DRUŽENJE APRIL

Druženje | apr. '17

ŠKOCJAN 

Škocjanski upokojenci so na svoj občni zbor povabili župana, predsednico Rdečega križa, predsednika škocjanskih gasilcev in tudi predstavnike sosednjih društev upokojencev Šmarješke Toplice, Bela Cerkev, Šentjernej, Otočec in Prečna. Predsednik upokojenskega društva Anton Mojstrovič je predstavil preteklo delo in načrt za leto 2017, podelili so tudi priznanja poverjenikom za dolgotrajno delo v društvu. Predstavnik šentjernejske policijske postaje pa je udeležencem svetoval o varnosti v prometu in tudi doma. (Besedilo in fotografija: Jožica Kaučič)

CELJE

Društvo upokojencev Slavka Šlandra šteje 226 članov, na zbor članov jih je na začetku marca prišla slaba polovica. Prisluhnili so kulturnemu programu, ki so ga pripravili učenci II. osnovne šole Celje, Ivana Miljević, predsednica društva upokojencev, se je med drugim zahvalila vsem prostovoljcem, ki obiskujejo bolne člane in stanovalce domov za starejše.

Lani so uresničili načrte pri ruskem kegljanju, rekreaciji, izletništvu, na področju sociale, izvedli so tudi srečanje s pobratenim Društvom upokojencev Stoperce … Letos bodo delali po enakem programu, le da bo večji poudarek na humanitarni dejavnosti. Herta Koštomaj je za vodenje socialne komisije prejela priznanje Zdusa, Irena Grilanc pa priznanje PZDU za vodenje rekreacije. 
(Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

BILJE

Letni občni zbor Društva upokojencev Bilje je sovpadal s 35. obletnico ustanovitve društva, ki šteje 191 članov. Ob tej priložnosti je predsednik PZDU Severne Primorske Zlatko Martin Marušič podelil zahvali Štefaniji Čuk in Danici Kušnjerek, članicama ustanovitvenega odbora. Predsednik društva Cvetko Dominko pa je podelil zahvali zborovodji pevskega zbora Jožku Ušaj in Gostilni Kogoj iz Bilj. V kulturnem programu so sodelovali: pevski zbor iz Bilj, otroci podružnične šole iz Bilj in Prerijske brščike s kantri plesom. (Besedilo: Vojka Rustja, fotografija: Marta Volk)

METLIKA

Člani Društva upokojencev Metlika so se na začetku marca zbrali na letnem občnem zboru, Ugotovili so, da so v veliki meri uresničili načrtovano, zlasti na področju športa in rekreacije (pikado, kegljanje na vrvici, pohodi, telovadba), člani radi hodijo na izlete in na letovanje v Izolo. V okviru projekta Starejši za starejše so obiskali več kot 500 starejših, ki so bili zelo zadovoljni s srečanjem s prostovoljci. Najodmevnejši so bili nastopi društvenega pevskega zbora, ki deluje že štirinajst let. Pevski zbor je lansko leto prejel srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije. V zadnjih letih se redno srečujejo s hrvaškimi upokojenci iz Kamanja in Ozlja, se pomerijo v družabnih igrah in ohranjajo prijateljske vezi med občani z obeh strani Kolpe.

Na občnem zboru je bil za predsednika društva vnovič izvoljen Jože Mozetič, ki je dejal, da želijo biti upokojenci dejavni v organih mestne skupnosti in občine Metlika.
(Besedilo: Jože Mozetič, fotografija: Milena Pavlovič)

OTOČEC

Pri Društvu upokojencev Otočec so februarja organizirali pohod v sklopu projekta Spoznajmo Dolenjsko, h kateremu je pristopilo že 17 dolenjskih upokojenskih društev. Udeležilo se ga je več kot 200 pohodnikov, ki so se odpravili čez reko Krko in naprej po gozdni poti do Struge, kjer sta grad in golfišče. Ko so izvedeli nekaj več o zgodovini gradu, so se vrnili do gradu Otočec, si ogledali dvorišče, Jože Tori pa jim je predstavil tudi znamenitosti tega gradu. (Besedilo in fotografija: Helena Murgelj)

