DRUŽABNI DOGODKI MAREC 2016 

Druženje | mar. '16

SEVNICA

Že več kot desetletje v Sloveniji poteka projekt Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma, v katerega je vključenih tudi 13 društev upokojencev iz Posavja, med njimi vseh pet sevniških društev: Tržišče, Krmelj, Razbor, Šentjanž in Sevnica. Prostovoljci obiskujejo upokojence, starejše od 69 let, se pogovarjajo z njimi in si zapišejo, ali kdo od njih potrebuje kakšno pomoč. V sevniški občini je 2884 oseb starejših od 69 let, v projekt pa jih je vključenih že skoraj 2000. Prostovoljci odlično delajo, saj so načrtovali dobrih 1300 obiskov, opravljenih pa jih je bilo skoraj 1900. Za to so zaslužni prostovoljci in njihovi koordinatorji, ki se redno sestajajo in izobražujejo. (Besedilo: Nada Černič Cvetanovski)

 

PREČNA

Društvo upokojencev Prečna je mlado društvo, ustanovljeno leta 2011, saj je prej delovalo kot poverjeništvo DU Novo mesto. Vodi ga Drago Sikošek, vanj pa je vključenih 170 članic in članov, ki se udeležujejo različnih dejavnosti. Izvajajo športne dejavnosti, kot so: streljanje z zračno puško, pikado, balinanje, namizni tenis, šah, telovadba in družabne igre ob večerih, ki so jih poimenovali Zimske urice upokojencev. Društvo vsako leto organizira že tradicionalni meddruštveni turnir za društva upokojencev kot turnir za pokal DU Prečna, sodelujejo pa tudi na novoustanovljeni olimpijadi krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. Članice zelo uspešno sodelujejo pri projektu DU Novo mesto Starejši za starejše.

Imajo tudi sekcijo peke peciva, organizirajo pohode in izlete, strokovne ekskurzije, različna predavanja in izobraževanja, piknike in novoletno zabavo. Izdali so tudi informativno glasilo z naslovom Po srcu mladi, ki ga ob plačilu članarine podelijo vsakemu članu. Zelo so ponosni na strelišče, kjer streljajo z zračno puško, ki jim ga je uspelo urediti s finančno in fizično pomočjo članov sekcije, nekaterih mojstrov ter s podporo predsednika sveta KS. (Besedilo in fotografija: Drago Šulc in Drago Sikošek)

 

PODKRAJ PRI VELENJU

Ob koncu januarja so se na občnem zboru zbrali člani Društva upokojencev Velenje – pododbora Podkraj pri Velenju. Pododbor je začel delovati leta 2005, ko sta bili v Mestni občini Velenje ustanovljeni samostojni krajevni skupnosti Podkraj in Kavče. Člani namenjajo pozornost članom, starejšim od 85 let, ki se ne morejo udeležiti srečanj, obiskujejo jih na domu ali v domu starejših v Velenju ali Topolšici. Uspešni so tudi na športnem področju, saj s pridom izkoriščajo balinišče in kegljišče in se srečujejo z drugimi športniki, udeležujejo se čistilnih akcij in redne košnje trave, radi pa se pridružijo tudi drugim krajanom na izletih in kulturnih prireditvah. Na zboru so potrdili delovni načrt za leto 2016. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

PETROVČE

Pri Društvu upokojencev Petrovče vsako leto v okviru sekcije za pohodništvo in izletništvo pripravijo predlog za pohode in izlete. Pohodov je sedem, so pa prilagojeni starejšim udeležencem tako po času, dolžini poti in vzponu na planinsko postojanko. Skupino vodi izkušen gorski vodnik. Vsakemu, ki se še po svojem 80. letu udeležuje pohodov, podelijo kipec pohodnika.

