DRUŽENJE APRIL

Druženje | apr. '19

VRHNIKA

Na zboru članov Društva upokojencev Vrhnika, na katerem je bil tudi predsednik Zdusa, je predsednica poudarila pomen prostovoljstva za starejše. Prostovoljke in prostovoljci obiskujejo bolne, starejše od 80 let, pripravljajo in raznašajo humanitarne pakete, darilca pred novim letom, izdelujejo voščilnice za rojstne dneve, novoletne voščilnice (skupaj okoli 800), anketirajo starejše od 69 let, prirejajo razstave, pripravljajo recitale, proslave, organizirajo izlete in družabna srečanja, pripravljajo in vodijo pohode kar petih skupin (240 pohodnikov in pohodnic, dve vodnici in trije vodniki), telovadijo, trenirajo in tekmujejo v balinanju in pikadu ter opravljajo še mnogo drugega dela. Tudi za letošnje leto so si upokojenci naložili veliko dela, saj so potrdili bogat program. Na zboru so podelili društvena priznanja. Bronasto priznanje so prejeli Metka Grom, Gregor Mesec, Jelka Šantelj in skupina za pikado. Srebrno priznanje pa Marjana Kolenko, Igor Novljan in Nežka Vihtelič. (Besedilo in fotografija: Elica Brelih, fotografija: Leon Novak)

 

LOŠKI POTOK

Občnega zbora Društva upokojencev Loški Potok se je udeležilo 91 članov, predstavniki društev upokojencev Draga in Sodražica ter drugi gostje. V društvu je 219 članov, 139 žensk in 80 moških. Javnost o svoji dejavnosti obveščajo v občinskem glasilu ter na Facebookovi strani društva in s SMS-sporočili. Za okrogle obletnice in ob novem letu članom pošiljajo čestitke. Vsakemu novorojenčku pa podarijo par copatk. Članice in člani so zelo dejavni, med drugim so sodelovali pri projektu Študentje treh fakultet, na vampijadi v Sodražici, kjer je njihova ekipa zasedla drugo mesto, na etnološko-turistični prireditvi Ob košnji – V deželi ostrnic ter na štruklijadi v Kumrovcu ter v Prezidu na tradicionalnem srečanju travarjev, zeliščarjev in ljubiteljev narave. V društvu imajo dejavno dramsko skupino ter glasbeno skupino ljudskih pevk, ki se imenujejo Povasenke, pa tudi marljivo rokodelsko skupino Lesenke, ki izdeluje rože iz ostankov lesa. Na zboru pa so odprli razstavo okrašenih steklenic.

Na občnem zboru je Dušan Kraševec, podpredsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine, podelil priznanja PZDU za dolgotrajno aktivno in ustvarjalno delo predsednici društva Mariji Turk, predsedniku nadzornega odbora Alojzu Ruparčiču, vodji dramske skupine Fani Debeljak ter tajnici Tanji Lavrič. (Besedilo in fotografija: Tanja Lavrič)

GORICA PRI SLIVNICI

Na občnem zboru Društva upokojencev Gorica pri Slivnici, ki šteje 252 članov, so za predsednico društva vnovič izvolili Zdenko Bevc Škof. Zbora so se udeležili različni gostje, tudi iz pobratenega društva Černelovci, Drago Pretnjak, podpredsednik Pokrajinske zveze upokojencev Celje, pa je Zdenki Bevc Škof v imenu PZDU podelil priznanje za uspešno vodenje društva.

Člani društva so bili v lanskem letu vedoželjni in delavni na področju izobraževanja, rekreacije in razvedrila, dejavni so bili tudi člani balinarske, rokodelske in literarno-kulturne sekcije. Letos bodo nadaljevali ustaljene dejavnosti in izobraževanja ter prostovoljstvo. Med drugim bodo sodelovali pri projektu Gibam se in programu Starejši za starejše. Člani Albina Pajek, Nadja Bevc, Ana Lesjak in Marjan Drame so prejeli pisno priznanje društva. V primerjavi s prejšnjimi leti, ko so ob občnem zboru pripravili razstavo ročnih del, so letos razstavili domače kulinarične dobrote. S svojimi domačimi predelavami so se na posebni stojnici izkazali dedki. (Besedilo in fotografija: Majda Rezec)

