DRUŽENJE NOVEMBER

Druženje | nov. '19

BAKOVCI

Letos mineva 35 let, odkar so se upokojenci, ki so bili do tedaj vključeni v Društvo upokojencev Murska Sobota, ustanovili svoje društvo. Danes ima 277 članov, ki so aktivni na športnem, kulturnem in socialnem področju. Redno tekmujejo v balinanju, ribolovu in šahu, radi kolesarijo in se rekreirajo. Za kulturo skrbijo pevska, dramska in plesna skupina. Enkrat na mesec imajo člani možnost izmeriti sladkor v krvi in krvni tlak. Dobro razvita poverjeniška mreža skrbi za neposredno informiranje članov in obiskuje osamele in bolehne člane. Jubilej so praznovali s srečanji prijateljskih društev upokojencev in družabnim srečanjem, na katerem so podelili nekaj priznanj društva, Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev in Zdusa. Javni sklad za kulturne dejavnosti je nekaterim članom podelil Maroltove in Linhartove značke za dolgoletno nastopanje v pevski, plesni in dramski skupini. V mesecu oktobru so organizirali pohod ob reki Muri, ki se ga je udeležilo 67 članov. Pred pohodom so se malo razgibali, po pohodu pa družili na pikniku. (Besedilo in fotografija: Marija Kočar)

GROBELNO

Člani društva upokojencev in predsednik Janez Žogan kot glavni organizator so uspešno izpeljali tradicionalno kulturno prireditev Kje so tiste stezice. Nastopili so člani društev, ki so v Zvezi društva upokojencev Kozjansko, to so skupina Šentviških 5, Zveneče jelše – UTŽ Šmarje pri Jelšah, harmonikarja Anže Lubej in Nejc Rezar iz Grobelnega, Slamjeki s Planine pri Sevnici, pevke iz Rogatca, Rajske strune iz Grobelnega, ljudski pevci iz Kostrivnice, folklorna skupina z Blagovne, ljudski pevci iz Bistrice ob Sotli, skupina harmonikarjev iz Dobja, Planinski cvet iz Rogaške Slatine. Ob koncu so vsi nastopajoči zaigrali in zapeli pesem Kam le čas beži. (Besedilo in fotografija: Milenka Blažević)

VELENJE

Društvo upokojencev Velenje je izkoristilo lepo jesensko vreme. Najprej je sto članov popeljalo na izlet na Kozjansko. Nato je izvedlo društveno tekmovanje v ruskem kegljanju in nazadnje priredilo še kostanjev piknik v Podkraju.

Tekmovanja v kegljanju so se udeležile štiri ekipe, ki so zastopale štiri pododbore Društva upokojencev Podkraj pri Velenju. Športni referent pododbora Društva upokojencev Podkraj Ivan Razbornik je dobro pripravil člane, ki so s 176 točkami dosegli prvo mesto in si priborili prehodni pokal. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

PIRAN

Društvo upokojencev Piran je v sodelovanju s piransko občino sredi oktobra organiziralo že 10. medgeneracijsko prireditev Dan starejših občanov. Sodelovali so otroci vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, plesnih in akrobatskih skupin, pevci in pevke ter humoristi. Prvič se je občinstvu predstavil mešani pevski zbor Društva upokojencev Piran in požel velik aplavz. Za deset let dela pri organizaciji prireditve sta predsednik društva Zdravko Taškar in njegova namestnica Danica Vuk podelila priznanja; prejeli so jih Nives Vogrič, Vojka Levac, Stanka Količ in Aljoša Pucer. (Besedilo in fotografija: Z. T.)

BRANIK

Člani Društva upokojencev Branik so v začetku oktobra obiskali Dolenjsko. V Mirni Peči so si ogledali muzej Lojzeta Slaka in pesnika Toneta Pavčka. Pot so nadaljevali do Otočca in naprej do Kostanjevice na Krki, ki je najmanjše in obenem najstarejše mesto na Dolenjskem. Nato so se napotili še na Paho do Matjaževe domačije, kjer so jih domačini sprejeli v narodnih nošah. Gospodinja jim je razkazala 150 let staro domačijo, gospodar pa jim je predstavil zgodbo o cvičku. (Besedilo in fotografija: E. C.)

KANAL

Ob dnevu starejših je Društvo upokojencev Kanal v gostišču Križnič pripravilo razstavo ročnih del svojih članov ter izdelkov osnovnošolcev in malčkov iz vrtca. Na ogled so bile tudi slike članov Društva upokojencev Deskle. Razstavljena je bila še knjiga Markiči in Markčarji avtorice Helene Vuk - Gapčeve iz Markičev.