Enkrat na leto pripravijo izlet, na katerem si ogledajo kulturne in zgodovinske znamenitosti, in ga sklenejo z veselim zaključkom ob domači glasbi. Pri društvu pripravljajo tudi družabna srečanja ob 8. marcu, martinovanju in ob novem letu, ki jih popestrijo z ogledi kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, gledaliških predstav ipd. (Besedilo in fotografija: Tone Zdolšek)

DOLENJSKE TOPLICE

Nekateri člani društva upokojencev so se januarja udeležili kratkega tečaja računalništva. Seznanili so se s pisanjem in oblikovanjem besedil, brskanjem po svetovnem spletu in pošiljanjem elektronske pošte, poučevala jih je študentka Barbara Plut. Še več pa se jih je udeležilo izleta v Belo krajino. Na Vinjem Vrhu pri Semiču so si ogledali romarsko cerkev sv. Trojice, ki ima osmerokotno obliko s kupolo in je pokrita s skodlami. Pot so nadaljevali do vasi Krupa, kjer je bil nekoč grad, a je bil požgan. Sprehodili so se do izvira reke Krupe, ki je bila leta 1997 zavarovana kot naravni spomenik in območje NATURA 2000. V izvirnem jezeru imata svoj življenjski prostor človeška ribica in jamska školjka kuščarjeva kongerija.

Na turistični kmetiji, ki je v lasti družine Cerjanec, so izletnike pogostili in jim še razkazali tradicionalno kmečko hišo, v kateri so uredili muzej. (Besedilo in fotografija: Milica Lukšič)

SLOVENSKE KONJICE

Skupina Spominčice, ki deluje pri Društvu upokojencev Slovenske Konjice, je pripravila razstavo izdelkov iz klekljane čipke. Na ogled so članice postavile kar 218 izdelkov (prtičke, nakit, slike, voščilnice in drugo), v katere so vložile ure in ure svojega časa. Razstavljalo je šest klekljaric. Tri med njimi – Zvonka Krajnc, Erika Golčer in Zofija Voler – se s klekljanjem ukvarjajo že od leta 2008. Pred dvema letoma sta se jim pridružili Nada Marinšek in Danica Kavc in zadnje leto še Nada Veber Smogavec. Zvonka Krajnc in Zofija Voler svoje znanje uspešno prenašata tudi na vrstnice in mlajše rodove. (Besedilo in fotografija: Milena B. Poklič)

 

MALA NEDELJA

Pred 25 leti so se na tem prleškem koncu zbrali pevci vseh starosti in se poimenovali Fantje od Male Nedelje. Pojejo narodne ter ljudske pesmi, sodelujejo tudi pri svetih mašah v domači cerkvi in na pogrebih. Jubilej so januarja proslavili s koncertom in v goste povabili pevce in godce od vsepovsod. Dobili so tudi nekaj priznanj: domače Kulturno društvo Anton Krempl jim je podelilo srebne plakete; prejeli so tudi priznanje Zveze Slovencev na Madžarskem in priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljutomer, član Andrej Tancoš pa je prejel še zlato Maroltovo značko. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

 MIREN

Ker društva čedalje težje zberejo zadostno število udeležencev za poln avtobus, so člani mirenskega društva upokojencev na februarski izlet povabili upokojence iz sto kilometrov oddaljenega DU Vižmarje-Brod. V Središču ob Dravi so obiskali oljarno, kjer so se seznanili s pridelavo in predelavo buč in pokusili izdelke. Ogledali so si tudi pustno povorko. Nadaljevali so v Gornji Dubravi, kjer so izletnike pričakale maškare z živo glasbo. Priredili so jim veselo pustovanje, na katerem so izbrali in nagradili najlepše maske. (Besedilo in fotografija: Janez Kocjančič)

KRANJ

Pri društvu upokojencev Kranj zelo skrbijo za športno in rekreacijsko dejavnost svojih članov. Deluje kar 12 različnih sekcij, v katerih se redno ali občasno udejstvuje kar 500 članov društva. Najmnožičneje se udeležujejo pohodniških in planinskih izletov, ki so organizirani vsak teden vse leto. Udeležujejo se tudi področnih in državnih tekmovanj društev upokojencev, kjer so zelo uspešni. Vsako leto je društvena prireditev Športnik leta, na kateri najprizadevnejšim in najuspešnejšim športnikom društvo podeli medalje. Letos so jih podelili kar 40. (Besedilo in fografija: Miro Stegnar)

