Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | jul. '19

POGOJI ZA INVALIDSKO POKOJNINO IN ZAGOTOVLJENA POKOJNINA

Bralka navaja, da se je pred dvema mesecema hudo poškodovala, vendar ne gre za poškodbo pri delu. Obstaja verjetnost trajne nesposobnosti za pridobitno delo, zato jo zanima, ali invalidsko pokojnino pridobi le tisti, ki je pri njem ugotovljena popolna nezmožnost za delo, oziroma I. kategorija invalidnosti. Rada bi tudi vedela, ali bi ji pripadala zagotovljena invalidska pokojnina v višini 530 evrov. Stara je namreč že 60 let, ima pa le 36 let pokojninske dobe, ki jo je prebila v delovnem razmerju.

Zakon določa, da invalidsko pokojnino pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije, torej če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti. Večina zavarovancev pridobi pravico do invalidske pokojnine na podlagi ugotovljene invalidnosti I. kategorije, o čemer podajo izvedenska mnenja izvedenski organi zavoda v okviru invalidskih komisij I. in II. stopnje.

Invalidsko pokojnino pridobi tudi tisti zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let. Do nje je upravičen tudi zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo ustrezno delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let. Kot zadnjo možnost zakon predvideva še invalidsko upokojitev v primeru ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije, če je zavarovanec ob nastanku star že 65 let in mu ni zagotovljena zaposlitev.

Če bi bila pri njej ugotovljena I. ali II. kategorija invalidnosti pod prej navedenimi pogoji, bi pridobila pravico do invalidske pokojnine. Ta bi se ji odmerila od pokojninske osnove glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in prišteto pokojninsko dobo, to je fiktivna pokojninska doba, ki nadomesti del pokojninske dobe, ki je ni mogla doseči zaradi nastanka invalidnosti, če je ta nastala pred dopolnjenim 65. letom starosti.

V bralkinem primeru bi šlo verjetno za nastop invalidnosti po dopolnjenem 60. letu starosti, zato bi prišteta doba predstavljala eno polovico obdobja med datumom, pri katerem bi dopolnila starost 65 let, in datumom nastanka invalidnosti. Bralka tako na račun prištete dobe ne bi pridobila dovolj pokojninske dobe, da bi skupaj s pokojninsko dobo brez dokupa znašala 40 let, kar je pogoj za priznanje zagotovljene invalidske pokojnine. Do izplačila zagotovljene pokojnine v višini 530,57 evra so namreč poleg uživalcev starostne pokojnine upravičeni tudi uživalci invalidske pokojnine, pri katerih pa je treba upoštevati tudi prišteto dobo, vendar mora biti s prišteto dobo izpolnjen pogoj pokojninske dobe brez dokupa za starostno pokojnino pri najnižji starosti, to je 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

ZNIŽANJE STAROSTNE MEJE ZA STAROSTNO POKOJNINO

Bralec navaja, da je že od 15. leta starosti vseskozi redno zaposlen, prekinitev zaposlitve je imel le začasa služenja vojaškega roka v trajanju 14 mesecev in 15 dni. Zanima ga, ali se mu bo za pridobitev pravice do starostne pokojnine upoštevalo znižanje starostne meje zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti in služenja vojaškega roka, ker bo imel pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa izpolnjen pred 60. letom starosti.

Zakon določa, da se zavarovancu starostna meja 60 let za pridobitev starostne pokojnine na njegovo izrecno zahtevo lahko zniža zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti. Starostna meja za pridobitev starostne pokojnine se zniža zaradi obveznega kot prostovoljnega vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta starostna meja pa se lahko še dodatno zniža tudi zaradi služenja vojaškega roka, in sicer za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, vendar le do spodnje meje 58 let starosti.

Bralcu, ki je bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova zaposlitve, se bo starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine lahko znižala do zakonsko določene spodnje meje, ki velja za moškega, to je do starosti 58 let. Bralec bo tako lahko uveljavil starostno pokojnino pri starosti 58 let ob izpolnjenem pogoju pokojninske dobe brez dokupa 40 let.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 11. julija, od 16. do 18. ure na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media