Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | feb. '21

VIŠINA LETNEGA DODATKA

Bralka navaja, da v preteklih letih ni bila upravičena do letnega dodatka v celotni višini, čeprav slovenska in nemška pokojnina znašata skupaj manj kot 500 evrov. Zanima jo, ali bo tudi letos prejela letni dodatek le v sorazmernem delu, saj je slišala, da bo letos pri izplačilu letnega dodatka drugače za tiste z nizkimi pokojninami.

Letni dodatek je temeljna pravica iz obveznega zavarovanja z namenom zagotavljanja boljšega materialnega položaja prejemnikov nizkih pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter večje socialne varnosti, zato je s posebnim zakonom določen tudi v različnih višinah. Do njega so upravičeni uživalci pokojnin po slovenskih predpisih, razen tistih, ki so bili pretežni del zavarovanja zavarovani za ožji obseg, in tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, vendar le v primeru, če ne prejemajo plače niti niso vključeni v obvezno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja.

Letni dodatek bodo upravičencem tudi letos izplačali konec junija, torej skupaj z junijsko pokojnino ali nadomestilom iz invalidskega zavarovanja, in sicer glede na višino prejemka v štirih različnih višinah od 445 evrov do 195 evrov. Pri določitvi višine zneska letnega dodatka so poleg pokojnine upravičenca v znesku pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevani tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Novost letošnje zakonske ureditve letnega dodatka je ta, da letnega dodatka v določenih primerih ne odmerijo v sorazmernem delu, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 525 evrov. V teh primerih bodo letni dodatek v znesku 445 evrov izplačali v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem drugim uživalcem bodo letni dodatek izplačali glede na sorazmerni del osnovnega prejemka.

Bralka bo tako z izplačano junijsko pokojnino prejela tudi celotni letni dodatek v višini 445 evrov, saj njeni skupni prejemki vključno s tujo pokojnino ne presegajo zneska 525 evrov, in ne v sorazmernem delu, kot je to bilo v preteklih letih.

INVALIDNINA IN NJENO USKLAJEVANJE

Bralka navaja, da je invalidska upokojenka s priznano invalidnino za 60-odstotno telesno okvaro zaradi bolezni. Zanima jo, ali lahko za morebitno novo telesno okvaro pridobi višjo invalidnino. Sprašuje tudi, zakaj se že priznana invalidnina ne usklajuje in se že vrsto let izplačuje v nespremenjenem znesku.

Prejšnji zakon, veljaven do konca leta 2012, je določal, da je zavarovanec pridobil pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če je telesna okvara znašala najmanj 30 odstotkov, in sicer ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. V primeru bolezni ali poškodbe zunaj dela pa le, če je telesna okvara znašala najmanj 50 odstotkov in je zavarovanec ob nastanku telesne okvare dopolnil ustrezno pokojninsko dobo oziroma je uživalec starostne ali invalidske pokojnine.

Zakon z veljavnostjo od 1. januarja 2013 pa ne vsebuje več pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov lahko zavarovanci pridobijo tudi pravico do invalidnine še po prejšnjem zakonu, vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen. Bralka za morebitno novo telesno okvaro zaradi posledic bolezni torej ne more pridobiti invalidnine, saj veljavni zakon te pravice ne vsebuje.

Že priznano invalidnino za 60-odstotno telesno okvaro pa so bralki še naprej izplačevali v znesku, ki je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo novega zakona, torej za december 2012, in to v nespremenjenem znesku vse do konca leta 2018. Invalidnino za 60-odstotno telesno okvaro zaradi posledic bolezni, usklajeno 1. julija 2011, v znesku 46,43 evra so bralki izplačevali vse do 31. decembra 2018, ko je bila le-ta na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 od 1. januarja 2019 usklajena za 2,7 odstotka, in sicer na znesek 47,68 evra. Od takrat naprej pa se invalidnine ne usklajujejo in so s posebnim zakonom izvzete iz rednega usklajevanja pokojnin in pokojninskih prejemkov.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 11. februarja, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media