DRUŽENJE

Druženje | nov. '17

LJUBLJANA VIČ-RUDNIK

V Kozarjah se je v začetku septembra zbralo 340 upokojencev na petem srečanju Zveze društev upokojencev območja Ljubljana Vič-Rudnik, ki so ga pripravili skupaj z Društvom upokojencev Kozarje. V kulturnem programu so nastopili pevski zbori iz devetih društev, Prisrčnice – pevke iz Kozarij in dva para v narodnih nošah. Za uspešno delo so podelili priznanja Metki Šemrov Nikolič, Borutu Knezu in Antonu Slaku.

Srečanja so se med drugim udeležili tudi podpredsednica Zdusa Mija Pukl, predsednik MZU Marjan Sedmak in župan MOL Zoran Janković. Udeleženci so se še dolgo družili ob glasbi in plesu.
(Besedilo in fotografija: Darinka Omahen)

ZAGORJE OB SAVI

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi je septembra praznovalo 70 let delovanja s slavnostno akademijo. V kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Zagorje in Zagorski oktet, s čimer so organizatorji ponazorili vzorno medgeneracijsko sodelovanje. Predsednik DU Zagorje Anton Benko je orisal delovanje društva in predstavil številne dejavnosti, ki članom omogočajo bolj zdravo in kakovostno preživljanje jeseni življenja. Posebej je poudaril vključenost zagorskega društva v projekt Starejši za starejše že vse od leta 2004.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Zdusa Janez Sušnik. Jubilantu je čestital za pridobljeni naziv društva, ki deluje v javnem interesu, in mu podelil veliko plaketo Zdusa. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan pa je društvu izročil posebno županovo priznanje.
(Besedilo in fotografija: A. B.) 

MORAVSKE TOPLICE

Društvo upokojencev Moravske Toplice je zaznamovalo dvajset let delovanja s slavnostno prireditvijo. Prvič so podelili naziv častni član društva, ki sta ju prejela nekdanji župan Feri Cipot in Štefan Zelko, dolgoletni vodja ženskega pevskega zbora Marjetice. Za dolgoletno delo v društvu so podelili priznanji Nadi Veren in Jožetu Recku, priznanja so prejeli še občina Moravske Toplice, Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Moravske Toplice in KS Tešanovci.

V kulturnem programu sta se predstavila ženski pevski zbor Marjetice in narodno-zabavni ansambel Zvonček, ki delujeta v društvu. Nekaj svojih pesmi je prebral Martin Horvat. Članice sekcije za ročna dela so razstavile svoja dela, Irena Janža pa del iz zbirke svojih porcelanastih figur. 

(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

 

POSTOJNA

Na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani sta nastopila kar dva postojnska zbora, ki sta se »upevala« že pred Cankarjevim domom. V notranjosti pa je kot iz orgel po svetiščih zadonel čudovit bariton MePZ DU Postojna pod vodstvom zborovodkinje Mirjane Možina Čepirlo. Pevski zbor OŠ Miroslava Vilharja pod vodstvom zborovodkinje Alenke Polh je zapel pesem Sonce čez hribček v počastitev skorajšnje 100. obletnice Vilharjeve smrti. Tilen Polh pa jih je spremljal s kitaro, ki jo je izdelal sam. Petju je sledila še anekdota o vasovanju. (Besedilo in fotografija: Marijana Starc)

 