PODKRAJ

Pododbor Društva upokojencev Podkraj pri Velenju samostojno deluje od leta 2005. Obiskujejo starejše občane, se udeležujejo športnih in kulturnih prireditev, skrbijo za čisto okolico, prebelili so tudi notranjost doma in priredili srečanje starejših krajanov. Na zadnjem občnem zboru so zaslužnim članom podelili priznanja. Prejeli so jih Ivica Meža, Franc Borovnik, Jožica Meža, Mirko Meža, Ernest Ferder, Jože Marin, Matija Ocepek in Bojan Rožič. Najvišje priznanje za dolgoletno uspešno vodenje je prejela Ema Meh, predsednik pa je zdaj Franc Vedenik. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

MARIBOR

V Domu Danice Vogrinec Maribor so v sodelovanju s PZDU Maribor na začetku marca odprli likovno razstavo. Na njej sodeluje dvajset likovnikov iz sedmih društev, in sicer iz PZDU Maribor, Li-Pe, Limbuš-Pekre, DU Brezje-Dogoše-Zrkovci, DU Ruše, DU Maribor Tabor, DU Slovenska Bistrica, DU Zgornja Kungota in DU Malečnik.

V kulturnem programu, ki ga je pripravila predsednica komisije za kulturo Draga Fabjan, sta sodelovali glasbeno-vokalna skupina DUR iz DU Ruše ter citrarka Nada Svetina. O razstavljenih delih je spregovoril likovni pedagog Branko Duh, nato pa je odprl razstavo, ki bo na ogled do septembra 2017.

(Besedilo: Draga Fabjan, fotografija: Drago Koletnik)

 

POLZELA

Člani društva upokojencev Polzela so se na rednem letnem občnem zboru seznanili z dejavnostmi društva v preteklem letu in začrtali delo za tekoče leto. Po uvodnem pozdravu predsednice društva Gertude Terčak je sledil bogat kulturni program, v katerem so nastopili mešani pevski zbor, ki ga vodi Marko Slokar, prisrčni otroci iz vrtca Polzela ter vaški godci iz Andraža. Iz poročil je bilo razvidno, da najštevilčnejše društvo v občini Polzela dobro skrbi za kakovost življenja in preživljanje prostega časa svojih članov. (Besedilo in fotografija: Marjana Šmajs)

SLOVENSKE KONJICE

Na zboru Društva upokojencev Slovenske Konjice so predstavili bogato dejavnost društva. Imajo dva pevska zbora, sekcijo zeliščaric Kopriva, ljubiteljice ročnih del Spominčice, blizu dvesto aktivnih športnikov, organizirajo različna predavanja in izobraževanja, izlete in letovanja. Od leta 2008 so vključeni tudi v program Starejši za starejše, v okviru katerega so prostovoljke opravile že domala 6 tisoč obiskov pri starejših od 69 let. Ravno zaradi te dejavnosti je društvo aprila lani pridobilo status humanitarne organizacije. Na zboru sta predsednik Anton Obrul in podpredsednik Štefan Vida podelila letošnja priznanja. Društvena priznanja so prejeli: Alenka Slapnik, Hilda Šajtegl, Angela Peček, Martina Stopar, Ana Butolen, Ljudmila Keblič, Vera Malič, Valerija Košič in Marjan Košak. Samo Jezovšek, pevovodja MPZ Adolfa Tavčarja, je priznanje prejel na koncertu ob 60. obletnici zbora. Plaketo PZDU Celje je takrat prejel član zbora Milan Rozman, tokrat pa še Henrik Penič in Milena Brečko Poklič. Najvišje priznanje, veliko plaketo Zdusa, je prav tako že prejel MPZ Adolfa Tavčarja, pisni priznanji Zdusa pa sta na zboru prejeli Majda Vida in Jana Hudolin.
(Besedilo in fotografija: Milena Brečko Poklič)

PIVKA

V Društvu upokojencev Pivka je marčni občni zbor potekal v znamenju 65. obletnice društva. Udeležence je pozdravil predsednik PZDU Mirko Miklavčič, predsednik društva mag. Evgen Primožič pa je opisal delo v preteklem letu. Priznanja PZDU južne Primorske so prejeli Edmund Srebot, Franc Franetič in Franc Lipanje. Priznanja Društva upokojencev Pivka so dobili Srečko Fras, Milka Rebec in Stanislava Bilc, medtem ko je častni član društva postal Ivan Kapelj. 

