DRUŽENJE

Druženje | nov. '20

KOČEVJE

Dolga in zelo uspešna je pot delovanja Društva upokojencev Kočevje, ki letos praznuje 70. obletnico ustanovitve. Sprva so delovali kot podružnica Zveze društev upokojencev SRS Ljubljana, od leta 1975 pa kot samostojna pravna oseba. Dolgih 15 let so bili brez potrebnih prostorov. Šele leta 1965 je bila društvu dodeljena stavba na Reški cesti 5 v Kočevju, imenovana vila Krauland, in od takrat naprej so jo z zbiranjem sredstev, prostovoljnim delom in kasneje s pomočjo Občine Kočevje postopoma obnavljali. Zdaj je društvo lastnik stavbe, ob kateri je sodobno pokrito dvostezno balinišče.

Dejavnost društva je bila zelo raznolika. Od vsega začetka organizirajo dejavnosti, kot so izleti, kulturne prireditve, praznovanja, zabavna srečanja, rekreativni športi, ročna dela, letovanja na morju ... Kasneje so bili ustanovljeni mešani pevski zbor, ženska plesna skupina Zimzelenke, »skečarski« krožek Kofetarice, bralni in fotografski krožek. Vzpostavljeni so bili prijateljski odnosi in medsebojno sodelovanje s številnimi društvi upokojencev, z Medvodami je bila podpisana svečana listina o pobratenju. 

Leta 2008 je društvo posodobilo svoje poslovanje in uvedlo elektronsko pošto ter računalniško opismenjevanje članov. Informiranje članov poteka na več načinov: z letnimi programi dela, objavljanjem na spletni strani društva in Facebooku, od leta 2009 tudi prek radijskih valov radia Univox Kočevje z mesečno oddajo za upokojence Modri pristan. Od leta 2007 prostovoljke in prostovoljci društva z veseljem in prizadevnostjo sodelujejo pri projektu Starejši za starejše ... Leta 2014 je pristojno ministrstvo kočevskemu društvu upokojencev podelilo status humanitarne organizacije.

Društvo je vključeno v Zvezo društev upokojencev Slovenije in Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Vzpostavljeno je zelo dobro sodelovanje z Občino Kočevje, ki društvu daje vso podporo, predvsem pa finančno pomaga pri vzdrževanju in obnovi stavbe ter pokrivanju stroškov na športnem, kulturnem in humanitarnem področju. Članice krožka ročnih del že osem let pridno pletejo copatke za novorojenčke. Že skoraj 20 let v spodnjih prostorih stavbe domuje varstveno-delovni center invalidskega podjetja Želva iz Ljubljane.

V zadnjem desetletju je društvo doseglo vrhunec razvoja dejavnosti s številno udeležbo članov. Letos se je zaradi koronavirusa skoraj vse ustavilo. Kljub temu vodstvo snuje projekt druženja na daljavo in istočasno raziskuje še druge možnosti in načine druženja. (Besedilo: Ana Kosten, fotografija: Barbka Bižal Kolar)

 

MURSKA SOBOTA

Koronavirus je pošteno posegel tudi v dejavnosti Društva upokojencev Murska Sobota. V društvo je vključenih več kot 850 članov in velja za najštevilčnejše in tudi najbolj organizirano društvo v Mestni občini Murska Sobota. Še pred razglasitvijo ponovne epidemije se je okrog 70 članov v Nemčavcih vendarle sestalo na občnem zboru. Predsednica Angela Novak je podala poročilo o društvenih dejavnostih v letu 2019, zbrani pa so sprejeli program dejavnosti v letošnjem letu. Med murskosoboškimi upokojenci se je mudila tudi predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Vijola Bertalanič. Čestitala jim je za opravljeno delo, saj je bilo lani razglašeno za najboljše tovrstno društvo v Pomurju. Poleg zglednega sodelovanja med člani znotraj različnih sekcij, pozornosti do tistih, ki so stari 85 let in več, dejavnosti na socialnem področju in skrbi za športno rekreacijo in številne interesne dejavnosti društvo odlično sodeluje tudi z mestno občino ter podobnimi društvi v regiji in širše. Odlično je zaživela INFO točka oziroma svetovalnica za starejše. Ta je na sedežu društva na Kocljevi ulici 4 v Murski Soboti odprta vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

VELENJE

Društva upokojencev, ki so vključena v Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev, so v septembru in oktobru izpeljala lokalni program Dnevov medgeneracijskega sožitja (DMS). Pripravili so kulturno-umetniško prireditev, pohode, nekatera športna tekmovanja, predavanja. Med drugim so pripravili srečanje z mag. Klavdijo Kobal Štraus z ministrstva za zdravje, ki jim je predstavila pomen demografskega sklada ter vsebino predloga zakona o dolgotrajni oskrbi.

