Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | jul. '17

ZAJAMČENA INVALIDSKA POKOJNINA

Bralka navaja, da njen mož uživa invalidsko pokojnino, ki je nižja od 500 evrov. Zanima jo, ali bo tudi on upravičen do zajamčene pokojnine v višini 500 evrov, glede na to, da je imel ob invalidski upokojitvi leta 2014 manj kot 40 let pokojninske dobe. Zanima jo tudi, kako bi ji odmerili vdovsko pokojnino, če bi mož umrl pred njo, saj sama nima pokojnine, ker ni bila nikoli zaposlena.

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejeta konec maja letošnjega leta, z veljavnostjo od 1. oktobra 2017, določa, da je ne glede na določbe veljavnega zakona, ki urejajo odmero starostne ali invalidske pokojnine, zavarovancu (moškemu in ženski), ki je pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine po tem zakonu in je dopolnil pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, zagotovljena pokojnina v višini 500 evrov, če pa gre za uživalca starostne ali invalidske pokojnine v sorazmernem delu, pa mu je zagotovljen sorazmerni del zneska pokojnine 500 evrov. Prav tako so do zajamčene starostne ali invalidske pokojnine upravičeni tisti uživalci, ki so pokojnino uveljavili po predhodno veljavnih predpisih in so dopolnili pogoj pokojninske dobe, kot je bil po takrat veljavnem predpisu predpisan za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti ali brez pogoja starosti, če ta ni bil predpisan.

Bralkinemu možu, ki je pravico do invalidske pokojnine pridobil po veljavnem zakonu leta 2014 in ni dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, od 1. oktobra 2017 naprej ne bo zagotovljena invalidska pokojnina v višini 500 evrov. Ker novela zakona izrecno določa, da znesek zajamčene starostne ali invalidske pokojnine kot tudi znesek sorazmernega dela pokojnine, odmerjen od zajamčene pokojnine, nista upoštevana pri določanju osnove za odmero vdovske ali družinske pokojnine ter pri odmeri nadomestil iz invalidskega zavarovanja, bralki v primeru uveljavljanja vdovske pokojnine le-te ne bodo odmerili v višini 70 odstotkov zajamčene pokojnine, četudi bi bil njen mož do nje upravičen in bi jo užival do smrti. Za določitev osnove za odmero vdovske ali družinske pokojnine v nobenem primeru ne bo upoštevan znesek zajamčene starostne ali invalidske pokojnine, ker novela zakona to izključuje.

PRENEHANJE PRAVICE DO INVALIDSKE POKOJNINE

Bralka A. K. s Ptuja navaja, da je bila njenemu možu pred leti priznana pravica do invalidske pokojnine kot invalidu I. kategorije invalidnosti. Pred kratkim se mu je ponudila možnost pridobitve manjšega poslovnega deleža lastništva v gospodarski družbi. Mož se za to možnost še ni odločil, ker se boji, da bi z vstopom v lastništvo podjetja izgubil pravico do invalidske pokojnine.

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se namreč obvezno zavarujejo osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi. To pomeni, da mora biti oseba, za katero je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, poslovodna oseba in hkrati družbenik ali delničar gospodarske družbe.

Bralkin mož, ki je uživalec invalidske pokojnine, v primeru vpisa v Poslovni register Slovenije kot le družbenika gospodarske družbe ali zavoda ne bi izpolnjeval pogojev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pravica do invalidske pokojnine bi mu prenehala le, če bi bil družbenik gospodarske družbe ali zavoda in hkrati tudi poslovodna oseba. Zakon glede ponovnega vstopa v zavarovanje za invalidske upokojence določa strožja pravila kot za uživalce drugih pokojnin. Uživalec invalidske pokojnine, razen uživalca, ki je kategoriziran kot vrhunski športnik, izgubi pravico do invalidske pokojnine, če na območju Republike Slovenije začne ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca, in sicer z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja. Tudi uživalec invalidske pokojnine, ki začne v tujini ponovno delati ali opravljati dejavnost in je na tej podlagi v tujini vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izgubi pravico do invalidske pokojnine z dnem vključitve v zavarovanje. 

Glede na to, da bralkin mož ne bo vključen v obvezno zavarovanje, ker bo postal le solastnik gospodarske družbe, ne bo izgubil pravice do invalidske pokojnine.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 13. julija, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media