Na premoženjska in druga pravna vprašanja odgovarja mag. Janez Tekavc

Na premoženjska in druga pravna vprašanja odgovarja:
Janez Tekavc

Dobro je vedeti | dec. '17

ZAMUDA IN NAPAKA IZVAJALCA

Bralka je pred dobrega pol leta naročila nova okna. Izbrani izvajalec je z vgradnjo oken zelo zamujal, tako da jih je vgradil šele pred dobrim mesecem. Nato pa je bralka ugotovila, da se eno okno zelo težko odpira in zapira ter tudi ne tesni, saj čuti prepih. Bralko zanima, ali je upravičena do odškodnine, ker je tako dolgo čakala na vgradnjo, in kaj naj naredi glede okna, ki ni ustrezno.

Bralka bi lahko izvajalcu v času, ko je zamujal z vgradnjo oken, postavila fiksen rok, če ta ni bil vnaprej dogovorjen. Rok je fiksen, če je dogovorjeno, da mora izvajalec delo opraviti do določenega datuma in da v primeru zamude pogodbeno razmerje preneha, se pravi, da kupec ne želi več, da se po poteku roka nekaj dobavi ali stori. Če je rok določen naknadno, ga mora kupec določiti pisno, rok pa mora biti določen tako, da omogoča izpolnitev pogodbe. Bralka bi tako lahko določila, da mora izvajalec okna vgraditi na primer v enem mesecu, ne bi pa mogla določiti, da mora okna vgraditi naslednji dan po dnevu, ko se ji je zdelo, da je začel zamujati. Če izvajalec ne bi opravil svojega dela v roku, bi lahko bralka odstopila od pogodbe. Obenem bi lahko terjala, da ji vrne znesek, ki ga je plačala vnaprej za menjavo oken, skupaj z obrestmi od dneva, ko je vplačala denar, do dneva vračila tega denarja. Odškodnino bi lahko zahtevala le izjemoma, če bi dokazala, da ji je zaradi zamude nastala kakšna škoda.

Potem ko je izvajalec vgradil okna, bralka ne more več odstopiti od pogodbe, saj je le-ta izpolnjena. Okna so namreč dobavljena in vgrajena. Še vedno pa ima možnost terjati odškodnino, če dokaže, da ji je zaradi zamude pri izvedbi del ali zaradi slabe izvedbe nastala škoda. Navadno takšnega odškodninskega zahtevka ni lahko dokazati, ker škode, ki bi bila merljiva v denarju, ni. Sama zamuda namreč ni vedno tudi povzročiteljica škode, čeprav je lahko neprijetna in povzroči kopico drugih težav. Če je bil plačan avans, lahko bralka zahteva le, da se ob končnem računu obračunajo tudi obresti od vplačanega avansa za čas zamude. To ni visok znesek, ker so obresti enake tistim, po katerih se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece. Večina bank za takšne vezave trenutno priznava zelo nizke obresti, če jih sploh priznava. V času inflacije pa je to precej drugače in lahko znese kar precej.

Bralka pa ima vsekakor možnost, da zahteva popravilo okna, ki se ne odpira ustrezno in ne tesni, gre torej za stvarno napako stvari. Popravilo mora zahtevati s pisno reklamacijo, v kateri opiše, s katerim oknom ima težave in kakšne so, ter zahteva, da izvajalec okno popravi. Izvajalec se mora odzvati na reklamacijo in okno pregledati ter napako tudi odpraviti. Bralka lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izvajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Če rok zamudi, lahko izvajalec odkloni popravilo napake. Izvajalec lahko odkloni popravilo napake tudi, če se napaka pokaže po dveh letih ali več, odkar je bila stvar izročena, torej v bralkinem primeru, odkar so bila vgrajena okna. Lahko pa se izvajalec oziroma prodajalec zaveže, da bo napake odpravljal daljše obdobje in da kupcu podaljša garancijo. V takšnem primeru odgovarja za odpravo napak celotno obdobje, za katerega se je zavezal, čeprav je to daljše od dveh let.

Izvajalec mora napako odpraviti v osmih dneh od prejema reklamacije, če je nesporna. V nasprotnem primeru mora v istem roku obvestiti bralko o tem, da je reklamacija sporna, in to utemeljiti. Če bo prišlo med bralko in izvajalcem do spora, lahko bralka uveljavlja svoje pravice na sodišču. Če napaka ne bo odpravljena, ima bralka možnost, da uveljavlja znižanje plačila za okna tako, da ji izvajalec vrne del plačila za pokvarjeno okno. Lahko pa uveljavlja tudi več, če dokaže, da so ji s kasnejšo menjavo pokvarjenega okna nastali dodatni stroški, se pravi škoda, ki je ne bi bilo, če bi bilo okno brezhibno.

Če o napaki ni dvoma, lahko bralka, če se izvajalec ne odzove na reklamacijo, o tem obvesti tudi Tržni inšpektorat RS, ki lahko izda odločbo, s katero podjetju odredi, da bralkini zahtevi ugodi. Vendar je to – kot že rečeno– mogoče le, če ni spora o napaki in gre le za neodzivnost izvajalca.

SVETOVALNI TELEFON:

Odvetnik Janez Tekavc odgovarja na premoženjska in druga pravna vprašanja (razen pokojninsko-invalidskih) bralcev Vzajemnosti tudi po telefonu. Pokličite ga v torek, 12. in 19. decembra, med 14. in 16. uro na telefonsko številko 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media