Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | nov. '16

DOKUP POKOJNINSKE DOBE

Bralka M. K. iz Celja navaja, da je stara 61 let in da bo pogoj pokojninske dobe 39 let in 8 mesecev za predčasno pokojnino izpolnila šele oktobra drugo leto, če bo vse do takrat plačevala prispevek za prostovoljno zavarovanje, ki ga plačuje že nekaj let in znaša zdaj 228 evrov. Zanima jo, ali bi bilo dobro dokupiti manjkajočo pokojninsko dobo in prej uveljaviti predčasno pokojnino.

Upoštevaje starost bralke kot dejstvo, da je že dalj časa prostovoljno vključena v obvezno zavarovanje, bo lahko pri prvem izpolnjenem pogoju starosti uveljavila le pravico do predčasne pokojnine, seveda ob izpolnjenem pogoju pokojninske dobe. V prehodnem obdobju do leta 2018 se pogoji starosti in pokojninske dobe za predčasno pokojnino postopoma dvigujejo po 4 mesece vsako leto. V letu 2016 mora zavarovanka za uveljavitev pravice do predčasne pokojnine izpolniti pogoj starosti 59 let ter 39 let in 4 mesece pokojninske dobe, v letu 2017 pa starost 59 let in 4 mesece ter 39 let in 8 mesecev pokojninske dobe, leta 2019 pa bo končna starost že 60 let in 40 let pokojninske dobe.

Glede na to, da ima bralka že izpolnjen pogoj starosti, nima pa še izpolnjenega pogoja pokojninske dobe, bi lahko manjkajočo pokojninsko dobo dokupila, saj zakon zavarovancu ali uživalcu pokojnine za izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine omogoča dokup do pet let zavarovalne dobe. Dobro bi bilo, da bralka uveljavi pravico do predčasne pokojnine z dokupom zavarovalne dobe najkasneje do 30. 12. 2016, ker bi potrebovala le 39 let in 4 mesece pokojninske dobe. Osnova za plačilo prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je določena v višini 60 odstotkov povprečne plače, je sicer nekoliko nižja od osnove za dokup zavarovalne dobe. Ta ne more biti nižja od zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup zavarovalne dobe. Bralki, ki mora biti ob vložitvi zahtevka za dokup vključena v obvezno zavarovanje, se bo razlika med prispevkom za prostovoljno zavarovanje in dokupom praktično izničila, ker za uveljavitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2016 potrebuje 4 mesece manj pokojninske dobe, kot če bi pravico uveljavila v letu 2017.

Predčasna pokojnina bo zmanjšana za nekoliko višji odstotek, vendar bo bralka že 10 mesecev uživala predčasno pokojnino.

PONOVNA ODMERA POKOJNINE Z UPOŠTEVANJEM DELNIC ZA NOTRANJI ODKUP

Bralec A. K. iz Ljubljane navaja, da je maja 2015 vložil zahtevo, da se mu starostna pokojnina ponovno odmeri z upoštevanjem delnic. Pred kratkim je prejel odločbo, da mu pripada višja pokojnina le od 1. 6. 2015 naprej, in ne od dneva priznanja starostne pokojnine. Zanima ga, ali je takšna odločitev pravilna.

Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 26. 3. 2015 je bilo v izreku odločbe med drugim tudi odločeno, da lahko zavarovanci ali uživalci pokojnine o podatkih, katerih revizija ni bila opravljena, do vključno 29. 6. 2015, zahtevajo revizijo podatkov o plačah in pokojninskih osnovah za obdobje, v katerem so bile vplačane delnice za notranji odkup, ter ponovno odmero pokojnine na podlagi ugotovitev revizije. V primeru ugotovitve, da je upokojenec sodeloval pri lastninskem preoblikovanju podjetja in da znesek delnic za notranji odkup vpliva na višino pokojnine, zavod upokojencu izda pozitivno odločbo o ponovni odmeri pokojnine, ki se mu izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi za revizijo in ponovno odmero pokojnine. Učinek ponovne odmere je namreč določilo Ustavno sodišče Republike Slovenije v svoji odločbi, da odločba o ponovni odmeri učinkuje od prvega dne naslednjega meseca od njene izdaje, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti, oziroma od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, če je bila dana zahteva. Za zavarovance oziroma uživalce pokojnine, ki so že pred objavo te odločbe v Uradnem listu RS zahtevali ponovno odmero, pa od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi.

Glede na to, da je bralec zahtevo za revizijo podatkov o plačah in pokojninskih osnovah za obdobje, v katerem so bile vplačane delnice za notranji odkup, ter ponovno odmero pokojnine na podlagi ugotovitev revizije vložil maja 2015, mu je bila pravilno ponovno odmerjena pokojnina z učinkom od 1. 6. 2015. V njegovem primeru namreč ni nobene pravne podlage, da bi se mu ponovno odmerjena pokojnina začela izplačevati že od dneva priznanja pravice do pokojnine.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 10. novembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.

 


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media