 

TURNIŠČE

Marca je imelo občni zbor tudi Društvo upokojencev Turnišče, ki povezuje upokojence iz vasi Turnišče, Nedelica, Gomilica in Renkovci. Že nekaj let so pobrateni z Društvom upokojencev Radeče. Za člane skrbijo na več načinov, največkrat pa jim ponudijo socialno pomoč. Velikokrat obiščejo bolne in osamele, nikoli ne pozabijo na jubilante. Predsednica društva Danica Kocet je podelila zahvalne listine zakonskim parom, in sicer so jo za 65. obletnico poroke prejeli Marija in Štefan Lebar iz Gomilice ter Marija in Jožef Zavec iz Renkovcev, za 60. obletnico poroke Štefanija in Štefan Mlinarič iz Turnišča, za zlato poroko pa Bernarda in Jožef Tibaut iz Turnišča. Priznanja za večletno delo v društvu sta prejela Ivan Dravec in Anton Sep, zahvalo pa Antonija Korošak za osemletno uspešno delo v projektu Starejši za starejše. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

BLOKE

Društvo upokojencev Bloke je v goste povabilo članice Društva upokojencev Loški Potok, ki so vešče izdelovanja lesenih rož. Lesenke, kot jim pravijo, izdelujejo iz odpadkov (ostružkov), ki nastanejo pri izdelovanju grabelj ali sit, leskova palica pa služi kot steblo. Popoldne je minilo v prijetnem vzdušju, nastal je šopek prelepih rož, ki nikoli ne ovenijo in niso nikoli žejne. (Besedilo in fotografija: Ivica Šega)

PIVKA

Društvo upokojencev je v sodelovanju s pivškim vrtcem in večgeneracijskim centrom izpeljal zanimiv kulturni in medgeneracijski projekt. Od septembra v centru izdelujejo kvačkane igrače, ki so jih želele podariti vrtčevskim otrokom. Ko so udeleženke ugotovile, da je Lidija Pavzin za odrsko uprizoritev pripravila pravljico Volk in trije prašički, so s pomočjo vzgojiteljic izpeljale nastop ob kulturnem prazniku. Ob zaključku so otrokom izročile posamezne igrače ter večje igrače, ki predstavljajo maskoto posameznih skupin. (Besedilo in fotografija: Jožica Knafelc)

 MALEČNIK

V Društvu upokojencev Malečnik deluje tudi rokodelska skupina Babičin kotiček, ki jo vodi Marija Kranjc. Zadnjega februarja so članice praznovale deseto obletnico obstoja, na katero so povabile tudi vodstvo društva in vse bivše članice. V tem času so napletle in nakvačkale mnogo oblačil in okraskov, izvezle veliko unikatnih prtov in prtičkov, oblikovale mnogo cvetja iz različnih materialov, največ časa pa so posvetile izdelovanju voščilnic in seveda prijetnemu druženju ob delu. Ob praznovanju jim je čestital predsednik malečniškega društva upokojencev Karel Jaušovec. (Besedilo: Biserka Stergar, fotografija: Mirko Vučina)

VELENJE

Kar 11 točk je obsegal dnevni red rednega zbora članov Društva upokojencev Velenje, pododbora Podkraj. Predsednik Franc Vedenik je predstavil uspešno delovanje društva, v katerem so zvesti številnim in dobro obiskanim prireditvam: od kulturnih, športnih do različnih akcij, izletov in druženj. Poročal je še o lastništvu pisarniških in drugih prostorov v središču Velenja, ki si jih je lastila mestna občina. Društvo je sicer vložilo tožbo, a med tem časom sta se stranki dogovorili za umik tožbe ter razdelitev premoženja. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

 

KOSTANJEVICA

Januarja 2009 se je v prostorih Valvasorjeve knjižnice Krško v enoti Kostanjevica na Krki zbralo 13 udeleženk projekta Točka vseživljenjskega učenja. Od takrat so se dobivale ob četrtkih popoldne in ustvarjale izdelke v različnih tehnikah. Prva mentorica je bila Ina Čebular, nato se jih je zvrstilo še nekaj, a vsaka jih je naučila nekaj novega. Največ so se družile z Mimi Molan. V prvih letih so imeli še študijski krožek o zdravilnih zeliščih z mentorico Natašo Kršak. Vsa leta jim pomaga in jih podpira knjižničarka Alenka Žugič Jakovina.

