DRUŽENJE DECEMBER 

Druženje | dec. '17

LJUBLJANA

Mestna zveza upokojencev Ljubljana je oktobra letos praznovala 40. obletnico delovanja. Kot je na slavnostni prireditvi povedal predsednik Marjan Sedmak, je bila vseskozi aktivna ne le pri ponujanju pomoči upokojencem in drugim starejšim, temveč tudi v organih in organizacijah, kjer so sprejemali ključne odločitve za kakovost življenja starejših. Prilagajanje ni bilo vedno enostavno, še posebno ker so se spreminjale tudi teritorialne politične ureditve. Pred 15 leti je zveza prevzela vlogo osrednje pokrajinske zveze društev upokojencev in ni vzpostavila dobrih stikov samo s krovno organizacijo, ampak tudi z lokalnimi skupnostmi na njenem območju. Za uspešno delo je posebej zaslužna Mestna občina Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem, ki so ga imenovali za zaslužnega člana Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Z njegovo pomočjo je MZU razvijal dnevne centre aktivnosti za starejše, ki so spodbudili ustanavljanje podobnih centrov tudi v drugih slovenskih krajih.

Pomembni novosti, ki ju je prineslo novo tisočletje, kot je posebej opozoril Marjan Sedmak, sta globalizacija in naše vključevanje v evropske integracije. Kot regionalna organizacija starejših se je MZU že leta 2003 vključil v Evropsko federacijo organizacij starejših in za starejše AGE Platform Europe, ki združuje okoli 150 nacionalnih organizacij z več kot tridesetimi milijoni članov. Predsednik MZU je bil od leta 2008 v ožjem vodstvu, od leta 2011 pa ji je celo predsedoval.

Slovesnosti so se poleg številnih upokojencev in upokojenk udeležili tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, župan mesta Ljubljane in podpredsednica Zdusa. Udeležence je posebej navdušil nastop moškega pevskega zbora Vesna iz Križa pri Trstu, ki deluje že od leta 1949.

Ob jubileju je Zdus podelil MZU plaketo za njegovo uspešno dolgoletno delo. Priznanja odličnosti MZU s plaketo so prejeli: območne zveze društev upokojencev (OZDU): Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, OZDU Dolenjska, Gorenjska, Notranjska ter dnevni centri aktivnosti za starejše, Zdus in Mestna občina Ljubljana. Pisni zahvali pa sta prejeli ministrica Anja Kopač Mrak in direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik (nekdanja županja MOL). (Besedilo: A. T., fotografija: Franc Košir)

STIČNA

Upokojenci iz sedmih upokojenskih društev občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje so se konec septembra tradicionalno srečali v Stični. Med več sto udeleženci so bili tudi predstavniki MZU Ljubljana – Osrednje slovenske pokrajinske zveze društev upokojencev. Društva povezuje predsednica grosupeljskega društva upokojencev Malči Žitnik. Odlična udeležba je pokazala, da si upokojenci želijo tovrstnih druženj, na katerih se povezujeta mlajša in starejša generacija. Na prireditvi niso sodelovali le združeni pevski zbori vseh upokojenskih društev, temveč tudi mladi rod: učenci tretjega razreda OŠ Stična, pevka Ana Hudorovac iz OŠ Brinje Grosuplje, instrumentalna skupina Gross upi iz glasbene šole Grosuplje – podružnice Ivančna Gorica ter tenorist Miloš Genorijo. (Besedilo: A. T.)

KOČEVJE 

Društvo upokojencev Kočevje je pripravilo srečanje starejših članov. Udeležilo se ga je 54 članic in članov, starih 85 let in več, ki jih je ob prihodu pozdravil zvok harmonike Grege Kuzme. V kulturnem programu so nastopile še ljudske pevke Mavrica pod vodstvom Leona Behina. Predsednik društva Jože Kozina je opisal letošnje delo društva, udeležence pa so pozdravili še podžupan Roman Hrovat, direktorica DSO Lidija Žagar Vardijan in predsednica sveta DSO Kočevje Štefka Ule.
(Besedilo: Jože Kozina)

 

RAVNE NA KOROŠKEM

Člani društva upokojencev so tudi letos letovali v hotelu Delfin v Izoli. Privoščili so si sprostitev, veliko so plavali pa tudi klepetali, peli, plesali in se imeli res dobro. Za redno udeležbo pri vodni telovadbi jim je predsednik Jože ob koncu letovanja podelil krompirjeve medalje z zlatim trakcem.

(Besedilo in fotografija: T. Š.)

