Na premoženjska in druga pravna vprašanje odgovarja mag. Janez Tekavec

Na premoženjska in druga pravna vprašanja odgovarja:
Janez Tekavc

Dobro je vedeti | jun. '21

 PLAČILO STROŠKOV SERVISA KLIMATSKE NAPRAVE

Bralca pišeta, da sta pred več kot petimi leti kupila klimatsko napravo, ki pa jo je bilo treba že večkrat popravljati. Klimatska naprava se je tudi letos pokvarila in ponovno sta jo peljala na servis. S servisa so ju obvestili, da je naprava popravljena, vendar zahtevajo, da pred ponovno montažo plačata za popravilo. 

Bralca sta v tem primeru potrošnika, kar pomeni, da imata glede uveljavljanja napak na napravi več možnosti, kot bi jih imela, če bi bila na primer poslovna subjekta. Potrošnik ima namreč možnost, da pri tovrstni napravi uveljavlja tako pravice iz naslova odgovornosti za stvarne napake kot tudi pravice iz naslova garancije za brezhibno delovanje tehnične naprave.

O stvarni napaki govorimo, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnih koli izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu. V primeru, ki ga opisujeta bralca, je tem pogojem zadoščeno, ker klimatska naprava ne hladi, se pravi, da nima tiste lastnosti, zaradi katere sta jo kupila. 

Potrošnik mora o stvarni napaki obvestiti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. V obvestilu mora napako natančno opisati in dati prodajalcu možnost, da si napravo ogleda. Smiselno je, da obvestilo o napaki pošlje prodajalcu po pošti s priporočeno pošto, ker to olajša dokazovanje v morebitnem sodnem sporu. Potrošnik lahko pri tem od prodajalca zahteva, da ta odpravi napako na blagu (napravo popravi) ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali sprejme nazaj napravo in vrne plačani znesek.

Vendar pa je pravica do odprave napake časovno omejena. Prva omejitev je že omenjeni rok dveh mesecev, v katerem mora potrošnik obvestiti prodajalca o napaki, druga pa je rok dveh let od prevzema naprave. Pravica uveljavljanja stvarnih napak in s tem možnost zahtevati popravilo ali vrnitev dela ali celotne kupnine ugasneta potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Pri klimatski napravi je to dan prevzema naprave v prodajalni oziroma od dneva montaže klimatske naprave, če je bila tudi montaža del prodajnega razmerja.

Druga mogoča pot je uveljavljanje garancije za brezhibno delovanje (garancijski list). Z garancijo se prodajalec, proizvajalec, uvoznik ali druga oseba zaveže, da bo brezplačno popravila ali zamenjala blago, vrnila kupnino ali zagotovila nadomestno napravo, če le-ta ne bo delovala brezhibno. Garancija je obvezna za tehnično blago (na primer za klimatsko napravo). Po predpisih mora veljati vsaj eno leto, lahko pa izdajatelj določi tudi daljše garancijsko obdobje, tako da se pogosto pojavljajo tudi garancije za tri ali pet let in tudi dlje.

Če pride do napake v garancijski dobi, lahko potrošnik zahteva, da se napaka odpravi. Če napaka ni odpravljena v 45 dneh od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec brezplačno zamenjati blago z enakim novim in brezhibnim blagom. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list. Če proizvajalec v 45 dneh ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine, torej podobno kot pri jamčevanju za stvarne napake, kot je napisano predhodno. Če je bila pravočasno uveljavljena garancija, pa naprava kljub temu ni bila popravljena ali zamenjana ali vrnjena kupnina, mora potrošnik v nadaljnjem roku dveh let zahtevati prek sodišča odpravo napake ali zmanjšanje kupnine. Če tega ne stori, v tem naknadnem roku izgubi te pravice.

V primeru, ki ga opisujeta bralca, je verjetno težava v tem, da je obdobje, v katerem prodajalec jamči za delovanje naprave, že poteklo. Bralca naj natančno prebereta garancijski list in pri tem upoštevata tudi morebitno podaljšanje garancijske dobe. Garancijsko obdobje znaša minimalno eno leto, po preteku pa potrošnik ne more več uveljavljati zahteve za brezplačno popravilo iz naslova garancije ali zamenjavo ali znižanje kupnine. Ko poteče obdobje jamčevanja za stvarne napake, ki znaša dve leti od prevzema naprave, potrošnik ne more več uveljavljati zahteve za popravilo ali zmanjšanje kupnine. V obeh primerih morebitni stroški popravil bremenijo kupca.

 SVETOVALNI TELEFON

Odvetnik Janez Tekavc odgovarja na premoženjska in druga pravna vprašanja (razen pokojninsko-invalidskih) bralcev Vzajemnosti tudi po telefonu. Pokličite ga v torek, 8. in 15. junija, med 14. in 16. uro na telefonsko številko 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media