DRUŽENJE september

Druženje | sep. '17

LJUBNO OB SAVINJI

Na Ljubnem ob Savinji se je 2. avgusta na pokrajinskem srečanju društev upokojencev celjske regije zbral kar poldrugi tisoč ljudi od Sotle do Solčave. Pozdravili so jih številni gostje, med njimi predsednik Društva upokojencev Ljubno Jože Vodušek, predsednik Pokrajinske zveze DU (PZDU) Celje Silvester Malgaj ter ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je obljubila korektno zdravstveno reformo tudi v korist ostarelim, sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi ter izboljšanje pogojev za delovanje služb za oskrbo na domu. Predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar je potrdil takšne obete, hkrati pa spodbudil upokojence, da naj kar največ prispevajo k sprejemanju zakonodaje, ki bo zagotavljala dostojno življenje ljudi po upokojitvi.

Vera Pečnik, podpredsednica Zdusa, je poudarila skrb vodstva za ohranjanje dostojnega statusa vseh ostarelih, socialno ogroženih ljudi v naši državi ter pomen organiziranosti upokojencev v društvih in klubih upokojencev, ki si prizadevajo poskrbeti za vrstnike s številnimi dejavnostmi in projekti za medsebojno pomoč ter sobivanje. V kulturnem programu so nastopili ženski kvartet Štiglic, MePZ mozirskega društva upokojencev in invalidov, ljubenski godci in pevci ter folklorna skupina Oštarija Bočna. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

 

MORAVSKE TOPLICE

Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev Murska Sobota združuje 35 upokojenskih društev Pomurja z nekaj več kot 12 tisoč člani. Približno 1250 se jih je udeležilo 15. srečanja upokojencev Pomurja v Moravskih Toplicah, ki je potekalo pod sloganom »Aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, naj bo naš način življenja«. Zbrane so med drugim nagovorili predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Vijola Bertalanič, župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač in podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Marija Pukl.

Na srečanju so podelili predhodni pokal ob zaključku športnih iger Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev za leto 2017, kulturni program so obogatili pevka Tjaša Cigut, pevski zbor Društva upokojencev Cankova pod vodstvom Mire Huber in folklorna skupina Društva upokojencev Črenšovci pod vodstvom mentorice Vere Zver. (Besedilo in fotografije: Jože Žerdin)

 

DOLENJSKE TOPLICE

Kljub veliki vročini v začetku avgusta se je več kot tisoč članov iz 36 društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine udeležilo 15. srečanja na jasi v Dolenjskih Toplicah. Kot je povedal predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Jože Jazbec, se je v njegovem enajstletnem mandatu marsikaj spremenilo, dela pa je vedno veliko. Člani se radi družijo na kulturnih in športnih dogodkih, izletih in pohodih, ki jih vsak mesec pripravi eno izmed trinajstih sodelujočih društev. Udeležencev pohoda je večkrat celo čez dvesto. Zelo dejavni so tudi prostovoljci projekta Starejši za starejše, ki ga vodi predsednica DU Novo mesto Rožca Šonc.

Udeležence so pozdravili številni gosti. Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka ministrstva za zdravje, je poudarila pomen javnega in vsem dostopnega kakovostnega zdravstva, kar mora biti naša prva skupna prioriteta. Tudi Vera Pečnik, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, je med drugim poudarila, da je zdravje pomemben dejavnik razvoja družbe.

V kulturnem programu so sodelovali priljubljena pevka ljudskih pesmi Marjetka Popovski iz Izole, folklorna skupina Društva upokojencev Črnomelj in mažoretke iz Novega mesta. Na srečanju so podelili pokale najuspešnejšim športnim ekipam na 42. športnih igrah PZDU Dolenjske in Bele krajine. V skupnem seštevku so prva tri mesta zasedli DU Novo mesto, DU Mirna in DU Kočevje, tudi med moškimi ekipami je vrstni red enak. Najboljše športnice pa imajo DU Kočevje, Novo mesto in Črnomelj. (Besedilo Marija Golob, fotografija: Janez Platiše

 

VELENJE

Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje (ŠPZDU Velenje) je v dobri formi, kar dokazujejo uspešno izvedene številne dejavnosti: od revije pevskih zborov do državnega prvenstva v kegljanju v Arnačah v Šentilju ter drugih dogodkov. Na zboru članov se je konec junija zbralo 420 članov različnih društev upokojencev. Zbrane so nagovorili številni gostje. Jože Rebernak, predsednik ŠPZDU, pa je poročal o osrednjih nalogah, ki jih ta zveza izvaja kot koordinacijsko telo med vključenimi društvi in klubi upokojencev.