 

ORMOŽ

Štirje člani Društva upokojencev Ormož Nada Herga, Darinka Rakovec, Stanko Premuš in Franc Pergar so iz rok predsednika države Boruta Pahorja prejeli priznanje jabolko navdiha, ki je namenjeno izjemnim posameznikom in posameznicam, ki s svojimi dejanji in delovanjem navdihujejo druge. Priznanje so prejeli, ker je njihovo požrtvovalno ravnanje rešilo življenje Ludovike (Vikice) Kvas iz Maribora. Med letovanjem na Dugem otoku na Hrvaškem se je namreč začela utapljati, Franc Pergar je že nezavestno Ludoviko potegnil iz vode, kjer sta jo Nada Herga in Darinka Rakovec, sicer upokojeni medicinski sestri, takoj začeli oživljati. Ko se je Ludovika zavedela, pa jo je Stanka Premuš pomirila, da je laže dočakala reševalno ekipo. Na podelitvi priznanja v predsedniški palači v Ljubljani se je Ormožanom zahvalila tudi 75-letna Ludovika Kvas.
(Besedilo: Danica Majč, fotografija: Stanko Pignar)

MUTA

Društvo upokojencev Muta in Društvo invalidov Muta sodelujeta pri organiziranju skupnih prireditev, kot so dan starostnikov, jesenski piknik, različna športna tekmovanja in kulturne prireditve. Nazadnje so pripravili skupno martinovanje v Dravogradu. Program je pripravila Marija Hrovat, da je mošt postal vino, pa je poskrbel poverjenik v društvu Franc Žigart. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

JAVORNIK-KOROŠKA BELA

Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela je bilo ustanovljeno leta 1953. Ima 460 članov, ki se srečujejo v prostorih svojega doma na Slovenskem Javorniku. V društvu delujejo ženski pevski zbor Večerna zarja ter pohodna športna sekcija, sekcija za izletništvo in sekcija za ročna dela. Ta šteje 18 članic, ki jih vodi Marica Blažič. Letos praznuje 40 let delovanja, zato so članice pripravile razstavo. Na ogled so postavile ročna dela v različnih tehnikah (rišelje, narodni vez, križčki, klekljanje, pletenje in kvačkanje). Ob jubileju je društvo upokojencev podelilo krožku ročnih del in dolgoletni članici in vodji Anici Kreuzer zlati plaketi. (Besedilo: Marija Gašperšič)

PIRAN

Člani Društva upokojencev Piran so se letos kar z dvema avtobusoma odpravili v Sevnico na martinovanje. Najprej so si ogledali vrtnarijo Terraplan ter vinsko klet Mastnak, ustavili so se tudi pri hidroelektrarni Blanca ter v trgovinah podjetij Lisca in kopitarne Sevnica. Popoldne pa so preživeli ob dobri hrani in seveda mladem vinu. (Besedilo in fotografija: Z. T.)

IZOLA

V Izoli so priredili že 37. teden starejših občanov, ki so ga zaznamovali s predavanjem, razstavo slikarskega in fotografskega ekstempora, obiskom varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer in drugimi dogodki. Osrednja kulturna prireditev je bila v kulturnem domu pod pokroviteljstvom mag. Igorja Kolenca, župana občine Izola. Kulturni program je bil medgeneracijski, saj so nastopili otroci iz osnovnih šol Livade, Vojke Šmuc in Dante Alighieri. Članice skupine Hitrejši za starejše so pripravile razstavo, balinarke pa so pokazale svoje športne sposobnosti.
(Besedilo in fotografija: Zlata Radikon)

LJUTOMER

V Društvu upokojencev Ljutomer se vsako leto spomnijo na zakonske jubilante, ki praznujejo okrogle obletnice porok. Srečanja so se udeležili zlatoporočenci Ana in Franc Rošker z Mote, Marija in Franc Zemljič iz Bodislavcev, Silva in Mirko Senčar z Zgornjega Kamenščaka ter Ivanka in Anton Mihorič iz Slamnjaka. Med slavljenci pa sta tudi zakonca Nežika in Ignac Kovačič iz Ljutomera, ki praznujeta 60 let skupnega zakonskega življenja. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

SODRAŽICA

Član Društva upokojencev Sodražica Ivo Smisl je na prireditvi v počastitev občinskega praznika Sodražica dobil priznanje častni občan Občine Sodražica. Rodil se je na Križan Vrhu – Bistrica ob Sotli. Ljubezen ga je že pred skoraj pol stoletja pripeljala v Sodražico, kjer je veliko prispeval k razvoju in ugledu občine. Dolga leta je pel v moškem pevskem zboru. Bil je tudi med soustanovitelji tamburaškega orkestra in v njem aktivno deloval 25 let. Ob vključitvi v upokojensko društvo je sestavil upokojenski zborček, ki ga še vedno vodi. Sodeluje pri projektu Starejši za starejše in je vedno pripravljen poprijeti za delo, pomagati in poskrbeti za dobro voljo. Občinsko priznanje sta dobili še Štefka Joras, prav tako članica društva upokojencev, in Slava Arko. (Besedilo: Cvetka Vesel, fotografija: Janko Smisl)

