DRUŽENJE JUNIJ

Druženje | jun. '18

ŠENTJUR

Šentjurski upokojenci so na zboru pregledali delo za nazaj ter si postavili cilje za naprej. Zbrane so med drugimi nagovorili župan Marko Diaci ter gostje: Vera Pečnik, podpredsednica Zdusa, Nina Golob, direktorica hotela Delfin, ter predsedniki sosednjih društev. Po poročilu predsednice Silve Koželj je delo  lani potekalo v treh sklopih, in sicer v 36 društvenih dejavnostih,  projektu Starejši za starejše in projektu Zdravo mesto. Društvo šteje 860 članov, v svoje vrste pa jih želijo pritegniti še več, je povedala in člane pozvala, da v svojem okolju nagovorijo morebitne donatorje za 0,5 odstotka od dohodnine, do česar so upravičeni zaradi pridobitve statusa humanitarne organizacije.

Posebej je izpostavila program Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma. Prostovoljke pod taktirko koordinatorke Fanike Opalič so obiskale na domu vse starejše in v sodelovanju s tako imenovano banko hrane razdelile pakete pomoči potrebnim. Tudi v tem letu ne bo manjkalo družabnih srečanj, kulturnih dogodkov, izletov. Pomembnejše naloge bodo okrepitev poverjeniške mreže, pridobivanje novih prostovoljcev, izvedba kakovostnih programov in projektov, pridobivanje sredstev ter sodelovanje z drugimi društvi. Na zboru so podelili tudi priznanja PZDU Celje.  Slavica Ahtik, Olgica Krampl, Frančiška Lajh ter Marijana Rataj so prejele bronasto plaketo, Slavica Čoklc in Fanika Opalič pa srebrno plaketo. Veliko plaketo Zdusa je prejel Stanislav Zupanc, častni predsednik društva. 
(Besedilo: Hinko Pap, fotografija: A. K.)

ŽALEC

Na aprilski skupščini Zveze društev upokojencev občine Žalec je  mag. Ivan Glušič, predsednik zveze, poročal o delu v preteklem letu. Med drugim so izvedli tekmovanja v sedmih panogah (šahu, ribolovu, kegljanju s kroglo na vrvici, pikadu, balinanju, metanju krogov in streljanju z zračno puško) in se udeležili še drugih tekmovanj. Uspešno so sodelovali tudi z upokojenskimi društvi iz drugih občin. Nadaljevali so ustaljeno tradicijo obiskovanja starejših upokojenk in upokojencev na njihovih domovih. Udeleževali so se raznih pohodov in drugih prireditev za zdravje. V letošnjem programu dela imajo spet več športnih tekmovanj. Najmnožičnejše pa bo tradicionalno srečanje vseh društev zveze v letnem gledališču Limberk, ki bo 17. avgusta. Na skupščini so podelili pet priznanj zveze. Te so prejeli Marjan Zagožen (DU Gotovlje), Rajko Jagič (DU Kasaze-Liboje), Ivan Peček (Klub upokojencev Levec), Žarko Seražin (DU Petrovče) in Alojzija Grabner (DU Vrbje). 
(Besedilo in fotografija: Darko Naraglav

ŠMARJE PRI JELŠAH

Članice in člani društva upokojencev so na volilnem občnem zboru pregledali uresničitev lanskega dela. Iz poročila, ki ga je podal predsednik Franci Novak, je bilo razvidno, da so bili zelo delavni. Kot je povedala Ivanka Fir, koordinatorka projekta Starejši za starejše, je bilo v program vključenih 1337 prebivalcev, starejših od 69 let, 17 prostovoljcev je opravilo 837 obiskov, nekaterim so pomagali s prevozi ali pri hišnih opravilih. Obiskali so pet jubilantov, ki so praznovali 90 let, in članico Ano Kos, ki je praznovala 100 let. Člani društva so sodelovali na prireditvi Likof na taberhi v Rogatcu, priredili meddruštveno tekmovanje v balinanju, organizirali letovanja, izlete in druženja s sosednjimi društvi. Na koncu leta so obiskali 188 članov, starejših od 80 let, in jih skromno obdarili.

Na zboru sta Terezija Trivič in Ivan Jecl prejela priznanji Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje, priznanje Zdusa pa Jože Kadenšek. (Besedilo: Milenka Blažević, fotografija: Jože Anderluh)

PIVKA

V Društvu upokojencev Pivka so že petič zapored zaznamovali svetovni dan knjige s kulturno prireditvijo. Združili so jo z razstavo ročnih del, na kateri so sodelovale Edita Čotar, Mateja Morel Rutar in Lilijana Fras, članice pivškega društva Modre siničke ter otroci vrtcev in osnovnih šol Pivka in Košana.