Na delavnicah šivajo, pletejo, kvačkajo, vezejo, pletejo košare, obdelujejo glino, rišejo na blago, izdelujejo torbice, nakit, kvačkane dežnike, klobuke itd. Izdelke vsako leto razstavijo. Deset let druženja praznujejo: Amalija Jordan, Erika Brudar, Ivanka Dvojmoč, Ljudmila Kuplenik, Cirila Gradišar, ki so se jim pridružile še Danica Molek, Jožica Gliha, Zinka Olovec, Silva Pincolič, Majda Pavlin, Lidija Sinur, Mili Jordan, tako skupina šteje dvanajst pridnih ustvarjalk. (Besedilo in fotografija: Cirila Gradišar)

 

MIRNA

V Društvu upokojencev Mirna vsako leto na občnem zboru podelijo priznanja in plakete uspešnim in aktivnim članom društva ter izberejo najboljšega športnika in športnico leta. Plaketo društva so letos prejeli tajnica društva Olga Škarja, Martina Gačnik, ki vodi krožek ročnih del, ter referent za šport Dušan Jakopin. Prvič pa so podelili priznanje častnemu članu, in sicer Tomažu Povšiču, ki že devetnajsto leto uspešno in skrbno vodi društvo. Največ točk na športnih tekmovanjih sta zbrala Anica Janežič in Dušan Jakopin, zato sta postala športnika leta 2018. (Besedilo: Anica Janežič, fotografija: Janez Kolenc)

CERKNICA

Društvo upokojencev Cerknica je ob 8. marcu pripravilo prireditev, na kateri je prepeval ženski pevski zbor Lipa pod vodstvom Gertrude Zigmund. Na flavto je igrala učenka Leja Jerič, na harmoniko pa Boris Rupar. Vmes so zveneli verzi Ferija Lainščka, ki jih je brala Cveta Levec. Dve pesmi je zapela tudi štiriperesna deteljica, ki so ji vile rojenice generaciji za generacijo na Kruščah polagale note v zibel: članici Lipe Ivanka Primožič in njena hči Marija Otoničar, Marijina hčerka Saša ter Sašin sin Gregi. (Besedilo: Cveta Levec)

 

PRAZNOVALI SO

Že 103. rojstni dan je 5. marca praznovala Metka Fink, edina še živeča slovenska knapovka ter dolgoletna članica Društva upokojencev Kočevje. S 14 leti je odšla v Ljubljano za varuško, tam spoznala moža, s katerim sta si v Klinji vasi pri Kočevju ustvarila družino. Po komaj dveh letih zakona je ovdovela, kruh pa si je služila z delom v kočevskem rudniku.

Viktor Miklič iz Mačkovca v Novem mestu je 19. februarja praznoval 102. rojstni dan. Živi v hiši, kjer so zbrane štiri generacije moških: oče, sin, vnuk in pravnuk. Sam si pripravi zajtrk, kosilo mu med tednom pripeljejo iz novomeškega doma starejših občanov. Vsako popoldne se odpravi na sprehod po bližnji okolici. Lani se je na povabilo Blaža Švaba celo udeležil prireditve Noč Modrijanov v Celju in jo odprl. Ponosen je na sina, dve hčerki, šest vnukov in osem pravnukov.

Slavko Kovačič, najstarejši član slovenskobistriških upokojencev, je februarja dopolnil častitljivih sto let. Jesen življenja preživlja v Domu dr. Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici. Še vedno ohranja svojo šegavost in optimizem, tudi njegov spomin je še vedno izjemen.