Že dan prej pa so pripravili srečanja jubilantov, ki so se poročili pred 50 ali 60 leti. Udeležilo se ga je 52 parov iz občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in MO Velenje. Vsak par je prejel šopek, posebno spominsko diplomo ter simbolično darilce. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

GRIŽE-ZABUKOVICA

Na 17. letni skupščini Zveze društev upokojencev občine Žalec so za predsednika ponovno izvolili mag. Ivana Glušiča (na fotografiji). Pred štirimi leti se je skupaj z drugimi člani vodstva zagnano lotil svoje naloge in tudi uspešno izpeljal vse zastavljene naloge. Uspešni so bili na športnem področju, saj so tekmovali v sedmih disciplinah: šahu, ribolovu, balinanju, pikadu, metanju obročev, kegljanju s kroglo na vrvici in streljanju z zračno puško. Prehodni pokal zveze je osvojilo Društvo upokojencev Kasaze-Liboje, za njim je največ točk osvojilo Društvo upokojencev Šempeter, tretje mesto je pri moških osvojilo Društvo upokojencev Žalec, pri ženskah pa Društvo upokojencev Ponikva. Priznanja in plakete Zveze društev upokojencev občine Žalec pa so prejeli: Angela Cilenšek, Franc Pinter, Ludvik Ramšak (vsi DU Griže-Zabukovica), Ivan Nareks (DU Galicija-Velika Pirešica), Alojzija Jelen (DU Ponikva), Marija Šuler (DU Šempeter) ter moška ekipa v metanju pikada DU Žalec v sestavi Alojz Novšak, Jože Pavlič, Ivan Kričej, Vlado Orlovič in Ernest Lužar. (Besedilo in fotografija: Darko Naraglav)

 

ORMOŽ

Že 33. srečanje upokojencev Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož (MZDU Ormož), društev upokojencev Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je v začetku junija organiziralo Društvo upokojencev Ormož, ki letos praznuje 70 let delovanja. Zbralo se je več kot 600 udeležencev iz osmih društev, pozdravili so jih številni gosti, predsednik Zdusa Janez Sušnik pa je ormoškemu društvu izročil veliko zlato plaketo Zdusa.

V kulturnem programu so nastopili učenci osnovnih šol Ormož in Velika Nedelja, kvartet Jeruzalem Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu ter člani folklorne skupine Društva upokojencev Sveti Tomaž.

Predsednica Društva upokojencev Ormož Danica Majč in podpredsednik Mijo Kurpes sta podelila društvena priznanja, ki so jih dobili: Milan Zore in Andrej Pučko, nekdanja predsednika društva upokojencev, 99-letna Pavla Lah, najstarejša članica, in Ivan Leskovar, član z najdaljšim stažem. Priznanja MZDU Ormož pa so iz rok predsednika Stanka Pignarja prejeli: Ivanka Lukič (DU Ivanjkovci), Zdravko Hlebec (DU Kog), Karel Paušner (DU Miklavž pri Ormožu), Darinka Rakovec (DU Ormož), Ida Sladnjak (DU Podgorci), Alenka Horvat (DU Središče ob Dravi), Franc Zelenjak (DU Sveti Tomaž) in Danilo Furjan (DU Velika Nedelja).

