Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | nov. '20

NOVA ODMERA STAROSTNE POKOJNINE NAMESTO PREDČASNE POKOJNINE

Bralec A. K. navaja, da mu je bila 31. maja 2015 priznana predčasna pokojnina, ko je dopolnil starost 60 let in 6 mesecev ter 40 let in 4 mesece pokojninske dobe. V to pokojninsko dobo mu je bil namreč vštet tudi dokup študija 5 let in vojaškega roka 10 mesecev in 15 dni, za katerega je plačal prispevke že leta 1997, zato je lahko uveljavil le predčasno pokojnino s 14,4-odstotnim zmanjšanjem. Glede na to, da je bil pred kratkim spremenjen zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ga zanima, ali bo zdaj upravičen do starostne pokojnine in kdaj mora vložiti zahtevek.

Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 139, dne 9. oktobra 2020 in se bo začel uporabljati 1. januarja 2021, določa, da se tudi dokupljena doba do 31. decembra 2012 šteje kot pokojninska doba brez dokupa. Glede na to, da je bralec plačal odmerjene prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za čas študija in vojaškega roka do 31. decembra 2012, ima pravico do starostne pokojnine, saj izpolnjuje pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa, vendar šele od 1. januarja 2021 naprej.

Novela zakona namreč med drugim tudi določa, da zavarovancu, ki je z dokupom pokojninske dobe do 31. decembra 2012 uveljavil pokojnino ali izplačilo dela pokojnine po veljavnem zakonu, zavod v šestih mesecih od uveljavitve novele (od 1. januarja 2021 naprej) po uradni dolžnosti na novo odmeri starostno pokojnino oziroma starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem te dobe kot pokojninske dobe brez dokupa. Enako se tudi zavarovancu, ki je uveljavil starostno pokojnino po prejšnjem zakonu, ki je veljal do 31. decembra 2012, pokojnina na novo odmeri z upoštevanjem dokupljene pokojninske dobe kot delovne dobe. Nova pokojnina oziroma izplačilo dela pokojnine zavarovancu pripada od 1. januarja 2021 naprej.

Bralcu torej ni treba vložiti zahtevka, da se mu namesto zdaj priznane predčasne pokojnine odmeri starostna pokojnina, ker je zavod za vse, ki izpolnjujejo pogoje za novo odmero po tej noveli zakona, dolžan to izvesti po uradni dolžnosti do 30. junija 2021, na novo odmerjeno pokojnino pa bo izplačeval že od 1. januarja 2021 naprej.

VDOVSKA POKOJNINA

Bralka K. H. navaja, da se bo kmalu starostno upokojila, zato jo zanima, ali bi bila upravičena do vdovske pokojnine po pokojnem možu, če bi bila ta ugodnejša od njene starostne, oziroma do dela vdovske pokojnine. Sin je od očetove smrti julija 2007 vse do julija 2013 užival družinsko pokojnino, ko je dopolnil 26 let starosti, ona pa je do takrat dopolnila starost že 48 let in 5 mesecev.

Po prejšnjem zakonu je vdova pridobila pravico do vdovske pokojnine tudi v primeru, če ji je po smrti moža ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova pa ima do njih dolžnost preživljanja. Če ji je ta pravica prenehala pred dopolnjenim 53. letom, toda po dopolnjenem 48. letu starosti, pa je lahko ponovno pridobila pravico do vdovske pokojnine, ko je dopolnila 53 let starosti. Če ne bi 1. januarja 2013 začel veljati nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, bi bralka lahko ponovno pridobila pravico do vdovske pokojnine z dopolnitvijo starosti 53 let, saj ji je ta prenehala že po dopolnjenem 48. letu starosti, ko je sin dopolnil starost 26 let. Veljavni zakon pa od leta 2013 do leta 2021 postopoma dviguje starostno mejo za pridobitev vdovske pokojnine po 6 mesecev na leto, in sicer je v letu 2013 t. i. čakalna doba znašala 48 let in 6 mesecev. Torej če je vdova v letu 2013 dopolnila starost 48 let in 6 mesecev in tako nastopila čakalno dobo, lahko kadar koli po dopolnitvi starosti 53 let in 6 mesecev uveljavi vdovsko pokojnino ali pa del vdovske pokojnine, če se odloči za uživanje lastne pokojnine, to je starostne, predčasne ali invalidske pokojnine.

Bralkin sin je z dopolnitvijo 26. leta starosti julija 2013 izgubil pravico do družinske pokojnine, ona pa je do takrat dopolnila starost 48 let in 5 mesecev in tako ni nastopila t. i. čakalne dobe 48 in 6 mesecev let, da bi vdovsko pokojnino ali del vdovske pokojnine uveljavila pri starosti 53 let in 6 mesecev ali kadar koli kasneje. Prav tako ne izpolnjuje pogojev za vdovsko pokojnino po prejšnjem zakonu, saj bi morala do 31. decembra 2012 dopolniti starost 48 let. Le če bi bralka že do 31. decembra 2012 dopolnila starost 48 let, bi lahko uveljavila vdovsko pokojnino pri nižji starosti, to je pri starosti 53 let.

Pokličete jo lahko v četrtek, 12. novembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.

  


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media