Na vprašanja iz delovnega prava odgovarja Dušan Bavec

Dobro je vedeti | nov. '18

ODPRAVNINA PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS

Bralec je zaposlen za določen čas 6 mesecev. Zanima ga, ali je po izteku pogodbe upravičen do odpravnine.

Vprašanje je zastavljeno zelo na splošno, zato tudi odgovor ne more biti konkreten. Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1, ki velja od aprila 2013, je med novostmi glede na prej veljavni zakon sicer uzakonil tudi pravico zaposlenih do odpravnine pri zaposlitvi za določen čas, vendar obstajajo tudi določene izjeme.

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas na tak način, ima pravico do odpravnine.

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini petine takšne osnove. Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pravico do odpravnine v višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del odpravnine za vsak mesec dela, torej po dvanajstinah.

Do odpravnine delavec ni upravičen v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če je bila sklenjena zaradi naslednjih razlogov:

- nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

- opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu,

- opravljanje javnih del,

- vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje delo na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve ob prenehanju zadnje pogodbe pri tem delodajalcu.

Prav tako delavec nima pravice do odpravnine, če delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Če pa delavec odkloni sklenitev nove pogodbe za določen čas, mu odpravnina kljub temu pripada.

SVETOVALNI TELEFON:

Pokličete ga lahko v sredo, 7. novembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media