Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | maj '18

DELNA POKOJNINA

Bralec iz Zasavja navaja, da je uživalec 20-odstotne starostne pokojnine od sredine leta 2016. Glede na to, da je pogoje za starostno pokojnino izpolnil tudi že po prejšnjem zakonu, so mu 20-odstotno starostno pokojnino odmerili od pokojninske osnove, izračunane na podlagi 18-letnega povprečja plač, ker je bilo to zanj ugodnejše. Zanima ga, ali bi v primeru delne upokojitve, delal bi le 10 ur tedensko, osnova za odmero ostala nespremenjena, saj je le-ta bistveno ugodnejša od pokojninske osnove, izračunane na podlagi 24-letnega povprečja plač, kot je to določeno za letošnje leto.

Po veljavnem zakonu lahko delavci v delovnem razmerju, samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, pridobijo pravico do delne pokojnine, če ostanejo v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko. Delno pokojnino odmerijo od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se do dopolnitve starosti 65 let poveča za 5 odstotkov.

Bralec, ki je izpolnil pogoje za starostno pokojnino tudi že po prejšnjem zakonu, lahko uveljavi pravico do delne pokojnine le po določbah veljavnega zakona. Če se bo bralec odločil, da uveljavi pravico do delne pokojnine, bo izgubil pravico do priznanja in odmere starostne pokojnine po prejšnjem zakonu. Pravico do delne pokojnine po prejšnjem zakonu, ki je veljal do 31. decembra 2012, je bilo mogoče uveljaviti le do navedenega datuma, vendar jo zavarovanec uživa v nespremenjenem obsegu tudi po 1. januarju 2013, ko je začel veljati sedanji zakon. Do konca leta 2015 je takšna pravna ureditev veljala tudi za priznanje izplačila 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine. Od veljavnosti novele, to je od 1. januarja 2016, pa lahko zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za starostno pokojnino po prejšnjem zakonu, uveljavi pravico do 20-odstotne pokojnine tudi po prejšnjih predpisih, prav tako lahko uveljavi 20-odstotno pokojnino po veljavnem zakonu in tako ne izgubi pravice do priznanja in odmere pokojnine po prejšnjem zakonu.

Bralec bi z uveljavitvijo delne pokojnine izgubil pravico do starostne pokojnine po prejšnjem zakonu in s tem tudi ugodnejšo odmero pokojnine od pokojninske osnove, izračunane na podlagi mesečnega povprečja plač ali zavarovalnih osnov, ki jih je prejel v katerih koli zaporednih 18 letih zavarovanja. Po prenehanju obveznega zavarovanja bi bralcu starostno pokojnino priznali in odmerili izključno po določbah veljavnega zakona, torej bi mu starostno pokojnino odmerili na podlagi mesečnega povprečja plač ali zavarovalnih osnov, ki jih je prejel v katerih koli zaporednih 24 letih zavarovanja.

Če pa se bralec želi upokojiti zato, da bi le še nekaj časa delal najmanj po dve uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, pa lahko uveljavi pravico do starostne pokojnine po prejšnjem zakonu, potem pa se kot starostni upokojenec ponovno zaposli najmanj za dve uri dnevno in mu v tem času izplačujejo 75 odstotkov starostne pokojnine. Zakon tudi omogoča, da lahko zavarovanec dela tudi več kot dve uri dnevno in mu izplačujejo ustrezen sorazmerni del pokojnine. Po prenehanju delovnega razmerja pa mu bodo pokojninsko dobo in plačo iz ponovnega zavarovanja upoštevali pri ponovni odmeri starostne pokojnine.

 

IZPLAČEVANJE INVALIDNINE ZA TELESNO OKVARO V TUJINO

Bralec L. B. iz Ljubljane navaja, da je uživalec invalidnine za 60-odstotno telesno okvaro zaradi posledic poškodbe zunaj dela že od leta 1995 naprej. Zanima ga, ali mu bodo, če se preseli v Srbijo, invalidnino izplačevali še naprej.

Veljavni zakon pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, ne določa več kot pravico iz obveznega in invalidskega zavarovanja. Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci pridobijo tudi pravico do invalidnine še po prejšnjem zakonu, vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen.

Prejšnji zakon je tudi določal, da invalidnine zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela, razen invalidnine, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ne izplačujejo v času, ko upravičenec stalno biva v tujini, ne glede na to, ali ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno bivanje. Ne glede na to pa invalidnino izplačujejo zavarovancu, ki ima stalno prebivališče v drugi državi članici Evropske unije.

Če se bo bralec za stalno preselil v Srbijo, ne bo upravičen do izplačila invalidnine za telesno okvaro, saj Srbija ni članica Evropske unije.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v v četrtek, 10. maja, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media