Med slovesnostjo sta si društvi upokojencev Ormož in Cestica iz Hrvaške izmenjali listino o sodelovanju z namenom, da še poglobita dobre odnose na športnem, kulturnem in družbenem področju. (Besedilo: Danica Majč)

IDRIJA

Društvo upokojencev Idrija je junija praznovalo 70. obletnico delovanja. Društvo med drugim skrbi za stike z domovi upokojencev v občini kot tudi zunaj nje, ponuja mnogo prostočasnih dejavnosti in izobraževanja. Prostovoljstvo je odlika mnogih članov.

Slavnostna prireditev je potekala v času čipkarskega festivala kar na trgu sredi mesta. Poleg domačinov so se prireditve udeležili tudi člani pobratenih društev upokojencev Žiri, Gorenja vas, Sovodenj in Cerkno ter prijateljska društva Ajdovščina, Logatec, Tolmin in Kanal. Zbrane so nagovorili predsednik Društva upokojencev Idrija Ivan Šuligoj, župan, predsednik Zveze upokojencev Slovenije Janez Sušnik in predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev severne Primorske Zlatko Martin Marušič.

Ob jubileju je Zveza upokojencev Slovenije odlikovala dolgoletno tajnico društva Marijo Vihtelič z malo plaketo, društvo upokojencev pa je prejelo veliko plaketo. Društvo upokojencev Idrija pa je podelilo plaketo društva Lavri Kacin za aktivno delovanje v sekciji upokojencev v Sp. Idriji in Alojzu Rupniku za zavzeto delo na socialnem področju v Črnem Vrhu nad Idrijo.

Kulturni program je minil v znamenju medgeneracijskega sodelovanja, saj so nastopili mešani pevski zbor Društva upokojencev Idrija, učenci osnovnih šol Idrija, Sp. Idrija in Črni Vrh nad Idrijo, mala skupina plesnega kluba, trobilni kvartet glasbene šole in gimnazijci. Prireditev sta zaključila mešani pevski zbor Društva upokojencev Idrija in ženski zbor Menseluštapet. (Besedilo in fotografija: I. Š.)

 

PIVKA

V pivškem društvu upokojencev so za svoje poletno druženje izbrali julijsko soboto. Predsednik društva mag. Evgen Primožič se je v nagovoru zahvalil vsem, ki so pripomogli, da so uspešno izpeljali vse načrtovane naloge. Nedvomno so bile največji zalogaj športne igre Pokrajinske zveze društev upokojencev južne Primorske. Predstavil je tudi načrt dela za drugo polovico leta. Jeseni se začnejo turnirji v šahu, pikadu, briškoli in trešetu, taroku, reševanju križank in še kaj. Pevke vokalne skupine in pevskega zbora vabijo vse ljubitelje petja, da se jim pridružijo, krožek Beremo skupaj pa bo za upokojence občine Pivka organiziral bralno značko. (Besedilo in fotografija: Jožica Knafelc)

 

MIRNA PEČ

Društvo upokojencev Mirna Peč vsako leto pripravi poseben dan za svoje člane. Letos so ga preživeli na Malem Kalu, na Barbovi kmetiji, kjer je svoja mlada leta preživljal Lojze Slak. Prišli so tudi tisti, ki zaradi bolezni ali gibalne omejenosti redkeje zaidejo z doma. Na skupnem druženju so preživeli lepo popoldne, ki so ga še popestrili pevski zbor Rožmarin in mirnopeški harmonikarji.
(Besedilo in fotografija: Majda Zagorc)

SVETI TOMAŽ

V sklopu 11. občinskega praznika so v Svetem Tomažu pripravili srečanje starejših občanov, ki so dopolnili 70 let ali več. Udeležencem so zapele pevke ljudskih pesmi (na fotografiji) in zaplesali člani folklorne skupine domačega društva upokojencev. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

SENOVO

Dolgoletni član društva upokojencev Senovo Viktor Richter je pri svojih sedeminosemdesetih letih poln idej in nenehno ustvarja. Tako je ob 70. obletnici delovanja društva na zelenici pred hišo na Dovškem v travi upodobil znak Zveze društev upokojencev Slovenije. Ob obisku mu je predsednik društva Ludvik Grilc izročil pisno zahvalo društva. (Besedilo: Irena Gmajnar, fotografija: Boštjan Colarič)