Člani Društva upokojencev Škale so pripravili prireditev, posvečeno spominom na rudarjenje. Spomnili so se tudi domačina Dolfeta Lipnika, ki je vsej dolini zapustil bogato kulturno-umetniško delo. Dogodek je bil preplet kulturnega programa s pregledom razstavljenih slikarskih del, fotografij in ohranjenega arhiva nekdanjih domačij na območju Škal, ki so se pogrezale zaradi posledic rudarjenja.

Predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Franc Vedenik je v nagovoru pohvalil številne posameznike, ki kot prostovoljci pomagajo starostnikom in obolelim občanom. Podžupan MO Velenje Peter Dermol pa je izrekel priznanje za velik prispevek, ki ga društva in posamezniki izvajajo na območju vseh treh občin v Šaleški dolini. Podprl je prizadevanja, da se pristopi k sistemskemu sofinanciranju dejavnosti za potrebe starejših in upokojenih ljudi, »ki so naša skrb in so zaslužni za dostojno preživljanje aktivne starosti, saj so enakovredni del naše skupnosti, ki so jo s svojim delom in modrostjo tudi ustvarjali«.

V kulturnem programu so sodelovali Konovski Štrajharji, pevke Gaberški cvet z glasbenim spremstvom Franja Juroviča, voditelja Polonca Jazbinšek in Srečo Črep, krajani ter člani DU Škale. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

MALEČNIK

Fotografska skupina Društva upokojencev Malečnik letos praznuje deseto obletnico delovanja. Z leti se je sestava skupine spreminjala, nekateri člani so odšli, drugi so se pridružili. Na začetku sta člane z osnovami digitalne fotografije seznanila Gregor in Oskar Neuvirt. Skupino je najprej vodil Stanislav Anžel, za njim Oskar Neuvirt, nato Andrej Fujs, od leta 2017 pa je vodja Biserka Stergar. Občasno organizirajo izobraževanja, ki jih vodi Viljem Šetar, predsednik komisije za tehnično kulturo pri PZDU Maribor.

Fotografirajo različne dogodke, urejajo pohodniški album in ga – kot tudi projekcijo fotografij delovanja društva – predstavljajo na občnem zboru članov društva. Sodelujejo na različnih natečajih, leta 2014 sta bila na natečaju Zdusa na Festivalu za tretje življenjsko obdobje nagrajena Oskar Neuvirt in Biserka Stergar. Ob jubileju so pripravili razstavo izbranih fotografij z naslovom Naših 10 let, ob tej priložnosti je fotografska skupina prejela priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, bronaste značke za pet let sodelovanja so prejeli Albina Šilc, Majda Šoberl, Sonja Grosman in Biserka Stergar, prejemniki srebrnih značk za deset let delovanja v skupini pa so Stane Anžel, Andrej Fujs, Karel Jaušovec, Mirko Vučina, Oskar Neuvirt in Vinko Klaoh.

(Besedilo in fotografija: Biserka Stergar)

GROBELNO

Člani Društva upokojencev Grobelno so v začetku jeseni obiskali Jezersko na Gorenjskem. Med drugim so pri izviru pokusili zdravilno mineralno vodo, imenovano Jezerska slatina, ki jo posebej priporočajo bolnikom s srčno-žilnimi boleznimi. Ogledali so si cerkev svetega Andreja, pokusili tipično pastirsko jed masunjek in si ogledali mogočno Jenkovo kasarno. Izlet so zaključili s krožno potjo okrog Planšarskega jezera. 
(Besedilo Milenka Blažević, fotografija: Radivoj Kos)

GORICA PRI SLIVNICI

Društvo upokojencev Gorica pri Slivnici že nekaj let zapored v začetku oktobra za svoje člane organizira letovanje v hotelu Delfin v Izoli. Letos se je kar 64 upokojencev odpravilo na ta »dopust«. Hišni red v hotelu je bil prilagojen upoštevanju vseh predpisov za preprečevanje okužbe s covidom-19, kar pa izletnikov ni motilo, da ne bi uživali. Lepo oktobrsko vreme so izkoristili za sprehode ob morski obali, kopanje v bazenih ali še v morju, telovadbo, dihalne vaje in še kaj. Četica zmogljivejših je prehodila celo 12-kilometrsko pot iz Izole čez Belveder mimo rodnih oljčnih nasadov, nad klifom do križa v Strunjanu, nato še mimo solin in skozi predor Valeta v Portorož. Odpravili so se tudi na osemkilometrski pohod do Kopra, organizirali pa so tudi športne igre pod hotelom. Večina iger je bila zabavna, nekaj iger pa je bilo tudi tekmovalnih. Sodelovalo je kar 48 kandidatov. Do izraza so prišli pripadnost skupini, medsebojno zaupanje, predvsem pa sproščenost in humor. (Besedilo: Irena Seničar, fotografija: Slavko Škof)