VOJNIK

Prostovoljci programa Starejši za starejše celjske pokrajinske zveze društev upokojencev so se septembra zbrali v Vojniku. Pridružili so se jim predsedniki večine od 19 društev upokojencev, ki so vključeni v program. Kot je na srečanju poudarila Anka Ostrman, predsednica programskega sveta programa Starejši za starejše pri Zdusu, je ravno na Celjskem program najbolj razvit, saj prostovoljci opravijo največ obiskov pri starejših od 69 let in jim tudi zagotovijo največ pomoči. Opozorila pa je na najbolj pereče podatke »Več kot 22 odstotkov od 170 tisoč vključenih živi samih, 2 odstotka nima rednega dnevnega obroka, 34 odstotkov ne bi zmogla plačila pomoči, če bi jo potrebovali.« Prostovoljci v programu Starejši za starejše lahko omilijo le del stisk ljudi: »Vem, da je boleče za vse nas, ko se soočamo z vrstniki, ki ne potrebujejo samo lepe besede, ampak tudi stvari, ki so potrebne za vsakdanje preživetje. Kako nemočni in žalostni se počutimo ob spoznanju, da nekateri ne živijo življenja, ampak življenje le preživljajo. Za takšne ljudi smo mi prostovoljci žarek upanja,« je v svojem nagovoru med drugim dejala regijska koordinatorica programa Ivanka Tofant. Obenem je izrazila zaskrbljenost, ker se v program vključuje zelo malo mlajših upokojencev. Srečanje prostovoljcev je obogatil moški pevski zbor KUD France Prešeren. (Besedilo in fotografija: Milena Brečko Poklič)

PIVKA

Na letošnjih državnih športnih igrah upokojencev so sodelovali balinarji, kegljači in športni ribiči Društva upokojencev Pivka. Na tekmovanju v športnem ribolovu, ki ga je organiziralo Društvo upokojencev Radenci pri Ledavskem jezeru, so nastopili Vlado Korpar, Bruno Zorko, Zvone Rustja in Leonard Šoštarič. Osvojili so osmo mesto med 13 ekipami, Zorko pa je postal tudi zmagovalec sektorja.

Najboljši kegljači med upokojenci so se pomerili v Kranju, ekipa pivškega upokojenskega društva v sestavi Marjan Dolgan, Marjan Dujc, Zmago Garbas, Vojko Lapanja in Boris Perhavec je dosegla 3. mesto. Tekmovanje balinarjev pa je organiziralo Društvo upokojencev Škofja Loka. Ekipa Društva upokojencev Pivka, ki so jo sestavljali Franc Lipanje, Drago Štunf, Darko Grlica, Vojko Dujmovič in Jože Doles, je osvojila prvo mesto in postala državna prvakinja.
(Besedilo in fotografija: Jožica Knafelc in Srečko Fras)

 

ČRENŠOVCI

Društvo upokojencev Črenšovci združuje upokojence iz vasi Črenšovci, Trnje, Žižki, Gornja, Dolnja in Srednja Bistrica. Ob svetovnem dnevu starejših je pripravilo slovesnost, na kateri je zbrane nagovoril predsednik društva upokojencev Matija Majcen. Za veseli del srečanja so poskrbele ljudske pevke ter člani društvene folklorne skupine. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

 

VRHPOLJE

Krajevna organizacija Rdečega križa Vrhpolje v občini Moravče je ob svetovnem dnevu starejših pripravila prireditev za občane, starejše od 65 let. Udeležilo se jih je 33, najstarejša krajana sta bila 89-letna Ivana Zaviršek in 89-letni Jože Novak, oba iz Vrhpolja. Prisotne je pozdravila Pavla Lebar, ki je skupaj z udeleženci praznovala 60. rojstni dan in 20 let prostovoljnega dela v KO RK Vrhpolje. V kulturnem programu so sodelovali prvošolci podružnične osnovne šole.
(Besedilo in fotografija: Jože Novak)

 

LIMBUŠ-PEKRE

Društvo upokojencev Limbuš-Pekre je skupaj s podravsko zvezo društev upokojencev Maribor prevzelo organizacijo 6. večera ljudskih pesmi in glasbe in jo posvetilo praznovanju 870. obletnici prve pisne omembe Limbuša v davnem letu 1147. Nastopilo je 16 skupin iz društev upokojencev Pernica, Malečnik, Velka (2 skupini), Ruše (2 skupini), Hoče, Maribor Center, Ceršak, Zgornja Kungota, Selnica ob Dravi, Pesnica, Pragersko-Gaj, Črešnjevec ter Spominčice, pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Li-Pe. (Besedilo in fotografija: Franjo Šauperl)

 