Odprtja razstave se je udeležil tudi Branko Suhadolc, predsednik komisije za tehnično kulturo pri Zdusu. V nagovoru je poudaril pomen ponovnega oživljanja rokodelstva v Sloveniji s ciljem ohranjati kulturno in fotografsko dediščino in zajeziti poplavo cenenih izdelkov z vzhoda. (Besedilo in fotografija: Marija Marinič)

                                

KOČEVJE

Dva avtobusa upokojencev iz Kočevja je v začetku septembra letovalo v Zadru. Dneve so preživljali aktivno: od jutranje telovadbe, plavanja do športnih iger in kartanja na plaži. Slavica je tudi letos poskrbela za delavnico, kjer so izdelovali rože iz krep papirja, organizirana sta bila tudi izleta. Ob večerih je bil čas za tombolo, predvsem pa za ples in zabavo, kjer so se stkala nova prijateljstva s člani Društva upokojencev Muta, ki so prav tako letovali v Zadru. (Besedilo in fotografija: Barbka Bižal Kolar)

MORAVSKE TOPLICE

Na slovesnosti Društva upokojencev Moravske Toplice sta predsednik Ludvik Sočič in župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač najzaslužnejšim članom poverjenikom podelila priznanja za dolgoletno delo v društvu. Priznanja so prejeli Jožef Koltaj iz Kančevcev, Alojz Velner iz Vučje Gomile, Martin Horvat iz Ivanec in Martin Voroš iz Andrejcev.

Podelili pa so tudi priznanje ženskemu pevskemu zboru Marjetice za 15-letno delo, v katerem so izdale tri zgoščenke in opravile številne nastope doma in v tujini. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

PIVKA

Prostovoljke, ki delujejo v programu Starejši za boljšo kakovost življenja doma, notranjske pokrajine so se srečale, pregledale delo v preteklem letu, izmenjale izkušnje in se družile. Prostovoljke iz Pivke so gostile kolegice iz društev Rakek, Cerknica, Loška dolina, Bloška planota, Logatec in Dragomer - Log. (Besedilo: Nevenka Šelj, fotografija: Jožica Knafelc)

CERKNICA

V društvu upokojencev so pripravili srečanje članov, ki so v tem letu praznovali svoj okrogli jubilej: 70., 80. ali 90. rojstni dan. Posebej so se razveselili udeležbe stoletnice Albine Peterlin iz Dolenje vasi pri Cerknici (na sliki). V kulturnem programu so sodelovali Boris Rupar, Cveta Levec in pevke Lipe. (Besedilo: Cveta Levec, fotografija: Zdenka Zakrajšek)

 

PETIŠOVCI

V okviru Društva upokojencev Lendava deluje več sekcij, med njimi so aktivne športne in ribiška sekcija, ki je v Petišovcih pripravila tekmovanje v ribolovu. Največ ribiške sreče je imel Janez Bot, drugo mesto je pripadlo Milanu Matku in tretje Stanku Vuku. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

VRHNIKA

Člani društva upokojencev so se odpravili na tridnevni izlet po Italiji. Najprej so si ogledali staro pristaniško mesto Genova, kjer stoji tudi rojstna hiša Krištofa Kolumba. Do Cinque Terre, petih slikovitih mest, zloženih ob ostre klife ligurijske obale, so se peljali z ladjo. Na potovanju so si ogledali še Parmo, mesto velikih glasbenikov, in Mantovo, utrjeno mesto, obdano z jezeri. (Besedilo: Ivanka S., fotografija: V. S.)

MARIBOR

Upokojeni poklicni gasilci iz mariborske gasilske brigade so tudi letos organizirali izlet in se ustavili v haloški občini Videm pri Ptuju, kjer jih je župan Branko Marinič sprejel v Vidovi kleti. Nadaljevali so pot na Hrvaško in si ogledali dvorec Trakoščan. (Besedilo: Ferdo Vtič, fotografija: Oskar Neuvirt)

PRAZNOVALI SO 

Emil Stojko z Veščice si je pri 90. letih želel obiskati župana Razkrižja Stanka Ivanušiča. Do njega se je kar sam pripeljal z avtomobilom, prijetno sta poklepetala in nazdravila srečanju.

V Bunčanih je 30. septembra Pepa Lubi dopolnila 100 let življenja. Najstarejša občanka Veržeja je vedra gospa, vse življenje je delala na kmetiji. Vedno je rada pela in molila. Z možem sta imela tri sinove, ki radi obiščejo mamo.

