVI

Pred trinajstimi leti so člani Društva upokojencev Zagorje ob Savi ustanovili planinsko sekcijo za pohodništvo z imenom Vandrovčki. V skupini jih je okoli 40. Zadnjih pet let jih vodi Franc Fajfar iz Kisovca. Na pohode se odpravijo vsakih 14 dni, tako vsako leto pripravijo okoli 42 izletov. Hodijo od 4 do 5 ur, včasih tudi več na dan. Če je le mogoče, pripravijo dve različici izletov – lažje za tiste, ki ne zmorejo vzpona in ostanejo pod vrhom ter se organizirajo po svoje, in zahtevnejše do vrha, tako da so vsi zadovoljni. Vandrovčki in Kajuhovci (skupina pohodnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB iz Zagorja ob Savi) gredo skupaj vsako leto na pohod v Dražgoše, na Janče, Orle in v Dobrnič na Dolenjskem ter še kam. (Besedilo: Milena Majzelj, fotografija: arhiv Vandrovčkov)

ROGAŠOVCI

Rogašovski upokojenci so pripravili veselo druženje v Hiši jabolk na Gornjem Seniku z vrstniki DU Gornji Senik iz Porabja na Madžarskem, s katerimi so pobrateni. Obiskal in obdaril jih je tudi Miklavž ter jih opomnil, da nekdanja državna meja ne sme biti ovira za jezik. Upokojenci se tega držijo.

(Besedilo in fotografija: M. Gaber)

 ŠOŠTANJ

V Ravnah pri Šoštanju je skrb za starejše občane ena izmed prednostnih nalog krajevne organizacije Rdečega križa. Na srečanju, ki je bilo letos že 33., se je zbralo kar 89 udeležencev od skupaj 136, kolikor je krajanov, starejših od 70 let. Najstarejša udeleženca sta bila Franc Hudomal in Miroslava Lihteneker. Udeležence je kot po navadi najbolj razveselil nastop najmlajših. Podpredsednik KO Ravne in hkrati pobudnik in organizator prvega srečanja take vrste Jože Jančič je povedal, da bodo tiste, ki jim ni uspelo priti na srečanje, obiskali doma. Pa tudi na tiste v centrih za starejše ne bodo pozabili.

(Besedilo: Milojka B. Komprej, fotografija: Jože Jančič)

 OTOČEC

Prostovoljno gasilsko društvo Otočec je pripravilo tradicionalno 18. srečanje treh generacij. Zbrali so se veterani, člani operativne enote ter upravnega odbora PGD Otočec. Predsednik PGD Otočec Miran Zupančič je povedal, da je bilo letošnje leto za društvo uspešno, ena od večjih naložb je bila obnova strehe na gasilskem domu. Udeleženci so se pomerili v kvizu o poznavanju domačega kraja in se zabavali s tombolo. (Besedilo in fotografija: Helena Murgelj)

MISLINJA

Skupina petih upokojenk v okviru Društva upokojencev Mislinja že drugo leto ob pohodih po dolini vedno na novo odkriva lepe in prijetne kotičke svoje občine. Med drugim so obiskale Blažev studenec in ruševine gradu Irštajn. Rade hodijo tudi po poti iz Šentilja do Dovž, saj pot bogati čudovit pogled na Uršljo goro in Raduho v ozadju. (Besedilo in fotografija: Marica Rošker)

BELTINCI

Pri Društvu upokojencev Beltinci se vsako leto spomnijo na zakonske pare, ki praznujejo okrogle obletnice porok. V lanskem letu je osem parov praznovalo zlato poroko in en par biserno poroko. To sta Janez in Angela Špilak iz Bratoncev. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

VELENJE

Kar 133 članov Kluba upokojencev Gorenje je letos tekmovalo v desetih športnih zvrsteh in različnih konkurencah. Dosegli so kopico pokalov in medalj in osvojili nekaj naslovov državnih prvakov. Med največje uspehe štejejo zmage smučarjev, kegljačic, ribičev, ki so jih sprejeli med športnike, odlični pa so še v metu pikada, balinanju, šahu, namiznem tenisu. Na zaključnem večeru so se športniki poveselili in prevzeli priznanja, pokale in kolajne za dosežke na klubskem prvenstvu 2015.

(Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

KANAL

Društvo upokojencev Kanal je ob zaključku leta organiziralo srečanje prostovoljcev društva. Povabilu na srečanje so se odzvali tudi župan in podžupan občine Kanal, predstavnica vodstva družbe Esal Anhovo ter predsednik uprave delniške družbe Salonit Anhovo. Predsednik društva je prisotnim predstavil dejavnosti in delovanje društva, zlasti projekt Starejši za starejše, v katerega se je društvo vključilo leta 2009. Trenutno imajo 486 oseb, ki jih 21 prostovoljcev obišče vsaj enkrat na leto.

Dejavna je tudi skupina za ročna dela, ki je tudi lani izdelovala punčke iz cunj, s katerimi UNICEF že vrsto let zbira sredstva za cepljenje otrok v državah v razvoju. Pod vodstvom Sonje Stanič jih je izdelovalo 12 prostovoljk društva, ki so se udeležile odprtja razstave na Ljubljanskem gradu.

(Besedilo in fotografija: Marija Marinič)

MIRNA

V društvu upokojencev Mirna je 553 članov. Od teh jih je 88 starejših od 80 let, ki jim vsako leto organizirajo krajši izlet in prednovoletno srečanje. Negibne in bolne pa predstavniki društva obiščejo na njihovem domu. Lanskega srečanja se je udeležilo 33 članov. Za prijetno razpoloženje so med drugim poskrbele štiri članice društva, ki plešejo v FS Nasmeh, s harmoniko pa jih je spremljala Slavka Pirc iz Kranja. Na druženju so nekateri celo zaplesali in zapeli. (Besedilo: Anica Janežič, fotografija: Janez Janežič)

PIVKA

Literarni klub upokojencev Slovenije (LIKUS) združuje upokojence, ki pišejo svoje spomine in jih objavljajo v zbornikih. Klub deluje 26 let, zadnjih 21 let na državni ravni. Svoj sedež ima v Mariboru. LIKUS je osnoval že pokojni Zmago Rafolt in ga vodil dvajset let, nato je njegovo delo prevzel Andrej Štrus, predsednik društva pa je Dejan Čegovnik. Do letos je izšlo 170 knjig. V lanskem zborniku z naslovom Jesenske iskrice je objavilo svoje prispevke 59 avtorjev, ki so se ob izidu srečali v Pivki. Pisci, ki pri literarnem klubu sodelujejo deset, petnajst in dvajset let, so prejeli priznanja. (Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

MORAVSKE TOPLICE

Srečanje veteranov Gasilske zveze Moravske Toplice je bilo prvič v občini Kobilje, saj je tamkajšnje gasilsko društvo od marca 28. član te gasilske zveze. V prisrčnem druženju so 24 veteranom in veterankam, ki so pogoje za to izpolnili v lanskem letu, podelili plakete. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

BRUSNICE

Dolenjska društva upokojencev od lanskega aprila vsak tretji torek v mesecu organizirajo t. i. pohod »Spoznavajmo Dolenjsko in njene lepote«. Na idejo o skupnih pohodih sta prišla predsednik DU Brusnice Stane Jaklič in predsednik DU Mali Slatnik Franci Dragan. Sosednjim društvom Mali Slatnik, Brusnice, Gabrje, Otočec, Škocjan, Šentjernej in Stopiče so se priključila še društva Uršna sela, Mokronog-Trebelno, Šentjanž, Šmarjeta in Bela Cerkev, o priključitvi že razmišljajo tudi v Novem mestu. Pohodnikov je vedno več, velikokrat se tako srečajo ljudje, ki se že več kot štirideset let niso videli. Na posameznem pohodu je eden izmed domačinov zadolžen, da znamenitosti svojega okolja predstavi drugim udeležencem. (Besedilo: D. R., fotografija: D. Ribič)

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU

Koroške prostovoljke in prostovoljci, ki sodelujejo pri projektu Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma, so se konec leta srečali, da bi si izmenjali izkušnje in pridobili znanje, kako biti še boljši pri delu s starejšimi. Srečanje je organizirala koordinatorka za koroško pokrajino Duška Zdovc Mavrin, udeležilo se ga je več kot 70 prostovoljk in prostovoljk, koordinatorji vseh društev na Koroškem in predsedniki vključenih društev upokojencev, župan občine Mežica in župan občine Prevalje ter direktor Vzajemne zdravstvene zavarovalnice Ravne.