VELENJE

Na predvečer 75. obletnice rojstva vsestranskega kulturnika Marjana Marinška so v Velenju priredili peti spominski Marjanov večer. Spomnili so se izjemno ustvarjalnega človeka, vsestranskega glasbenika, kulturnika, zbiratelja narodopisne dediščine, publicista in pisatelja, avtorja knjige Gasparijevih razglednic, očeta velenjskega Pikinega festivala, prijatelja Astrid Lindgren. Marinšek je umrl leta 2011.

Glasbeni del prireditve so izvedli učenci in profesorji Glasbene šole Nazarje; nastopili so tudi gostje iz Selščka pri Cerknici, rojstnega kraja Maksima Gasparija, ter Marjanke iz Velenja, citrarke tretje univerze. S citrarji je bil Marinšek povezan kot ustanovitelj Citrarskega društva Slovenije ter s citrarskim festivalom (letos bo organiziran že 28. leto). Nastopili pa so še baritonist Boštjan Korošec ter sopranistka Kristina Šuster in mezzosopranistka Petra Kopušar. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

KRŠKO

Člani Društva za zdravje srca in ožilja – podružnice Posavje so se januarja odpravili na izlet v Samobor. Pričakali so jih člani Združenja borcev NOB za Hrvaško in tudi planinci. Skupaj so si ogledali zelo lepo kraško jamo, ki se imenuje Grgosova špilja. Nato so si ogledali še Samobor.  (Besedilo in fotografija: Zora Pevec)

PREDDVOR

Pevke ŽPZ Josipine Turnograjske DU Preddvor so obiskale člana društva Tončko in Toneta Klakočar s Srednje Bele pri Preddvoru in jima zapele podoknico ob 65. obletnici skupnega življenja. Toneta je pot z Bizeljskega pripeljala v Kranj, kjer se je zaposlil pri takratnem avtobusnem podjetju Avtopromet. Tončka je po poklicu šivilja. Sredi šestdesetih let sta tako rekoč iz nič začela šiviljsko obrt in sčasoma sta imela tudi po trideset zaposlenih. Tončka in Tone nista nikoli pozabila na dobrodelnost, čeprav je nikoli nista hotela razglašati. Pravita, da sta bila v življenju srečna in zelo povezana. V zakonu se jima je rodil sin Brane, imata snaho Jano, vnukinji Nino in Špelo ter pravnuka Maksa in Izabelo. (Besedilo in fotografija: Anica Celar Gorza)

 

KOČEVJE

V Društvu upokojencev Kočevje so imeli pester februar. Na začetku meseca so izvedli predavanje o toplotnem ogrevanju v stanovanjskih prostorih. V čast kulturnemu prazniku in Francetu Prešernu so pripravili prireditev, na kateri so nastopili mešani pevski zbor, skupina »bralni krožek« in učenci Glasbene šole Kočevje. »Kulturnemu petku« je sledila pustna sobota in nekatere članice društva so kot maškare s svojim programom nastopile na organiziranem pustovanju v Nami Kočevje in prejele nagrado. (Besedilo in fotografija: Ana Kosten)

PRAZNOVALI SO

Jožefa Kovačič ima 103 leta

V vasi Logarovci na Murskem polju v Prlekiji je 12. februarja Jožefa Kovačič praznovala že 103. rojstni dan. Kovačičeva Zefika, kot jo po domače kličejo, je živela preprosto kmečko življenje, bila je članica gasilskega društva in krajevne organizacije Rdečega križa Logarovci. Ni imela svoje družine, zanjo lepo skrbi družina nečaka Milana. Je še kar zdrava in prijazna ženica. Njen recept za dolgo in srečno življenje je: zmerno, a ne pretirano delo, uživanje domače hrane, po kosilu pa kak kozarček belega vina. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

Devetdesetletnica Marija Petan Strašek 

Marija se je rodila kot prvorojenka na Petanovi kmetiji na Blanci 14. januarja 1926. Za njo se je rodilo še enajst bratov in sester. Ker je bila najstarejši otrok, je morala staršem pomagati pri delu na polju. »Moja mladost je bila res težka,« pravi Marija, ki jo prijatelji kličejo Marica.