VELENJE

V sredini junija so se športniki sindikata upokojencev Slovenije sestali na športnih igrah v Velenju. Moške in ženske ekipe so tekmovale v naslednjih disciplinah: šahu, kegljanju s kroglo na vrvici, balinanju, streljanju z zračno puško, pikadu in namiznem tenisu. Prvo mesto in pokal so osvojili tekmovalci iz podravske in koroške regije. 92-letna Marjetka Orešič, najstarejša tekmovalka iz Maribora, pa je zmagala v namiznem tenisu. (Besedilo in fotografija: Ferdo Vtič)

VERŽEJ

Pred tridesetimi leti je skupina dobrovoljnih ljudi ustanovila Društvo upokojencev Veržej in še vedno uresničujejo zaveze iz ustanovne listine. Tako v društvu delujejo sekcija za ročna dela, ki vsako leto pripravi razstavo, sekcija za pikado, ki se udeležuje tudi medobčinskih in meddržavnih tekmovanj, pesniki in pisatelji objavljajo svoje pesnitve v revijah, dramska skupina nastopa na prireditvah, organizirajo razne tečaje in predavanja, prirejajo srečanja, organizirajo izlete in letovanja, kolesarjenja, pohode in obiskujejo starejše občane. Udeležujejo se tudi prostovoljnih akcij v občini in aktivno sodelujejo v programih drugih društev. Župan Slavko Petovar je ob jubileju podelil društvu plaketo občine Veržej, prejel pa jo je prejšnji predsednik Ernst Arih. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

IVANJKOVCI

Kar 83 članov društva upokojencev se je udeležilo izleta v Celje, kjer so si ogledali tovarno Emo in grad, potem pa so se zapeljali v Žalec na degustacijo piva iz fontan. Na pikniku ob Šmartinskem jezeru so krstili 22 članov, ki so bili prvič na društvenem izletu.
(Besedilo in fotografija: Marta Polanič Rajh)

VRHNIKA

Društvo upokojencev Vrhnika je organiziralo izlet za najaktivnejše članice in člane ter prostovoljke in prostovoljce. Najprej so si ogledali obnovljeni grad Snežnik, nato pa so se odpeljali na Bloško planoto, kjer so bili prijetno presenečeni nad domiselnostjo in urejenostjo okolice Bloškega jezera.

(Besedilo in fotografija: Fani Šurca)

LESCE

V mešanem pevskem zboru Slavček Društva upokojencev Lesce poje 18 pevcev in pevk, vodi jih Marija Legat, na harmoniki jih spremlja Franci Ažman. Pogosto nastopajo, ponosni so tudi na to, da so nastopili v izolskem hotelu Delfin. Nastop je popestrila folklorna skupina iz Lesc z gorenjskimi narodnimi plesi. 
(Besedilo: Tone Noč, fotografija: Stane Frelih)

CANKOVA

Enodnevnega izleta v Avstrijo se je udeležilo 50 članov Društva upokojencev Cankova. Vozili so se po deželi Salzkammergut, kjer so si ogledali Hallstatt, ki je pod zaščito Unesca, in tamkajšnje jezero. Nato so se podali v mondeni Bad Ischl in obiskali še vasico Gilgen, kamor je v otroštvu zahajal skladatelj Mozart. Nato so se z ladjico zapeljali po jezeru Wolfgansee in se sprehodili po mestu St. Wolfgang. (Besedilo in fotografija: Lidija Šinko)

SEVNICA

Folklorna skupina Spomin sevniškega društva upokojencev se je udeležila štiridnevnega mednarodnega kulturnega festivala Slovenija na Ohridu, kjer so skupaj z mažoretkami društva TRG zastopali Posavje. V povorki, ki se je odvijala po glavni mestni čaršiji, je sodelovalo okoli 450 Slovencev. Pripravili so koncert v čast dneva državnosti Republike Slovenije, ki so se ga udeležili predstavniki slovenske ambasade v Makedoniji in župan mesta Ohrid. (Besedilo in fotografija: Marjana Štojs)

KANAL

Kar precej članov Društva upokojencev Kanal se je odločilo za letovanje v Luki na Dugem otoku, kjer so preživeli prelep teden (Besedilo in fotografija: M. M.)