Predsednik društva je člane povabil, naj se udeležijo društvenih dogodkov. V aprilu načrtujejo drugi turnir v balinanju, turnir v igranju šaha in taroka bo 13. aprila, 21. aprila pa bodo priredili kulturni večer ob svetovnem dnevu knjige v Krpanovem domu v Pivki.
(Besedilo in fotografija: Jožica Knafelc)

ODRANCI

Upokojenci dveh sosednjih vasi so leta 1981 ustanovili skupno društvo, ki se je uradno imenovalo DU Črenšovci-Odranci. Bilo je zelo številčno, zato so odranski upokojenci 1. julija 2007 ustanovili samostojno društvo, ki ga je vse do lani vodil Štefan Bogdan. Za dolgoletno in prizadevno delo mu je predsednica pomurske pokrajinske zveze Vijola Bertalanič podelila veliko plaketo Zdusa. Kristina Zver, ki je bila 9 let tajnica in blagajničarka društva, pa je prejela priznanje Zdusa.
(Besedilo: Ivanka Tompa)

MIRNA

Mirnski upokojenci se znajo zabavati in se družiti. To so dokazali ob norčavem pustu, ko so se našemljeni ob pustnih dobrotah in kozarčku rujnega vina vrteli v ritmu glasbe in se zabavali pozno v noč. (Besedilo in fotografija: A. J.)

 

PUCONCI

Upokojenci, ki imajo radi ročna dela in se trudijo ohraniti kulturno dediščino, so pred tremi leti ustanovili društvo Ščipek (po prekmursko divja vrtnica). V marcu so pripravili bogato razstavo, ki je bila posvečena dnevu žena, valentinovemu in gregorjevemu. Na ogled so postavili unikatne izdelke iz krep papirja, ličja, slame, različne rože, prtičke, vezenine in še kaj. V izdelke je bilo vloženega veliko dela in ljubezni, je povedala Cvetka Terezija Sever, predsednica društva Ščipek. Ponosni so, da po njihovih stopinjah hodijo mladi iz osnovne šole in vrtca Puconci, zanje pripravljajo delavnice, na katerih otroci spoznavajo ročne spretnosti. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

RADENCI

V februarju se je šest udeleženk iz različnih krajev Slovenije udeležilo delavnice ročnih del, ki jo je organizirala Zveza delovnih invalidov Slovenije, vodila pa mentorica Ivanka Petučnik. Učile so se predvsem plesti nogavice in kape in po sedmih dneh pripravile razstavo svojih del. (Besedilo in fotografija: Marija Golob)

ZAGORJE OB SAVI

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi omogoča svojim članom številne dejavnosti. Dobro sodelujejo tudi z Domom starejših občanov Polde Eberl - Jamski na Izlakah. Tam so predstavniki društva skupaj s predstavniki občine Zagorje ob Savi ter krajevnega odbora Rdečega križa, krajevne skupnosti in društva izgnancev iz Podkuma obiskali Heleno Smergut, ki je 28. februarja praznovala 100. rojstni dan. Kot vsem drugim stoletnikom so tudi njej izročili plaketo, s katero so jo razglasili za častno članico društva upokojencev. (Besedilo in fotografija: A. B.)

SLOVENJ GRADEC

Koroška pokrajinska zveza društev upokojencev je svoje člane povabila na letovanje v hotel Delfin v Izoli. Udeležilo se ga je kar 240 članov iz vseh 16 koroških društev, ki jim v Izoli ni bilo dolgčas. Pogosto se je oglašala pesem, zvečer so zaplesali, pripravili so tudi kulturno prireditev. Na odru se je zvrstilo kar 42 nastopajočih, in sicer rogisti z Mute, literata Vodušek in Prednik, ljudski pevci iz Ribnice, skeč (P. Zapečnik) DU Ribnica, plesna skupina Flamenko in trio Rute iz Mislinje, trio iz Kaple ter MePZ KDU Prevalje. Program je povezovala Ivana Hauser, ki je tudi brala svojo prozo.
(Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

BRANIK

Člani društva so spoznavali Plečnikovo Ljubljano. Ogledali so si cerkev sv. Mihaela na Barju in Žale. Z vzpenjačo so se povzpeli na Ljubljanski grad, nato pa so sprehodili po Ljubljani in si ogledali še druge znamenitosti. (Besedilo in fotografija: D. U.)