 

CERKNICA

Ob svetovnem dnevu hrane (16. oktobra) je Društvo upokojencev Cerknica v goste povabilo Jolando in Frenka s kmetije odprtih vrat Levar z Dolenjega Jezera iz Cerknice. Gosta sta spekla več vrst okusnih štrukeljcev, s kakršnimi so se nekoč sladkali kosci, in jim zaupala še pripravo marsikatere kulinarične dobrote iz teh krajev. S sabo sta pripeljala ljudske pevce Jezerce, ki so zapeli tudi skupaj z našim ŽePZ Lipa. (Besedilo: Cveta Levec, fotografija: Tine Šubic)

ODRANCI 

Društvo upokojencev je ob dnevu starejših občane, stare 65 let in več, povabilo na prireditev. V prvem delu so si ogledali komično, toda življenjsko dramsko predstavo z naslovom Oporoka, ki jo je zaigrala dramska skupina Nimam časa DU Lendava. V nadaljevanju pa so se udeleženci družili ob dobro hrani. (Ivanka Tompa)

NOVO MESTO

Sredi oktobra je imela članica Društva upokojencev Novo mesto Marija Golob prvo samostojno razstavo ročnih del v prostorih MDI na Mestnih njivah. Predstavila je svoje kvačkane prte, številne okraske, adventne venčke, pletene izdelke pa tudi cekarje in unikatno izdelane ogrlice ter zapestnice iz lesenih kroglic. Na odprtju je sodelovala ljudska pevka Marija Jerele, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Jože Jazbec je prerezal otvoritveni trak, Anita Bele pa je obiskovalkam in obiskovalcem v znak dobrodošlice podelila Marijine ogrlice.
(Besedilo in fotografija: G. M.)

PIVKA

Društvo upokojencev Pivka je letošnjo jesen začelo s projektom Bralna značka, v katerega želijo vključiti vse upokojence v občini Pivka ter njihove odrasle družinske člane. V ta namen so izdali zloženko, ki vsebuje seznam knjig, prijavnico in poročilo o prebranih delih. Vsak udeleženec naj bi prebral štiri knjige s seznama, eno knjigo si bralec izbere sam. Bralna promenada bo potekala do 11. aprila 2018, izpolnjene zloženke bodo sodelujoči oddali ali poslali na sedež društva upokojencev na Kolodvorski 3 v Pivki. (Besedilo: Jožica Knafelc)

TURNIŠČE

V sklopu praznovanja praznika občine Turnišče in v počastitev 750. obletnice prve pisne omembe turniškega svetišča so v vseh štirih vaseh zasadili 80 dreves. Pri sajenju so pomagali tudi člani Društva upokojencev Turnišče. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

URŠNA SELA

Društvo upokojencev Uršna sela ima letos kar nekaj razlogov za veselje. V oktobru je njihova moška ekipa na državnem prvenstvu upokojencev v pikadu osvojila zlato medaljo, njen član Drago Celič pa med posamezniki odlično tretje mesto. Tako je majhno društvo z 200 člani dobilo državne prvake. Letos so kar trije člani praznovali 90. rojstni dan. To so Pavla Bukovec, Ana Albina Kaplar in Matija Blatnik. Vsi živijo doma v krogu svojih domačih, bili so zelo veseli obiska predstavnikov društva, krajevne skupnosti in Rdečega križa, ki so jim čestitali in jih obdarili. Deset let manj, torej osemdeset let, pa sta praznovali članici Joža Sladič in Terezija Erpe. (Besedilo in fotografija: Marija Jakše)

MURSKA SOBOTA

Mestna občina Murska Sobota je pripravila srečanje za najstarejše meščane. V mestu živi 1971 starejših nad 70 let, srečanja se je udeležilo okrog 450 Sobočank in Sobočanov. Prisotne je pozdravil župan dr. Aleksander Jevšek in poudaril prizadevanja mestne občine za kakovostno življenje občanov. 
(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

GORNJA RADGONA

Ob prazniku občine Gornja Radgona je Društvo upokojencev Radgona priredilo tekmovanje v balinanju za upokojence in invalide Pomurja. Na balinišču pri domu starejših občanov na Tratah se je zbralo 12 ekip, po šest ženskih in moških, ki so prišle vse od Lendave do Gornje Radgone. Naslova najboljših sta pripadla ženskam iz Bakovcev in moškim iz Lendave. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