Svetovni dan knjige je bil za društvo še posebej pomemben, saj so z njim zaključili projekt Bralna značka za upokojence občine Pivka. Na prireditvi je 18 bralcev dobilo priznanja za udeležbo.
(Besedilo in fotografija: Jožica Knafelc)

METLIKA

Društvo upokojencev Metlika je ob prazniku Mestne skupnosti Metlika organiziralo turnir v pikadu. Udeležilo se ga je 12 ženskih in moških ekip belokranjskih društev upokojencev in ekipi Društva invalidov Metlika. Pri moških je zmagala ekipa metliškega društva, pri ženskah pa ekipa Društva upokojencev Semič. Domača ženska ekipa je zasedla tretje mesto.
(Besedilo: Jože Mozetič, fotografija: Boštjan Matjašič)

PIRAN

Društvo upokojencev je na pobudo predsednice komisije za socialna vprašanja prvič organiziralo »garažno razprodajo« z dobrodelnim namenom za malo Anjo, občanko Lucije, ki je zbolela za levkemijo. S kratko humanitarno akcijo na tržnici Lucija so zbrali več kot 300 evrov, ki so jih nakazali deklici. (Besedilo in fotografija: Z. T.)

 

CELJE

Na tridnevni prireditvi Dnevi zdravja v Celju so sodelovala tudi štiri društva upokojencev iz Pokrajinske zveze upokojencev Celje: Teharje, Štore, Nova vas in Škofja vas. Članice in člani so se predstavili v tehniški kulturi, z izdelovanjem rož iz krep papirja, vezenjem prtičkov, opletanjem steklenic in pletenjem košev in košar. V kulturnem programu pa so na odprtem glasbenem odru nastopili člani društev upokojencev Ostrožno z vokalno skupino Sončnice, Dolgo Polje z vokalno skupino Nepozabniki, Škofja vas z vokalno skupino Arclinski fantje in Rimske Toplice z vokalno-instrumentalno skupino Stari časi. (Besedilo: Milenka Blažević, fotografija: PZDU Celje)

MIRNA PEČ

Kar dva avtobusa izletnikov iz Mirne Peči sta se odpeljala na izlet na Gorenjsko. Po ogledu Škofje Loke, enega najlepših slovenskih srednjeveških mest, so pot nadaljevali po Poljanski dolini do Žirov. V muzeju so si ogledali razstavi o čevljarstvu in klekljanih čipkah. Nato so se odpravili še v tovarno Alpina, ki deluje že 70 let, in si ogledali proizvodnjo. (Besedilo in fotografija: M. Z.)

KANAL

Drugi teden v aprilu so se člani Društva upokojencev Kanal odpravili na izlet v Zasavje in Posavje. Najprej so se zapeljali do Trbovelj, kjer so si ogledali muzej o življenju rudarjev (knapov) ter barakarsko naselje oziroma dve tipični knapovski stanovanji. Na kosilu jih je presenetil Janez Malovrh, predsednik Društva upokojencev Trbovlje, ki jih je pozdravil v verzih, nato pa jim je zapel upokojenski mešani pevski zbor. Sledila je vožnja mimo Rimskih Toplic do Sevnice. Ogledali so si kraj, se povzpeli na grad in uživali v prekrasnem razgledu po dolini. (Besedilo in fotografija: Klelija Dolenc)

ŠKALE

Kar 42 članov Društva upokojencev Škale je aprila letovalo v hotelu Delfin v Izoli. Ves teden je potekal v prijetnem razpoloženju s kopanjem in vodenimi vajami v bazenih, ob večerih pa so se zavrteli ob zvokih hotelskega ansambla,  poslušali petje pevskega zbora ter napeto sodelovali pri tomboli. Ob zaključku letovanja so izvedli tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici in pikadu.
(Besedilo in fotografija: Milan Tepej)

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Društvo upokojencev Križevci pri Ljutomeru skrbi za dobro počutje svojih članov in spodbuja zdrav način življenja. Nazadnje so pripravili pohod po občini Križevci, ki se ga je udeležilo 30 upokojencev. V vasi Boreci so si ogledali novonastali doživljajski park in se med polji napotili proti vasi Grlava. Ustavili so se pri članu Antonu Bakši, kjer so zapeli nekaj domačih pesmi. 
(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

BREŽICE

Društvo izgnancev Brežice lepo skrbi za svoje člane. Obiskujejo tudi tiste, ki živijo v domu upokojencev ali doma, pa zaradi bolezni ne morejo v družbo. Društvo vsako leto za tiste, ki so pri 85 letih še vitalni, pripravi srečanje. Letos se ga je udeležilo 13 članov. Prisluhnili so predsednici Emiliji Držanič, ki je spregovorila o delu v preteklem letu in letošnjih načrtih. Potem so klepetali o različnih temah.
(Besedilo in fotografija: Vida Petelinc)

 

GABERJE

Sredi aprila se je poln avtobus upokojencev odpeljal na izlet proti Ljubljani. Najprej so se ustavili na Ljubljanskem barju in si v Črni vasi ogledali Plečnikovo cerkev sv. Mihaela, o kateri jim je veliko zanimivega povedal tamkajšnji župnik. Nato so se ustavili še v ljubljanskem botaničnem vrtu, kasneje pa so se v Trnovskem pristanu vkrcali na ladjico Rečni pirati in zapluli po reki Ljubljanici. Med prijetno vožnjo so tudi zapeli. (Besedilo in fotografija: Marija Deželak)