MOJSTRANA

Ljudske pevke iz Mojstrane, članice Društva upokojencev Dovje-Mojstrana, se že 20 let se zbirajo enkrat na teden v društvenem klubu, spremlja jih harmonikar Tone. Med 14 pevkami je skoraj polovica že osemdesetletnic. Sodelujejo na kulturnih dogodkih, komu zapojejo za rojstni dan, v novoletnem času skupaj z županom Kranjske Gore obiskujejo občane, ki živijo v domovih na Jesenicah in Kranjski Gori.

V sekciji so tudi člani literarnega društva Likus, ki vsako leto izdajo svoje prispevke v knjigi, na prireditvi Urbane misli pa člani berejo svoje prispevke. Večkrat povabijo tudi člane Likusa iz Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Lesc in Radovljice. To sekcijo vodi Marinka Čebulj, vse skupaj pa povezuje Vera Gartner. (Besedilo in fotografija: S. K.)

 

PRAZNOVALI SO

Jožefa Kovačič iz Logarovcev je najstarejša članica Društva upokojencev Križevci, saj je februarja dopolnila 104 leta. Kako čila je, pove podatek, da nima izbranega osebnega zdravnika, ker ga do zdaj še ni potrebovala. V krogu nečakov ter predstavnikov občine in upokojenskega društva je veselo zapela.

V Domu starejših Rakičan je 104. rojstni dan slavila Frančiška Kuran. V domu je zadovoljna in rada poje, tudi angleške pesmi, saj sta s pokojnim možem 45 let živela v Ameriki, kjer je delala kot šivilja.

100. rojstni dan je praznovala Ljubljančanka Ema Sedmak, ki je včlanjena v Društvo upokojencev Ljubljana Vič že od leta 1973. Do upokojitve je bila zaposlena kot prodajalka, potem pa je predvsem reševala križanke in se družila s sosedami. V veliko veselje so ji vnuki in pravnuki.

 

Pavla Gorjup

Predstavnice Društva upokojencev Šmartno imajo zadnje mesece prijetno delo, saj je kar nekaj članic njihovega društva praznovalo 90. rojstni dan. Že konec decembra so čestitale Pavli Gorjup,

Ida Žegel

Marica Zdovc

s katero so prijetno poklepetale. Prijazno je njihovo voščilo sprejela tudi Ida Žegel, ki ji zdravje ne dopušča, da bi se udeleževala društvenih dejavnosti. Nazadnje pa so s cvetjem in darilom razveselile Marico Zdovc, ki je bila zelo aktivna v društvu in dolgoletna članica upravnega odbora.

Žugelj Ivana

Predstavniki društva upokojencev in Rdečega križa Semič so skupaj s semiško županjo obiskali Ivano Žugelj s Krupe pri Semiču, ki je praznovala 90. rojstni dan. Ima tri otroke, zdaj pa zanjo lepo skrbita snaha Silva in sin Silvo, v veliko veselje pa ji je sedem vnukov in enajst pravnukov. 

Življenjski jubilej, 90. rojstni dan, je praznovala Viktorija (po domače Zmaga) Štupar iz Praproč pri Žužemberku. Živi sama, jo pa pogosto obiskujejo sin in hčerka ter kateri od 5 vnukov ali 9 pravnukov. Voščili so ji tudi predstavniki občine, društva upokojencev in KO RK Žužemberk.

V januarju je 90. rojstni dan praznovala Marija Martinčič z Rtič pri Podkumu, po domače Vlačeva Minka. Rodila je šest otrok, zdaj ima že 13 vnukov in 15 pravnukov. Na kmetiji, kjer živi sama, so jo obiskali predstavniki KO RK, društva izgnancev in krajevne skupnosti Podkum.