 Predstavniki Društva upokojencev Šmartno pri Slovenj Gradcu so v zadnjem času obiskali kar tri člane, ki so praznovali 90 let. Čestitali so jim in zaželeli veliko zdravja.

 Stanko Hodnik se je rad udeleževal vseh društvenih aktivnosti.

 Cveta Brezovnik živi sama v hiši, v kateri je bila ena najstarejših gostiln v Šmartnem, in skrbno ohranja kulturno dediščino.

 Lizika Golob pa živi v domu starejših občanov v Slovenj Gradcu, kjer so ji pripravili lepo praznovanje.

ČESTITAMO NAROČNIKOM

Marta in Janez Jureš iz Križevcev pri Ljutomeru sta praznovala biserno poroko. Imela sta dva otroka, v tem času pa se je njun rod povečal za tri vnuke in štiri pravnuke. Oba sta člana Zveze borcev NOB Ljutomer, Društva onkoloških bolnikov Ljutomer in Krajevne organizacije Rdečega križa Ljutomer. Jesen življenja preživljata vsak posebej, Marto veseli delo na vrtu, rada ima rože, Janez pa rad bere in obuja spomine na nekdanje čase. Sta naročnika revije Vzajemnost.

Zakonca Terezija in Štefan Kaučič iz Bakovcev sta v družinskem krogu praznovala zlato poroko. Štefan je bil zaposlen v Termah 3000 v Moravskih Toplicah. V mladosti se je rad posvečal športu in rekreaciji, predvsem je bil aktiven v Nogometnem klubu Bakovci. Žena Terezija je bila kot šivilja zaposlena v tekstilni tovarni Mura v Murski Soboti. V zakonu je povila dva otroka, v petdesetih letih se je njun rod povečal za tri vnuke. Sta člana Društva upokojencev Bakovci in tudi naročnika revije Vzajemnost.

Po 60 letih …

Pisalo se je leto 1959, bil je lep septembrski dan, ko je 32 fantičev in deklic prvič stopilo skozi šolska vrata Osnovne šole Sv. Lovrenc nad Štorami, zdaj Kompole. Sprejel jih je učitelj Janez Rutar, ki jih je prvo leto učil, bil pa je tudi ravnatelj te tedaj 4-letne osnovne šole.  

Po 60 letih od tega pomembnega dogodka so se tedanji prvošolčki, danes že vsi sivolasi gospodje in gospe, vsak s svojo življenjsko zgodbo, ponovno srečali. Pobudo za srečanje je dal Lojze Dobovišek iz Vrbnega in 13 sošolk in sošolcev povabil k sebi domov, kjer jim je razkazal svojo zbirko starin in starega orodja, ki ga dolga leta vestno zbira. Nato pa so srečanje in obujanje spominov nadaljevali na izletniški kmetiji v Prožinski vasi. (Besedilo in fotografija: J. H.)

Po 55 letih sošolci spet skupaj

Ob 55. obletnici so se učenci zaključnega letnika 1963/64 OŠ Mozirje oktobra spet srečali v Mozirju. Od 29 učencev jih je na srečanje prišlo kar 21. Z veseljem pa so medse sprejeli tudi dve takratni učiteljici. Kot je povedala Vera Pečnik, takrat še Bider, predsednica razredne skupnosti, je bilo obujanje spominov na šolske dni nepozabno. Med drugim so omenjali razredničarko zadnjega letnika Darinko Karče, ki jih je popeljala na takrat nepopisno lep zaključni izlet v Split. Spomnili so se tudi na takratnega ravnatelja Maksa Vestra, ki je bil navdih učencem. (Besedilo: Jože Miklavc, fotografija: Vlado Lamut)

Srečanje osemdesetletnikov

Nekdanji sošolci, ki so skupaj obiskovali OŠ Stranje, se radi dobijo in kakšno rečejo pa tudi zapojejo. Letos so dopolnili 80 let, in je bila spet lepa priložnost za srečanje. Ker nekaterih ni več, nekaj pa jih je zbolelo, se jih je v Stahovici zbralo le šest. Obujali so spomine na šolska leta in igro ob reki Bistrici, kot je napisala Marija Koželj: Še kot šolarčki mali, tu smo se igrali, / na sonce privabljal nas je tvoj prod. / Tam danes ob mirni gladini v modrino strmi nam znani gospod. / Ledene brzice pa še niso zalile vseh naših nekdanjih poti. / V srce so vklesale spomine na nikoli pozabljene šolske klopi.  

(Besedilo in fotografija: P. E.)

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media