             

MALA NEDELJA

Društvo upokojencev Ljutomer je sredi maja v zdravilišču Bioterme Mala Nedelja organiziralo že 32. mednarodno prijateljsko srečanje članic in članov upokojenskih društev iz Slovenije in Hrvaške. Udeležilo se ga je 157 članov iz 13 društev upokojencev pomurske in spodnjepodravske zveze ter iz Matice umirovljenika Međimurske županije iz Čakovca. V športnem delu druženja se je 33 ekip pomerilo v pikadu, šahu, kegljanju s kroglo na vrvici in streljanju z zračno puško, nato pa so še prijetno poklepetali. (Besedilo in fotografija Jože Žerdin)

 

PREBOLD

Okoli 80 navdušenih planincev Društva upokojencev Prebold se je podalo na Planino pod Golico. Četrtina najbolj zagretih se je odpravila do koče na Golici, nekateri tudi na vrh, in med potjo so občudovali poljane ključavnic. Drugi pa so se sprehodili navzdol do hiše Ceneta Razingerja (na sliki s predsednico planinske sekcije Marto Praprotnik) na ogled njegovih znamenitih skulptur Alp v malem. Ker so spodaj – zaradi nenavadno toplega aprilskega vremena – narcise že odcvetele, so se odpeljali v Javorniški Rovt, kjer so bili deležni še nekaj lepote tega naravnega okrasja Karavank.
(Besedilo in fotografija: Jože Praprotnik)

ŠMARTNO

Prostovoljci Društva upokojencev Šmartno pri Litiji, ki sodelujejo pri projektu Starejši za starejše, in še nekaj drugih članov društva so se sredi maja odpravili na izlet v Polhov Gradec. V kraju Dvor so si ogledali poznogotsko cerkev sv. Petra, v kateri so bili posneti tudi nekateri kadri filma Samorastniki. V Polhovem Gradcu so si najprej ogledali baročno župnijsko cerkev Marijinega rojstva, nato pa še dvorec s parkom ter Muzej pošte in telekomunikacij, ki domuje v gradu iz 16. stoletja. Ker je v času njihovega obiska tam potekal Festival medu, so pokusili razne vrste medu in kupili medene izdelke. Seznanili so se tudi z blagajevim volčinom, zaščiteno rastlino, ki jo je odkril slovenski botanik in grof Rihard Blagaj. (Besedilo in fotografija: Nada Pintar)

ČESTITAMO NAROČNIKOM

Malo je zakoncev, ki bi slavili 70. obletnico poroke, tako kot jo slavita Katarina in Štefan Trstenjak iz Središča ob Dravi. Štefan se je rodil leta 1921, Katarina pa leta 1929. Poročila sta se 2. maja 1948 v Štrigovi na Hrvaškem in se leta 1961 leta preselila v Središče ob Dravi. Tu sta si ustvarila topel dom in svojim petim hčeram omogočila lepo življenje. Danes imata deset vnukov in štirinajst pravnukov. Živita v svojem domu in še vedno zmoreta skrbeti sama zase, sta pa vesela vsakega obiska svojih najdražjih, sorodnikov, prijateljev ali sosedov.

PRAZNOVALI SO

Zadnjega aprila letos so v Domu ob Savinji v Celju praznovali 100. rojstni dan stanovalke Marije Rojc. Otroštvo je preživljala v Celju. Zelo si je želela postati medicinska sestra, a je oče kupil šivalni stroj, zato se je morala izučiti za šiviljo. Umetniška žilica jo je privedla na Delavski oder, kjer je igrala različne vloge. Tam je spoznala moža Viktorja, amaterskega igralca. Rodila je štiri otroke, ima štiri vnuke, pet pravnukov in enega prapravnuka.

Rozalija Jakša iz Srednjih Gorenjcev pri Semiču je 12. aprila praznovala 90 let. Izhaja iz Grivčeve družine iz Kota. Pred 61 leti se je poročila v Gorenjce v družino Geltar. Rodila je tri sinove in vestno skrbela za družino. Zdaj zanjo skrbita sin Matija in snaha Romana. V posebno veselje pa so ji štirje vnuki in šest pravnukov.

Franc Blažič iz Štravberka pri Otočcu je 25. aprila praznoval 90. rojstni dan. Ima štiri otroke, devet vnukov in 18 pravnukov. Franc je še danes zelo povezan z naravo, obdeluje vrt in v kmečki peči suši hruške tepke z dreves, starih okoli 150 let. Že več kot 60 let je član Lovske družine Otočec in častni član Konjeniškega društva sv. Jurij Grčevje.

Član Društva upokojencev Gabrje Franc Nose, krajani ga poznajo kot Pipanovega strica, je 12. maja praznoval 90. rojstni dan. Franc ima tri otroke, dve hčeri in enega sina; ima že pet vnukov in štiri pravnuke, z njihovo pomočjo skrbi za vrt okoli hiše ter vinograd. Vedno je nasmejan, rad se pošali. Udeležuje se upokojenskih srečanj, in če le dobi soplesalko, se rad zavrti.

  

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media