Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | sep. '18

POGOJI ZA SORAZMERNI DEL STAROSTNE POKOJNINE

Bralka H. L. iz Cerknice sprašuje, kdaj bo njena mama, ki je bila aprila letos stara 63 let, upravičena do sorazmernega dela slovenske starostne pokojnine. Na Hrvaškem je že leta 2010 pridobila pravico do predčasne pokojnine, saj je imela hrvaške pokojninske dobe 24 let in 5 mesecev, slovenske pa 1 leto in 1 mesec, skupaj torej 25 let in 7 mesecev.

Za bralkino mamo veljajo pogoji starosti in pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ki so določeni v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem od 1. januarja 2013 naprej. Zakon v primerjavi s prejšnjim zakonom, ki je veljal do konca leta 2012, za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovanko, ki ima izpolnjen pogoj najmanj 20 let pokojninske dobe v prehodnem obdobju, določa višjo starost. Od leta 2013 naprej se starost postopoma zvišuje, in sicer od 61 let, kot je veljala do konca leta 2012, po 6 mesecev vsako leto, tako da letos znaša 64 let, v naslednjem letu pa 64 let in 6 mesecev. Od leta 2020 pa pravice do starostne pokojnine z najmanj 20 leti pokojninske dobe za zavarovanko ne bo več, za zavarovance pa je bila ukinjena že leta 2016. Po končanem prehodnem obdobju, ki velja le še zavarovanko, bodo zavarovanci – tako moški kot ženske – uveljavili starostno pokojnino pri starosti 65 let z najmanj 15 leti zavarovalne dobe.

Glede na to, da ima bralkina mama v Republiki Sloveniji le 1 leto in 1 mesec pokojninske dobe, v Republiki Hrvaški pa 24 let in 5 mesecev, se zanjo glede načela seštevanja dob uporablja uredba št. 833/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki določa, da se za izpolnitev pogojev za pridobitev določene dajatve upoštevajo obdobja zavarovanja ali zaposlitve ali prebivanja, ki jih je oseba dopolnila v drugi državi članici, kot da bi bila dopolnjena v tej državi. Pogoje za starostno pokojnino v Republiki Sloveniji bo tako izpolnila šele z upoštevanjem hrvaške pokojninske dobe pri starosti 64 let in 6 mesecev, to je aprila 2019. Starostna pokojnina se ji bo odmerila v sorazmernem delu, ki ga ureja prej navedena uredba.

NADOMESTILO IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

Bralka M. K. iz Ljubljane navaja, da je bila leta 1998 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi bolezni in ves čas uživala nadomestilo zaradi manjše plače. Zdaj pa jo je delodajalec pisno obvestil, da ji namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, ker ne dosega zahtevnih rezultatov dela. Zanima jo, ali bo upravičena do nadomestila iz invalidskega zavarovanja, če ji bo delovno razmerje prenehalo zaradi nesposobnosti, saj pogojev za starostno pokojnino še ne izpolnjuje.

Iz bralkinih navedb izhaja, da je delodajalec začel postopek za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po zakonu o delovnih razmerjih. Če bo delodajalec ugotovil, da ne dosega pričakovanih rezultatov dela ter da razlog nesposobnosti ni povezan z invalidnostjo, in ji bo zato odpovedal pogodbo o zaposlitvi, bo lahko uveljavljala pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, po izteku teh pravic pa pravice po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V primeru morebitne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti se bo morala bralka v 30 dneh po poteku odpovednega roka prijaviti pri zavodu za zaposlovanje, kjer bo upravičena do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Po izteku te pravice pa bo lahko kot invalid III. kategorije s pisnim zahtevkom pri pristojni območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije uveljavila nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, to je pravico do nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delovnem mestu.

Veljavni zakon sicer več ne vsebuje te pravice, vendar prehodna določba zakona ureja varstvo pravic, pridobljenih po prejšnjih predpisih. Ker je bila že leta 1998 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti in ji je bila priznana pravica do nadomestila iz invalidskega zavarovanja – nadomestilo manjše plače na drugem ustreznem delu še po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002, ji bo lahko priznana pravica do nadomestila za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delovnem mestu, ob izpolnjevanju pogojev, to je prijave pri zavodu za zaposlovanje. To pravico bo obdržala vse do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino oziroma do morebitne nove zaposlitve, če ne bo prišlo pri njej do spremembe v invalidnosti.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v v četrtek, 13. septembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media