MORAVSKE TOPLICE

V Društvu upokojencev Moravske Toplice se zavedajo pomena gibanja in telesnih dejavnosti za ljudi v starejšem življenjskem obdobju. Ena od dobrih možnosti za telesno sprostitev upokojencev je tudi kegljanje s kroglo na vrvici. Ob evropskem tednu mobilnosti so v športnem parku v Selu svojemu namenu predali novo kegljišče, kjer bodo odslej prirejali meddruštvena tekmovanja.
(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

SEMIČ

V Društvu upokojencev Semič so ustanovili kolesarsko sekcijo. Na prvem skupnem izletu so prevozili 23 kilometrov. V začetku jih je bilo šest, malo pred Kloštrom sta se jim pridružila še dva kolesarja. (Besedilo in fotografija: Martin Mali)

ŠALEK

Društvo upokojencev Šalek je bilo ustanovljeno v letu 2006 in vse do leta 2018 ga je vodil Janez Hrovat. Potem je vodstvo prevzela Barbara Valerija Tori. Uresničujejo program s področja sociale (program Starejši za starejše) in kulture, izvajajo izobraževanje in predavanja, velik poudarek dajejo športni dejavnosti. Petnajsto obletnico delovanja so septembra proslavili s športnimi igrami, kamor so povabili sosednja društva upokojencev ter pobrateno društvo iz Žirovnice. Odzvali pa so se tudi člani prijateljskega društva upokojencev iz Levca. Prisotne je nagovoril tudi (takrat še) podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc

ŠMARJE PRI JELŠAH

Člani Društva upokojencev Šmarje pri Jelšah so se podali na Pohorje, kjer so si ogledali lepote Rogle in se sprehodili po čudoviti Poti med krošnjami. Povzpeli so se tudi na 37-metrski železni stolp, od koder je prelep razgled, ki seže do Triglava, Avstrije in Hrvaške.
(Besedilo: M. B., fotografija: R. K.)

LENDAVA

Člani pevske skupine Fantje iz vasi iz okolice Rogaške Slatine so se odločili, da bodo obiskali 125 domov za starejše občane in stanovalce razveselili s petjem ljudskih pesmi. Pevci so stari od 50 do 80 let:  Janez Plevčak,  Franci Turnšek, Slavko Živičnjak, Toni Korezin in vodja Tone Plevčak, vsi so doma pod Bočem.  Kot so dejali, z obiski hitijo, ker tudi sami ne vedo, kdaj lahko zboli kateri od njih. Dom starejših občanov Lendava je bil 73. po vrsti, ki so ga obiskali in pred stavbo ubrano zapeli. Izbrali so predvsem vesele pesmi, stanovalci in zaposleni so jim občasno pritegnili ter jim namenili lep aplavz,  direktor doma Franc Špilak pa se jim je zahvalil, da so polepšali dan stanovalcem.
(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

ODRANCI

V Občini Odranci so se ob drugem valu epidemije koronavirusa odločili, da bodo spet pomagali svojim občanom. Za boljšo zaščito pred boleznijo so vsakemu gospodinjstvu poslali eno bombažno zaščitno pralno masko in dve kirurški maski za enkratno uporabo. Material za bombažne maske je zagotovila občina, predsednica Društva upokojencev Odranci Ivanka Tompa pa je organizirala prostovoljke, ki so maske zašile. V akcijo so se vključile Katarina Kavaš, Anica Zver, Barbara Cigan, Marija Balažic, Marija Marinič, Verica Smodiš, Elizabeta Sep, Angela Zadravec in Elizabeta Borovič.

(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

NOVO MESTO

Zaradi koronavirusa so morale delo prilagoditi tudi udeleženke delavnice ročnih del pri Društvu upokojencev Novo mesto, ki je potekala od lanskega oktobra do letošnjega junija. Skupina pod vodstvom mentorice Marije Golob je delala doma. Vsaka izmed rokodelk je dobila shemo za izdelavo kvačkanega prta velikosti približno 1,20 m x 1 m. Kadar je bilo treba, pa so se slišale po telefonu. Pred tem pa so izdelovale še čipke za na brisačo, kvačkane snežake iz stiropora in novoletne okraske. 
(Besedilo in fotografija: Marija Golob)

VINSKA GORA

V okviru dogodkov Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki ga drugo leto izvaja Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev, je Društvo upokojencev Vinska Gora pripravilo rekreacijsko-izobraževalni pohod po Učni poti škrata Bisera. Pohoda iz Vinske Gore skozi Prelsko mimo domačije Lamperček ter naprej po Prelski do Lokovine in Vovkovega mlina ter mimo Volčjega gradu ter nazaj se je udeležilo okoli 40 ljudi.