V projekt je na Koroškem vključenih sedem društev upokojencev, in sicer Črna, Mežica, Prevalje, Ravne, Slovenj Gradec, Stari trg in Šmartno, letos pa se bosta pridružili še dve društvi upokojencev, in sicer Muta ter Dravograd. (Besedilo in fotografija: Mojca Zdovc)

SEŽANA

Potem ko se je bivši predsednik DU Sežana Miroslav Klun pred osmimi meseci odselil na Korčulo, na svoje kraške upokojence ni pozabil. V novem okolju je stkal nova poznanstva in omogočil letovanje skupini iz Sežane v Specialni bolnici za medicinsko rehabilitacijo Kalos v Veli Luki na Korčuli. Z njimi sta bili tudi predsednica DU Nova Gorica Lucija Mozetič in predsednica DU Branik Olivia Vodopivec. Že ob prihodu jih je ob petju dalmatinske klape pričakala direktorica bolnišnice dr. Damira Bojić, dobrodošlico jim je zaželel še župan občine Vela Luka Tonko Gugić. Drugi dan so vsakemu posebej po zdravniškem pregledu predpisali individualno terapijo. V prostem času so sežanski upokojenci spoznavali Korčulo. Obiskali so spodmol Vela špilja, v katerem potekajo arheološka izkopavanja, si v Blatu ogledali znamenitosti, pričakali pa so jih tamkajšnji osnovnošolci s slovensko glasbo in pesmijo.

Med drugim so v Lumbardi okušali vina, si ogledali mesto Korčula, se peljali na izlet z ladjo in preživeli vesel večer z upokojenci iz Vele Luke. Izvedeli so, da na otoku deluje nekaj domov upokojencev, kjer starost preživlja čedalje več domačinov, ki se vračajo iz tujine, kamor so se izselili tako pred vojno kot po njej. Slovenski upokojenci so predstavnikom upokojencev Vela Luka in bolnice Kalos predlagali, da se letos predstavijo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. (Besedilo in fotografija: Branko Kjuder)

PRAZNOVALI SO

Visoki jubilej Rike Tankovič

V domu starejših občanov Tabor v Ljubljani je Rika Tankovič 1. decembra dopolnila 100 let. Gospa je pri teh letih čila, vesela, optimistična in dobre volje. Pred sto leti se je rodila v Trstu v zavedni slovenski družini. Izučila se je za šiviljo. Da bi se družina izognila fašističnemu nasilju, je skupaj z 20-letno Riko morala zapustiti domače okolje in se je naselila v Dalmaciji. Družina se je med 2. svetovno vojno že zgodaj vključila v odporniško gibanje, po kapitulaciji Italije pa je Rika skupaj z očetom odšla v partizane – v 1. udarno dalmatinsko brigado.

Po končani 2. svetovni vojni je več let vodila tečaje šivanja in krojenja pri »Singerju« in tako izobrazila na stotine delavk, usposobljenih za šivanje. Da bi bila čim bližje svojemu rodnemu kraju, se je kasneje preselila v Piran, kjer je bila zaposlena v bolnišnici in pred upokojitvijo v mladinskem zavodu Elvire Vatovec.

Njeni najdražji, ima hčerko, vnuka ter dve pravnukinji in enega pravnuka, jo stalno obiskujejo v domu upokojencev v Ljubljani na Taboru. V dom je odšla pred osemnajstimi leti. Vzljubila je to ustanovo, še zlasti pa delovnega terapevta Zvoneta. Tudi v domu ni prenehala ustvarjati. Nasprotno: 10 let je v okviru delovne terapije ustvarjala različna oblačila in druge izdelke, s katerimi so popestrili družabne dogodke. Ob 100. rojstnem dnevu sem jo našla za mizo, ko je kvačkala mucko. Izžarevala je polno energije, optimizma in vere v še lepšo jesen življenja. Priljubljenost jubilantke v domu so izkazali tudi zaposleni, saj so ji napisali prisrčno pesmico. (Besedilo in fotografija: Anka Tominšek)