LIPOVCI

V Lipovcih tradicijo ljudskega petja že 55 let ohranjajo Lipovske ljudske pevke. Na začetku so pela Srakova dekleta, danes pa so v skupini Katica Mlinarič, Marija Špari, Anika Sraka, Liljana Novakovič, Katica Sraka, Marija Erjavec, Rozika Tivadar, Katica Mesarič in vodja Vera Bezjak. Za njimi je več kot 500 nastopov, izdale so šest zgoščenk. Jubilej so zaznamovale s koncertom, ki so ga naslovile Zapojmo s prijatelji, in v goste povabile pevce in pevke iz sosednjih krajev. 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Murska Sobota, jim je podelil zlate Gallusove značke. Prejele so jih: Rozalija Tivadar, Marija Špari, Liljana Novakovič, Katica Sraka, Katica Mlinarič, Katica Mesarič in Vera Bezjak, Ana Sraka pa je prejela častno Gallusovo značko za neprekinjenih 55 let petja. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

 

PETROVČE

Člani Društva upokojencev Petrovče se vsako leto v velikem številu srečajo pri rekreacijskem centru v Ruškem gozdu in proslavijo obletnico postavitve brunarice, ki so jo zgradili pred 16 leti. Udeležence je pozdravila nova predsednica društva Darka Uranjek Domitrovič in spregovorila o preteklih najpomembnejših mejnikih razvoja društva. Poudarila je pomen prostovoljnega dela članov društva pri gradnji rekreacijskega centra s športnimi površinami in gradnji brunarice.

Člani društva so se pomerili v ruskem kegljanju, pikadu in streljanju z zračno puško, nato pa so se družili ob dobri glasbi in okusni hrani. (Besedilo in fotografija: D. N.)

 

LJUTOMER

Društvo upokojencev Ljutomer, ki letos praznuje 70 let aktivnega delovanja, se je ob dnevu starejših spomnilo na svoje člane, stare 70 let. Podpredsednik društva Ciril Magdič jim je zaželel še veliko zdravih in srečnih let. Srečanja se je udeležilo 31 sedemdesetletnikov, ki so se ob taktih tamburaške skupine Bisernica še veselo zavrteli. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

LOŠKI POTOK

Društvo upokojencev Loški Potok letos praznuje 65. obletnico delovanja. Je zelo aktivno društvo, ki deluje tudi na kulturnem področju in področju kulturne dediščine. Na prireditvi ob 13. občinskem prazniku je prejelo listino občine Loški Potok za velik prispevek k razvoju lokalne skupnosti na področju družbenega življenja. Članice društva aktivno sodelujejo pri projektih, na katere povabijo druga društva in ustanove. Marsikatero prireditev popestrijo s svojim nastopom Povasjenke, skupina ljudskih pevk, ki bo drugo leto praznovala 5. obletnico obstoja. (Besedilo in fotografija: Marija Turk)

MARIBOR

Upokojeni poklicni gasilci gasilske brigade iz Maribora so obiskali Laško. Ogledali so si zelo zanimiv mestni muzej in nato pivovarno Laško. Ob vrnitvi so se ustavili še v Žalcu pri znameniti fontani piva. (Besedilo: Ferdo Vtič, fotografija: Oskar Neuvirt)

CERKNICA

Društvo upokojencev Cerknica je povabilo na srečanje svoje člane, ki so oziroma bodo letos dočakali 70., 80. ali 90. rojstni dan. Najstarejša med njimi je bila devetdesetletna Frančiška Šajn.

Udeležencem je zapel ŽePZ Lipa pod vodstvom zborovodkinje Gertrude Zigmund. S šaljivimi odlomki pa sta jih nasmejala France Mele in Cveta Levec. Gostje so v veselem razpoloženju preživeli lep dan.

(Besedilo: Cveta Levec, fotografija: Zdenka Zakrajšek)

PRAZNOVALI SO

Anica Lah

Anica Lah iz Semiča je 23. septembra praznovala 90. rojstni dan. Dolga leta je bila blagajničarka in poverjenica pri DU Semič, je pa tudi članica ZB in PGD Semič. Je družabna in vedra, skrbi za vrt, kokoši in muce, razveseljujejo jo hčeri, pet vnukov in trije pravnuki.