Med drugo svetovno vojno je imela veliko srečo. Bila je namreč gospodinjska pomočnica pri družini Retchelj v Krškem. Na božič leta 1944 je ravno odšla od tam, ko je na hišo padla bomba in vso družino pokopala pod sabo. Kasneje je v Celju delala kot gospodinjska pomočnica, kot kuharica na II. osnovni šoli in do upokojitve v gostilni Majolka. Po hčerinem rojstvu se je razšla z možem in se šele veliko let kasneje vnovič poročila. Dolga leta je bila poverjenica pri DU in RK. Že 25 let je vdova, a ji nikoli ni dolgčas. Tudi bolezni premaguje z dobro voljo. Obiskujeta jo hči in vnuk. S prijateljicami iz bloka skupaj telovadijo, se sprehajajo in večkrat 'vržejo' karte. (Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

90. rojstni dan Ive Malnarič

V vasici Moverna vas je 19. januarja 2016 praznovala svoj 90. rojstni dan Iva Malnarič (dekliško Novak). Med drugim so ji čestitale tudi županja občine Semič Polona Kambič, predstavnici DU in članica organizacije RK Semič. Z možem Cirilom imata sina Ivana (Janeza) in hčer Martino. Na kmetiji nikoli ni zmanjkalo dela, hkrati pa je pekla pecivo in torte za poroke. Nekoč jih je spekla celo 16 v enem dnevu in vsako je drugače okrasila. Dolga leta je bila ljudska pevka. Pela je tudi v cerkvenem zboru. Gospa Iva je bistra in vitalna gospa, ki se rada pohvali, da je bil njen zdravstveni karton do nedavnega še prazen. Živi pri sinovi družini, ima pa še pet vnukinj, dva vnuka in devet pravnukov. (Besedilo in fotografija: A. Sonja Štraus)

90 let Jožefe Novak

Člani DU Semič in županja Polona Kambič so 19. januarja obiskali članico društva Jožefo Novak, ki je praznovala devetdeset let. Njena življenjska pot se je začela v vasi Blato pri Trebnjem. Z možem železničarjem se je preselila v belokranjski Gradec. Tri hčerke so odrasle, se odselile, postala je vdova in tudi moč ji je pošla. Pred osmimi leti pa se je preselila k hčerki Dragici na Dolge Njive pri Trebnjem, ki lepo skrbi za mamo. (Stanislav Golobič)

Agica Lorbek zaokrožila devet križev

90-letna Agica Lorbek se je rodila v vasi Tabor v Savinjski dolini v družini Gregl. Vseh pet otrok je moralo zgodaj prijeti za delo in pomagati staršem. Že kot deklica si je želela biti vzgojiteljica in želja se ji je uresničila. Prvo službo je nastopila na Polzeli v varstveni ustanovi Vere Šlander za otroke brez staršev. Nato so jo premestili v Rogaško Slatino in Rogatec, od tam pa v Celje v mladinski dom Tončke Čečeve, kjer je ostala do upokojitve. Poročila je vdovca, njegova otroka, vnuki in pravnuki jo po njegovi smrti obiskujejo in jo imajo radi, ona pa njih. Lani se je preselila v Dom ob Savinji, kjer ji je lepo in je z vsem zadovoljna. Največkrat prideta k njej nečak Bojan Krajnc in njegova hči Mojca Krajnc Mrak z otrokoma. (Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

95 let Ivane Blaznik in Ljudmile Odlazek

Konec januarja sta praznovali visoki jubilej krajanki Podkuma Ivana Blaznik iz zaselka Laze in Ljudmila Odlazek iz zaselka Padež. Gospa Ivana je prišla v Laze iz Završja leta 1951 in rodila tri otroke. Skupaj živijo v razširjeni družini (štirje rodovi) s hčerko in njeno družino, lepo se razumejo, dneve pa ji krajšajo trije vnuki in štirje pravnuki. Na sliki je s pravnuki.