101. rojstni dan profesorice Nike Arko

V Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, v enoti Bokalce, so 14. decembra praznovali 101. rojstni dan naše stanovalke Nike Arko. Gospa Nika je bila v vojnem času aktivistka AFŽ, bila je ena prvih pravnic v povojni državi in je ostala pogumna in prodorna tudi kasneje v življenju ter pripomogla k ustanovitvi šole za socialne delavce v Ljubljani. (Besedilo: Barbara Purkart, fotografija: Miha Papež)

100 let Franca Jana

3. decembra 2015 je praznoval 100. rojstni dan član Društva upokojencev Ljubljana Vič Franc Jan. Že kot otrok in mladostnik je bil zelo marljiv. Vso delovno dobo je bil voznik v mestnem potniškem prometu. Najprej je vozil tramvaj, ko je že vozil po Ljubljani, potem trolejbus in do upokojitve avtobus. Nekaj let po ženini smrti si je našel novo družico, s katero sta se leta 1995 poročila, in to v balonu nad Ljubljano v prisotnosti Boruta Veselka. Leto 2015 je bilo zanju res pomembno: praznovala sta 20 let poroke, žena je v oktobru dopolnila 90 let, on pa 100 let. V njuno življenje je posegla bolezen, in ker je žena vedno teže skrbela zanj, se je preselil v Dom starejših Kolezija, kjer so mu ob tako visokem jubileju pripravili lepo slovesnost. (Besedilo in fotografija: Darinka Omahen)

90 let Judite Zalezina

 

»Poučevala sem v Dramljah, na Planini pri Sevnici, v Novi Cerkvi, v Laškem … Najraje sem imela učence prvega razreda,« pove Judita Zalezina, ki je svoj 90. rojstni dan praznovala v Domu ob Savinji v Celju. Na svet je prišla na Rebri nad Sevnico, otroštvo pa je preživela v Prožinski vasi pri Štorah. »Najbolj se spominjam, ko sem kot šestletna deklica nesla malico očetu cestarju. Moja mama je bila gospodinja, in to zelo dobra gospodinja, ki je skrbela za devet otrok. Zelo dobro se spominjam babice, ki mi je pripovedovala o mojem pradedu, županu v Bezovici,« pravi slavljenka.

V Celju je obiskovala meščansko šolo. »Veliko smo se selili. Tako daleč je že od tega, da ne vem več, kje vse smo bili,« ironično in brez nasmeha razmišlja. »Nisem rojena za smeh,« pove. »Med vojno sem bila na prisilnem delu v Rogatcu, kjer smo kuhali za ujetnike.« Ni se poročila in nima otrok. Rada je hodila v hribe. »Zdaj pa ne morem več hoditi, čeprav bi tako rada šla v naravo. Sestre me včasih peljejo ven,« se zamisli. V domu jo največ obiskuje nečak Marko, sin brata Vica, občinskega odbornika. (Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

Polde Kobilica – devetdesetletnik

Polde Kobilica iz Šentruperta nad Laškim je dolgo služboval kot krajevni matičar. V družini so se mu rodili trije otroci, dve hčeri in fant. Pred približno petimi leti mu je začelo pešati zdravje in februarja 2011 je prvič prestopil prag doma upokojencev Lipa v Štorah, ki je postal njegov drugi dom, tu je našel nove prijatelje, s katerimi vsak dan poklepeta. Tam so mu njegovi domači in prijatelji ob devetdesetletnici, ki jo je praznoval novembra lani, pripravili lepo praznovanje. Med obiskovalci so bili tudi predstavniki občine Laško, krajevne izpostave Rdečega križa ter zveze borcev in društva invalidov iz Šentruperta, člani LD Bojansko iz Štor in mnogi drugi. Njegov praznik so počastili tudi harmonikar Srečko Pajk in fantje pevskega zbora Grmada iz Celja. Ker je bil tudi Polde ljubitelj petja, so mu obudili spomine na mlada leta. (Besedilo in fotografija: Danica Maček)

Betka Pisar, devetdesetletnica

Predstavniki Društva upokojencev Šmartno so se z veseljem odpravili k Betki Pisar in ji zaželeli vse dobro ob 90. rojstnem dnevu. Betka živi v hiši skupaj s hčerko, ki skrbi zanjo, pri tem ji pomaga tudi vnukinja. Ima pa tudi že pravnuka, ki ga z veseljem velikokrat vzame v naročje. Ljudje jo imajo zelo radi, ker je topla in prijazna gospa. Bila je članica marsikaterega društva, v društvu upokojencev pa se je do nedavnega redno udeleževala kolesarskih srečanj in izletov. (Besedilo in fotografija: Mojca Zdovc)