MALI SLATNIK

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Mali Slatnik deluje že tretje leto pod vodstvom zborovodje Tomaža Čegovnika. Nastopajo predvsem v lokalnem okolju, dvakrat pa so že nastopali na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Julija pa so pripravili koncert v hotelu Delfin v Izoli. Nastop so dopolnili člani društva, in sicer harmonikar Jože Srebrnjak, Silva Per z veznim besedilom, Marjan Hren z avtorsko pesmijo, koncert pa je povezoval predsednik društva Franci Dragan.
(Besedilo: Marija Dragan)

ŠMARTNO OB PAKI

Športniki Društva upokojencev Šmartno ob Paki so se na tradicionalnem športnem srečanju pomerili s člani preboldskega društva upokojencev. Tekmovali so v različnih športnih panogah: balinanju, kegljanju s kroglo na vrvici, šahu, streljanju in metanju obročev. V vseh panogah so športniki iz Šmartna dosegli prvo mesto, le v kegljanju s kroglo na vrvici so bili boljši gostje.
(Besedilo in fotografija: A. Šmigovec)

GORICA PRI SLIVNICI

Drugo julijsko sredo so se člani Društva upokojencev Gorica pri Slivnici podali na pohod na Lisco in prvič so s sabo vzeli tudi vnuke. Najmlajši v skupini ima komaj 3 leta, najstarejši pa 75 let. Stric Mirko je že na avtobusu vse podučil: kako hodimo v gore, kako se obnašamo pri planinskih kočah, potem pa je pohodnike popeljal do posameznih točk na Lisci, kjer so na tabli ugotavljali smeri daljnih vrhov, objemali najdebelejše drevo, si ogledali ploščad za vzletanje zmajarjev in na prostorih za piknik ugotavljali, kako se kuri v naravi. Seveda so imeli čas, da so lahko preizkusili še vsa igrala, brez igre z žogo pa tudi ni šlo. (Besedilo in fotografija: Z. B.

ILIRSKA BISTRICA

Ilirskobistriški upokojenci so si ogledali hrvaški narodni park Plitviška jezera. Kar dobrih pet ur so hodili, se vozili z ladjico in cestnim vlakcem ter občudovali 78 m visok slap, iz katerega se izvije reka Korana, ter 16 jezer in jezerc, ki se v slapovih zlivajo drugo v drugo in tvorijo neponovljivo lepoto. Nato so se zapeljali še do nekdaj Titove Korenice, zdaj le Korenice, na Ličkem polju.
(Besedilo in fotografija: F. G.)

 

PRAZNOVALI SO

Mimi Tonkovič iz Postojne, dolgoletna članica Društva upokojencev Postojna in prostovoljka, je praznovala 90. rojstni dan. Izhaja sicer iz Ljubljane, a so jo po končanem učiteljišču poslali na Primorsko, kjer je našla svoj dom. Vrsto let je bila nosilka kulturnega dogajanja v občini, upokojenskem društvu, invalidskem in brigadirskem društvu ter borčevski organizaciji.

Bronislava Ana Dolanc iz Podkuma je praznovala devetdeset let. Rodila je šest otrok, ima 11 vnukov in 13 pravnukov. Zanjo pa lepo skrbita Milan in Justi, saj se zaradi bolezni težko giba. Kljub temu je dobrovoljna in razumna, rada bere.

Francka Ivanež iz Gabrja je 27. julija praznovala visok jubilej, 90 let. Gospa Ivanež, ki je tudi članica Društva upokojencev Gabrje, ima hčer, dva vnuka in osem pravnukov.

V Veržeju je svoj 90. rojstni dan praznovala Antonija Fras, nekdanja vzgojiteljica v vrtcu. Živi sama, saj je že deset let vdova, sin je župnik v župniji Mala Nedelja, hčerka pa živi v Domžalah. Antonija je velika ljubiteljica rož, poznana kot dobra kuharica, v mladih letih je veliko nastopala na odrskih deskah, zdaj pa piše knjigo spominov.