 V Društvu upokojencev Kanal so čestitali Silvu Pertovtu za njegovih 90 let. Z ženo sta imela hčer, zdaj ima tudi vnukinjo. Kmetovala sta na domačiji, in kot pravi, se je najbolj razveselil tekoče vode v hiši.

Prvega februarja je visok življenjski jubilej, 90 let, praznovala Marija Rajer iz Ždinje vasi. Živi na domačiji skupaj s svakinjo Ano, s katero se dobro razumeta. Včasih tudi skuha ali prinese drva, televizije ne gleda, rada pa kaj prebere.

 ČESTITAMO NAROČNIKOM

Po 70 letih še vedno drug ob drugem

Redko srečamo pare, ki so poročeni kar 70 let, zato je bilo srečanje z Aleksandrom in Angelo Čisar nekaj posebnega. Nekaj dni pred njuno obletnico sta se preselila v Dom starejših Dosor v Radencih in pravita, da se tam odlično počutita. 98-letni Aleksander in nekaj let mlajša žena sta bila oba učitelja. Živela sta v Lendavi, Ljutomeru in Murski Soboti, kjer sta tudi poučevala. Angela je bila zadnjih dvanajst let ravnateljica dijaškega doma, Aleksander pa je poučeval na srednji šoli. Od leta 1984 sta oba upokojenca. Angela nam ponosno opiše Aleksandrove športne dosežke, saj je bil strasten šahist, eden boljših atletov v Pomurju in tudi atletski sodnik. Ko jih člani družin obeh hčera ne morejo obiskati, ker živijo v okolici Ljubljane, nekateri pa v tujini, se vidijo in slišijo tudi po Skypu.(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

Albina in Franc Pašič z Oskoršnice pri Semiču sta v skupnih petdesetih letih preživela marsikaj, ustvarila sta si družino, poleg dveh sinov in snah ju razveseljujejo še štirje vnuki.

Njuni bližnji so jima pripravili presenečenje, organizirali so slovesno cerkveno poroko, poročil pa ju je sosed Roman Ivanetič, lanski novomašnik. Pred cerkvenimi vrati ju je pričakala folklorna skupina Semiška ohcet, pri kateri sta zlatoporočenca in vsi njuni zvesto sodelovali.

Albina in Franc primeta za vsako delo na domači kmetiji. Franc je dejaven pri Klobukarjih, je nepogrešljiv član društva upokojencev ter gasilskega društva. Albina pa je bila dolga leta članica Društva kmečkih žensk Semič, še vedno priskoči na pomoč Rdečemu križu, je aktivna članica društva upokojencev, poleg tega poje v kar dveh pevskih zborih. (Besedilo in fotografija: A. Sonja Štraus)

V znamenju spoštovanja tretje generacije

Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje (U3OV) praznuje 30 let delovanja. V tem času je postala v Šaleški dolini in širše sinonim za ljudi, ki se želijo učiti ali svoja znanja prenašajo na druge generacije. V tem študijskem letu kar 37 mentorjev v 54 krožkih izobražuje več kot 680 udeležencev v povprečni starosti 65 let. Najmlajša udeleženka jih ima le 21, najstarejši član pa šteje spoštljivih 86 let.

Z medgeneracijskim sodelovanjem z vrtci in domovi za varstvo odraslih vodstvo in udeleženci sporočajo, da je lahko starost tudi ustvarjalna, bogata in lepa, le vključiti se je treba. O tem in še drugih vsebinah so spregovorili na slavnostni akademiji. Prisotne sta nagovorila župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in predsednica U3OV Marija Vrtačnik, svoje spomine pa so delile tudi njene predhodnice Slavka Mijoč, Erika Veršec ter Valči Žohar. Ob jubileju so izdali knjigo Trideset let Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje.

V kulturnem programu so nastopili vokalna skupina Lastovke, godba veteranov U3OV, glasbena skupina Kitare, citrarke Marjanke ter učenci OŠ Gorica in Antona Aškerca iz Velenja, dr. Nataša Trbovšek Coklin pa je predstavila svoj avtorski film Utrip aktivnih v tretjem obdobju.
(Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media