Hermina Jager

Hermina Jager s Pragerskega je že v začetku avgusta praznovala stoletnico. Že skoraj desetletje živi v ljutomerskem domu starejših, kjer so v bližini snaha, vnuka in dve pravnukinji. Rodila se je v Dravogradu in je zadnja iz tretje generacije družine Klugler-Huter. Življenje ji ni prizanašalo, zato se najraje spomni sodelovanja in nastopov v dramski skupini.

Martina in Janez Kramberger

Marta in Janez Kramberger, člana DU Pesnica pri Mariboru, sta praznovala zlato poroko že leta 2012 in letos sta dodala še petico. Marta je bila doma z Miklavža pri Ormožu, Janez pa iz Grabonoš pri Cerkvenjaku. Spoznala sta se leta 1962 in se 1. decembra istega leta poročila. Skupno življenje sta začela v skromnih razmerah, a sta skupaj premagala vse težave. Imata tri otroke, zdaj pa ju razveseljuje že šest vnukov in dva pravnuka.

Bilo je leta 1957

Bil je čas hladne vojne in ZDA so pripravile načrt obrambe proti Sovjetski zvezi. Nemiri so pretresali Irsko, Izraelci so se umaknili s Sinajskega polotoka. Prebujala se je Afrika. Gana je bila prva podsaharska država, ki si je priborila samostojnost od Britancev. V Egiptu so ponovno odprli Sueški prekop … V Jugoslaviji so mladinske delovne brigade gradile avtocesto bratstva in enotnosti Ljubljana–Zagreb, v Kopru so začeli graditi pristanišče.

V ta zgodovinski čas spadajo tudi dijaki 8. b razreda I. gimnazije v Celju. Razred je imel svojo himno, izdajali so dijaški časopis Izvir, se družili na vajah gimnazijskega pevskega zbora pod vodstvom dirigenta Egona Kuneja in se pripravljali na maturo, maturantski ples in nepozaben maturantski izlet po Jugoslaviji. Nato pa je vsak izmed 30 sošolcev in sošolk odšel po svoji življenjski poti. Veliko se jih je uveljavilo na področjih kulture, znanosti, gospodarstva pa tudi politike. Ob 60. obletnici mature se je dvajset nekdanjih dijakov zbralo v Dobrni in obujalo spomine. 
(Besedilo in fotografija: Marija Orešnik)

IZ DOMOV

Medgeneracijsko srečanje v Lendavi

V lendavskem domu starejših so skupaj z društvom upokojencev pripravili že deveto medgeneracijsko srečanje. Udeležili so se ga še varovanci varstveno-delovnega centra, dijaki dvojezične srednje šole in učenci dvojezične osnovne šole I in II, učenci dvojezične šole Genterovci in člani društva invalidov Lendava.

 Po kulturnem programu so se razdelili po delavnicah: na zeliščarski so spoznavali koristne lastnosti zelišč za zdravje; na ustvarjalni so se učili izdelovanja verižic; na kuharski delavnici so pripravljali langaše in palačinke, igrali so karte, šah in človek ne jezi se, balinali so in se skupaj s stanovalci doma, ki so na vozičkih, odpravili na sprehod. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

 

Praznovanje v Preboldu

V Domu starejših Prebold, ki deluje kot enota Doma starejših Franc Salamon Trbovlje, so pripravili slovesnost ob 7. obletnici. Ob tej priložnosti so uradno odprli prenovljene oddelke za dementne bolnike, avlo ter sobo za umirjanje, ki je v regiji še nimajo. V kulturnem programu so med drugimi sodelovala Pihalni orkester Prebold pod vodstvom Marka Repnika in domski pevski zbor Nohšiht na čelu z Leo Hlebec. Po slovesnem rezanju traku so si obiskovalci ogledali dom in se družili s stanovalci.
(Besedilo in fotografija: D. N.)

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media