V maju je 95. rojstni dan praznovala Marija Rožanc iz Jelš pri Otočcu, članica Društva upokojencev Otočec. S pokojnim možem Francem sta imela tri sinove, ponosna pa je na 9 vnukov in 11 pravnukov. Živi sama in brez večjih težav tudi sama za vse poskrbi. Zelo rada kuha in peče ter prebira časopise.

Dvanajstega julija je 90. rojstni dan praznovala Vera Batič iz Ozeljana pri Šempasu. Že 12 let je brez nog, ki so jih amputirali zaradi bolezni. Kljub tej hudi življenjski preizkušnji ohranja optimizem, srečna je, da živi doma, kjer zanjo požrtvovalno skrbi hčerka Neva z družino. V veliko zadoščenje so ji tudi trije vnuki in dve pravnukinji.

ČESTITAMO NAROČNIKOM

V Vučji vasi v občini Križevci pri Ljutomeru sta zakonca Lebar praznovala zlato poroko. Maksimiljan, rojen leta 1937 v Stari Novi vasi, je bil zaposlen v tekstilni tovarni MTT v Ljutomeru. Bil je vsestransko aktiven kot član Kulturnega društva Janez Čuk, kjer je deloval v dramski in tamburaški sekciji, kot član gasilskega društva Vučja vas, Ribiške družine Ljutomer ter Lovske družine Križevci. Njegovo veselje je igranje na lovski rog, saj je tudi predsednik Kulturnega društva Križevski rogisti, s katerimi večkrat zaigra.

Žena Anica, dekliško Rauter, je bila učiteljica razrednega pouka. V Kulturnem društvu Janez Čuk je aktivna že več kot 40 let, več let je bila predsednica društva, zdaj vodi ljudske pevke. Za delo na področju ohranjanja kulture je prejela zlato priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije, občinsko priznanje občine Križevci ter številna Maroltova in Gallusova priznanja in značke. Oba sta tudi člana Društva upokojencev Križevci pri Ljutomeru. Zakonca Lebar imata sina Milana, ki vodi ansambel Štrk, in hčerko Leo, dva vnuka in pravnukinjo Evo.

(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

Iz Celja po vsej Sloveniji 

Osrednja knjižnica v Celju poleg osnovne dejavnosti opravlja še vrsto drugih. To so predvsem zanimiva predavanja, razstave, predstavitve avtorjev knjižnih del. Že šesto leto organizira bralno značko za odrasle, izdaja gradiva predvsem z domoznansko tematiko za ljudi, ki so starejši in si želijo nadaljnjega izobraževanja. V knjižnici deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki vsako študijsko leto ponuja vrsto interesnih krožkov, potovanja po Sloveniji in tujini, izpopolnjevanja jezikov, spoznavanje novih tehnologij, likovno in drugo ustvarjanje. Krožki vsakomur omogočajo prijetna druženja, pogovore, spoznavanja in zadovoljstva – vse to pa pomaga tudi pri ohranjanju in krepitvi zdravja.

Profesorica Orožen, ki je aprila 1994 dala pobudo za ustanovitev univerze, zagotovo ni slutila, da bo imela več kot 1500 članov, ki se lahko udeležujejo razstav, izletov in različnih prireditev ter obiskujejo operne predstave v Ljubljani in Mariboru. Prvi vodja celjske univerze je bil Niko Veber, od leta 1998 pa to nalogo uspešno opravlja Slavica Hrastnik. Med interesnimi dejavnostmi univerze je zelo dejaven krožek Spoznavajmo Slovenijo, ki deluje že od leta 1998. V vseh teh letih so člani po Sloveniji in za mejo potovali kar 81-krat. Za krožek je vsako leto večje zanimanje. Na začetku je bilo vpisanih 17 članov, v letu 2016/17 pa že nad 40. Vsi, ki so zraven, pridobijo veliko znanja o krajih, ljudeh, zgodovini, običajih, lepotah, posebnostih, znamenitih ljudeh, gospodarstvu, preteklosti in sedanjih uspehih posameznih območij oz. krajev, kulinariki, kulturnih in zgodovinskih spomenikih … Krožek je 10 let zelo uspešno vodila Gabrijela Aškerc, krajši čas Andreja Videc, zdaj ga vodi Janja Jedlovčnik. Člani krožka že na prvem srečanju v jeseni naredijo okviren načrt za študijsko leto. Srečujejo se na 14 dni, dogovorijo se za izlete, člani pa nato pripravijo podrobno predstavitev kraja ter posredujejo pridobljeno znanje drugim članom.  
Besedilo in fotografija: Julijana Hočevar

