Na vprašanja iz delovnega prava odgovarja Dušan Bavec 

Dobro je vedeti | jul. '18

 ODPOVED ZARADI KRIVDNIH RAZLOGOV

Bralcu je delodajalec pred dnevi, ko je zamudil na delo za dobrih 10 minut, zagrozil, da ga lahko doleti odpoved zaradi krivdnih razlogov, zato ga zanima, ali mu res lahko poda takšno odpoved že ob prvi kršitvi.

Razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov je kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Tudi zamuda na delo, četudi le za 10 minut, predstavlja kršitev delovnih obveznosti, toda odgovor na to, ali lahko delodajalec že takoj poda izredno odpoved, je odvisen od tega, katere so delavčeve naloge in kako so opredeljene kršitve delovnih obveznosti v splošnem aktu delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.

Običajno takšna zamuda na delo ne predstavlja hujše kršitve, tako da delodajalec najprej delavca pisno opozori. Pisno opozorilo delodajalca ima svojo »težo« le, če ga poda pravočasno, in sicer mora najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve (subjektivni rok) in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve (objektivni rok) delavca pisno opozoriti na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dlje kot v dveh letih.

Če pisno opozorilo ne zaleže in delavec še vedno krši, ima delodajalec možnost, da ponovno poda opozorilo ali pa začne postopek odpovedi. V takem primeru mora delavca najprej pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. Delodajalec lahko tako pisno opozorilo kot tudi pisno seznanitev pošlje po elektronski poti, torej na elektronski naslov delavca.

Delodajalec mora podati odpoved najkasneje v 60 dneh od ugotovitve utemeljenega razloga in najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga. Če ima krivdni razlog na strani delavca vse znake kaznivega dejanja, delodajalec lahko poda odpoved v 60 dneh od takrat, ko je ugotovil utemeljen krivdni razlog za redno odpoved, in za storilca ves čas, ko je mogoč kazenski pregon. V takem primeru lahko delodajalec za čas trajanja postopka delavcu prepove opravljati delo, delavec pa ima pravico do nadomestila plače v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi.

Odpoved, katere sestavni del je tudi 15-dnevni odpovedni rok, mora biti podana v pisni obliki in delavcu tudi na tak ali drugačen način vročena. Delavec nima pravice do odpravnine, prav tako tudi ne pravice do denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje, in to ne glede na njegovo starost ali dopolnjeno delovno dobo.

SVETOVALNI TELEFON:

Pokličete ga lahko v sredo, 11. julija, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media