HOČE-SLIVNICA

Kar tri društva upokojencev v občini Hoče-Slivnica sodelujejo v programu Starejši za starejše, in sicer DU Hoče, Rogoza in Slivnica, kjer sta koordinatorici Nadja Rebernak in Irena Topolovec. V DU Orehova-Hotinja vas se še niso odločili za pristop k programu, saj menijo, da sami poskrbijo za svoje člane. V programu sodeluje 28 aktivnih prostovoljk in prostovoljcev. Do zdaj so od 1960 prebivalcev obiskali 1300, starih 69 in več let. Prostovoljke in prostovoljci se sestajajo vsaj enkrat mesečno, se izobražujejo in udeležujejo letnih srečanj prostovoljcev regije. Kot ugotavljajo prostovoljci, je eden ključnih problemov pomoč na domu, saj je nesprejemljivo, da starostniki, ki pridejo iz bolnišnice ali nemudoma potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, nimajo nobene možnosti le-te pridobiti takoj, ko jo potrebujejo. (Besedilo: Zdenka Gajzer)

PRAZNOVALI SO

Najstarejša občanka Velikih Lašč Julka Zakrajšek je konec oktobra praznovala že 105. rojstni dan. Kljub službi v Ljubljani, kjer je dočakala upokojitev, je v svoji rojstni vasi Opalkovo skrbela za svojo družino. In ker se dobro z dobrim vrača, zanjo lepo skrbi družina pranečakinje Milenke.

Alojz Škrinjar, po domače Pajtlarjev Lojz, iz Kašče pri Semiču je v začetku novembra praznoval 90. rojstni dan. Z ženo sta imela dva sinova, zdaj ima 4 vnukinje in 2 pravnukinji. Med drugim je bil gasilec, igralec v kulturnem društvu, pri Klobukarjih poje že od ustanovitve. Vsak dan poskrbi za drobnico in še postori kaj na vrtu.

Škotnikova vodi ljubezen do družine

 V mrzlem oktobru pred skoraj 61 leti sta se na skupno pot podala Ana Fale in Leopold Škotnik oziroma Polde iz Kraščev na Goričkem v Prekmurju in Ana iz Pustega Polja v Zadrečki dolini. Oba izhajata iz skromnih delovnih družin in sta zaznamovana s poštenostjo, delavnostjo in občutkom za sobivanje ter sodelovanje.

Leopold je postal priznani gradbinec, do upokojitve leta 1990 je bil obrtnik z dejavnostmi tesarstvo in stavbarstvo, projektiranje, izdelava in montaža ostrešij in lesenih konstrukcij po Sloveniji in takratni Jugoslaviji. Ana, mlada izkušena šivilja, je navduševala ljudi s svojim humorjem, liričnim izpovedovanjem, skeči in javnimi nastopi na številnih odrih pa tudi družinskih srečanjih. Tudi pri 81 letih je neutrudna, med drugim v Društvu upokojencev Nazarje vodi kulturno sekcijo in je tudi članica upravnega odbora. 85-letni Leopold je slovel po pomoči gasilcem in tistim, ki jih je prizadela narava ali druga nesreča. Za svoje delo in udejstvovanje v Krajevni skupnosti Kokarje v občini Nazarje in različnih društvih sta prejela številna priznanja.

Največ pa zakoncema Škotnik pomeni družina. Hčerki Bernardka in Metka sta si ustvarili dom kar na domačem vrtu v Pustem Polju. Vnuki Alen, Maša in Adam so že odrasli in vsak dan, če jim le študij dovoljuje, preživijo kakšno urico z dedijem in babico. Družina je skupaj preživela tudi tako težke trenutke, kot je bila smrt mladega zeta Seada. Še vedno vse vesele in žalostne dogodke, praznike in nedeljska kosila preživljajo skupaj, za kar poskrbi babica Ana, in ni naključje, da ima natisnjeno osebno vizitko z napisom: direktor hiše št. 27 v Pustem Polju v občini Nazarje. 

Jože Miklavc, fotografija: osebni arhiv družine Škotnik

70 let zakonskega življenja

Terezija in Mirko Sinič s Spodnjega Hlapja sta že od leta 1989 člana Društva upokojencev Jakobski Dol. V tem času sta praznovala zlato in biserno poroko, 25. oktobra letos pa sta dočakala že 70 let skupnega življenja, torej železno poroko.

Spoznala sta se po končani 2. svetovni vojni in se leta 1947 odločila za skupno življenjsko pot, ki jima je prinesla lepe in tudi manj lepe trenutke. V zakonu so se rodili štirje otroci, ki so poskrbeli za 9 vnukov, imata pa tudi že 15 pravnukov. Partnerstvo, kot je njuno, je redko in skozi leta se je njuna zveza samo še krepila. Še vedno se imata rada in pazita drug na drugega. Za njun lepi, a redki jubilej jima je društvo upokojencev podelilo društveno priznanje. 
Besedilo in fotografija: Marjan Vozič

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media