Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | nov. '17

POGOJI ZA INVALIDSKO POKOJNINO

Bralec A. L. iz Notranjske navaja, da je pred kratkim hudo zbolel. Obstaja verjetnost trajne nesposobnosti za pridobitno delo, zato ga zanima, ali invalidsko pokojnino pridobi le tisti, ki je pri njem ugotovljena popolna nezmožnost za delo oziroma invalidnost I. kategorije. Ker je star le malo več kot 40 let, se ne bi želel še invalidsko upokojiti, poleg tega bi bila invalidska pokojnina verjetno nizka, ker ima le malo več kot 20 let pokojninske dobe.

Zakon določa, da invalidsko pokojnino pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije, torej če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti. Večina zavarovancev pridobi pravico do invalidske pokojnine na podlagi ugotovljene I. kategorije invalidnosti, o čemer podajo izvedenska mnenja izvedenski organi zavoda v okviru invalidskih komisij I. in II. stopnje.

Poleg tega pa zakon določa, da lahko invalidsko pokojnino pridobi tudi tisti zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let. Do nje je upravičen tudi zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo ustrezno delo s krajšim delovnim časom od polnega, to je najmanj štiri ure dnevno, brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljen, ker je star nad 50 let. Kot zadnjo možnost zakon predvideva še invalidsko upokojitev v primeru ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije, če je zavarovanec ob nastanku star že 65 let in nima zagotovljene zaposlitve.

Glede na bralčevo starost bi lahko pridobil invalidsko pokojnino le v primeru ugotovljene invalidnosti I. kategorije s tem, da ima pogoj pokojninske dobe že izpolnjen. Poleg že omenjene ugotovljene invalidnosti mora imeti zavarovanec namreč še izpolnjen pogoj minimalne pokojninske dobe, če je invalidnost posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni, to je najmanj ena tretjina delovnih let. Delovna leta predstavljajo časovno obdobje od dopolnjenega 20. leta starosti do dneva nastanka invalidnosti in se štejejo kot polna leta. Zakon v primeru mlajšega invalida, to je do 30. leta starosti, in v primeru pridobitve višje, visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe določa ugodnejši način pridobitve pravice do invalidske pokojnine.

Če bi bila pri bralcu ugotovljena I. kategorija invalidnosti, bi se mu invalidska pokojnina odmerila od pokojninske osnove glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in prištete pokojninske dobe, to je fiktivne pokojninske dobe, ki zavarovancu nadomesti del pokojninske dobe, ki je ni mogel doseči zaradi nastanka invalidnosti, če je ta nastala pred dopolnjenim 65. letom starosti.

 

PROSTOVOLJNA VKLJUČITEV V OBVEZNO ZAVAROVANJE

Bralka L. K. iz Primorske navaja, da je bila v delovnem razmerju malo več kot 16 let. Od zavoda je prejela dopis, da ima manj kot 15 let zavarovalne dobe in da ne bo izpolnila pogojev za starostno pokojnino niti pri starosti 65 let. Dobila je informacijo, da je bila v času zaposlitve določeno obdobje prijavljena v obvezno zavarovanje le s polovičnim delovnim časom, tako da ima skupne zavarovalne dobe le 14 let in 7 mesecev. Zanima jo, kako bi čez dve leti, torej pri starosti 65 let, le pridobila pravico do starostne pokojnine.

Veljavni zakon določa, da se oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje, lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje. Osnova za plačilo prispevka je določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec september 2017 tako znaša 231,52 evra.

Bralka se tako lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje za čas 5 mesecev in bo tako skupaj imela 15 let zavarovalne dobe, seveda pod pogojem plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje je namreč zavarovalna doba, ni pa pokojninska doba brez dokupa, vendar za bralko to ni pomembno, saj so pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri starosti 65 let izpolnjeni z dopolnitvijo 15 let zavarovalne dobe. Zavarovalna doba je namreč obdobje, ko je zavarovanec obvezno ali prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki.

 

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 16. novembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media