Turistična, etnografska, naravovarstvena in zabavna tematska pot je nastala po ideji Franca Špegla, zanjo so dobili priznanja in nagrade na državni ravni. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

PRAZNOVALI SO

Marija Žekš, ki jesen življenja preživlja v ljutomerskem domu starejših občanov, je praznovala 104. rojstni dan. Rodila se je v Dreveniku pod Bočem z dekliškim priimkom Kovačič, odraščala je pri rejnici v Mariboru. Začela je delati že s 14 leti. Leta 1939 sta se z možem preselila v Pečarovce, imela sta hčer in sina, zdaj je vesela obiskov vnukov in pravnukov.

V dvojezični vasi Dolina pri Lendavi živi v svojem domu z ženo Elizabeto 90-letni Jože Nemec. Že vrsto let je član PGD Dolina, zdaj pa je gasilski veteran. Bil je tudi član Društva vinogradnikov Čentiba, trenutno pa je še član Društva čebelarjev Lendava. Na jesen življenja je njegov korak počasnejši, najrajši je na vrtu in pri svojih čebelah.

Franc Odlazek iz Podkuma je 27. septembra praznoval visok jubilej – 90 let. Rodil se je na Polšniku, leta 1940 pa se je družina preselila v Podkum, kjer je njegov oče začel mizariti. Tudi sam se je izučil te obrti, zdaj jo nadaljuje sin. Franc živi skupaj s sinovo družino, v veliko veselje pa so mu vse tri vnukinje.

Septembra je visok jubilej, 90 let, praznoval Mihael Jug s Senovega. Še vedno je zgovoren, živahen, zvedav in vesele narave. Rodil se je na Velikem Kamnu v kmečki družini s petimi otroki, še mlad si je našel kos kruha v senovskem premogovniku, kasneje v Metalni. Rad je imel svoje delo, prijateljsko družbo in ubrano petje.

Pred devetdesetimi leti se je 4. oktobra v vasi Sveti Križ v občini Litija rodil Mirko Pavlin. Šolal se je na kmetijski šoli na Mali Loki in se že v dijaških letih navdušil nad čebelami. Ko so ga leta 1958 službeno premestili v Semič, je spoznal Roziko, s katero sta si ustvarila dom in ga obogatila s tremi otroki, ti pa so ju razveselili z vnuki.

 Društvo upokojencev Kanal ima spet nekaj jubilantov.

Visok jubilej, 90 let, je praznoval Roman Korenjak. Bil je dolgoletni član krajevne skupnosti, lovske družine, taborniškega odreda in drugih organizaciji. Bil je tudi soustanovitelj balinarskega kluba v Kanalu, katerega član je še danes. Z ženo Zorko sta imela sina in hčerko, danes pa imata dva vnuka in pet pravnukov.

Že marca pa je 90 let praznovala Jožica Dolenc iz Kanala. Zelo rada plete in kvačka. Njeni kvačkani klobučki so postali že prava zanimivost. Še vedno rada kuha in njeni bližnji, sin in hči, štiri vnukinje, dva pravnuka in štiri pravnukinje, stalno povprašujejo po njenem izvrstnem golažu.

Jelka Brezavšček prav tako praznuje 90 let. Živela je v Nišu, kjer je spoznala oficirja Stanka, s katerim se je poročila in preselila v Kanal. Imela sta dva sinova, danes imata še dva vnuka in pet pravnukov. Rada plete, kvačka, veze in skrbi, da so na spomeniku na Kidričevi ulici vedno rože.

ČESTITAMO NAROČNIKOM

Visok jubilej, 90 let, je 11. septembra praznovala članica in dolgoletna predsednica Društva upokojencev Žužemberk Francka Ožbolt. Mladostna leta v Beli krajini so ji tekla v težkih vojnih in povojnih razmerah. Leta 1951 se je poročila in z možem sta si v Žužemberku zgradila hišo in ustvarila družino s tremi otroki, zdaj pa ima šest vnukov, sedem pravnukov in enega prapravnuka. Hvaležna je otrokom, da cenijo njen trud, jo spoštujejo in jo imajo radi. Francka je veliko časa posvetila delu na socialnem in tudi političnem področju. Je ustanoviteljica DU Žužemberk. Vseskozi je bila zelo aktivna pri organizaciji Rdečega križa. Za svoje delo je dobila številna priznanja, med drugim tudi zlato priznanje, RKS,  Zdus in zlato plaketo stranke DeSUS.

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media