Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | jun. '21

PONOVNA VKLJUČITEV V OBVEZNO ZAVAROVANJE

Bralec navaja, da mu je bila lansko leto starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe brez dokupa odmerjena v višini 58,5 odstotka pokojninske osnove, kar se mu zdi krivično, glede na to, da se zdaj odstotek odmere pokojnine za moške vsako leto zvišuje. Zanima ga, ali bi bil upravičen do nove odmere pokojnine po višjem odmernem odstotku, če bi se ponovno zaposlil.

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z veljavnostjo od 1. januarja 2020 naprej je prinesla pomembne spremembe tudi pri ponovni vključitvi upokojencev v obvezno zavarovanje.

Ta namreč določa, da se zavarovancu, ki se po uveljavitvi pravice do predčasne ali starostne pokojnine znova vključi v obvezno zavarovanje pri zavodu in dopolni najmanj šest mesecev pokojninske dobe v koledarskem letu ter uveljavi pravico do ponovne odmere v novem koledarskem letu, pokojninska doba in osnove upoštevajo pri ponovni odmeri pokojnine. Poleg ponovne odmere pa upravičenec lahko zahteva, da se že uveljavljena pokojnina odstotno poveča glede na obdobje zavarovalne dobe, dosežene v času ponovnega zavarovanja, vendar le, če znaša pokojninska doba iz ponovnega zavarovanja najmanj šest mesecev.

Če bi se bralec vključil v obvezno zavarovanje na primer za šest mesecev z namenom, da bi se mu starostna pokojnina po prenehanju zavarovanja odmerila v višjem odmernem odstotku od pokojninske osnove, ki letos znaša 59,5 odstotka za 40 let pokojninske dobe, do tega ne bo upravičen. Pri ponovni odmeri pokojnine oziroma pri odstotnem povečanju pokojnine se namreč upošteva odmerni odstotek, ki je bil upoštevan na podlagi pokojninske dobe ob predhodni uveljavitvi pokojnine. Ta odstotek pa se v primeru odstotnega povečanja pokojnine ali ponovne odmere pokojnine zviša za odmerni odstotek za pokojninsko dobo iz ponovnega zavarovanja, in sicer po predpisu, ki velja v času ponovne uveljavitve pokojnine.

Če bi se bralec letos vključil v obvezno zavarovanje na primer za šest mesecev in pokojnino uveljavil v naslednjem koledarskem letu, bi bil upravičen do ponovne odmere, drugače pa le do odstotnega povečanja, za celotno dopolnjeno pokojninsko dobo brez dokupa 40 let in 6 mesecev. Poleg tega bi se mu pokojninska doba šest mesecev, ki bi bila dopolnjena po 1. januarju 2020, tudi ugodnejše vrednotila, in sicer 1,5 odstotka, pri čemer se odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe 58,5 odstotka od pokojninske osnove ne bi spremenil. Pokojnina bi bila tako odmerjena v višini 60 odstotkov od pokojninske osnove (58,5 odstotka +1,5). Bralec bi bil v času ponovne zaposlitve s polnim delovnim časom upravičen tudi do izplačila 40 odstotkov že priznane starostne pokojnine.

KONTROLNI PREGLED

Bralka navaja, da je bila njena hči zaradi zdravstvenih težav invalidsko upokojena. V odločbi je bilo med drugim tudi navedeno, da bo potreben kontrolni pregled jeseni 2021. Zanima jo, ali bi jo moral delodajalec ponovno zaposliti, če bi se ji zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da ne bo več invalidka I. kategorije.

Zakon določa obveznost kontrolnih pregledov vsakih pet let za zavarovanca, ki je pridobil pravico na podlagi invalidnosti, nastale pred dopolnjenim 45. letom starosti, na podlagi katerih se ponovno ugotavlja invalidnost. Zavarovancu se lahko določi kontrolni pregled tudi po dopolnitvi omenjene starosti kot tudi pred pretekom ali po preteku petletnega roka, lahko pa se tudi ugotovi, da kontrolni pregled ni potreben. Ne glede na navedeno pa zavod zavarovanca lahko kadar koli pozove na kontrolni pregled, na katerem se ponovno ugotovi stanje invalidnosti.

Ker ima bralkina hči z odločbo določen kontrolni pregled, se ga bo morala udeležiti in predhodno v določenem roku predložiti zahtevano medicinsko dokumentacijo o zdravljenju glavne bolezni po zadnji oceni invalidske komisije. Če bo invalidska komisija na kontrolnem pregledu podala izvedensko mnenje, da se je pri njej zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da je postala znova zmožna za delo, se ji bo invalidska pokojnina izplačevala, vse dokler ji ne bo zagotovljena ustrezna zaposlitev, vendar le pod pogojem, da se bo v tridesetih dneh po prejemu odločbe o prenehanju pravice do invalidske pokojnine prijavila pri zavodu za zaposlovanje.

Ker ji je na podlagi odločbe o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije po zakonu o delovnih razmerjih prenehalo delovno razmerje z dnem pravnomočnosti te odločbe, prejšnji delodajalec nima dolžnosti, da bi jo moral ponovno zaposliti v primeru morebitnega izboljšanja zdravstvenega stanja.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 10. junija, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media