Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | mar. '18

NOVA ODMERA STAROSTNE POKOJNINE

Bralec A. T. iz Ljubljane navaja, da se je konec leta 2015 starostno upokojil pri starosti 61 let in 5 mesecev. Ker ni želel, da bi mu pokojnino znižali zaradi predčasne upokojitve, je še 1 leto in 1 mesec nadaljeval delovno razmerje, tako da je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa. V času od 15. januarja 2000 do 14. februarja 2001 je bil namreč nezaposlen in si je sam plačeval prispevke za pokojninsko zavarovanje. Zanima ga, glede na to, da se zdaj prostovoljno zavarovanje upošteva kot pokojninska doba brez dokupa, ali je upravičen do ponovne oziroma do višje odmere starostne pokojnine.

Od 1. januarja 2018 se po spremenjeni zakonodaji čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. decembra 2012 šteje kot pokojninska doba brez dokupa. Uživalcem pokojnine tudi omogoča, da lahko vložijo zahtevo za novo odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine, če jim je bila pokojnina priznana po zakonu, veljavnem od 1. januarja 2013, z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. decembra 2012. Takšno odmero lahko zahtevajo tudi uživalec delne pokojnine, uživalec sorazmernega dela ter zavarovanec, ki mu izplačujejo 20 odstotkov pokojnine. Uživalcu pokojnine, ki vloži zahtevo za novo odmero pokojnine v šestih mesecih po začetku uporabe novele zakona, to je do 30. junija 2018, mu nova pokojnina oziroma izplačilo 20 odstotkov pokojnine pripada od 1. januarja 2018, drugače pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Bralec je starostno pokojnino uveljavil v letu 2015 pri starosti 61 let in 5 mesecev s tem, da je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, kar je bil v njegovem primeru tudi pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Skupne pokojninske dobe do uveljavitve starostne pokojnine je namreč imel že 41 let in 1 mesec, v katero pa je bil vštet tudi čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje pred 31. decembrom 2012, ki pa se pred 1. januarjem 2018 ni štel kot pokojninska doba brez dokupa. Bralec bo na podlagi vložene zahteve za novo odmero starostne pokojnine upravičen do nove odmere starostne pokojnine z upoštevanjem ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa od 1. januarja 2018 naprej oziroma od prvega dne naslednjega meseca, če bo zahtevo vložil po 30. juniju 2018, saj se bo štelo, da je do uveljavitve starostne pokojnine pri starosti 61 let in 5 mesecev pravice dopolnil 41 let in 1 mesec pokojninske dobe brez dokupa. Bralcu, ki mu je bila starostna pokojnina odmerjena v višini 58,5 odstotka pokojninske osnove, se mu bo starostna pokojnina odstotno povečala, upoštevaje, da se mu čas prostovoljne vključitve šteje kot pokojninska doba brez dokupa, in sicer mu bo ta odmerjena v višini 61,25 odstotka od že izračunane pokojninske osnove. Bralec namreč izpolnjuje pogoje za ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe, saj se šteje, da ima po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino še 1 leto 1 mesec pokojninske dobe brez dokupa, torej se mu za vsake tri mesece pokojninske dobe brez dokupa starostna pokojnina poveča za odstotek, skupaj torej za 4 odstotke (za 40 let je odstotek 57,25, temu prištejemo še 4 odstotke na račun ugodnejšega vrednotenja, skupaj torej 61,25 odstotka).

SORAZMERNI DEL POKOJNINE IN DEL VDOVSKE POKOJNINE

Bralka M. L. iz Postojne navaja, da je kot upokojenka lansko poletje začela ponovno opravljati samostojno dejavnost v obsegu 10 ur tedensko ter obenem uživa 75 odstotkov predčasne pokojnine. Decembra 2017 ji je umrl mož, ki je bil tudi že upokojen, zato jo zanima, ali je upravičena do dela vdovske pokojnine, glede na to, da ne uživa polne predčasne pokojnine.

Zakon določa pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, ki morajo biti izpolnjeni na strani umrlega zavarovanca ali uživalca pravic kot tudi na strani osebe, ki uveljavlja vdovsko pokojnino. Glede na to, da je bil bralkin mož uživalec pokojnine, bralka pa tudi izpolnjuje pogoje starosti za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, ki je v letu 2017 znašala 55 let in 6 mesecev, saj je starost za vdovsko pokojnino vseskozi nižja od zahtevane starosti za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Pravico do dela vdovske pokojnine torej pridobi vdova oziroma vdovec, ki izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do vdovske pokojnine, vendar se je odločil za uživanje lastne pokojnine, to je starostne ali invalidske.

Bralka s priznano pravico do predčasne pokojnine, ki je ponovno vstopila v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v obsegu 10 ur tedensko in ji izplačujejo 75 odstotkov predčasne pokojnine, ima pravico do dela vdovske pokojnine po pokojnem možu, in sicer od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 15. marca, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media