Peteroboj atletov veteranov z rekordnim dosežkom

V Športnem centru Žalec je potekalo mednarodno državno atletsko prvenstvo atletov veteranov. Zbralo se je kar 36 tekmovalcev iz štirih držav – Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Tekmovalci so se pomerili v atletskem peteroboju, ki vključuje met diska, kopja, krogle, kladiva in gire. Adi Vidmajer, 75-letni veteranski atlet in član AK Žalec, je postal skupni zmagovalec vseh starostnih kategorij, saj je dosegel dva državna rekorda in postal prvi Slovenec, ki je zbral 4177 točk, kar je tudi letošnji najboljši dosežek na svetu. Poleg tega je postavil tudi nov državni rekord v metu gire, ki jo je vrgel 17,42 m daleč. Na drugo mesto se je uvrstil Jože Pirnat iz Domžal (kategorija 45 let), na tretje mesto pa Marko Sluga iz Ljubljane, ki je tekmoval v kategoriji 80 let in je bil skupaj z Miroslavom Milojevićem najstarejši tekmovalec. 

Pri ženskah je prvo mesto osvojila Erika Pinter (kategorija 40 let) iz Domžal, druga je bila Marjeta Čad (kategorija 65 let) iz Ljubljane, na tretje mesto pa se je uvrstila Slavica Grgurič Pajnić (kategorija 60 let) iz Zagreba.
Besedilo in fotografija: D. N. 

Srečanje po 60 letih

Za maturante zadnje generacije nižje gimnazije na Polzeli je bil letošnji 15. junij prav poseben dan, saj so se srečali po 60 letih. Po njihovi nekdanji šoli jih je prijazno popeljala ravnateljica mag. Bernardka Sopčič. Pogostili so jih s šolsko malico, ki je v času njihovega šolanja sploh ni bilo. Obujali so spomine na makadamske in zasnežene poti, po katerih so prihajali v šolo, nekateri celo bosi. 

Z minuto molka so se poklonili spominu na tiste, ki jih ni več med njimi. Potem so se odpravili še na grad Komenda, kjer so si med drugim ogledali stalno razstavo del častne občanke Darinke Pavletič Lorenčak ter sobo prav tako častne občanke in pesnice Neže Maurer. Pozdravit jih je prišel tudi polzelski župan Jože Kužnik. Nekdanji sošolci so se poslovili z obljubo, da se bodo odslej srečevali vsako leto.

(Besedilo: Konrad Brunšek)

 

Obletnica mature učiteljiščnikov

Generacija, ki je pred 55 leti končala učiteljišče v Celju in se polna pričakovanj podala na različna delovna mesta po Sloveniji, je tesno povezana in se pogosto srečuje. Peti letnik je končalo 24 sošolcev, večina se jih je sredi junija zbrala na Zlatem griču v Slovenskih Konjicah. Zelo veseli so, da se jim vsako leto pridruži razredničarka Sonja Zalašček. Nikoli ne manjka sošolka Lenka, ki »prileti« iz Kanade. Pet sošolcev je žal že pokojnih, so pa prisotni letos doživeli prijetno presenečenje, ko jih je prišla pozdravit Anka, žena pokojnega Iva. (Besedilo: Jožica Osolnik)