Februarja je 90. rojstni dan praznovala Alojzija Šuštaršič iz Gotne vasi pri Novem mestu, ki živi skupaj s hčerko Jožico in sinom Tomažem. Ob tej priložnosti so ji poleg domačih vse najlepše zaželeli tudi predsednik krajevne skupnosti Martin Hren, predsednica RK Marija Legan ter prostovoljka RK Marjana Grum.

Jože Štukelj, po domače Grgašev Jože, doma Pod Vrhom pri Semiču, je februarja dopolnil častitljivih 90 let. Kot partizanski kurir je prehodil vso Belo krajino. Po vojni je delal kot logar. Z ženo sta imela tri otroke. Na žalost je pred 16 leti izgubil hčerko in ženo. Je lovec in strasten gobar. Rad gleda športne prenose pa tudi balina. Je čil in krepak, še sam poskrbi zase, kadar je treba, pa mu pomagata sinova z družinama. Družbo mu delajo štiri vnukinje, vnuk in pet pravnukinj.

Franc Pečnik z Malega Kamna je 20. februarja praznoval 90. rojstni dan. Še zelo mlad je našel delo v senovskem premogovniku. Z Marijo sta ustvarila družino, ki sta jo osrečila hči in sin. Danes živi doma, tudi zdrav je še kar, le hodi težje. Rad gleda televizijo in pokramlja z domačimi. Roman, Ivana in Sandi lepo skrbijo zanj. Tudi vnuka Igor in Katja se oglasita.

90. rojstni dan je 14. marca praznovala Alojzija Jerončič, poročena Kuželički. Živi v Grivcu v Kostelu. Med 2. svetovno vojno je bila kurirka. Leta 1946 je sodelovala pri mladinski delovni brigadi Šamac–Sarajevo. Ponosna je na mnoga prijateljstva po vsej nekdanji Jugoslaviji (življenjska pot jo je vodila v razne kraje zaradi službe njenega moža). Ukvarja se z ročnimi deli in ureja čudovit vrt, za katerega je lani dobila nagrado za najlepšo okolico in hišo v Kostelu. Najbolj pa je ponosna na svoji hčerki z možema, pet vnukov in pravnučka.

V vasi Ivanci v občini Moravske Toplice sta sestri dvojčici Marta in Terezija, ki sta bili rojeni Dravec, skupaj praznovali 90. rojstni dan. Vse življenje sta delali na prekmurski zemlji in si stali ob strani. Marta se je poročila in je povila tri otroke. Terezija pa je ostala samska.

 

ČESTITAMO NAROČNIKOM

Zakonca Anica in Franc Halas iz Petišovcev pri Lendavi sta praznovala zlato poroko. V zakonu sta se jima rodila otroka, ponosna sta na vnuka in vnukinjo. Anica rada vrtnari, obiskuje krožek ročnih del pri Društvu upokojencev Lendava, pove, da je kar trikrat osvojila naš najvišji vrh Triglav, bila je v Dolomitih in na nekaj dvatisočakih. Franc je gasilec, ribič, rad rešuje križanke in sudokuje, ukvarja se s pohodništvom, je član društva invalidov, društva upokojencev in gasilskega društva. Oba sta tudi člana Društva Primorci in Istrani, saj je Anica potomka primorskih Slovencev. Že vrsto let sta naročena na revijo Vzajemnost.

 

Zlato poroko sta praznovala naša naročnika Dragica in Aleksander Marič iz Petišovcev pri Lendavi. Njuna iskrica ljubezni se je razplamtela že v osnovni šoli. Aleksander vodi Društvo upokojencev Lendava, že 40 let je član Lovske družine Petišovci. Žena Dragica je aktivna v krožku ročnih del in kot prostovoljka v Društvu upokojencev Lendava. Vrsto let je tudi čebelarka, saj ima doma v Petišovcih čebelnjak z 12 čebeljimi družinami. V zakonu sta dobila dva otroka, v veliko veselje pa jima je vnuk Tim. Oba sta člana Planinskega društva Lendava, v preteklosti sta se povzpela na Mangart in Triglav.

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media