Marija Jakša je praznovala 90. rojstni dan

Predstavnice DU in krajevne organizacije RK Semič so obiskale Marijo Jakša, ki je 12. decembra lani dopolnila 90 let. Rodila se je na Črešnjevcu pri Semiču in se poročila na kmetijo na drugi strani vasi. Že dolgo je vdova, sinova in snahi pa so jo obdarili s tremi vnukinjami, vnukom in pravnukom. Vsi skrbijo zanjo. Je še vedno zelo bistra in ima izreden spomin, rada recitira pesmi in redno spremlja novice po televiziji in posluša radio. Njeni najdražji so ji pripravili lepo slavje. Čestitali sta ji tudi prijateljici Olga in Tončka, prav tako devetdesetletnici. Skupaj so zapele nekaj starih pesmi. (Besedilo in fotografija: Branka Muc)

 50. obletnica sošolk in sošolcev

Nekdanje dijakinje in dijaki Šolskega centra za blagovni promet, generacija 1962–1965, so se zbrali ob petdesetletnici zaključka šolanja. Čeprav je bilo v obeh razredih 66 učencev, jih je na srečanje prišlo 19. Obujali so nepozabne spomine na mladost, spomnili so se vseh nekdanjih sošolcev in tudi učiteljev. Izpovedali so si vsak svojo zgodbo, usodo in dosedanjo življenjsko pot. Že zdaj so se dogovorili, da se ponovno srečajo oktobra letos v Puconcih. (Besedilo: Jože Časar, fotografija: Nada Železen)

 S pesmijo v domu

V domu starejših Logatec je bilo decembra lani res veselo. Med drugim so stanovalce obiskali učenci podružnične osnovne šole Hotedršica. Kar 18 deklic in dečkov otroškega pevskega zbora jim je zapelo dvajsetminutno spevoigro Plesna obleka rumenega regrata. Ob igranju na električno klaviaturo jim je dirigiral zborovodja Zdravko Novak. Obiskali so jih tudi otroci iz logaškega vrtca Kurirček, enote Pod košem, in svojim in tudi izposojenim babicam in dedkom pomagali izdelovati okraske in krasiti njihovo skupno novoletno drevo. Prišli pa so tudi starejši nastopajoči. Pevke krajevnega DU in invalidskega pevskega zbora so stanovalcem polepšale decembrsko popoldne, nekateri so jim pri petju tudi pomagali. Pa predstavnikov Doma starejših Logatec ni bilo. Enakopravno, vseh treh. So pa pevke, obiskovalke, prisrčno in samostojno zapele. (Besedilo in fotografija: Matjaž Vizjak)

Krepijo sive celice

V domu starejših občanov Sežana je vzniknila ideja: dajmo se zoperstaviti demenci, naredimo nekaj zase, ne prepustimo se času brez aktivnosti. Sprva se jih je zbralo kakih pet, ki so začele izvajati vaje za urjenje možganov. Delovna terapevtka Tanja Renčelj se je odločila, da bo njihova vodnica na tej poti. Brska po spletu, išče po različnih revijah, knjigah, materialu iz Spominčice in seveda – z njej lastno inovativnostjo – si sama izmišlja in sestavlja uganke, naloge ... Skratka polno izzivov za sive možganske celice. Skupina se je povečala, zdaj jih je 11: Marija, Malči, Milka, Jožica, Doroteja, Stanka, Tanja, Frida, Ivana, Jasna, Zmaga in vsaka ima svoje mesto in položaj v skupini. Zberejo se vsako sredo ob 13.00 in zaključijo ob 14.30. Če končajo samo kako minuto prej, jih članica Tanja, bivša učiteljica, opozori, da še ni zazvonilo … Zelo zagnano se lotijo nalog in vztrajajo, dokler ne rešijo zastavljene uganke ali naloge. Si pa med seboj pomagajo in ne tekmujejo, kdo bo dosegel višji rezultat.

(Besedilo in fotografija: Jasna Vodeb)

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media