Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | dec. '18

POGOJI ZA VDOVSKO POKOJNINO

Bralka A. K. iz Ljubljane navaja, da je njen dolgoletni zunajzakonski partner umrl leta 2005, ko je ona dopolnila 38 let starosti. Družinsko pokojnino uživa njun sin, ki bo zaključil šolanje predvidoma spomladi 2019, ko bo ona že dopolnila 52 let. Zanima jo, ali je upravičena do vdovske pokojnine po zunajzakonskem partnerju in pri kateri starosti jo lahko uveljavi.

Vdova oziroma vdovec pridobi po smrti moža oziroma žene pravico do vdovske pokojnine, če so izpolnjeni tako splošni pogoji na strani umrlega zavarovanca kot tudi posebni pogoji na strani vdove oziroma vdovca. Z vdovo oziroma vdovcem je pri pridobitvi pravice do vdovske pokojnine po umrlem zavarovancu izenačen tudi zunajzakonski partner, ki je z njim živel v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Ta temelji na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči, torej mora biti tudi življenjska skupnost med partnerjema po vsebini enaka zakonski zvezi. Z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa je določeno tudi potrebno trajanje zunajzakonske zveze, in sicer je morala oseba, ki uveljavlja pravico do vdovske pokojnine, pred smrtjo zavarovanca živeti z njim v zunajzakonski skupnosti najmanj tri leta oziroma zadnje leto pred njegovo smrtjo, če je imela z njim kadar koli skupnega otroka.

Upoštevaje bralkine navedbe o trajanju zunajzakonske zveze, seveda ob dodatnem izpolnjenem pogoju, da je bila le-ta po vsebini enaka zakonski zvezi, kar je ugotovljeno na podlagi ustreznih dokazil ter zaslišanja prič v postopku ob uveljavljanju pravice do vdovske pokojnine, bo bralka lahko uveljavila vdovsko pokojnino po njem, saj izpolnjuje tudi posebne pogoje, ki se nanašajo na njeno starost.

Glede na to, da veljavni zakon v primerjavi s prejšnjim zakonom za pridobitev pravice do vdovske pokojnine zvišuje pogoje starosti za pet let, je za obdobje od leta 2013 do leta 2021 uvedel postopen prehod, začenši z letom uveljavitve zakona, tako da se vsako leto starost viša po šest mesecev, in sicer s 53 let na 58 let. Prav tako se od 1. januarja 2013 naprej vsako leto postopoma po šest mesecev viša tudi čakalna doba, in sicer z 48 let na 53 let. Bralka je ob otroku, ki ima pravico do družinske pokojnine od leta 2005 pa predvidoma vse do pomladi 2019, že nastopila čakalno dobo v letu 2017, ko je zakon določal čakalno starost 50 let in 6 mesecev. Pomembno je, kdaj je bralka v prehodnem obdobju dopolnila zahtevano čakalno dobo, ki je določena za posamezno koledarsko leto, ne pa kdaj otroku preneha pravica do družinske pokojnine. Bralka bo tako lahko uveljavila pravico do vdovske pokojnine že pri starosti 55 let in 6 mesecev, torej pri starosti, ki je določena za leto 2017.

IZBIRA MED POKOJNINAMA

Bralka J. Š. iz Kočevja navaja, da je od zavoda prejela odločbo o priznani pravici do vdovske pokojnine po pokojnem možu, ki jo izplačujejo od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi. Do zdaj je prejemala svojo starostno pokojnino, dela vdovske pokojnine po smrti moža ni uveljavila, ker za to ni vedela. Pred kratkim je dobila informacijo, da lahko uživa starostno pokojnino z delom vdovske pokojnine ali vdovsko pokojnino, odvisno od tega, kaj bo zanjo ugodneje, zato je vložila tudi takšen zahtevek. Zanima jo, ali je izdana odločba pravilna, da ima vdovsko pokojnino, ki je zanjo ugodnejša, samo za naprej, ne pa tudi za šest mesecev nazaj od vloženega zahtevka.

Če zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji, lahko uživa le eno izmed njih po lastni izbiri. Zavarovanec ali uživalec pokojnine se tako sam odloči, katero pokojnino bo užival. Najpogosteje prihaja do izbire med lastno pokojnino in vdovsko pokojnino ali med lastno pokojnino z delom vdovske pokojnine in vdovsko pokojnino. Za vse primere izbire med pokojninami zakon določa, da pravica do izbrane pokojnine pripada zavarovancu ali uživalcu pokojnine od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Glede na takšno zakonsko ureditev je bila bralki izdana pravilna in zakonita odločba, ko ji je zavod priznal pravico do vdovske pokojnine od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi. Bralka se s tem, ko je uveljavila pravico do vdovske pokojnine, ni odrekla morebitnemu kasnejšemu uveljavljanju pravice do starostne pokojnine in dela vdovske pokojnine, če bi bilo kdaj kasneje to zanjo ugodnejše.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v ponedeljek, 17. decembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media