Gospa Ljudmila je prišla v Padež leta 1947 s Stranskega Vrha. Rodila je pet otrok. Ima deset vnukov in šest pravnukov. Še vedno rada zaigra na kitaro (za 90. rojstni dan je namreč dobila novo). Zanjo skrbi hči. Slavljenki so obiskali predsednik KS Roman Savšek, predsednica Društva izgnancev Podkum Ana Brinjevec in predsednica KO Rdečega križa Rajka Bajda. (Besedilo in fotografiji: Rajka Bajda)

90 let Antonije Luzar

Januarja letos je Antonija Luzar iz Gorenjega Suhadola pri Brusnicah pod Gorjanci praznovala visoki jubilej – 90 let življenja. Praznovanja so se udeležili tri hčerke in trije sinovi z družinami, 13 vnukov, 15 pravnukov, pet njenih sester (na fotografiji) in drugi sorodniki. Njena življenjska zgodba je vsem, ki jo poznajo, za vzor. Pri 21 letih se je poročila na Luzarjevo kmetijo. V prvih desetih letih zakona je rodila sedem otrok. Pri 43 letih je zbolela za rakom na črevesju, stomo ima že 47 let, verjetno najdlje od vseh bolnikov v Sloveniji. Po smrti moža je poleg skrbi za otroke na pleča dobila še kmetijo. Psihični in fizični napori so načeli njeno zdravje, a je kljub temu zdržala vse napore. In preživela še dva infarkta. »Naša mama si zasluži zlato medaljo za življenjsko delo,« pravijo njeni otroci, ki so si zapomnili njeno garanje pa tudi skromnost, izjemno disciplino pri dieti in jemanju zdravil, njen značaj, srčnost, dobroto in zavedanje, da se ne smeš smiliti samemu sebi … (Besedilo in fotografija: Milka Žefran)

ČESTITAMO NAROČNIKOM

Naročnika Vzajemnosti Emil in Helena Štrakl iz Veržeja sta praznovala zlato poroko. Sta člana Društva upokojencev Veržej. Emil je ljubitelj starodobnih vozil, je tudi član Društva kulturne dediščine Jahann – Janez Puch Ljutomer. Tesno je povezan z nogometnim klubom Veržej, kjer je bil kar 30 let sekretar, ukvarjal se je z radioamaterstvom, je pa tudi član zveze častnikov Ljutomer. Žena Helena je velika ljubiteljica rož in skrbi za velik vrt. Uživata v družbi sinove in hčerine družine, imata vnuka in pravnuka. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

Pred kratkim sta slavila zlato poroko zakonca Tončka in Jože Žagar iz Jagodnika za Hmeljnikom. Tončka je bila skorajda soseda in se po poroki ni daleč odselila, skupaj sta zgradila novo hišo in kasneje tudi gospodarsko poslopje in zidanico. Jože je vso delovno dobo delal kot sekač pri novomeškem gozdnem gospodarstvu, Tončka pa je doma gospodinjila in delala na kmetiji. V 50 letih skupnega življenja sta iz skromne domačije naredila uspešno hribovsko kmetijo. Ob tem sta h kruhu spravila pet otrok, hčerko in štiri sinove. Še vedno predano delata na zemlji, v prostem času pa še posebej Tončka rada prebira Vzajemnost. Lep jubilej sta proslavila z otroki in vnuki, ki so jima zaželeli še veliko zdravih in zadovoljnih let. (Besedilo in fotografija: J. D.)

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media