Srečanje osnovnošolcev po 74 letih

Šesto srečanje osnovnošolcev Osnovne šole Griblje, ki so hodili skupaj v šolo v šolskem letu 1942/43, je minilo v znamenju obujanja spominov. Takrat je bilo, po šolski kroniki, 148 učencev, in sicer letniki 1929 pa do 1937. Danes je še 76 živih, srečanja na Krasincu pa se jih je udeležilo 14. Dogovorili so se, da se drugo leto spet srečajo. (Besedilo in fotografija: Janez Totter)

Srečanje nekdanjih učencev OŠ Apače

V Apačah pri Gornji Radgoni so se prve dni julija zbrali učenci OŠ Apače, ki so osnovnošolsko šolanje zaključili leta 1961. Čeprav jih je bilo malo, je bilo srečanje znova nadvse prisrčno. Kot je povedala Ivica Stolnik, so imeli na steni razreda napis »Brez dela ni jela«, ob njem pa so bile nalepljene slike čebel, ki so vzor marljivosti. Taki naj bi bili tudi tedanji učenci ... 
(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

Pestra jesen v Planetu generacij

Med novimi večgeneracijskimi centri, ki so letos na široko odprli svoja vrata uporabnikom vseh starosti, je tudi Planet generacij, ki so ga slovesno odprli aprila v prostorih Ljudske univerze Velenje. Namenjen je občanom savinjske regije, še posebej pa ranljivim skupinam (starejšim, invalidom, družinam z nizko delovno intenzivnostjo, priseljenskim družinam …).

Na sedežu centra v Velenju imajo uporabniki od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure možnost neformalnega druženja (pogovori, igranje šaha, kart, družabnih iger, uporaba računalnika in interneta …). Na drugih lokacijah pa se lahko udeležujejo brezplačnih delavnic, predavanj ali pogovornih skupin, ki so namenjene socialni vključenosti in preprečevanju zdrsa v revščino. Projekt vodi Andragoški zavod Ljudske univerze Velenje s partnerjema UPI – Ljudska univerza Žalec in Slovenska filantropija – Hiša sadeži družbe Žalec, sofinancirajo pa ga ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad in 11 občin, in sicer Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Topolšica, Rečica ob Savinji, Nazarje, Luče, Žalec, Prebold, Polzela, Vransko in Braslovče.

V mesecu septembru je urnik večgeneracijskega centra precej natrpan. Tako vas v prostore na Titovem trgu 2 vabijo na pogovorne ure, na katerih sodelujoči izmenjujejo mnenja, izkušnje in pridobljena znanja na različne teme. Pri meditaciji pa umirjajo um, sproščajo telesno napetost ter delujejo na usklajevanje telesa in duha.

Na delavnici Numerologija, Human Energetics in osebna števila boste izvedeli, kakšen vpliv imajo števila na nas, naše bližnje in dom. Na delavnici z naslovom Kako se odpovemo kontroli boste s pogovorom spoznavali možnosti spuščanja kontrole in izmenjevali izkušnje, ki ste jih pridobili v življenju. Na delavnico Odkrivanje sebe skozi ples ste vabljeni vsi, ki se želite sprostiti na ustvarjalen način, razmigati svoje telo, spoznavati sebe in si dvigniti samozavest. Na delavnici Z Barsi do boljšega počutja pa boste odkrivali točke na svoji glavi, ki jih z nežnim dotikom aktivirate in tako sprožite blagodejne procese v telesu in zavesti. Naučite se lahko še ravnanja s pametnimi telefoni, se na zabaven način učite italijanščino, ustvarjate pletene izdelke ali rože iz papirja ter urite spomin z igranjem šaha in iger s kartami (remi, tarok, šnops …).

V Šoštanju poleg teh dejavnosti vsak ponedeljek izvajajo Sprehode za zdravo telo, v Lučah bodo udeleženci usvajali znanja uporabe sodobne tehnologije, na Rečici ob Savinji pa bo zanimivo predavanje Camino.

Več informacij najdete na spletni strani www.planet-generacij.si in na Facebooku – Planet generacij, lahko pa pokličete na telefonsko številko 031 781 142. 
Besedilo in fotografija: L. P.

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media